ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

Het standpunt van wethouder van der Putten.

maandag, 30 september 2019 13:23 Het standpunt van wethouder van der Putten.

Groot gelijk dat Burgers van Venray stelt dat de ontwikkeling van het Annapark nauwlettend gevolgd moet worden. Ik zal de laatste zijn die dat tegenspreekt. En de gemeente is de eerste die de ontwikkeling van het park volgt en blijft volgen. We geven daarmee gehoor aan de wens van de inwoners van Venray en de gemeenteraad die willen dat mensen er kunnen blijven wandelen en fietsen en dat de historische gebouwen zoveel mogelijk behouden blijven.

In het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan, dat de gemeenteraad een paar weken geleden unaniem heeft goedgekeurd, vind je die wensen terug. In het plan is de optimale balans gezocht tussen het belang van de eigenaar, Renschdael Groep, en het publieke belang van de gemeente Venray en zijn inwoners.
In het bestemmingsplan worden niet alleen Rijks- en gemeentelijke monumenten beschermd, maar is in overleg met de Renschdael Groep een regeling opgenomen voor vijf karakteristieke gebouwen die niet op een monumentenlijst staan. (Sancta Maria, St. Benoît, St. Bernhard, St. Vincent a Paulo en St. Jozef). Voor eventuele sloop van elk van deze gebouwen is een vergunning nodig en die geven we niet zomaar af. De onafhankelijke Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit (ARK) krijgt daar ook een rol in.

Het plan is in goede samenwerking met de eigenaar tot stand gekomen. De Renschdael Groep is tot nu toe een constructieve partner gebleken, die oog heeft voor de kernwaarden van het gebied: natuur en landschap, architectuur en cultuurhistorie. Kernwaarden die tevens de unique selling points vormen voor de ontwikkeling van het Annapark.

Ik kan me kortom dus helemaal in de stelling vinden. We hebben de vinger aan de pols gehouden en uiteraard blijven we dat doen. Maar ik ben vooral trots en tevreden dat we er na zoveel jaren van verloedering en stilstand, in zijn geslaagd met deze partner het Annapark weer een toekomst te geven.

Martijn van der Putten, wethouder

Gerelateerde artikelen

Voorstel van B&W aan de gemeenteraad.

Lees verder

Twan van Els, zorg om een monument van zorg.

Lees verder

Het standpunt van de Renschdael Groep, de ontwikkelaar van het park.

Lees verder

De ontwikkeling van het St. Annapark behoort nauwlettend te worden gevolgd.

Lees verder