ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

De oude melkfabriek is geen visitekaartje voor Venray.

De oude melkfabriek is geen visitekaartje voor Venray.
Het restant van de oude melkfabriek is een bouwval. Ongetwijfeld herkent vrijwel iedere inwoner van Venray die wel eens naar Leunen rijdt, de restanten van de voormalige melkfabriek. Deze verwaarloosde bouwval is voor menigeen een doorn in het oog.Er zijn weliswaar diverse nieuwbouwplannen voor deze locatie voorgesteld..Zeer recent, te weten 8 december jl., is door de eigenaar een omgevingsvergunning ingediend t.b.v. de realisatie van een bedrijfsgebouw.De stichting Burgers van Venray is van mening dat op deze locatie een gezichtsbepalend gebouw met enige allure niet zou misstaan.Om die reden wordt u verzocht op deze website te reageren op de stelling :…

Eindstand

Er is in totaal 122x gestemd.

Eenzaamheid onder ouderen neemt toe tijdens de feestdagen.

Eenzaamheid onder ouderen neemt toe tijdens de feestdagen.
Wat is eenzaamheid ?Als mensen zich steeds meer terugtrekken uit de maatschappij loert de eenzaamheid. Ook in Venray zijn er meer eenzame mensen dan wij denken. Er is niet alleen eenzaamheid onder de alleenstaande ouderen. Het is een probleem onder jong en oud. Je kunt veel mensen om je heen hebben maar je toch eenzaam en alleen voelen of contacten met anderen missen. Er zijn weliswaar instanties genoeg die graag een steentje bijdragen om dat te voorkomen, maar die stap is voor veel mensen vaak te groot. Ze trekken zich steeds meer terug. Een oplossing kan zijn dat men elkaar…

Eindstand

Er is in totaal 28x gestemd.

Venray en de regio werden aan het (Maas)lijntje gehouden

Venray en de regio werden aan het (Maas)lijntje gehouden
“Houd ons niet langer aan het “Maaslijntje” Dat waren de gevleugelde woorden van een Limburgs statenlid nadat wederom in Den Haag een beslissing over de meerkosten voor het opwaarderen van de Maaslijn werd uitgesteld. Dat betekent dus ook, voor de zoveelste keer, het uitstel van de realisatie van het project.De noodzakelijke opwaardering van de Maaslijn laat weer langer op zich wachten. Je kunt je afvragen of een soortgelijk project in de Randstad ook zo op de lange baan zou worden geschoven.Hopelijk komt er, nu ProRail de aanbesteding heeft gedaan, meer duidelijkheid. De kosten voor het Project, minstens driehonderd miljoen euro,…

Eindstand

Er is in totaal 24x gestemd.

Het aanbieden van glasvezel abonnementen door KPN in Venray is opdringerig

Het aanbieden van glasvezel abonnementen door KPN in Venray is opdringerig
Medewerkers van KPN melden zich huis aan huis. Zoals bekend kan colportage zeer hinderlijk zijn, zeker als er ook nog eens opdringerig gedaan wordt.Sinds KPN met de glasvezelaanleg in Venray bezig is, gebeurt de colportage voor KPN-abonnementen met enige regelmaat en ook nog eens opdringerig.Bijzonder irritant als men in aanmerking neemt dat de prijs voor een abonnement bij de KPN helemaal niet zo goedkoop is als wordt voorgespiegeld.Een vergelijkbare prijs, per 8 september j.l., ligt bij de collega provider Ziggo voor de eerste drie maanden ca. € 20,-- goedkoper, de volgende drie maanden ca. € 40,-- goedkoper en na zes…

Eindstand

Er is in totaal 33x gestemd.

Het behoud van onze veiligheid rechtvaardigt heropening van vliegbasis de Peel.

Het behoud van onze veiligheid rechtvaardigt heropening van vliegbasis de Peel.
Vliegbasis De Peel is een waarborg voor onze veiligheid. Eerder hebben wij een stelling met betrekking tot vliegbasis “De Peel” geplaatst. Daarbij ging het vooral om over de mogelijke geluidsoverlast, die heropening van de vliegbasis teweeg zou brengen.Maar dat was lang voordat de veiligheidssituatie in Europa door de Russische agressie in Oekraïne ernstig verstoord werd. En dat is dan nog zwak uitgedrukt.De nieuwe werkelijkheid brengt mee dat niet alleen mogelijke geluidsoverlast, maar ook het behoud van onze veiligheid mee moeten worden gewogen bij de vraag of de vliegbasis De Peel moet worden heropend of niet.Wij zijn er allen van overtuigd…

Eindstand

Er is in totaal 81x gestemd.

Het college van B & W moet beter communiceren met de burgers van Venray

Het college van B & W moet beter communiceren met de burgers van Venray
Besluit flexwoningen vraagt om breed overleg.Het op een zo goed en duidelijk mogelijke manier overbrengen van je bedoelingen is een vak op zich. Ook het moment waarop je bepaalde plannen presenteert luistert heel nauw. Het op de juiste manier communiceren is cruciaal om gemeentelijke plannen succesvol te laten zijn.Als dat niet gebeurt, kan dat leiden tot vervelende situaties.Een recent voorbeeld hiervan is het plan om 250 flexwoningen voor ontheemden op een drietal locaties te realiseren. De betrokken bewoners reageerden daarop verontwaardigd. Men voelde zich overvallen door het gemeentebestuur. “De gemeente had eerst de dialoog met de betrokken bewoners moeten aangaan…

Eindstand

Er is in totaal 39x gestemd.

De verdeling van 250 flexwoningen is eerlijk.

De verdeling van 250 flexwoningen is eerlijk.
Er komen 250 flexwoningen op drie locaties.Een flexwoning is een flexibele, kleine woning die bedoeld is voor mensen die snel huisvesting nodig hebben.De gemeente Venray heeft een plan dat 250 flexwoningen omvat, verdeeld over drie locaties elk bedoeld voor verschillende groepen woningzoekenden. B&W heeft het plan omarmd en de gemeenteraad moet hierover nog beslissen. De aangewezen locaties zijn Oostrum aan de Stationsweg met 100 flexwoningen voor 295 vluchtelingen, statushouders en woonurgenten. In Oirlo komen tussen de Oirloseweg en de Pauwweg 70 flexwoningen voor 290 personen waaronder de eerste opvang van vluchtelingen, woonurgenten en maximaal 190 asielzoekers. In de wijk Brabander…

Eindstand

Er is in totaal 99x gestemd.

Onze maandelijkse stellingen zijn van algemeen belang

Onze maandelijkse stellingen zijn van algemeen belang
Burgers van Venray trekt aan de bel. Als regelmatige bezoeker van deze website bent u ongetwijfeld op de hoogte van de mogelijkheid om daarop te reageren.Elke maand wordt door de redactie van de Stichting Burgers van Venray een stelling aan de inwoners van de gemeente Venray gepresenteerd.Op die stelling kan men reageren door eens dan wel oneens te stemmen. Bovendien kan men een eigen reactie op de website achterlaten. Vanaf het prille begin van het functioneren van deze pollingsite in 2010 is een groot aantal actuele en uiteenlopende onderwerpen maandelijks aan de inwoners voorgelegd. Voor de introductie van die stellingen…

Eindstand

Er is in totaal 29x gestemd.

De reconstructie van Stationsweg-Henri Dunantstraat gaat lang duren.

De reconstructie van Stationsweg-Henri Dunantstraat gaat lang duren.
Verbinding tussen Stationsweg en de Henri Dunantstraat. Ongetwijfeld heeft men de voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van deze verbindingsweg al kunnen zien.De weg die aan de Oostrumse kant naast de A-73 komt te liggen wordt bij elk van de aansluitingen voorzien van een rotonde. De bedoeling van die nieuwe weg is om de Stationsweg te ontlasten en het industrieterrein beter te kunnen bereiken. Helaas zal door de werkzaamheden van de aannemer BAM hinder voor het verkeer ontstaan. Er worden weliswaar omleidingsroutes aangegeven maar desondanks heeft e.e.a. tot gevolg dat de omgeving moeilijker bereikbaar zal zijn.De reconstructie van de Stationsweg vanaf…

Eindstand

Er is in totaal 34x gestemd.

Stemmen op 15 maart is zeker nu belangrijk

Stemmen op 15 maart is zeker nu belangrijk
Op 15 maart is ook uw stem van belang. De verkiezing van de leden van de provinciale staten van Limburg wordt gecombineerd met de verkiezing van de leden van het algemeen bestuur van het waterschap in Limburg.Men mag aannemen dat de leden van de provinciale staten straks gaan over de stikstofproblematiek en het behoud van de natuur. De rol van de provincie is immers belangrijk, omdat de problematiek te ingewikkeld is voor de (kleinere) gemeenten. Daarom is die taak door het rijk aan de provincies opgedragen. In de campagnes worden deze verkiezingen echter gekaapt door de nationale politiek met het…

Eindstand

Er is in totaal 41x gestemd.

Op carnavalszaterdag moeten de pleinen in het centrum vrij toegankelijk zijn.

Op carnavalszaterdag moeten de pleinen in het centrum vrij toegankelijk zijn.
Start carnaval in Venray met exclusief festival. Een storm van kritiek is losgebarsten toen bekend werd dat de horeca in Venray de start van de vastelaovend op zaterdag 18 februari met de Roetsj en het Einsjekke organiseert.De kritiek spitst zich toe op het feit dat de pleinen in het centrum die dag alleen toegankelijk zijn voor betalend publiek. Tot nu toe werd de Roetsj georganiseerd door de Piëlhaas zonder dat daarbij entree werd gevraagd. Nu blijken de kosten voor de vastelaovesvereniging te hoog te zijn geworden vanwege optredende artiesten, podia en beveiliging zodat de horeca de organisatie het van de…

Eindstand

Er is in totaal 142x gestemd.

Het huidige ziekenhuis is uitermate geschikt als permanente locatie voor de opvang van asielzoekers.

Het huidige ziekenhuis is uitermate geschikt als permanente locatie voor de opvang van asielzoekers.
Waarom moet het ziekenhuis in Venray zonodig worden gesloopt ? Dat VieCuri besloten heeft het ziekenhuis aan de Merseloseweg te sluiten is inmiddels bekend. Een aderlating voor de gezondheidszorg in Venray die helaas niet te voorkomen is. Daarvoor in de plaats komt er een dependance in De Wieënhof.De bedoeling van VieCuri is om het hele terrein aan de Merseloseweg, m.u.v. het Hospice Zenith, te verkopen aan een projectontwikkelaar om daar woningbouw te realiseren. Het is niet uit te sluiten dat zo’n ontwikkelaar rendement uit zijn investering wil halen door op die plek zoveel mogelijk woningen te realiseren. De gemeente wil…

Eindstand

Er is in totaal 221x gestemd.

Ook de gemeente Venray moet statushouders voorrang geven bij woningtoewijzing.

Ook de gemeente Venray moet statushouders voorrang geven bij woningtoewijzing.
Statushouders moeten ook een woning kunnen krijgen. De huisvesting van woningzoekenden in Venray is problematisch. Vooral starters staan te trappelen van ongeduld om een huurwoning te kunnen bemachtigen. Het kopen van een woning is al niet meer voor iedereen weggelegd mede vanwege de alsmaar stijgende prijzen van woningen en de stijgende hypotheekrente. Daarnaast heeft Venray een bijkomend probleem omdat vanuit de centrale overheid de gemeente gedwongen wordt statushouders aan een woning te helpen. Statushouders zijn voormalige asielzoekers die na grondig onderzoek in ons land mogen blijven en hier dan ook mogen werken. Dat betekent dat ze dan ook bij de…

Eindstand

Er is in totaal 109x gestemd.

Ook in Venray is het personeelstekort zorgwekkend.

Ook in Venray is het personeelstekort zorgwekkend.
Wie wordt mijn collega ? Het huidige personeelstekort is in vrijwel alle sectoren van de maatschappij merkbaar.Zowel in de gezondheidszorg, de bouw, de spoorwegen, de horeca, installateurs, winkeliers het onderwijs en zelfs bij de beveiligers op de luchthavens worden tekorten op het personeelsbestand gemeld.Het huidige personeelstekort heeft meerdere oorzaken. Er is sprake van vergrijzing dat ervoor zorgt dat de populatie werkenden afneemt. Tegelijkertijd is er na coronacrisis een sterke economische groei. Die groei en herstel van de economie vraagt om extra personeel. Vanwege al die factoren is het momenteel een grote uitdaging om openstaande vacatures te vullen en, in het…

Eindstand

Er is in totaal 27x gestemd.

Bijdrage voor de hoge energierekening leidt tot ongelijke behandeling.

Bijdrage voor de hoge energierekening leidt tot ongelijke behandeling.
De kostenstijging van energie brengt nogal wat teweeg. Het zal niemand zijn ontgaan dat de kosten voor energie enorm zijn gestegen.Ieder van ons wordt geconfronteerd met de veel hogere maandelijkse kosten voor energie.Met name de prijs voor gas maar ook die van elektriciteit rijst de pan uit, zelfs zodanig dat het voor velen van ons wellicht niet meer te betalen is.De energieleveranciers berekenen de kosten die zij moeten betalen voor de inkoop van gas en elektra door aan hun afnemers. De lopende contracten van de consumenten, al dan niet variabel afgesloten, zijn gebaseerd op een zodanig hoog prijsniveau dat men…

Eindstand

Er is in totaal 43x gestemd.

Ondermijning van het gezag in Venray komt door gebrek aan handhaving.

Ondermijning van het gezag in Venray komt door gebrek aan handhaving.
Gezag hebben betekent ook daadwerkelijk handhaven. Het lijkt er soms wel op dat onze maatschappij verandert in vergelijking met vroeger.Vroeger was iedereen redelijk volgzaam en respecteerde het - ook ouderlijk - gezag.Tegenwoordig lijkt het of men minder tolerant is, een kort lontje heeft en het niet meer zo nauw neemt met de gemaakte afspraken. Is er nog wel sprake van sociale controle ? Vooral de ouderen onder ons ervaren dat vooral de jeugd zich steeds minder aantrekt van de geldende normen en waarden. Wellicht heeft het te maken met opvoeding of de omgeving bij vriendengroepen of zelfs crimineel gedrag.Het is…

Eindstand

Er is in totaal 52x gestemd.

Ik kijk liever weg als ik iets verdachts zie

Ik kijk liever weg als ik iets verdachts zie
Inwoners van Venray worden gevraagd om “niet weg te kijken”. Binnenkort start ook in Venray de bewustwordingscampagne “Kijk Niet Weg”.In die campagne worden de inwoners van de regio erop gewezen dat er in de steden, de dorpen en in buitengebieden dingen gebeuren die het daglicht niet verdragen en onze samenleving ondermijnen. De bedoeling is dat onze inwoners een actieve rol kunnen spelen bij het tegengaan van crimineel gedrag. Niet wegkijken dus als men iets vreemds ziet, verdachte situaties kan men melden. Bij de politie, de wijkagent of anoniem. Burgemeesters van de Noord-Limburgse gemeenten bundelen hun krachten en strijden samen tegen…

Eindstand

Er is in totaal 41x gestemd.

In Venray stikt het van de stikstof

In Venray stikt het van de stikstof
Stikstof maakt ook hier de gemoederen los. Vanaf het moment dat minister van der Wal de stikstofaanpak van het kabinet bekendmaakte ontstond er een orkaan van protesten in het land.Het nadelige gevolg voor de natuurgebieden is de reden waarom, na jarenlang rapporten schrijven en discussiëren, eerst nu daadwerkelijk ‘garen op de klos’ moet komen vindt de overheid. Die uitvoeringstaak wordt bij de provincie gelegd die een jaar de tijd krijgt om met gebiedsplannen te komen.Met name de boeren in de Peel vrezen voor hun toekomst omdat daar de uitstoot van stikstof met zeker 70 % moet dalen. Zoals de boeren…

Eindstand

Er is in totaal 137x gestemd.

Het nieuwe systeem van afvalverwerking is een verbetering voor Venray.

Het nieuwe systeem van afvalverwerking is een verbetering voor Venray.
Het ophalen van gescheiden afval zou moeten werken. Vanaf 1 maart wordt in de gemeente Venray het afval van woningen gescheiden en op een gewijzigde manier opgehaald. De dag waarop het afval aan huis wordt opgehaald staat voor elke woning vast en is te lezen op de voor die woning op te vragen afvalkalender.De groene containers die met Groente, Fruit, Tuinafval en Etensresten (GFT+E) mogen worden gevuld, zullen elke week gratis aan huis worden opgehaald.De plastic zakken waarin Plastic, Metalen verpakkingen en lege Drinkpakken (PMD) worden elke twee weken gratis opgehaald. De grijze container voor restafval wordt 1 keer per…

Eindstand

Er is in totaal 374x gestemd.

De regie van onafhankelijke informateurs leidt tot een betrouwbare coalitie.

De regie van onafhankelijke informateurs leidt tot een betrouwbare coalitie.
Na de verkiezing van de raad nu naar een coalitie. Met de verkiezingsuitslag nog vers in het geheugen wordt er niet meer naar de burgers van Venray geluisterd. De grootste partij heeft echter niet meer zoals vroeger vanzelfsprekend het voorrecht om het voortouw te nemen bij het zoeken naar coalitiepartners.Om die reden hebben de acht fracties van de gemeenteraad voorgesteld om een tweetal informateurs aan te stellen die de vorming van een coalitie moeten gaan onderzoeken.Twee relatief onafhankelijke oud-burgemeesters van het Land van Cuijk moeten die klus gaan klaren. Het betreft de heren Walraven (VVD) en van Asseldonk (D66) die…

Eindstand

Er is in totaal 24x gestemd.

De Oekraïnse vluchtelingen zijn in onze gemeenschap van harte welkom.

De Oekraïnse vluchtelingen zijn in onze gemeenschap van harte welkom.
Is de Oekraïne ver van ons bed ? De oorlog in de Oekraïne beheerst het dagelijks nieuws.Naast de verschrikkelijke televisiebeelden van dat oorlogsgeweld is er een niet aflatende stroom van vluchtelingen uit dat land.Miljoenen inwoners van Oekraïne die noodgedwongen huis en haard verlaten om te ontsnappen aan de gevaarlijke, angstige en onzekere situatie in hun vaderland.Vanwege Europese afspraken zullen op korte termijn grote aantallen vluchtelingen ook in Nederland en wellicht ook in de gemeente Venray moeten worden gehuisvest.De Stichting Burgers van Venray wil de mening van de inwoners van onze gemeente peilen over de mogelijke opvang van deze vluchtelingen.U wordt…

Eindstand

Er is in totaal 36x gestemd.

De gemeenteraad luistert naar de burgers.

De gemeenteraad luistert naar de burgers.
De gemeenteraad heeft het voor het zeggen. Op woensdag 16 maart aanstaande wordt in Venray de verkiezing van een nieuwe gemeenteraad gehouden.Na afloop daarvan zal het resultaat van de uitgebrachte stemmen op elk van de deelnemende acht politieke partijen bepalend zijn voor het vormen van een coalitie.Het aantal zetels in de gemeenteraad bepaalt immers of er een meerderheid ontstaat binnen de verdeling van de zetels van alle politieke partijen.In de aanloop naar de verkiezingsdag zullen de politieke partijen ongetwijfeld hun best doen om de stemgerechtigde inwoners van de gemeente Venray te overtuigen om juist op hún partij te gaan stemmen.…

Eindstand

Er is in totaal 90x gestemd.

Geen richting aangeven op rotondes veroorzaakt ergernis.

Geen richting aangeven op rotondes veroorzaakt ergernis.
Rotondes, een vloek of een zegen ? Het aanleggen van rotondes is nog niet zo lang geleden ontstaan om de verkeersafwikkeling op gevaarlijke kruispunten te verbeteren. Waar eerst verkeerslichten op kruispunten stonden, zijn die langzamerhand vrijwel overal vervangen door een rotonde. Daardoor kon men sneller een kruispunt oversteken, zonder soms nodeloos te moeten wachten op het groene licht. Inmiddels zijn rotondes in Venray bij vrijwel alle kruispunten met de singels aangelegd. Ook bij de invalswegen zoals Deurneseweg, Leunseweg, Langstraat en de Brabander.Weggebruikers, zowel automobilisten als fietsers, moeten echter wèl volgens de vastgestelde regels omgaan om die rotondes veilig te gebruiken.…

Eindstand

Er is in totaal 73x gestemd.

Productie van waterstofgas in de regio biedt kansen voor Venray.

Productie van waterstofgas in de regio biedt kansen voor Venray.
Waterstof, de nieuwe brandstof voor de toekomst. Over waterstof wordt de laatste tijd steeds vaker gepubliceerd in de media.Met de noodzakelijke energietransitie die ons te wachten staat, is het gebruik van fossiele brandstoffen zoals olie, benzine en aardgas in de toekomst (2050) niet meer gewenst.De productie van waterstof en het gebruik van waterstofgas is om die reden in de toekomst een bittere noodzaak. Waterstof zal daarom een belangrijke brandstof worden. Wat is waterstof eigenlijk ?Waterstofgas wordt geproduceerd d.m.v. elektrolyse, een proces waarbij je water (H2O) onder stroom zet en zo water omzet in zuurstof (O) en waterstofgas (H2).Er wordt onderscheid…

Eindstand

Er is in totaal 22x gestemd.

De HAP in Venlo is een drama voor de gemeente Venray.

De HAP in Venlo is een drama voor de gemeente Venray.
De HAP in Venlo komt niet na wat ons is voorgeschoteld.De HAP in Venray is gesloten, omdat Cohesie – de coöperatie van huisartsen - in gezamenlijk overleg met die huisartsen heeft besloten dat met één centrale HAP in Venlo de zorg voor patiënten in de avond- en nachturen en in het weekend het beste wordt gediend. Niets blijkt echter minder waar. De bedoeling is dat de HAP de druk op de duurdere eerstehulpafdeling van het ziekenhuis ontlast. Inmiddels hebben veel mensen uit Venray slechte ervaringen opgedaan met de nieuwe situatie.Als mensen naar de HAP bellen, zijn er lange wachttijden. Bovendien…

Eindstand

Er is in totaal 123x gestemd.

De geluidoverlast blijkt een slechte voorbode van heropening van vliegbasis de Peel.

De geluidoverlast blijkt een slechte voorbode van heropening van vliegbasis de Peel.
Venray staat mogelijk veel vliegtuiglawaai te wachten. Enkele weken geleden werd Venray op een rustige zaterdagmiddag opgeschrikt door eenmalig uitbundig vliegtuiglawaai. Het bleek afkomstig te zijn van een vooraf aangekondigde oefening. Maar in de nabije toekomst worden we wellicht geconfronteerd met niet eenmalig maar zelfs structureel vliegtuiglawaai. Defensie heeft immers het plan om na 2021 vliegbasis De Peel weer in gebruik te nemen.Vanwege de veiligheidssituatie overal in de wereld moet Defensie meer trainen en oefenen, zodat er meer militaire vliegactiviteit zal gaan plaatsvinden. Dat zal gebeuren vanaf meerdere vliegbases. Defensie onderzoekt momenteel bij alle vliegvelden of er voldoende ruimte is…

Eindstand

Er is in totaal 168x gestemd.

De aanleg van glasvezel in Venray duurt te lang.

De aanleg van glasvezel in Venray duurt te lang.
Niet iedereen is overtuigd van de noodzaak voor glasvezel. In de gemeente Venray is met name in het buitengebied, samen met de agro- en andere grote bedrijven op grote schaal glasvezel aangelegd.Vooral in de kerkdorpen was het in het verleden moeilijk om gebruik te maken van een snelle internetverbinding. Men moest gebruikmaken van (de dunne draadjes van) een telefoonverbinding. Om die reden is daar de aanleg van een glasvezelkabel aantrekkelijker.In de bebouwde kom van Venray ligt echter al 97 % glasvezelkabel van Ziggo naar de diverse verdeelstations. Van daaruit gaat een groene coaxkabel naar de meterkast van de woningen.Op een…

Eindstand

Er is in totaal 65x gestemd.

Vanwege het alcoholverbod voor de jeugd neemt de omvang van ander drugsgebruik toe.

Vanwege het alcoholverbod voor de jeugd neemt de omvang van ander drugsgebruik toe.
De jeugd zoekt een alternatief voor alcohol. De overheid probeert door regelgeving de verkoop van alcohol aan jongeren te voorkomen.Via slimme omwegen weet de jeugd blijkbaar toch aan alcohol te komen.Voorafgaand aan stapavonden wordt er elders ingedronken, zodat men daarna op locatie of in de kroeg niet meer geld hoeft uit te geven om toch nog een gezellige avond door te brengen.Als alternatief voor dat indrinken blijkt steeds meer dat men met slechts één pilletje ook de hele avond in een soort gezellige (?) roes kan komen. Het is een goedkoper alternatief voor het nuttigen van alcohol in de kroeg.Dit…

Eindstand

Er is in totaal 39x gestemd.

Een polikliniek als dependance van Venlo is voor Venray meer dan voldoende.

Een polikliniek als dependance van Venlo is voor Venray meer dan voldoende.
De ziekenzorg in Venray wordt nog verder uitgekleed. Dat VieCuri Venlo heeft besloten het ziekenhuis in Venray te gaan sluiten is al eerder bekend gemaakt. Er werd later toegezegd dat in een nieuw te bouwen ziekenhuis echter nog wel knie- en heupoperaties zouden worden uitgevoerd maar dat werd later herroepen. Inmiddels heeft VieCuri gekozen om De Wieënhof als nieuwe ziekenhuislocatie te gaan inrichten. Die keuze werd gemotiveerd met nogal arbitraire redenen. De aanwezigheid van reeds bestaande voorzieningen in de directe omgeving en de ligging aan de Deurneseweg waren daarbij kennelijk bepalend.Een huisartsenpraktijk en een apotheek zijn die aanwezige voorzieningen. De…

Eindstand

Er is in totaal 143x gestemd.

De gedoogcultuur in Venray ondergraaft de betrouwbaarheid van de overheid.

De gedoogcultuur in Venray ondergraaft de betrouwbaarheid van de overheid.
Gedogen of handhaven. Onder het begrip ‘gedogen’ wordt het oogluikend toestaan of het niet optreden bij het overtreden van regels en voorschriften beoordeeld.Wat wordt er zoal in Venray door de gemeente gedoogd ?Ongetwijfeld herkent u een aantal overtredingen waarop nauwelijks of in het geheel niet door de gemeente wordt gehandhaafd. Er wordt dan niet opgetreden bij het constateren van die overtredingen.Zonder daarbij volledig te willen zijn, betreft het bijvoorbeeld:Het fietsen in het centrum van Venray in straten waar dat is verboden.Het niet opruimen van hondenpoepHet zich niet houden aan de maximaal toegestane snelheid van zowel 50 als 30 km/uurHet langer…

Eindstand

Er is in totaal 99x gestemd.

Het slopen van het oude postkantoor is geen verlies voor Venray.

Het slopen van het oude postkantoor is geen verlies voor Venray.
Is het oude postkantoor een gepasseerd station ? Sinds PostNL ruim 10 jaar geleden haar activiteiten in het pand op de hoek van de Paterstraat stopte, zijn er meerdere pogingen gedaan om er een andere invulling aan te geven. Er is intern veel verbouwd echter zonder dat de diverse huurders daarvan blijvend gebruik hebben kunnen of willen maken. Eind vorig jaar hebben zowel de lokale politieke partijen als de stichting Venray Monumentaal zich verzet tegen de voorgenomen sloop van het postkantoor en de naastgelegen vroegere directiewoning.Een eerder advies om beide panden op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen vanwege ‘ grote…

Eindstand

Er is in totaal 141x gestemd.

Venray lijkt te klein voor een zelfstandig professioneel museum.

Venray lijkt te klein voor een zelfstandig professioneel museum.
Over De Borggraaf wordt alleen maar gesteggeld. Op het Mgr. Goumansplein staat sinds enkele jaren een imposant nieuw gebouw dat de naam “De Borggraaf” draagt.Door een projectontwikkelaar zijn daar een aantal woningen en appartementen gebouwd met op de begane grond een zogenoemde multifunctionele ruimte. Daarin moest onder meer het Venrays Museum worden gehuisvest dat voorheen in het Freulekeshuus onderdak vond.De oorspronkelijke bedoeling was dat ook het museum van de psychiatrie in deze nieuwbouw een plaats zou krijgen. Daarvan is afgezien omdat men het niet eens kon worden over de gewenste omvang ervan in de expositieruimte. Thans is dat museum bij…

Eindstand

Er is in totaal 28x gestemd.

De regio Venray is ongeschikt voor de locatie van een windpark.

De regio Venray is ongeschikt voor de locatie van een windpark.
Stormachtige reacties over mogelijke locatie windpark. De gemeenteraad heeft haar toekomstig energiebeleid vastgelegd in KODE, waarbij de overgang naar een “vergroening” van energieopwekking een haalbare ambitie moet zijn.Een onderdeel van die zogenoemde transitie is de toepassing van windmolens. De gemeente Venray heeft van de provincie de opdracht gekregen om te bekijken of ook energieopwekking door windmolens binnen de gemeente tot de mogelijkheden behoort.Daartoe is Windpark Venray opgericht, er is een website voor gemaakt, er is een digitale enquête geweest en er zijn digitale informatiebijeenkomsten georganiseerd. Door de aangestelde “kwartiermaker” Frank van Bussel is onderzocht welke locaties in de gemeente Venray…

Eindstand

Er is in totaal 310x gestemd.

Voor een optimale zorgverlening aan de patiënt dient de communicatie tussen verschillende zorgverleners te verbeteren.

Voor een optimale zorgverlening aan de patiënt dient de communicatie tussen verschillende zorgverleners te verbeteren.
Bestaat er in de zorgverlening onderling contact tussen de zorgaanbieders? Wellicht bent u of een van uw familieleden wel eens onderzocht behandeld door een medisch specialist in het ziekenhuis. Dat gebeurt dan na een verwijzing van de huisarts.De huisarts wordt na dat onderzoek door de specialist geïnformeerd over het resultaat. De huisarts bepaalt daarna, al dan niet in overleg met de patiënt, een eventueel vervolgtraject.Tot zover is deze zorgverlening duidelijk. Problemen kunnen echter ontstaan als in de eventuele nabehandeling niet alle betrokkenen de gemaakte afspraken nakomen.Nog gecompliceerder wordt het als verschillende specialisten, ieder met de eigen expertise, zich over het…

Eindstand

Er is in totaal 30x gestemd.

Arbeidsmigranten zijn de moderne slaven van de arbeidsbureaus

Arbeidsmigranten zijn de moderne slaven van de arbeidsbureaus
Menigeen zal zich wel eens afvragen “wat doen al die Oost-Europese mensen hier”. We noemen ze arbeidsmigranten en dat ervaren we als een inmiddels bekend verschijnsel.Het kenmerkende van al deze arbeidsmigranten is, dat ze bereid zijn om huis en have te verlaten om elders meer, of makkelijker, geld te verdienen dan in hun eigen omgeving.Niettemin zullen veel kritische personen onder ons zich afvragen “waarom doen onze Nederlandse werklozen dat dan niet”? Waarschijnlijk omdat UWV instellingen de overweging PWA (Passend Werk Aanbod) moeten hanteren. Misschien is die organisatie van het vervullen van vacatures te stroef en tijdrovend. Misschien hebben veel werklozen…

Eindstand

Er is in totaal 43x gestemd.

Biodiversiteit in het Loobeekdal mag niet wijken voor industrie in De Spurkt.

Biodiversiteit in het Loobeekdal mag niet wijken voor industrie in De Spurkt.
Industrieterrein De Spurkt houdt de gemoederen bezig. Het college van B&W wil een bedrijventerrein op De Spurkt ontwikkelen om daar nieuwe of doorgroeiende Venrayse bedrijven te vestigen. Daartoe wordt een ontwerp van het bestemmingsplan op 15 december voorgelegd aan de gemeenteraad.Op 17 november heeft een aantal personen op het zogenoemde Sprekersplein hun afwijzende meningen hierover kenbaar kunnen maken. Het zogenoemde Loobeekdal zou naar hun overtuiging natuurgebied moeten blijven, vonden zij. Daartoe werden een aantal argumenten gehanteerd, uiteenlopend van vroegere besluiten van de gemeenteraad, het handhaven van de huidige biodiversiteit tot aan de mogelijke overlast voor bewoners van het St. Annapark…

Eindstand

Er is in totaal 157x gestemd.

Het gebruik van transparante afvalzakken veroorzaakt oncontroleerbaar restafval.

Het gebruik van transparante afvalzakken veroorzaakt oncontroleerbaar restafval.
Wat vindt men in Venray van het nieuwe afvalbeleid? Als we de signalen moeten geloven gaat de gemeente Venray een ander afvalbeleid voeren.De ondergrondse containers voor het plastic afval, het blik en de drinkpakken gaan in 2021 verdwijnen, omdat de gemeente vindt dat er te veel afval bij zit wat niet te recyclen is.Hiervoor in de plaats moet men voortaan thuis deze afval bewaren in transparante zakken die dan eenmaal per twee weken voor de deur op de straat worden opgehaald.Vanaf 2022 wordt groene GFT container voor groente, fruit en tuinafval voortaan wekelijks geleegd. Dan wordt ook de grijze container…

Eindstand

Er is in totaal 84x gestemd.

De betrokkenheid van de burgers met het gemeentelijk beleid dient te worden bevorderd.

De betrokkenheid van de burgers met het gemeentelijk beleid dient te worden bevorderd.
Bij het gemeentelijk beleid worden inwoners (nog) niet betrokken. In het coalitieakkoord en het programma van het college van B&W is afgesproken dat de inwoners van de gemeente Venray al in een vroeg stadium bij de plannen moeten worden betrokken. Hoe, op welke wijze en op welk moment communicatie of zelfs participatie moet plaatsvinden is echter nog niet helemaal duidelijk. Zeker niet voor de burgers. De overheid wil met de zogenoemde Omgevingswet de fysieke leefomgeving benutten en beschermen onder het motto: ‘ruimte voor ontwikkeling, waarborgen voor kwaliteit’.De wet is gericht op “Het bereiken en in stand houden van een veilige en…

Eindstand

Er is in totaal 42x gestemd.

De gezondheidszorg van Venray wordt beter gewaarborgd bij een samenwerking tussen de ziekenhuizen van Boxmeer en Venlo

De gezondheidszorg van Venray wordt beter gewaarborgd bij een samenwerking tussen de ziekenhuizen van Boxmeer en Venlo
Nu Roermond afhaakt is Boxmeer wellicht een optie. De kop van dit artikel is niet meteen voor iedereen duidelijk en vraagt om een toelichting.Wat ermee wordt bedoeld is dat onlangs het Laurentius ziekenhuis in Roermond heeft besloten om de fusie met het VieCuri ziekenhuis in Venlo af te blazen. De afgelopen zes jaar is er tussen de beide ziekenhuizen onderhandeld over een fusie.Er was zelfs positief sprake van een: “onomkeerbare samenwerking, eindigend in een fusie”.Recent bleek echter dat de directie van Laurentius dat niet meer zag zitten en afhaakte. De ouderen onder ons kunnen zich wellicht nog herinneren dat het…

Eindstand

Er is in totaal 101x gestemd.

Plastic afval gescheiden aanbieden moet gehandhaafd blijven, ondanks de kosten

Plastic afval gescheiden aanbieden moet gehandhaafd blijven, ondanks de kosten
Gaat het afvalbeleid in Venray veranderen ? Onlangs heeft het college van B&W een voorschot op het nieuwe afvalbeleid gegeven door vraagtekens te plaatsen bij het huidige inzamelen van plastic afval.In de praktijk blijkt dat dit afval steeds meer vervuild is met ander huishoudelijk afval.Men stelt dat de toenemende vervuiling alleen kan worden voorkómen door het stoppen van de huidige inzameling met de ondergrondse containers.In die containers wordt blijkbaar anoniem afval gedumpt terwijl ze alleen geschikt zijn voor plastic afval. Daardoor kan dat afval niet rechtstreeks naar de afvalverwerker en moet eerst apart worden gescheiden van het restafval waardoor extra…

Eindstand

Er is in totaal 41x gestemd.

Het winkelgebied De Bleek moet een andere functie krijgen.

Het winkelgebied De Bleek moet een andere functie krijgen.
Is het winkelcentrum van Venray nog wel zo aantrekkelijk ? Het is niet alleen het geval in Venray, maar ook landelijk neemt de leegstand binnen de winkelcentra toe. De huidige coronaproblematiek speelt daarbij inmiddels ook een rol.Met uitzondering van de supermarkten, ervaren alle winkeliers dat er minder klanten de winkels komen bezoeken. Het online kopen via het internet gebeurde al geruime tijd en dat lijkt nu nog alleen maar toe te nemen. Als gevolg daarvan en vanwege de hoge huur van het winkelpand besluiten sommige winkeliers er maar – noodgedwongen- mee te stoppen. De gemeente heeft al in 2016 met…

Eindstand

Er is in totaal 87x gestemd.

Het coronavirus gedijt goed in de luchtvervuiling van de regio Venray

Het coronavirus gedijt goed in de luchtvervuiling van de regio Venray
Corona en luchtvervuiling. Na het uitbreken van de coronavirus pandemie wordt niet alleen koortsachtig gezocht naar een vaccin. Steeds meer wordt duidelijk dat niet overal in Nederland evenveel corona ziektegevallen worden gemeld. Vooral Oost-Brabant en Noord-Limburg zijn gebieden waar de meeste corona besmettingen zijn geconstateerd. Noord-Limburg werd hard geraakt door de virusuitbraak. Het staat bekend om zijn relatief slechte luchtkwaliteit vanwege de omvang van het verkeer en de intensieve veehouderij.Er wordt opgeroepen tot een landelijk onderzoek naar het verband tussen luchtverontreiniging en coronasterfte. De vraag is of zo’n verband eigenlijk wel is vast te stellen. Het RIVM zal hier aandacht…

Eindstand

Er is in totaal 95x gestemd.

Er zijn onderhand wel genoeg logistieke dienstverlenende bedrijven in Venray

Er zijn onderhand wel genoeg logistieke dienstverlenende bedrijven in Venray
Wie maakt de keuze tussen blokkendozen en maakindustrie? We kunnen er niet omheen, de grote logistieke bedrijven zijn onderhand beeldbepalend voor Venray. Sinds kort zijn er weer twee megadistributiecentra (DHG en Syncreon) op het industrieterrein “Smakterheide” aan de Maasheseweg verrezen.Er stonden op “Smakterheide” al drie grote centra ( twee van XPO en Jabil) en op industrieterrein “De Blakt” al vier megahallen (twee van CEVA, DSV en Flextronics).Deze negen blokkendozen hebben elk een grootte van ca. 50.000 m2.Daarin worden hoofdzakelijk artikelen verzameld en geassembleerd van waaruit ze als compleet product weer naar elders worden gedistribueerd.Voor de werkgelegenheid in Venray voegen deze…

Eindstand

Er is in totaal 55x gestemd.

Het gesteggel over supermarktlocaties is niet fraay.

Het gesteggel over supermarktlocaties is niet fraay.
Concurrentieslag in Venray onder de supermarkten ? Recent ontstond in Venray een heuse rel over de locatie van een nieuwe ALDI supermarkt.Waar in eerste instantie het college van B&W een voorkeur uitsprak voor de locatie van de vroegere dr. Poelsschool, werd dit voorstel in de gemeenteraad met slechts één stem verschil afgekeurd.Dat gebouw, waar thans Omroep Venray en de Zangers van St. Frans hun onderkomen hebben, zou zelfs een gemeentelijk monument zijn. Met het vertrekken van ALDI uit de kiosk in het Brukske naar een tijdelijke locatie aan de Henri Dunantstraat is in dat winkelcentrum de plaats door LIDL ingenomen.Omdat…

Eindstand

Er is in totaal 58x gestemd.

Meer gezamenlijke huisvesting voor hulpbehoevende ouderen is noodzakelijk.

Meer gezamenlijke huisvesting voor hulpbehoevende ouderen is noodzakelijk.
Hulpbehoevende ouderen in Venray zoeken huisvesting. Vroeger was het bestaan van bejaardentehuizen vanzelfsprekend.Men kon, al dan niet hulpbehoevend, individueel of als echtpaar in zo’n tehuis worden opgenomen. Helaas is die tijd voorbij, en wel om twee redenen.Bezuinigingen op de gezondheidszorg en het streven van de overheid om langer zelfstandig in eigen huis te moeten blijven wonen zijn beiden de oorzaak van een huisvestingsprobleem. Het gevolg daarvan is dat vanwege de vergrijzing van de samenleving, met name voor de groep hulpbehoevende ouderen, er onvoldoende mogelijkheden zijn om de oude dag met een gerust hart tegemoet te zien.Landelijk zijn er al diverse…

Eindstand

Er is in totaal 58x gestemd.

Een vuurwerkverbod in Venray is wenselijk

Een vuurwerkverbod in Venray is wenselijk
Geen vuurpijlen en knalvuurwerk meer in Venray. Voorafgaand aan de Nieuwjaarsnacht en de hele maand januari erna stonden de kranten vol met artikelen over problemen met vuurwerk. Zaken als geluidoverlast, brandstichting en vernielingen worden blijkbaar als “gewoon” en behorend bij een traditie ervaren. De echte problematiek is echter gelegen in de gevaren voor de volksgezondheid.Elk jaar opnieuw melden zich in die nacht bij de spoedeisende hulp in ziekenhuizen personen met al dan niet zwaar lichamelijk letsel.Ongetwijfeld kent iedereen die berichten. Uiteenlopend van brandwonden, oogletsels tot zelfs afgerukte ledematen. Inmiddels heeft het kabinet besloten dat een gedeeltelijk vuurwerkverbod dit jaar van…

Eindstand

Er is in totaal 159x gestemd.

De straatverlichting in Venray is onvoldoende.

De straatverlichting in Venray is onvoldoende.
Goede verlichting op straat bevordert de veiligheid. Iedereen van ons heeft wel eens meegemaakt dat men zich ’s avonds of ’s nachts enigszins onveilig voelt op slecht verlichte fiets- en/of voetpaden.Vooral in het buitengebied van Venray is daarvan meer sprake dan in de bebouwde kom van Venray. Recentelijk heeft het om die reden bijna geleid tot een poging tot overval. Voelt iedereen zich wel veilig in het donker op straat?Kan men ’s avonds goed zichtbaar de straat oversteken, al dan niet bij een onverlichte zebra oversteekplaats.Om die reden wordt iedereen uitgenodigd om zijn of haar mening te geven op de…

Eindstand

Er is in totaal 43x gestemd.

De stilte rond de locatiekeuze ziekenhuis duurt te lang.

De stilte rond de locatiekeuze ziekenhuis duurt te lang.
Wanneer komt er een keer "garen op de klos "? Geruime tijd geleden heeft de raad van bestuur van het ziekenhuis VieCuri aangegeven dat er in Venray een nieuw ziekenhuis gebouwd gaat worden.In eerste instantie werd gekozen voor de locatie van het parkeerterrein naast het huidige ziekenhuis. Vanwege een directiewisseling bij VieCuri is dat plan vooralsnog in de koelkast gelegd.Als gevolg van een stelling op de website Burgers van Venray is daarna de Kerngroep Gezondheidszorg Venray 2.0 ontstaan.Mede vanwege de aangekondigde mogelijke fusie met het Laurentius ziekenhuis in Roermond heeft de nieuwe directie van VieCuri op 26 juli 2018 verklaard…

Eindstand

Er is in totaal 65x gestemd.

Energieneutrale gebouwen maken zonneparken overbodig.

Energieneutrale gebouwen maken zonneparken overbodig.
Is er een alternatief voor zonneparken ? Momenteel staat het aanleggen van zonneparken in de gemeente Venray ter discussie.Er bestaat weerstand vanuit Smakt waar zowel Kronos-Solar als Tomorrow Energy een zonnepark willen aanleggen aan weerszijden van de A73.Ook Solarcentury uit Helmond heeft plannen om in Leunen een zonnepark van maar liefst 25 hectare te realiseren. Waarom zijn zonneparken actueel ?Vanwege de zogenoemde energietransitie moeten we van de overheid ons toekomstig energiegebruik drastisch gaan verminderen.De gemeenteraad heeft in haar vergadering van 29 oktober het KODE aangenomen.Dit is het Kader voor Opwekking van Duurzame Energie in Venray. Daarin wordt aandacht besteed aan…

Eindstand

Er is in totaal 66x gestemd.

De ontwikkeling van het St. Annapark behoort nauwlettend te worden gevolgd.

De ontwikkeling van het St. Annapark behoort nauwlettend te worden gevolgd.
Het Sint Annaterrein wordt het Sint Annapark. Na jarenlange vruchteloze pogingen om het St. Annaterrein te redden van een steeds verdergaande verpaupering werden in 2015 nieuwe plannen gepresenteerd.In een zogenoemd ambitiedocument stond beschreven op welke wijze het St. Annaterrein zou kunnen worden gerevitaliseerd.Het College Sanering Zorginstellingen besloot in 2016 om tot verkoop van het St. Annaterrein over te gaan.In mei 2017 gaf het college van B&W het advies aan de gemeenteraad om in te stemmen met de Stedenbouwkundige- en Landschapsvisie St. Annapark als nadere uitwerking van dat ambitiedocument uit 2015. In januari 2018 vond de daadwerkelijke eigendomsoverdracht plaats van het…

Eindstand

Er is in totaal 49x gestemd.

Heel Holland lacht om Venrays lachgas.

Heel Holland lacht om Venrays lachgas.
De verkoop van lachgas is lachwekkend. Lachgas is op last van de rechter in 2016 van de geneesmiddelenlijst gehaald zodat het gebruik van lachgas sindsdien onder de warenwet valt en legaal mag worden gebruikt.In de praktijk blijkt dat het gebruik sindsdien enorm is toegenomen. Het kan overal gekocht worden voor het gebruik van slagroomspuiten. Maar de jongeren kopen die patronen niet als ze in hun vrije tijd een taart willen bakken. Er blijken – vooral landelijk – veel meldingen te zijn van gezondheidsklachten door lachgasgebruik. In de lachgaswinkel Valse Lucht in Venray worden geen patronen verkocht maar men kan een…

Eindstand

Er is in totaal 68x gestemd.

Vliegbasis De Peel mag niet uit haar slaap worden gewekt.

Vliegbasis De Peel mag niet uit haar slaap worden gewekt.
Komt vliegbasis De Peel weer tot leven ? Defensie heeft het plan om na 2021 vliegbasis De Peel weer in gebruik te nemen.Vanwege de veiligheidssituatie overal in de wereld moet Defensie meer trainen en oefenen, zodat er meer militaire vliegactiviteit zal gaan plaatsvinden. Dat zal gebeuren vanaf meerdere vliegbases. Defensie onderzoekt momenteel bij alle vliegvelden of er voldoende ruimte is voor die toename van vliegactiviteiten. Vliegbasis De Peel hoort daarbij.Maar daarvoor moet eerst, uiterlijk op 1 november 2021, een zogenaamd luchthavenbesluit worden vastgesteld. Zonder zo’n besluit mag er niet worden gevlogen worden vanaf De Peel. Wat betekent dat voor Venray…

Eindstand

Er is in totaal 222x gestemd.

Onze fietspaden moeten geschikt zijn voor elektrische fietsen.

Onze fietspaden moeten geschikt zijn voor elektrische fietsen.
Fietsen kan onveilig zijn. Fietsen is gezond. Maar toch raken er ieder jaar in Nederland 350.000 fietsers gewond, waarvan er 65.000 bij de eerste hulp van het ziekenhuis terechtkomen. De laatste jaren gebeuren er steeds meer ongelukken. Dat komt vooral door de elektrische fietsen.Fietsen op een elektrische fiets is immers wennen. Niet alleen voor de e-bikers zelf, maar ook voor andere fietsers.Door de vergrijzing zijn er ook steeds meer ouderen in het verkeer. Dankzij de komst van de elektrische fiets, heeft het fietsen met ondersteuning onder ouderen een vlucht genomen. Op fietspaden kunnen gevaarlijke situaties ontstaan door de grotere snelheidsverschillen…

Eindstand

Er is in totaal 44x gestemd.

Stille armoede veroorzaakt eenzaamheid

Stille armoede veroorzaakt eenzaamheid
Echte armoede bestaat nog, eenzaamheid ook. Nederland is een zogenaamde welvaart-staat.Desondanks bestaat er nog armoede, alleen is vaak niet bekend waar en bij wie.Personen of soms hele gezinnen die onder de armoedegrens het hoofd boven water moeten zien te houden blijven vaak anoniem voor de buitenwereld.Als gevolg daarvan leiden ze bovendien soms ook nog een eenzaam bestaan omdat men zich schaamt voor hun omgeving.Waar kan men zich in Venray aanmelden voor hulp of maatschappelijke ondersteuning?Kennen wij eenzame mensen in onze directe omgeving?Kunnen wij daar als inwoners iets aan veranderen of moet de gemeente te hulp schieten?Misschien maakt u zich daar…

Eindstand

Er is in totaal 37x gestemd.

Ik weet wel wat ik met € 100.000,- extra gemeenschapsgeld zou kunnen doen.

Ik weet wel wat ik met € 100.000,- extra gemeenschapsgeld zou kunnen doen.
Hoe wordt ons gemeenschapsgeld besteed ? Ongetwijfeld leest u wel eens in de plaatselijke weekbladen wat er in de gemeenteraad besloten wordt over allerlei zaken.Meestal hangt er aan elk besluit ook een prijskaartje.Dat zijn forse bedragen die qua omvang nogal uiteenlopen, maar soms zelfs enorm hoog kunnen zijn.Je vraagt je als gewone burger van Venray wel eens af of de beslissers in de gemeenteraad zich wel realiseren of het allemaal zo duur moet zijn.Geld uitgeven dat niet van jezelf is lijkt dan zo eenvoudig. Het zal allemaal wel nodig (b)lijken, maar er is niemand die zich achter de oren krabt…

Eindstand

Er is in totaal 33x gestemd.

Een opleiding in Venray tot vakman is verleden tijd.

Een opleiding in Venray tot vakman is verleden tijd.
Zorg over de toekomst van de maakindustrie in Venray. Ongetwijfeld is bij menige inwoner van Venray bekend dat er nogal wat grootschalige gebouwen staan. Op de vroegere locaties van Inalfa en Rank Xerox verrijzen ze nog steeds. In de volksmond staan deze gebouwen bekend onder de naam dozenpakhuizen.Het gevolg van deze “wildgroei” in de logistieke bedrijven is tweeledig.Ten eerste kunnen er zich geen kleinere MKB bedrijven vestigen in Venray, met name waar het gaat om de zogenaamde maakindustrie. Zulke bedrijven hebben behoefte aan deskundig en goed opgeleid personeel : dus goede vaklieden.Daarnaast blijkt dat het personeel in de dozenpakhuizen hoofdzakelijk…

Eindstand

Er is in totaal 38x gestemd.

De aankoop van het voormalige AH pand wordt een blok aan het been voor de gemeente.

De aankoop van het voormalige AH pand wordt een blok aan het been voor de gemeente.
Het AH-pand krijgt een andere bestemming. De gemeenteraad van Venray heeft inmiddels besloten om de voormalige AH winkel te kopen voor maar liefst € 1.225.000,=.Belangrijke overweging daarbij was dat de provincie met het verstrekken van € 800.000,=subsidie ervoor heeft gezorgd dat de gemeente met een eigen bijdrage van € 425.000,= de koop kon sluiten. Maar bij die eigen bijdrage blijft het niet.De gemeente schat dat met de noodzakelijke verbouwing van het pand nog eens een extra bedrag van 1,9 miljoen euro nodig zal zijn.Blijkbaar heeft de gemeente dus al een idee hoe die verbouwing er uit zal gaan zien. Maar…

Eindstand

Er is in totaal 59x gestemd.

Wij laten arbeidsmigranten in de kou staan.

Wij laten arbeidsmigranten in de kou staan.
Krijgen de arbeidsmigranten een warm onthaal in Venray ? Er zijn in Venray veel arbeidsmigranten werkzaam. Het al reeds geruime tijd sluimerend probleem is echter de huisvesting van deze bevolkingsgroep.In het recente verleden werd bij diverse voorgestelde locaties voor grootschalige opvang door omwonenden protest aangetekend. De redenen daarvoor waren nogal uiteenlopend van karakter maar de rode draad daarbij was altijd: “Niet in mijn achtertuin”. In het coalitieakkoord van de politieke partijen staat vermeld “dat de gemeente wil meewerken aan minimaal één of twee initiatieven voor de grootschalige huisvesting van arbeidsmigranten”. Inmiddels zijn er door de gemeente tijdelijke aanpassingen in de…

Eindstand

Er is in totaal 89x gestemd.

Zonder deken wordt het koud in Venray.

Zonder deken wordt het koud in Venray.
Een prominente ereburger gaat Venray verlaten. Het Ereburgerschap van Venray samen met de Gemeentelijke Erepenning in goud is als blijk van waardering door de gemeenteraad toegekend aan deken Harrie Smeets.Zulks vanwege zeer uitzonderlijke verdiensten voor de Venrayse gemeenschap. Hij verlaat Venray, waar hij vanaf 2004 als pastoor en als deken van het dekenaat Venray-Gennep werkzaam is geweest, vanwege zijn wijding tot bisschop van Roermond. Als pastoor van de Sint Petrus’ Banden kerk was hij niet alleen voor veel mensen tot steun en troost in tijden van rouw, maar ook van grote betekenis voor het maatschappelijk leven in Venray. Talrijke stichtingen…

Eindstand

Er is in totaal 32x gestemd.

Zwarte Piet moet zwart blijven !

Zwarte Piet moet zwart blijven !
Makkers staakt uw wild geraas ! De Sinterklaastijd is immers weer in aantocht.Ontbrandt er dit jaar opnieuw een discussie over de huidskleur van zwarte piet ?Voor een kinderfeest is dat een onwaardig gedrag van zowel de voor- als tegenstanders. Een zwarte- of een roetveeg-piet.Bij de landelijke Sinterklaasintocht van dit jaar zullen alleen roetveegpieten te zien zijn.De verklaring op de website van de televisie is : "de Pieten hebben roet op hun gezicht omdat ze door de schoorsteen gaan. Als een Piet vaker door de schoorsteen is gegaan, heeft hij steeds meer roet op het gezicht."Een woordvoerder van de NTR stelt…

Eindstand

Er is in totaal 607x gestemd.

Venray heeft behoefte aan een zorghotel

Venray heeft behoefte aan een zorghotel
Is het huidige ziekenhuis geschikt als zorghotel ? Zoals door de directie van VieCuri is beloofd, zal in Venray een nieuw ziekenhuis worden gebouwd. De grootte ervan alsmede de locatie waar het gebouwd moet worden is nog niet bekend.Er is wel zekerheid dat het bestaande ziekenhuis niet meer aan de eisen van VieCuri voldoet, reden waarom men op termijn het gebouw niet meer wil gebruiken. Dat betekent dat dit prominente gebouw wellicht zal worden gesloopt.Zijn er dan geen mogelijkheden om dat gebouw nog te blijven gebruiken ?De Zorggroep heeft nu een gedeelte ervan in gebruik als revalidatievoorziening voor personen die…

Eindstand

Er is in totaal 95x gestemd.

Bladkorven zijn overbodig

Bladkorven zijn overbodig
Wat gaan we doen met ons bladafval ? De mooie zomer is voorbij en de herfst staat voor de deur.Een daarbij jaarlijks terugkerend probleem is dat de bomen hun blad verliezen.Dat bladafval kan nogal wat overlast opleveren. Denk daarbij aan de wegen die glad kunnen worden of straatkolken die verstopt kunnen raken. Hoe was het vroeger geregeld ?Tot 2009 plaatste de gemeente Venray bladkorven waarin omwonenden hun bladafval konden deponeren. Die bladkorven werden weliswaar regelmatig leeggezogen, maar dat hield geen gelijke tred met het aanbod van de vallende bladeren.Ook bleek toen dat er ander tuinafval dan alleen blad in de…

Eindstand

Er is in totaal 243x gestemd.

Ik weet hoe ik mijn wijkagent kan benaderen.

Ik weet hoe ik mijn wijkagent kan benaderen.
Wie is mijn wijkagent ? Ongetwijfeld zijn de inwoners van Venray en de kerkdorpen op de hoogte van het bestaan van wijkagenten binnen onze gemeente.Meestal worden die agenten benaderd als er in de wijk of in het dorp een probleem ontstaat waarbij de hulp van de wijkagent moet worden ingeroepen. Voor acute noodsituaties kan men het telefoonnummer 112 bellen.Voor de “huis, tuin en keuken” situaties belt men het algemeen nummer 0900-8844.Via dat nummer zijn ook de wijkagenten bereikbaar.Elk van de 7 wijkagenten in Venray heeft zijn of haar eigen werkgebied. De Stichting Burgers van Venray vraagt zich af of iedere…

Eindstand

Er is in totaal 93x gestemd.

In mijn woning zal altijd gas nodig zijn

In mijn woning zal altijd gas nodig zijn
Hebben we in de toekomst geen gasmeter meer nodig ? Als het aan de overheid ligt, is in 2050 geen enkele Nederlandse woning meer aangesloten op het gasnet. Die maatregel moet helpen de uitstoot van CO2 terug te dringen. Dit heeft gevolgen voor bijna alle huishoudens in Nederland. We moeten overschakelen op nieuwe manieren van verwarmen, douchen en koken.We krijgen 32 jaar de tijd om het aardgas uit onze huizen te krijgen. Die tijd is hard nodig om de zogenoemde energietransitie te bewerkstelligen. Wat houdt die transitieperiode in ?We zullen eraan moeten wennen dat we op zoek moeten naar een…

Eindstand

Er is in totaal 63x gestemd.

Windmolens verstoren de rust op Venrays grondgebied

Windmolens verstoren de rust op Venrays grondgebied
Kunnen wij van de wind leven ? Onze regering heeft aangekondigd dat er in de komende jaren een zogenoemdeenergietransitie moet gaan plaatsvinden.Dat is het gevolg van een toekomstig tekort aan fossiele brandstoffen.De aardgaswinning in Groningen wordt binnen afzienbare tijd gestopt.Nieuwbouwwoningen krijgen al helemaal geen gasaansluiting meer en bij bestaande woningen moet bij een vervanging van de cv-ketel een alternatieve verwarmingsbron worden gezocht. Daarbij is het gebruik van elektriciteit noodzakelijk.Als gevolg daarvan zal het elektriciteitsgebruik in woningen flink toenemen. Energie uit zon en wind.Zonnepanelen voor het opwekken van elektriciteit zijn inmiddels een vertrouwd beeld in Nederland. Individuele woningen kunnen kiezen voor…

Eindstand

Er is in totaal 202x gestemd.

Overleg met VieCuri moet leiden tot een gezondheidscentrum 2.0 in Venray

Overleg met VieCuri moet leiden tot een gezondheidscentrum 2.0 in Venray
Ziekenhuis of gezondheidscentrum ? Vorig jaar zijn er plannen gepresenteerd door het toenmalige bestuur van ViaCuri voor de nieuwbouw van een ziekenhuis. Door een wijziging binnen de raad van bestuur ( = de directie ) van VieCuri werden de nieuwbouwplannen vooralsnog uitgesteld. De redenen daarvoor waren de kosten en de onderhandelingen met het Laurentius ziekenhuis in Roermond om met elkaar mogelijk te gaan fuseren.De besluitvorming over die fusie is eind 2018 te verwachten. Als die fusie doorgaat, wordt vermoed dat de gezondheidszorg voor de inwoners van Venray anders wordt ingevuld. Voor specifieke behandelingen moet men dan wellicht naar Roermond. Dat…

Eindstand

Er is in totaal 184x gestemd.

Cameratoezicht is inbreuk op mijn privacy.

Cameratoezicht is inbreuk op mijn privacy.
Is cameratoezicht een vloek of een zegen ? De laatste tijd was er - ook in onze gemeenteraad - discussie over het wel of niet toestaan van cameratoezicht.Daarover ontstond ook landelijke commotie nadat bleek dat beelden van sauna’s op het internet werden geplaatst. In Venray is er discussie over het toestaan van cameratoezicht bij de ondergrondse afvalcontainers.Het komt nogal eens vóór dat er van alles naast de containers wordt gezet, wat waarschijnlijk uitnodigt om dat door anderen ook maar te doen.Met het plaatsen van camera’s bij deze afvalcontainers is niet alleen na te gaan wie die vervuiling veroorzaakt, maar er…

Eindstand

Er is in totaal 96x gestemd.

Ik stem op het programma van een politieke partij.

Ik stem op het programma van een politieke partij.
Kent men de verschillende partijprogramma’s wel ? Als u op 21 maart a.s. in het stemhokje staat wordt van u verwacht dat u een keuze maakt voor één van de zeven plaatselijke politieke partijen .De samenstelling van de gemeenteraad met het aantal zetels per partij wordt daardoor bepaald. Na afloop van de verkiezing starten de zogenoemde coalitie-besprekingen.De bedoeling daarvan is, dat er een coalitie van partijen gevormd kan worden die bij elke besluitvorming kan rekenen op een meerderheid van de in totaal 27 stemmen in de gemeenteraad. Als stemgerechtigden hebben we - na het verlaten van het stemhokje - echter…

Eindstand

Er is in totaal 43x gestemd.

Voor de gemeenteraad stemt men op personen en niet op partijprogramma's

Voor de gemeenteraad stemt men op personen en niet op partijprogramma's
Waarop stemmen wij eigenlijk ? Op 21 maart mogen wij als inwoners van de gemeente Venray naar de stembus om de samenstelling van de gemeenteraad voor de komende vier jaar te bepalen. In de gemeente Venray zijn er zeven partijen die naar de gunsten van de kiezers gaan dingen. Vijf ervan hebben een landelijke “moederpartij” en twee zijn alleen lokaal vertegenwoordigd. In deze verkiezingscampagne zullen de landelijke partijleiders weer met elkaar gaan debatteren over zaken waar de Venrayse gemeenteraad weinig of geen invloed op heeft.Bovendien blijkt uit onderzoek, dat de helft van de Nederlanders geen enkel raadslid in zijn of…

Eindstand

Er is in totaal 39x gestemd.

De aanpak van overlast door hondenpoep is een taak van de gemeente.

De aanpak van overlast door hondenpoep is een taak van de gemeente.
Van een hondendrol op straat wordt niemand blij. Net zoals mensen moeten ook honden dagelijks poepen. Het verschil is echter dat honden geen toilet kunnen gebruiken en hun behoefte ergens buiten of op straat moeten doen.Hondenbezitters behoren te weten dat zij bij het uitlaten van hun hond binnen de bebouwde kom verplicht zijn om die hondendrollen op te ruimen. Hiertoe moeten ze een plastic zakje gebruiken dat ze mee naar huis nemen of in een afvalbak kunnen deponeren.Er zijn echter te weinig afvalbakken. Mogelijk is dat onder meer de reden waarom hondenbezitters het niet zo nauw nemen met het opruimen…

Eindstand

Er is in totaal 87x gestemd.

Het St. Annapark wordt de nieuwe parel van Venray.

Het St. Annapark wordt de nieuwe parel van Venray.
Het Sint Annaterrein wordt het Sint Annapark. Na jarenlange vruchteloze pogingen om het St. Annaterrein te redden van een steeds verdergaande verpaupering werden in mei 2015 nieuwe plannen gepresenteerd.In een zogenoemd ambitiedocument, opgesteld door het ‘Projectteam St. Annapark’ in opdracht van Stichting Vincent van Gogh en Stichting Wonen Limburg, staat beschreven op welke wijze het St. Annaterrein zou kunnen worden gerevitaliseerd. Het College sanering zorginstellingen besloot in maart 2016 goedkeuring te verlenen aan Stichting Psychiatrisch Centrum St. Anna te Venray, vertegenwoordigd door Stichting Vincent van Gogh Instituut te Venray, voor de verkoop van een perceel grond met de daarop bevindende opstallen,…

Eindstand

Er is in totaal 85x gestemd.

Als VieCuri Venlo zich niet beter oriënteert op VieCuri Venray, verliest zij Venray.

Als VieCuri Venlo zich niet beter oriënteert op VieCuri Venray, verliest zij Venray.
Is een fusie van ziekenhuizen een bedreiging voor Venray ? Momenteel onderhandelen de ziekenhuizen VieCuri Venlo /Venray en het Laurentius ziekenhuis in Roermond over een mogelijke fusie. Eind 2018 zou daarover een besluit kunnen vallen.Er is op dit moment al sprake van een beperkte samenwerking, maar dat zou in de toekomst meer structuur moeten krijgen. Wellicht komt er een volledig samengaan. Vooralsnog gaan de directies van de ziekenhuizen ervan uit dat de locatie Venray blijft bestaan. Maar voor patiënten uit Venray betekent zo’n mogelijke fusie dat men voor sommige ingrepen naar Roermond zal moeten rijden. De ziekenhuizen in Venlo en…

Eindstand

Er is in totaal 50x gestemd.

De terugkeer van het schoolzwemmen is hard nodig.

De terugkeer van het schoolzwemmen is hard nodig.
Hernieuwd invoeren van schoolzwemmen onder de loep. Nog niet zo lang geleden was het schoolzwemmen een onderdeel van het lesrooster van leerlingen van de basisscholen.Op grond van financiële overwegingen is het verdwenen.Nu recent het verdrinken van kinderen in een zwembad landelijke bekendheid kreeg, rijst de vraag of het niet zinvol is om kinderen op jonge leeftijd al te laten leren zwemmen.Om die reden besluiten dan soms de ouders van een kind dat het nodig is dat hun kind zwemles krijgt. Voor die zwemlessen met het doel om een zwemdiploma te halen moet echter worden betaald.In zwembad De Sprank worden die…

Eindstand

Er is in totaal 96x gestemd.

Het gesteggel over de huisvesting van arbeidsmigranten is beschamend voor Venray

Het gesteggel over de huisvesting van arbeidsmigranten is beschamend voor Venray
Huisvesting arbeidsmigranten houdt de gemoederen bezig. We kunnen er niet omheen : er zijn in de regio Venray veel arbeidsmigranten.Het is vanzelfsprekend dat deze personen recht hebben op een goede huisvesting.Dat kan individueel in kleine onderkomens die soms niet eens aan de meest elementaire eisen voldoen. Er worden kamers verhuurd of soms vinden groepen onderdak in logiesbedrijven. Volgens de gemeente betreft het 4700 arbeidsmigranten waarvan er 1300 bij de gemeente zijn ingeschreven. Deze personen hebben natuurlijk recht op een fatsoenlijke huisvesting.Om die reden zijn er initiatieven ontwikkeld om die huisvesting in een grootschalige vorm aan te bieden. Daarbij is een…

Eindstand

Er is in totaal 165x gestemd.

Dorps- en wijkraden moeten door de bevolking worden gekozen.

Dorps- en wijkraden moeten door de bevolking worden gekozen.
De samenstelling van dorps- en wijkraden. In de gemeente Venray heeft elk dorp en elke wijk een vaste groep inwoners die zich inzetten voor de belangen van het betreffende dorp of de wijk.Deze dorps- en wijkraden onderhouden niet alleen de contacten met de gemeente, maar ontplooien ook initiatieven of worden “gevoed” door signalen uit hun achterban.Kortom, ze worden geacht het belang van de inwoners van het dorp of de wijk te representeren. Ze vormen een direct aanspreekpunt.Het is om die reden belangrijk dat de samenstelling van zo’n raad zich gesteund weet door de achterban.In de praktijk betekent dit dat vanuit…

Eindstand

Er is in totaal 27x gestemd.

Er moet een supermarkt komen op De Brier.

Er moet een supermarkt komen op De Brier.
De Brier is de ideale locatie voor een supermarkt. De ondernemersvereniging De Brier vindt dat op het bedrijvenpark als publiekstrekker een supermarkt zou moeten komen. Omdat het bestemmingsplan van De Brier voor het einde van dit jaar moet worden vernieuwd bestaat de kans om het vestigen van een supermarkt mogelijk te maken. Het plan ligt vanaf 16 juni ter inzage.Het college van B & W vindt echter dat er geen ruimte is voor een supermarkt.Op 27 juni bespreekt de gemeenteraad het plan, waaruit mogelijk kan blijken dat er dan alsnog ruimte is om een supermarkt in De Brier te vestigen.…

Eindstand

Er is in totaal 187x gestemd.

Het museum vraagt ieders aandacht voor de rijke historie van Venray

Het museum vraagt ieders aandacht voor de rijke historie van Venray
Het nieuwe Venrays Museum wordt geopend. Op zondag 21 mei wordt de nieuwbouw van het museum “de Borggraaf” officieel geopend. Gelijktijdig wordt ook het daarbij geheel vernieuwde stadspark naast de grote kerk formeel in gebruik genomen. De realisatie van dit nieuwe museum heeft nogal enige tijd op zich laten wachten.Het voormalig museum, het “Freulekeshuus”, bleek te klein. Met de herinrichting van het Mgr. Goumansplein ontstond een mogelijkheid om daar de nieuwbouw te vestigen.Met financiële steun van de provincie is de gemeente erin geslaagd een prachtig nieuw onderkomen voor het museum te kunnen realiseren.Daarbij was de wens om het museum van…

Eindstand

Er is in totaal 54x gestemd.

Bij de huisartsenpost Noord-Limburg is het belang van Venray blijkbaar ondergeschikt aan dat van Venlo

Bij de huisartsenpost Noord-Limburg is het belang van Venray blijkbaar ondergeschikt aan dat van Venlo
Wijziging van spoedzorg in Noord-Limburg Sinds 3 april 2017 is de acute huisartsenzorg in Noord-Limburg tussen 23.00 en 8.00 uur gewijzigd. Alle acute zorgvragen worden tijdens de nachtelijke uren voortaan behandeld vanuit de spoedpost in Venlo. Tot voor kort werd acute huisartsenzorg tijdens de nacht ook verleend in Venray. Met name ‘s nachts was het aantal hulpvragen op de huisartsenpost (HAP) in Venray zeer klein. In Venlo daarentegen, waar de huisartsenpost onderdeel is van de spoedpost, is de zorgvraag en werkdruk ’s nachts hoog. Behandeling van de acute zorgverlening vanuit één locatie zorgt - naar de mening van de huisartsen…

Eindstand

Er is in totaal 67x gestemd.

Venray heeft een tekort aan goedkope huurwoningen

Venray heeft een tekort aan goedkope huurwoningen
Door het slopen van bijvoorbeeld de flatwoningen aan de Zuidsingel, de huurharmonisatie en de verkoop van bestaande huurwoningen door Wonen Limburg ontstaat er in Venray en tekort aan betaalbare huurwoningen. Vanwege de huurharmonisatie, waarbij de volgende huurder al gauw € 100,= per maand meer huur moet betalen voor dezelfde woning, stijgen de huurprijzen met als resultaat dat er steeds minder goedkope huurwoningen overblijven. Bovendien zijn woningcorporaties, dus ook Wonen Limburg, door het ministerie sinds 2013 verplicht een zogenoemde verhuurderheffing te betalen. Daardoor ontstond een stagnatie in de nieuwbouw en het onderhoud van sociale huurwoningen omdat de corporaties minder konden investeren…

Eindstand

Er is in totaal 57x gestemd.

Een wensbus verbetert het (openbaar) vervoer in de kerkdorpen.

Een wensbus verbetert het (openbaar) vervoer in de kerkdorpen.
Met een wensbus kan elk kerkdorp vervoersproblemen oplossen. Mogelijk is het begrip wensbus nog niet bij iedereen bekend. De afgelopen tijd hebben de inwoners van Merselo en Vredepeel gebruik kunnen maken van zo’n wensbus. De provincie heeft daar, samen met een tiental andere dorpen in Limburg vanaf 2014 een zogenaamde “pilot” georganiseerd. Na afloop van deze proef blijkt het inzetten van de wensbus een groot succes. Ysselsteyn heeft zich inmiddels ook bij de provincie gemeld om een wensbus te kunnen laten rijden. De bedoeling is dat kleine, afgelegen dorpen zo’n gratis bus ter beschikking krijgen. Deze busjes, of misschien wel…

Eindstand

Er is in totaal 48x gestemd.

De schouwburg zoekt geschikte nieuwe bestuurders.

De schouwburg zoekt geschikte nieuwe bestuurders.
De schouwburg zoekt geschikte nieuwe bestuurders De laatste maanden kwam de schouwburg in Venray regelmatig in het nieuws.Was het niet het opstappen van drie van de vier bestuursleden dan waren het wel de financiële perikelen rondom de renovatie en de uitbreiding. Vooral het plotselinge vertrek van drie bestuursleden roept vraagtekens op.Blijkbaar was er intern onenigheid over de organisatiestructuur en de visie voor de toekomst, waarvoor deze drie heren geen verantwoordelijkheid wensten te dragen.De enige overgebleven bestuurder, mevrouw Marita Muller, heeft haar eigen ideeën over hoe de schouwburg in de toekomst bestuurd dient te worden.In plaats van een bestuur, gaat ze…

Eindstand

Er is in totaal 81x gestemd.

Een echt stadspark in het centrum van Venray.

Een echt stadspark in het centrum van Venray.
Een echt stadspark in het centrum van Venray Nu de nieuwbouw van het museum bijna voltooid is, komt het Mgr. Goumansplein er in de toekomst anders uit te zien. Niet alleen de ruimte voor de ingang van de Grote Kerk wordt gerenoveerd, maar met name het veld naast de kerk krijgt een geheel nieuwe bestemming. Deze nieuwe invulling van dit gebied wordt het stadspark van Venray.In dat parkachtig gebied bestaat straks de mogelijkheid voor jong en oud om ook in de directe omgeving ervan een centrum van rust en beleving te ervaren. In het stadspark wordt het groen verfraaid en…

Eindstand

Er is in totaal 138x gestemd.

Het fietsenplan in het centrum onder de loep.

Het fietsenplan in het centrum onder de loep.
Het fietsenplan in het centrum onder de loep Het fietsen door straten in het centrum van Venray waar het op dit moment verboden is blijft de gemoederen bezighouden. Wat is er allemaal aan de hand. Niet alleen wordt er door sommigen gewoon gefietst waar dat niet mag, maar ook het handhavend optreden door politie of boa’s gebeurt nauwelijks. Voor veel bezoekers van het centrum is dat een doorn in het oog. Diegenen die zich keurig gedragen door niet te fietsen waar dat verboden is of met de fiets aan de hand door het centrum lopen, ergeren zich aan de daar…

Eindstand

Er is in totaal 174x gestemd.

Bezuinigen en toch een nieuw ziekenhuis.

Bezuinigen en toch een nieuw ziekenhuis.
Bezuinigen en toch een nieuw ziekenhuis Onlangs kondigde de directie van ziekenhuis Vie Curi aan dat er fors bezuinigd moet gaan worden op de kosten. Op grond daarvan vond de stichting Burgers van Venray dat de stelling voor de maand september gerelateerd moest worden aan die bezuinigingen. Er bestond namelijk gerede twijfel of het ziekenhuis in Venray de dupe ging worden van die aangekondigde kostenbesparingen. Tot ieders verbazing verschijnt eind augustus in de pers het bericht dat in Venray een nieuw ziekenhuis gebouwd zal gaan worden. Zelfs samen met een zorghotel. Het nieuwe ziekenhuis wordt weliswaar kleiner dan het huidige,…

Eindstand

Er is in totaal 188x gestemd.

Huisvestingen van arbeidsmigranten in Venray

Huisvestingen van arbeidsmigranten in Venray
Onlangs verscheen in de lokale pers een bericht over de plannen om op de plaats van de oude melkfabriek aan de Leunseweg huisvesting van arbeidsmigranten te realiseren. De maatschap Hoex/Maessen heeft daartoe een bouwplan ingediend bij de gemeente. Volgens dat bouwplan kunnen maar liefst 288 arbeidsmigranten worden gehuisvest. Weliswaar moet de gemeente eerst nog de plannen van de projectontwikkelaar goedkeuren waarna er nog een inspraakprocedure van belanghebbenden volgt voordat er concreet begonnen kan worden met de bouw. Hoe dan ook, met name vanuit de dorpsbewoners van Leunen blijkt nogal wat weerstand tegen de komst van 288 arbeidsmigranten. Men heeft zorgen…

Eindstand

Er is in totaal 331x gestemd.

Zonder garantie van de gemeente kan Glasweb Venray niet van start.

Zonder garantie van de gemeente kan Glasweb Venray niet van start.
Gemeente garant voor maar liefst 17,5 miljoen euro? Het college van Burgemeester en Wethouders is van plan om aan de gemeenteraad op 28 Juni a.s. voor te stellen akkoord te gaan met een garantstelling van 17,5 miljoen op de financieringsbehoefte van Glasweb Venray. De gemeenteraad heeft eerder de voorkeur uitgesproken voor de aanleg van een 100 % dekkend glasvezelnetwerk in de hele gemeente. Bij inventarisatie van de te verwachten deelname bleek echter dat met name alleen het buitengebied en een aantal kerkdorpen bereid zijn te kiezen voor een aansluiting op het glasvezelnetwerk. De coöperatie Glasweb Venray heeft daarop een aangepast…

Eindstand

Er is in totaal 218x gestemd.

Burgers van Venray blijft bestaan !

Burgers van Venray blijft bestaan !
Tijdens de voorbije maanden heeft de onafhankelijke stuurgroep Burgers van Venray een noodkreet geplaatst. Zowel in het weekblad Venray Boeit als op facebook werd met deze noodkreet aan de inwoners van de gemeente Venray medewerking gevraagd om het voortbestaan van de website mogelijk te maken. Vanwege het ontbreken van financiële middelen kwam dit voortbestaan immers ter discussie te staan. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft afwijzend gereageerd op ons verzoek voor een eenmalige financiële ondersteuning in de exploitatie, hoewel zij aangeeft waardering te hebben voor dit burgerinitiatief. Het referendum op onze website met de stelling : “De toekomst van…

Eindstand

Er is in totaal 72x gestemd.

Het referendum op deze website.

Het referendum op deze website.
Burgers van Venray organiseert haar eigen referendum. Ongetwijfeld kennen de meeste Venraynaren de website Burgers van Venray. Vanaf 2010 wordt op die website elke maand een actuele stelling geplaatst waarop men kan aangeven het ermee eens of oneens te zijn. Gedurende de afgelopen zes jaar heeft deze site een steeds toenemende groep belangstellende bezoekers mogen verwelkomen. De onafhankelijke stuurgroep van vrijwilligers die steeds een actueel Venrays onderwerp kiest, wordt thans echter geconfronteerd met financiële problemen om in de toekomst te blijven bestaan. In eerste aanzet is de bouw van de website betaald uit een eenmalige subsidie uit de reserves van…

Eindstand

Er is in totaal 94x gestemd.

Het bestaan van een logeerhuis in Venray is nog niet overal bekend.

Het bestaan van een logeerhuis in Venray is nog niet overal bekend.
Al ruim een jaar bestaat er in Venray Logeerhuis Kapstok. Dit logeerhuis - gevestigd in het verzorgingstehuis Schuttersveld - biedt de mogelijkheid aan mantelzorgers om degene waarvoor gezorgd wordt, daar te laten logeren. De mantelzorgtaak wordt tijdens dat logeren volledig overgenomen door een groep vrijwilligers, die daarbij - waar nodig -  worden ondersteund door de professionele thuiszorg. De mantelzorger heeft zodoende een mogelijkheid om zelf ook eens onbezorgd tot rust te komen, bijvoorbeeld door op vakantie te gaan. Om u ter plaatse te kunnen informeren organiseert het Logeerhuis Kapstok een aantal open dagen. Op 11 en 25 Maart en 15…

Eindstand

Er is in totaal 103x gestemd.

Een ander gebruik van de parkeergarage

Een ander gebruik van de parkeergarage
Tot eind januari kunnen we in het centrum van Venray gratis parkeren. Daarvan heeft iedereen gemerkt dat er daarvan uitbundig gebruik is gemaakt. Of het nu aan de feestdagen heeft gelegen, de regenachtige dagen of alleen maar de wens om nu eens gratis en ongelimiteerd te kunnen parkeren wordt nog onderzocht. Vrijwel iedereen heeft gemerkt dat door het nieuwe parkeerbeleid, het soms erg moeilijk was om een vrij parkeerplaatsje te bemachtigen. Het heeft er daarom alle schijn van dat na afloop van dit “gratis “ parkeren het gemeentelijk beleid zal wijzigen. Er komt wellicht een blauwe zone waar een beperkt…

Eindstand

Er is in totaal 139x gestemd.

Voortaan elk jaar ijspret in Venray ?

Voortaan elk jaar ijspret in Venray ?
De Stichting Winterpret Venray heeft er voor gezorgd dat er dit jaar drie weken lang geschaatst kan worden op de ijsbaan op het Schouwburgplein. Vanaf vrijdag 11 december t/m zondag 3 januari kan jong en oud genieten van dit evenement. Na een afwezigheid van enkele jaren vanwege allerlei perikelen heeft de nieuwe Stichting Winterpret Venray de draad weer durven oppakken. De initiatiefnemer van de stichting is Venray Centraal, de ondernemersvereniging van het centrum van Venray. De horeca bedrijven zorgen met een koek- en zopie-tent voor de versnaperingen. De stichting Winterpret Venray staat volledig los van Venray Events die in 2010…

Eindstand

Er is in totaal 87x gestemd.

Opvang van asielzoekers in Venray

Opvang van asielzoekers in Venray
Hoeveel asielzoekers zouden er naar Venray kunnen komen ? De problematiek van de asielzoekers, migranten dan wel de vluchtelingen uit oorlogsgebieden komt de laatste tijd steeds meer in het nieuws. Is het niet de wijze waarop ze de Middellandse Zee oversteken, of de weigering van de Balkanlanden om ze op te nemen, dan is het wel de barre tocht te voet of per bus naar grensgebieden en de opvang in de uiteindelijk bereikte landen. Ook in Nederland is de problematiek dagelijks op het nieuws. Het betreft dan de wijze van opvang in de diverse inderhaast ingerichte centra, soms hectisch verlopende…

Eindstand

Er is in totaal 359x gestemd.

Zorgen over de toekomst van zwembad de Sprank

Zorgen over de toekomst van zwembad de Sprank
Het overdekte zwembad is vanaf het begin een financieel probleem geweest. De oorspronkelijke projectontwikkelaar HEVO beloofde voorafgaand aan de opening in 1991 met prognoses over bezoekersaantallen gouden bergen. Toen die tegenvielen heeft de gemeente de exploitatie ondergebracht bij Sportfondsen, die het al na één jaar voor gezien hielden. Vanaf 1994 wordt het zwembad beheerd door LACO, die de exploitatie verzorgt gebruikmakend van een jaarlijkse gemeentelijke bijdrage in de exploitatie. Er is een contract met LACO opgesteld, waarin staat beschreven dat na 30 april 2016 LACO het zwembad kan kopen voor het symbolische bedrag van € 45,= maar dat de jaarlijkse…

Eindstand

Er is in totaal 242x gestemd.

Heeft schouwburg kleine theaterzaal wel nodig ?

Heeft schouwburg kleine theaterzaal wel nodig ?
De uitbreiding van de schouwburg met een kleine zaal. Eind juni heeft de gemeenteraad van Venray de verbouwing van de schouwburg goedgekeurd. De plannen omvatten onder meer de uitbreiding met een extra kleine zaal en bijbehorende foyer. Vooral de extra zaal heeft bij menigeen in Venray de wenkbrauwen doen fronsen. De bezoekersaantallen in de schouwburg vertonen immers al jaren een afname. In januari 2011 werd op de website Burgers van Venray al een stelling over de schouwburg gepresenteerd : “Venray kan niet zonder schouwburg”. Uit de toenmalige reacties - 87 % was het eens met die stelling - blijkt dat…

Eindstand

Er is in totaal 106x gestemd.

Betaald parkeren wordt opnieuw beoordeeld

Betaald parkeren wordt opnieuw beoordeeld
Enige tijd geleden besloot het college van B&W om het betaald parkeren in Venray volledig af te schaffen. Aanleiding daartoe was de uitdrukkelijke wens van de ondernemers in het centrum om zodoende de omzetdaling en leegstand tegen te gaan. Vanwege de daarop volgende discussie in de gemeenteraad, waarbij enkele politieke partijen een ander standpunt innamen, ontstond er daarna enige misverstanden. Op grond daarvan wordt in de gemeenteraadsvergadering van september het al dan niet betaald parkeren opnieuw aan de orde gesteld. Vooruitlopend daarop wil de onafhankelijke groep Venraynaren , die de website Burgers van Venray elke maand van een stelling over…

Eindstand

Er is in totaal 189x gestemd.

De geloofwaardigheid van Glasweb Venray staat ter discussie.

De geloofwaardigheid van Glasweb Venray staat ter discussie.
Het zal niemand in de gemeente Venray zijn ontgaan dat de afgelopen maanden flink wat reclame is gemaakt door Glasweb Venray. Het mogelijk aanleggen van een glasvezelkabel netwerk in de gehele gemeente Venray is ontstaan als een burgerinitiatief vanuit de dorpsraden. Niet alleen woningen in de kerkdorpen en de daarbij gelegen buitengebieden maar ook die in de kern van Venray zouden volgens dat initiatief een aansluiting van de glasvezelkabel tot in de meterkast van de woning moeten gaan krijgen. Voorwaarde daarbij was echter wel dat minstens 30 % van de woningen in de kernen en 50 % in het buitengebied…

Eindstand

Er is in totaal 411x gestemd.

Er is leegstand na de renovatie in het gemeentehuis.

Er is leegstand na de renovatie in het gemeentehuis.
Enkele jaren geleden is het gemeentehuis voor veel geld gerenoveerd. Dat gebeurde omdat de gemeenteraad vond dat de huisvesting van onze ambtenaren te wensen overliet. Te koud in de winter en te warm in de zomer en moeilijk te gebruiken werkplekken waren de voornaamste redenen om te gaan renoveren. Nu de renovatie van het gemeentehuis is gerealiseerd, blijkt dat er grote delen van het gemeentehuis niet in gebruik zijn. Er zijn meerdere redenen waardoor dat is ontstaan. De ambtenaren hebben geen vaste werkplek meer, maar delen die plek met anderen. Op dit moment maken 10 ambtenaren gebruik van 7 werkplekken.…

Eindstand

Er is in totaal 76x gestemd.

Fietsen door het winkelcentrum staat ter discussie.

Fietsen door het winkelcentrum staat ter discussie.
Al meerdere jaren geldt er een verbod om door de straten van het winkelcentrum te fietsen. Hoewel de fietsenstallingen aan de randen van het centrum goed worden gebruikt, blijkt toch dat een aantal fietsers zich niets van het fietsverbod aantrekt. Met name in de Schoolstraat wordt er door sommigen gefietst, waar je eigenlijk met de fiets aan de hand moet lopen. Omdat op de pleinen overal gefietst mag worden zie je in de praktijk dat je dwars door het centrum kunt blijven fietsen. Dat kan vanaf de Julianasingel via de Grote Markt naar de Hoenderstraat en van de Julianasingel via…

Eindstand

Er is in totaal 212x gestemd.

Tweewekelijks ophalen van alle afval.

Tweewekelijks ophalen van alle afval.
Er kan bezuinigd worden bij het ophalen van vuilcontainers. De stuurgroep Burgers van Venray heeft voor de maand april een stelling gekozen over het ophalen van afval. De keuze voor deze stelling is gerelateerd aan een wijziging binnen de gemeente Horst a.d. Maas, waar m.i.v. 1 maart het huishoudelijk afval niet meer gescheiden behoeft te worden aangeleverd. Wij willen een stelling aan de bewoners van Venray voorleggen waaruit blijkt of er behoefte bestaat om REST + GFT afval gecombineerd en slechts éénmaal per 14 dagen te laten ophalen. Door het reeds gescheiden aanleveren van papier, plastic, blik en glas blijkt…

Eindstand

Er is in totaal 161x gestemd.

De Provinciale Staten en de landelijke politiek

De Provinciale Staten en de landelijke politiek
Op 18 maart is de verkiezing van de leden van de provinciale staten. Daaraan voorafgaand zie je her en der in de gemeente de verkiezingsposters van de diverse politieke partijen. Behalve enkele personen die in Venray ruime bekendheid genieten, zijn verreweg de meeste namen en gezichten voor de kiezers onbekend. In de landelijke media echter worden de bekende fractievoorzitters van de landelijke politieke partijen ten tonele gevoerd. Het lijkt erop dat zij de kastanjes uit het vuur moeten halen ten behoeve van de provinciale lijsttrekkers. De achterliggende motivatie voor hun is daarbij dat de uitslag van de verkiezing van de…

Eindstand

Er is in totaal 52x gestemd.

Betaald parkeren staat onder druk

Betaald parkeren staat onder druk
Het is opvallend hoe de laatste tijd vrijwel iedereen in Venray een mening heeft over het betaald parkeren. Dan gaat het nog niet eens alleen over het feit dat men moet betalen om te mogen parkeren in het centrum. Ook de parkeerwachters, de bijzondere opsporings ambtenaren (BOA’s) ontkomen niet aan die kritiek. Nu de ondernemers in het winkelcentrum een afname in omzet ervaren en met lede ogen zien dat een aantal collega winkeliers het bijltje er al bij neer gegooid hebben, wordt als oorzaak van die omzetdaling mede het parkeerbeleid van de gemeente genoemd. “Schaf betaald parkeren af in Venray”…

Eindstand

Er is in totaal 525x gestemd.

Wie verzorgt mij als ik ooit hulpbehoevend word ?

Wie verzorgt mij als ik ooit hulpbehoevend word ?
Het zal u niet ontgaan zijn dat op 1 januari een aantal zaken die met de zorgverlening te maken hebben zijn gewijzigd. De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) wordt voortaan door de gemeente uitgevoerd. De gemeente bekijkt wat iemand zelf nog kan, bv. langer zelfstandig wonen eventueel met hulp van familie, vrienden of buren. Die hulp wordt mantelzorg genoemd. Men is mantelzorger als langer dan 3 maanden intensief en onbetaald zorg aan een chronisch ziek persoon wordt verleend. Deze mantelzorger kan de partner, een ouder, kind, familielid, vriend of kennis zijn. Vanwege de toenemende vergrijzing van de bevolking is het niet…

Eindstand

Er is in totaal 53x gestemd.

Kappen of (euro)flappen

Kappen of (euro)flappen
Ongetwijfeld heeft iedereen wel iets gemerkt van het kappen van bomen in de gemeente Venray. Dat kan zijn uit gepubliceerde artikelen in de pers of misschien het daadwerkelijk zien van de restanten van de inmiddels gekapte bomen of de stronken. De redenen waarom de gemeenteraad heeft besloten dat een groot aantal bomen moet sneuvelen lopen nogal uiteen. Het kunnen bv. bomen zijn met een bepaalde ziekte. De onderhoudskosten  vanwege steeds terugkerende schade van een trottoir of wegdek als gevolg van opdrukkende wortelgroei spelen ook een rol. Daarnaast zijn er overwegingen  zoals de onderlinge afstand van bomen,  de beperkte stabiliteit of…

Eindstand

Er is in totaal 134x gestemd.

De begroting van de gemeente Venray

De begroting van de gemeente Venray
Elk jaar maakt de gemeente een overzicht van de te verwachten ontvangsten en uitgaven in het volgende jaar een zogenoemde begroting. In deze begroting wordt aangegeven wat de financiële plannen zijn en of deze haalbaar zijn . Haalbaar zijn de plannen, indien de ontvangsten en uitgaven in evenwicht zijn. Dan is er sprake van een sluitende begroting. Men kan dus aan twee kanten sleutelen aan de begroting, de baten verhogen of de lasten verzwaren. Indien echter blijkt dat er meer wordt uitgegeven dan er ontvangen wordt, is er sprake van een niet sluitende begroting en moeten er oplossingen worden gezocht…

Eindstand

Er is in totaal 88x gestemd.

Woningbouw in de kerkdorpen.

Woningbouw in de kerkdorpen.
Hoewel de woningbouwmarkt, ook in Venray, na een jarenlange malaise langzaam weer een beetje op gang komt, komen de plannen voor het bouwen van woningen in de kerkdorpen moeizaam of in het geheel niet van de grond. De oorzaak daarvan is het gegeven dat projectontwikkelaars en woningcorporaties niet staan te trappelen van ongeduld om in de kerkdorpen te gaan bouwen omdat ze bang zijn voor toekomstige leegstand. Men reageert daarmee op het vertrekken van jongeren uit de dorpen, de zogenoemde “ontgroening” en de vergrijzing van de dorpsbewoners. Een bijkomend probleem met de afname van het aantal dorpsbewoners is dat als…

Eindstand

Er is in totaal 55x gestemd.

Een elektrische fiets kan onveilige situaties veroorzaken.

Een elektrische fiets kan onveilige situaties veroorzaken.
De e-bike – ofwel de elektrische fiets - wordt steeds populairder. Er rijden er in Nederland nu al meer dan 1 miljoen rond, zo blijkt uit een recent onderzoek. Vanaf 2006 begon de echte opmars van de elektrische fiets. Inmiddels bezit vijf procent van de Nederlanders een elektrische fiets. Vrouwen van middelbare leeftijd en 60+-ers zijn daarbij in de meerderheid. Volgens marktonderzoeken ligt het omslagpunt al rond de 50 á 55 jaar. Dankzij de e-fiets is het fietsbezit onder oudere vrouwen significant gestegen. Die trend is wel aan het veranderen. De e-fietser wordt jonger en meer mannen kopen een e-…

Eindstand

Er is in totaal 60x gestemd.

Hoeveel dagen moet de Venrayse kermis duren?

Hoeveel dagen moet de Venrayse kermis duren?
Wanneer u dit leest staat de kermis van 2014 in Venray weer voor de deur of heeft Venray alweer verlaten. Bij de evaluatie van de kermis van 2013 is door een van de exploitanten de wens uitgesproken om de duur van de kermis niet 6 maar 10 dagen te laten duren. Dat was indertijd al aanleiding tot uiteenlopende discussies. Sommigen zijn van mening dat een 6-daags feestje meer dan voldoende is, terwijl anderen een voorkeur hebben voor een kermisduur waarin 2 weekenden zitten. Natuurlijk zijn er argumenten te noemen die pleiten vóór of tegen een langere duur. De belangrijkste vraag…

Eindstand

Er is in totaal 327x gestemd.

Venrayse gidsen begeleiden u op diverse wandelroutes

Venrayse gidsen begeleiden u op diverse wandelroutes
Sinds kort bestaat in Venray het Rooys Gidsen Gilde. Dit gilde bestaat uit een groep vrijwilligers die groepen belangstellenden op wandelroutes langs bezienswaardige plaatsen begeleiden en van allerlei relevante informatie voorzien. Het Rooys Gidsen Gilde verzorgt elke zaterdag rond 14.00 uur een rondleiding door het centrum van Venray voor € 3,00 per persoon. Onafhankelijk of er nu slechts één persoon mee wil lopen of tien, om 14.00 uur staat er altijd een gids voor u klaar. De mogelijkheid bestaat om deze wandeling ook geheel naar eigen wens in te richten. De een wil wat meer anekdotes, de andere geschiedenis of…

Eindstand

Er is in totaal 147x gestemd.

Hoe ziet de toekomst van de Venrayse gemeenschapshuizen er uit?

Hoe ziet de toekomst van de Venrayse gemeenschapshuizen er uit?
De gemeente en de besturen van de gemeenschapshuizen en wijkcentra in Venray hebben gezamenlijk afspraken gemaakt over de toekomst van de accommodaties. Vanaf 2018 zijn de dorpen en wijken immers zelf verantwoordelijk voor hun gemeenschapshuis of wijkcentrum. De gemeente gaat onderzoeken hoe zij de accommodaties tot 2018 kan ondersteunen om hun exploitatie toekomstbestendig te maken. Maar er wordt ook een flinke inspanning verwacht van de accommodatiebesturen, samen met het dorp of de wijk. Algemeen uitgangspunt van de gemaakte afspraken is dat elke dorps- en wijkgemeenschap zelf verantwoordelijk wordt voor de accommodatie. De gemeente trekt zich terug uit de ontwikkeling, het…

Eindstand

Er is in totaal 37x gestemd.

Is een glasvezelkabelnet in Venray noodzakelijk?

Is een glasvezelkabelnet in Venray noodzakelijk?
Ongetwijfeld heeft u de laatste tijd in de plaatselijke media gelezen over een mogelijkheid om in de gehele gemeente Venray een glasvezel kabelnet aan te leggen. Om dat doel te bereiken is een speciale werkgroep opgericht : Glasweb Venray. Deze werkgroep, ontstaan vanuit een burgerinitiatief, heeft de ambitie om alle woningen in de gemeente Venray te voorzien van een aansluiting op een glasvezelnetwerk. Na overleg met het dorpsradenoverleg (DRO) en het wijkradenoverleg (WRO) kreeg de werkgroep “groen licht” om zo’n netwerk te ontwikkelen. Met name de aansluitingen in het buitengebied van Venray en rondom de kerkdorpen vormen daarbij een extra…

Eindstand

Er is in totaal 199x gestemd.

Venray heeft een digitaal museum.

Venray heeft een digitaal museum.
Bij het woord museum denkt u misschien aan een gebouw waarin belangwekkende zaken worden tentoongesteld. In Venray is dat gevestigd in het Venrays Museum, voorheen ’t Freulekeshuus, totdat de nieuwbouw op het Mgr. Goumansplein zal worden gerealiseerd. In Venray is er echter ook een museum voor het bezoeken waarvan u helemaal niet meer de deur uit hoeft. Dit digitale museum heeft de naam RooyNet. Door naar www.rooynet.nl te gaan komt er een indrukwekkende stroom aan informatie beschikbaar, waarvan menigeen zelfs het bestaan niet eens kent. Op RooyNet vindt u cultuur-historische foto's, films, geluidsfragmenten en documenten. Deze zijn door de deelnemende…

Eindstand

Er is in totaal 99x gestemd.

Wordt er naar de Venrayse burger geluisterd ?

Wordt er naar de Venrayse burger geluisterd ?
In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezing halen de plaatselijke politieke alles uit de kast om de stemgerechtigde inwoners van Venray te behagen. Er worden informatieavonden georganiseerd, er zijn huisbezoeken in bepaalde wijken, met haalt landelijke bekende politici naar Venray en leegstaande winkelpanden worden ingericht als campagnehuis. Iedere politieke partij presenteert een uitgebreid programma, waarvan men hoopt dat de inhoud ervan de kiezer zal aanspreken om zijn of haar stem uit te brengen op die bewuste partij. Het is maar de vraag of iedere kiesgerechtigde al die programma’s zal gaan opvragen, aandachtig gaat lezen om nadien een gefundeerde keuze te maken…

Eindstand

Er is in totaal 71x gestemd.

Alcoholgebruik door jongeren

Alcoholgebruik door jongeren
Hersenschade bij alcoholgebruik door jongeren. Sinds kort bestaat er een wettelijke regeling die de verkoop van alcohol aan jongeren onder 18 jaar verbiedt. Mogelijkerwijs is dit nog niet bij iedereen bekend. Niet bij de jongeren zelf maar ook niet bij hun ouders. Of ze hebben er om een of andere reden geen boodschap aan. Toen de stuurgroep van de website Burgers van Venray zich in de materie verdiepte om een stelling over dit actuele onderwerp te formuleren, kwamen opmerkelijke feiten aan het licht. Met name bij jongeren veroorzaakt het gebruik van alcohol aantoonbaar hersenschade. De geraadpleegde deskundigen, waaronder een landelijke…

Eindstand

Er is in totaal 74x gestemd.

Waar zit het probleem van de woningmarkt in Venray ?

Waar zit het probleem van de woningmarkt in Venray ?
Dat de woningmarkt in het slop zit is onderhand bij iedereen wel bekend. We zien overal woningen lange tijd te koop staan, de nieuwbouwplannen hebben niet meer van de omvang van vroeger en de banken staan niet te popelen om hypotheken te verstrekken. De stuurgroep onafhankelijke vrijwilligers die de website Burgers van Venray elke maand van een nieuwe stelling voorziet, wil gedurende de maand November uw mening polsen over de woningmarkt. En dan met name gericht op de woningen voor starters op deze markt. Meestal is er bij de introductie van een nieuwe stelling op de site Burgers van Venray…

Eindstand

Er is in totaal 82x gestemd.

Het algemeen beschikbaar stellen van medische gegevens kan mijn leven redden

Het algemeen beschikbaar stellen van medische gegevens kan mijn leven redden
De meeste mensen geven zich niet gemakkelijk bloot. Op een enkele verstokte nudist of aandacht zoekende exhibitionist na trekken wij het douchegordijn of badkamerdeur dicht. Soms maken we uitzonderingen bij voorbeeld bij een bezoek aan een sauna of een arts. Dan koesteren we de weldadige warmte of hopen dat het medisch onderzoek helpt bij de genezing. De beveiliging is ook duidelijk, een saunabezoeker met een fototoestel wordt door de beheerder naar buiten gewerkt en een arts die onprofessioneel handtastelijk wordt, krijgt met de tuchtcommissie te maken. In figuurlijke zin is het risico minder duidelijk. Door een klantenkaart bij een grootgrutter…

Eindstand

Er is in totaal 37x gestemd.

Als de nood aan de man is......

Als de nood aan de man is......
Als de nood aan de man is…. Iedereen kent deze uitdrukking. Meestal voegt men daaraan toe : dan is de redding nabij. Maar wat gebeurt er als die redding, om welke reden dan ook uitblijft ? Men moet dan dus zichzelf weten te redden.. Met een modern woord heet dat dan : zelfredzaamheid. Deze zelfredzaamheid wordt in de veranderende maatschappij steeds meer van ons gevraagd. Kort door de bocht betekent dit dan men geacht wordt zijn eigen boontjes te kunnen doppen. Het grote probleem daarbij is dat men pas daarmee wordt geconfronteerd als de nood aan de man is. Zolang…

Eindstand

Er is in totaal 38x gestemd.

De ouderen in Venray moeten hun eigen boontjes doppen.

De ouderen in Venray moeten hun eigen boontjes doppen.
De ouderen in Venray moeten hun eigen boontjes doppen. Dat is de mening van het college van Burgemeester en Wethouders nadat bij herhaling door de Seniorenraad gevraagd werd waarom er in Venray geen beleid voor ouderen bestaat. Het gemeentebestuur is van mening dat de ouderen in niets afwijken van de “gewone” burgers, zodat er voor de doelgroep senioren geen aandacht in de vorm van specifiek beleid noodzakelijk is. Aan veel doelgroepen wordt door het college van B en W, in de vorm van op die groepen gericht beleid, wél aandacht besteed. Voorbeelden hiervan zijn het beleid voor jeugd- en jongeren,…

Eindstand

Er is in totaal 106x gestemd.

Wat kan Burgernet voor u betekenen?

Wat kan Burgernet voor u betekenen?
Ongetwijfeld heeft u wel eens gehoord van het bestaan van Burgernet. In Januari is in elke woning van Venray een brief van burgemeester Gilissen bezorgd, waarin deelnemen aan Burgernet wordt gepropageerd. De bedoeling van het deelnemen aan Burgernet is het opbouwen van een netwerk van oplettende burgers die de politie kunnen helpen. De deelnemers aan Burgernet krijgen van de politie een bericht via de (mobiele) telefoon en kunnen dan via een gratis telefoonnummer de politie informeren als ze iets te melden hebben over het gemelde voorval. Tot nu toe doen zo’n 5000 inwoners van Venray mee aan Burgernet. Het zal…

Eindstand

Er is in totaal 59x gestemd.

De grijze container duurder, de groene goedkoper.

De grijze container duurder, de groene goedkoper.
Met ingang van 1 Juli a.s. gaat het tarief van het ledigen van de afvalcontainers in Venray t.o.v. het tarief in 2012 ingrijpend veranderen. Het ophalen van restafval in de grijze containers wordt duurder, terwijl de kosten van het ophalen van het GFT afval in de groene containers fors wordt verlaagd. Omdat de inhoud van de verschillende containers die in omloop zijn nogal varieert, wordt het tarief per liter voor iedereen gelijk. Restafval in de grijze container was € 0,044 per liter en wordt 5,7 eurocent. ( +27 %) GFT-afval in de groene container was € 0,044 per liter en…

Eindstand

Er is in totaal 59x gestemd.

Hoe ziet de huidige bibliotheek er straks uit ?

Hoe ziet de huidige bibliotheek er straks uit ?
Bijna een kwart van het aantal inwoners van de gemeente Venray is lid van de bibliotheek.Onlangs heeft die bibliotheek een onderzoek naar de klanttevredenheid uitgevoerd, waaraan door ca. 1800 personen is deelgenomen. Daaruit blijkt dat men heel tevreden is over het brede scala aan diensten waarvan men zoal gebruik kan maken. Daarbij zijn ook populaire diensten zoals het zoeken naar informatie via het internet. Kinderen leren al op heel jonge leeftijd om te gaan met internet. Meestal worden door de jeugd mobieltjes en i-pads op dit moment gebruikt voor het spelen van spelletjes. Op sommige basisscholen wordt er echter al…

Eindstand

Er is in totaal 53x gestemd.

Niet alleen tijdens de Kerstdagen schaatsen.

Niet alleen tijdens de Kerstdagen schaatsen.
De voorbije Kerstdagen kon in Venray niet elke dag worden geschaatst. Vanwege de eisen die de gemeente stelt m.b.t. de geluidoverlast van o.m. de koelmachine moest een andere locatie worden gekozen dan het Schouwburgplein. De Stichting Venray Events besloot in overleg met deken Smeets de schaatsbaan te plaatsen op het grasveld naast de Grote Kerk. In het begin waren er opstartproblemen. Bovendien is door de uitbundige regenval tijdens de Kerstdagen de schaatspret dit jaar ook nog eens in het water gevallen. Hoewel een langdurige vorstperiode nog maar kort achter ons ligt, is het niet ondenkbaar dat in februari alsnog een vorstperiode…

Eindstand

Er is in totaal 84x gestemd.

De Kunst Werk Plaats verdient bestaansrecht.

De Kunst Werk Plaats verdient bestaansrecht.
Ongetwijfeld heeft u de voorbije maanden gehoord of gelezen dat de Kunst Werk Plaats medio 2013 haar deuren op het St. Annaterrein noodgedwongen moet sluiten. Die noodzaak is het gevolg van het uitblijven van financiële steun. Steun die het grote aantal vrijwilligers minimaal nodig heeft om de KWP draaiend te houden. Behalve die vrijwilligers werken er namelijk enkele professionele hulpverleners die daar op de loonlijst staan. Het doel van deze dagopvang voor personen met een psychiatrische achtergrond is om ze een basis te bieden van waaruit een structuur voor de toekomst kan ontstaan. Die basis bestaat uit het begeleiden en…

Eindstand

Er is in totaal 334x gestemd.

In het gemeentehuis kun je geen volgnummer meer trekken.

In het gemeentehuis kun je geen volgnummer meer trekken.
Met de opening van het gerenoveerde gemeentehuis wordt het voor de Venrayse burgers onmogelijk om onaangekondigd binnen te stappen. Er wordt van iedereen verwacht dat je vooraf thuis, achter de computer via de website van de gemeente of via de telefoon, een afspraak maakt. Navraag bij ambtenaren van het gemeentehuis leert dat men hiervoor gekozen heeft omdat het goedkoper zal blijken te zijn. De publieksbalie kan zodoende efficiënter zaken afhandelen. Bovendien is men van mening dat het zogenoemde klantcontactcenter in staat is om telefonisch alle vragen te kunnen beantwoorden, zodat een bezoek aan het gemeentehuis niet eens meer nodig is.…

Eindstand

Er is in totaal 121x gestemd.

Venray presenteert zich als evenementenstad

Venray presenteert zich als evenementenstad
De gedaantewisseling van de discotheek en de uitbreiding ervan tot Evenementenhal, zal niemand in Venray zijn ontgaan. Inmiddels zijn daarin al verschillende beurzen georganiseerd en er staan er nog veel meer op het programma. De locatie vrijwel naast de autosnelweg A73 en in de onmiddellijke omgeving van het NS-station is ideaal gelegen om bezoekers van heinde en ver te ontvangen. Maar wat denken de inwoners van Venray er van ? Of anders gesteld : Heeft Venray profijt van het aantal bezoekers aan beurzen en congressen ? Het groepje onafhankelijke Venraynaren , dat met zijn website Burgers van Venray de mening…

Eindstand

Er is in totaal 106x gestemd.

De kerkdorpen zijn geen Kerkdorpen meer

De kerkdorpen zijn geen Kerkdorpen meer
Van oudsher bestaan de kerkdorpen in de omgeving van de gemeente Venray. In vroegere tijden was de aanwezigheid van een kerkgebouw in elk dorp vanzelfsprekend en vormde de centrale plek waaromheen dat dorp zich uitbreidde. De kerk had een centrale plaats in de gemeenschap van waaruit de locale pastoor, soms zelfs met kapelaans, de religieuze diensten verzorgden. Door het afnemend kerkbezoek en het beperkt aantal geestelijken die deze diensten kunnen verzorgen, worden de kerkgebouwen in elk dorp niet meer dagelijks en soms zelfs niet eens meer wekelijks gebruikt. In enkele dorpen worden bv. de zondagsdiensten wekelijks afwisselend in één van die dorpen…

Eindstand

Er is in totaal 47x gestemd.

Het winkelend publiek mag haar mening geven.

Het winkelend publiek mag haar mening geven.
Het zal de bezoeker van deze website niet zijn ontgaan dat er een aantal winkels in het centrum van Venray leeg staan. De oorzaak daarvan is niet eenduidig vast te stellen. Het kan liggen aan het feit dat men vanwege de economische crisis “de handen op de knip” houdt. Ook (startende) ondernemers kunnen opzien tegen een te hoge huur of een te lange huurperiode van de verhuurder. Bovendien neemt het kopen bij webwinkels via het internet in omvang toe. Consumenten vergelijken of passen spullen in de winkel en kopen daarna online. Winkeliers wapenen zich tegen “ kijken, kijken, maar niet…

Eindstand

Er is in totaal 74x gestemd.

Kunst en psychiatrie op de kaart in Venray

Kunst en psychiatrie op de kaart in Venray
Venray staat bekend om zijn psychiatrische centra. In het kader van Venray Bloeit, is het plan opgevat om Venray (inter)nationaal meer bekendheid te geven, gelijktijdig met de Floriade in Venlo. Een en ander heeft geresulteerd in het organiseren van een manifestatie over kunst en psychiatrie, met medewerking van meer dan 60 internationale kunstenaars en schrijvers. Het thema is het menselijk brein in al zijn facetten. Vandaar de naam Mindmap : de hersenen in kaart gebracht. Deze gratis toegankelijke manifestatie speelt zich af op een tiental locaties in Venray. Er zijn diverse routes uitgezet die voeren langs presentaties over datgene wat…

Eindstand

Er is in totaal 106x gestemd.

Doet uw mening er werkelijk wat toe?

Doet uw mening er werkelijk wat toe?
Een kleine groep onafhankelijke vrijwilligers had enkele jaren geleden het idee om inwoners van Venray in staat te stellen om hun mening over actuele Venrayse aangelegenheden kenbaar te maken. Er is toen een website opgezet onder de naam : “Burgers van Venray”. In meer of mindere mate wordt door inwoners van Venray gebruik gemaakt van deze pollingsite. Na twee jaar is het tijd om te beoordelen of deze site wel in een behoefte voorziet. Niet bij iedere inwoner van Venray is onze website immers bekend. Misschien leest u de artikelen in Peel en Maas of heeft u zelf al eens…

Eindstand

Er is in totaal 47x gestemd.

Het fietsverbod in het centrum is onduidelijk

Het fietsverbod in het centrum is onduidelijk
Nadat het centrum van Venray op de schop werd genomen, is voor een aantal straten door de gemeente een fietsverbod afgekondigd. De reden daarvoor was dat het winkelend publiek teveel hinder zou ondervinden van de fietsers of de gestalde fietsen voor de etalages. Het wekt wel bevreemding dat men wel met de fiets aan de hand door de winkelstraten mag lopen, maar die fiets tijdelijk voor een winkel zetten om daar iets te kopen mag dan weer niet. Als je dan met de fiets aan de hand door het centrum zou willen lopen, is dat alleen maar om te kijken…

Eindstand

Er is in totaal 176x gestemd.

Betaald parkeren in het centrum van Venray

Betaald parkeren in het centrum van Venray
Al vanaf 1992 moet er betaald worden om in het centrum van Venray de auto te mogen parkeren. De aanleiding voor het betalen voor een parkeerplaats in het centrum is tweeledig. Diegenen die in het centrum woonachtig zijn en de winkeliers met hun medewerkers willen hun auto dichtbij dat centrum kunnen parkeren. Om de bezoekers aan het centrum voldoende parkeermogelijkheden te bieden is indertijd besloten om voor dat parkeren te laten betalen, met de bedoeling dat er zodoende voldoende parkeerruimte voor de “vreemde” bezoekers zou ontstaan. Voorheen kon men immers de hele dag de auto overal in het centrum stallen…

Eindstand

Er is in totaal 118x gestemd.

Heeft u wel eens in de avond of nacht een taxi nodig gehad?

Heeft u wel eens in de avond of nacht een taxi nodig gehad?
Onlangs is door de politie in Venray opgetreden tegen het rijden van illegale taxi’s. Niet alleen in Peel en Maas is daarvan melding gemaakt, maar dat optreden van de politie haalde ook de media buiten Venray. Het rijden van illegale taxi’s - ook wel snorders genoemd - blijkt vooral in de late avond en ’s nachts voor te komen, omdat het moeilijk blijkt om een legale taxi naar Venray te laten komen. Ook als overdag, ’s avonds of ’s nachts iemand in Venray een taxi nodig heeft, levert dat soms problemen op. In Venray zelf zijn er geen taxibedrijven meer,…

Eindstand

Er is in totaal 116x gestemd.

Jeugdhonk te ver van Centrum?

Jeugdhonk te ver van Centrum?
Jeugdhonk op de Wieën te ver van het centrum ? Onlangs heeft de gemeenteraad na rijp beraad besloten dat het jongerencentrum in een nieuw te bouwen locatie op sportpark de Wieën wordt gevestigd. Eerder was er sprake van dat het afgebrande pand van café ’t Podium zou worden herbouwd, maar daar was de buurt fel op tegen. Er was immers aan de bewoners in de omgeving van de Kruisstraat ooit toegezegd dat café ’t Podium slechts tijdelijk zou worden gebruikt als jongerencentrum, in afwachting van het betrekken van een nieuwe locatie. Nu de gemeenteraad na een langdurig debat op 17…

Eindstand

Er is in totaal 87x gestemd.

Arbeidsmigranten bevorderen de groei van Venray

Arbeidsmigranten bevorderen de groei van Venray
De pollingsite Burgers van Venray wil gedurende de maand Januari uw mening polsen over de arbeidsmigranten in Venray. Grote uitzendgroepen hebben deze werknemers in dienst die, zeker in eerste instantie, hier tijdelijk gehuisvest worden. Het blijkt dat een toenemend aantal buitenlandse (veelal Poolse) werknemers aangeven dat ze blijvend in Venray of de directe omgeving willen gaan wonen. Grootschalige huisvesting zoals in het St.  Jozefklooster in Tienray, waar honderd Polen worden ondergebracht, stuit daar op grote weerstand bij de gemeenteraad en bevolking. Venray geeft echter de voorkeur aan een goede, betaalbare en zelfstandige huisvesting. Hierdoor wordt de integratie van de arbeidsmigranten…

Eindstand

Er is in totaal 128x gestemd.

Gaat Venray bloeien of bloeden?

Gaat Venray bloeien of bloeden?
In april opent de Floriade in Venlo haar poorten. Venray heeft zich, samen met een aantal gemeentes in de regio, financiëel garant gesteld voor het welslagen van deze Floriade. De organisatie rekent op minstens twee miljoen bezoekers uit binnen- en buitenland om daarmee kostendekkend te zijn. De gemeente Venray wil als risicodragende gemeente ook vruchten plukken van alle activiteiten die tijdens de Floriade op en rond het terrein plaatsvinden. Om deze zogenoemde “spin-off ” te bewerkstelligen gaat Venray zichzelf promoten. Om de aantrekkelijkheid van Venray onder ieders aandacht te brengen gaat de gemeente samen met ondernemers zich presenteren met het…

Eindstand

Er is in totaal 99x gestemd.

Weet u waar het Gouden Leeuwplein ligt?

Weet u waar het Gouden Leeuwplein ligt?
Onlangs is het centrum van Venray  gekozen tot het mooiste centrum van de middelgrote steden in Nederland.  We mogen daar als Venraynaren best een beetje trots op zijn.  Bij de beoordeling van het centrum hebben de keuzeheren waarschijnlijk niet het Gouden Leeuwplein in de beschouwing betrokken. Dit grote plein - voor degenen die niet weten waar ze dit plein moeten zoeken  -  ligt tussen de hoge Gouden Leeuw flat en de achterzijde van  de winkels van Albert Heijn en Action. Vanwege de kleur van de bakstenen van de bebouwde omgeving wordt dit plein door sommigen al “het rode plein” van…

Eindstand

Er is in totaal 111x gestemd.

Het St. Annaterrein verpaupert zienderogen

Het St. Annaterrein verpaupert zienderogen
Geruime tijd geleden had het Centraal Orgaan voor opvang Asielzoekers (COA) haar oog op het St. Annaterrein laten vallen om daar een asielzoekerscentrum te vestigen. Na een langdurig onderzoek zag het COA echter af van die plannen. Zoals bekend staan in dit fraaie park op deze werkelijk unieke locatie een aantal zeer fraaie monumentale gebouwen, waaraan blijkbaar nauwelijks tot geen onderhoud wordt verricht. De eigenaar van het St. Annaterrein, Vincent van Gogh, heeft samen met de gemeente Venray een zogenoemd Globaal Stedenbouwkundig Plan (GSP) laten ontwikkelen. Daarin staat aangegeven hoe de toekomstige invulling van het terrein er uit zou moeten…

Eindstand

Er is in totaal 145x gestemd.

Wordt het racen of stilstaan?

Wordt het racen of stilstaan?
Ongetwijfeld heeft u de afgelopen maanden gehoord of gelezen over de ontwikkelingen m.b.t. het organiseren van races op het raceway Venray circuit. Het al een aantal jaren zich voorslepend conflict over de locatie, het al dan niet illegaal zijn van het circuit, het verstrekken van evenementenvergunningen door de gemeente om geplande races doorgang te kunnen laten vinden, de mogelijke geluidoverlast voor de woningen in de omgeving, het kan u allemaal niet zijn ontgaan. Omdat de onafhankelijke website : www.burgersvanvenray.nl geïnteresseerd is in de mening van de Venrayse bevolking over dit onderwerp, heeft u  gedurende de maand September de gelegenheid om…

Eindstand

Er is in totaal 1199x gestemd.

Wie zorgt er straks voor mij?

Wie zorgt er straks voor mij?
Deze vraag is voor de meeste mensen pas aan de orde als men – om welke reden dan ook – hulpbehoevend wordt. Zolang men niets mankeert kan vrijwel iedereen goed voor zichzelf zorgen.  Als er echter verzorging noodzakelijk  wordt en men dus noodgedwongen geconfronteerd wordt met zorgverlening door anderen,  gaat men blijkbaar pas nadenken over die zorg. Is iedereen zich daarvan wel bewust ? In de nabije toekomst  is één op de drie inwoners van Venray ouder dan 65 jaar, terwijl dan bijna de helft van de inwoners ouder dan 55 jaar is. Dat  betekent dat de gezondheidszorg in de…

Eindstand

Er is in totaal 96x gestemd.

De weekmarkt versterkt de functie van het centrum.

De weekmarkt versterkt de functie van het centrum.
De weekmarkt op maandag op het Schouwburgplein en het Henseniusplein  mag zich verheugen in een grote belangstelling.  Dat geldt niet alleen voor de inwoners van Venray zelf, maar deze markt heeft ook een regionale functie. Met name vanuit de kerkdorpen komen mensen naar Venray om het bezoeken van de weekmarkt dan  te combineren met een bezoek aan het winkelcentrum. De weekmarkt is  ’s morgens om 11.00 uur open, omdat een aantal marktkooplieden in alle vroegte eerst naar de veiling moeten gaan om verse groente, fruit en bloemen in te kopen.  Het is gebleken dat de meeste bezoekers van de weekmarkt…

Eindstand

Er is in totaal 150x gestemd.

Het inzamelen van plastic afval aan huis.

Het inzamelen van plastic afval aan huis.
Het plastic verpakkingsafval wordt sinds 2010 apart ingezameld. Dat kan op twee manieren. Men kan dit afval brengen naar een aantal ondergrondse containers, of het kan  eenmaal per maand aan huis  worden opgehaald. In het laatste geval moet men het afval in speciaal daarvoor te verkrijgen plastic zakken aanbieden om aan huis opgehaald te worden. Dit blijkt door veel inwoners van Venray op prijs te worden gesteld, omdat men het plastic afval dan niet meer naar die soms overvolle inzamelpunten hoeft te brengen. Mensen die wat krapper behuisd zijn en die niet de mogelijkheid  hebben om de plastic zak in…

Eindstand

Er is in totaal 231x gestemd.

Een nieuw Venrays museum

Een nieuw Venrays museum
Het Venrays Museum beheert het geschied- en oudheidkundig museum 't Freulekeshuus van Venray en omgeving. In december 1981 werd het museum aan de Eindstraat 8 geopend. Vanuit dit pand verzamelt, bewaart, conserveert en restaureert Stichting Venrays Museum voorwerpen en informatie. Zij brengt die samen in een collectie die betrekking heeft op Venray. Zij zorgt ervoor dat deze collectie toegankelijk wordt o.a. digitaal via Rooynet, via wissel- en vaste tentoonstellingen, via boekwerken of anderzins. De collectie maakt het mogelijk de geschiedenis van en het leven in Venray en de kerkdorpen vanaf de prehistorie tot heden uit te beelden. De gemeente Venray…

Eindstand

Er is in totaal 143x gestemd.

Spreekt lokale politiek de burgers aan ?

Spreekt lokale politiek de burgers aan ?
Volgende maand mogen we weer gaan stemmen, nu voor de Provinciale Staten. De plaatselijke politieke partijen doen elke vier jaar voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezing hun uiterste best om de gunst van de Venrayse kiezer voor zich te winnen. Bij die verkiezingen worden omvangrijke partijprogramma’s opgesteld, die door de meeste kiezers niet eens worden gelezen. In de praktijk komt het erop neer dat men kiest voor een bepaalde persoon, waarin men vertrouwen heeft. Partijen die ook meedoen aan landelijke verkiezingen hebben het voordeel of de pech dat dan de plaatselijke afdeling meedeint op de golven van de naamsbekendheid. De daarop volgende…

Eindstand

Er is in totaal 100x gestemd.

Heeft de schouwburg in Venray bestaansrecht ?

Heeft de schouwburg in Venray bestaansrecht ?
Om deze vraag te kunnen beantwoorden is het nodig dat het gebruik van deze gemeenschapsvoorziening door de inwoners van Venray wordt beoordeeld in relatie tot de subsidiëring ervan met gemeenschapsgeld. Voor het gebruik van de schouwburg moet allereerst onderscheid worden gemaakt in het bezoeken van professionele voorstellingen in het jaarprogramma en het bijwonen van amateurkunst en culturele/maatschappelijke activiteiten die door plaatselijke verenigingen worden georganiseerd.. Van de 125 professionele voorstellingen die in het jaarprogramma zijn opgenomen worden de artiesten betaald uit de opbrengst van de kaartverkoop. Met een gemiddelde bezettingsgraad van 70% blijkt dit tot nu toe kostendekkend te zijn, hoewel…

Eindstand

Er is in totaal 183x gestemd.

Zijn er openbare toiletten in Venray nodig?

Zijn er openbare toiletten in Venray nodig?
Nu het centrum van Venray op de schop is genomen, wordt het resultaat ervan door iedereen gewaardeerd. Iets waar Venray terecht trots op kan zijn. Je kunt het overigens nooit iedereen volledig naar de zin maken. De meningen over de poortwachters lopen nogal uiteen, terwijl we aan het fietsverbod in de Schoolstraat blijkbaar nog moeten wennen. Een onderwerp dat tijdens het maken van plannen aan de orde is geweest, is het eventueel plaatsen van een openbaar toilet. Vanuit de Seniorenraad is indertijd gevraagd om zo’n voorziening in de plannen op te nemen. Het standpunt van de gemeente, daarbij gesteund door…

Eindstand

Er is in totaal 193x gestemd.

Hoe ervaart u de veiligheid in Venray ?

Hoe ervaart u de veiligheid in Venray ?
Deze onafhankelijke website  is gedurende de maand November  benieuwd hoe u als inwoner van Venray de veiligheid in Venray ervaart. Het begrip veiligheid omvat nogal een breed terrein. Het is niet alleen van toepassing of u zich veilig voelt op straat of in uw woning, maar bijvoorbeeld ook  op de verkeersveiligheid in uw wijk, de straatverlichting of de sociale controle in uw omgeving. Kortom, of iemand zich veilig voelt  in Venray is van een groot aantal factoren afhankelijk. Ook persoonlijke ervaringen kunnen daarbij een rol spelen. De stuurgroep van onafhankelijke personen die het initiatief voor het opzetten van deze enquete-site…

Eindstand

Er is in totaal 90x gestemd.

De weg naar het centrum kwijt?

De weg naar het centrum kwijt?
Ongetwijfeld heeft iedereen  die vanuit de binnenring naar het centrum van Venray wil,  de dominante objecten van geperforeerd  roestend staal ontdekt die onlangs bij de diverse toegangen naar het centrum zijn geplaatst. Gelet op de omvang van deze “wegwijzers” kan dat niemand zijn ontgaan. Vanuit het ontwerpteam “centrum op de schop” is het idee ontstaan om deze “poortwachters” bij de entrees van het vernieuwde centrum te plaatsen. Aan de hand van een prijsvraag hebben een groot aantal beeldend kunstenaars schetsontwerpen bij de gemeente ingediend, waaruit een definitieve keuze is gemaakt. Inmiddels zijn er zes vaandels geplaatst in de Hofstraat, Wilhelminastraat,…

Eindstand

Er is in totaal 185x gestemd.

Ophalen groenafval in Venray

Ophalen groenafval in Venray
In het verleden plaatste de gemeente Venray in de herfst bladkorven, verspreid over de hele gemeente. De bedoeling daarvan was  dat omwonenden in een bomenrijke omgeving  het bladafval in die korven zouden moeten verzamelen. Er bleek echter dat een aantal personen, naast het bladafval van bomen uit eigen tuin, ook snoeiafval uit de tuin in die bladkorven deponeerden . Daardoor ontstonden bij het leegzuigen van die bladkorven soms verstoppingen. Mede op grond daarvan is door de gemeente het afgelopen jaar een proef gedaan waarbij geen bladkorven meer werden geplaatst. De gemeente bood iedereen de gelegenheid om het tuinafval gratis aan…

Eindstand

Er is in totaal 288x gestemd.

De Venrayse kermis en die in de kerkdorpen.

De Venrayse kermis en die in de kerkdorpen.
De kermis in Venray-centrum heeft een regionale functie. Met maar liefst 65 attracties is het dit jaar in omvang de grootste kermis die tot nu toe in Venray is georganiseerd. Er zijn zelfs maar liefst 26 attracties aanwezig die nog niet eerder in Venray zijn neergestreken. Kortom, voor Venray en de regio Noord-Limburg is deze kermis uitgegroeid tot een bezienswaardigheid die het bezoeken ervan de moeite waard maakt. Bovendien is het samenvallen met de bouwvakvakantie en het meestal mooie zomerse weer een extra reden om te genieten van zo’n groots opgezette kermis. Ieder van de kerkdorpen van Venray heeft echter…

Eindstand

Er is in totaal 352x gestemd.

Verboden toegang voor fietsen in het centrum van Venray.

Verboden toegang voor fietsen in het centrum van Venray.
In het kader van de realisatie van “centrum op de schop” vormt het weren van fietsen uit het winkelcentrum een elementair onderdeel. Het centrum moet een domein voor voetgangers worden. Om die reden is een omleidingsroute voor fietsverkeer aangelegd. Een aantal fietsenstallingen aan de rand van het centrum worden zodanig ingericht dat iedereen zijn of haar fiets daar kan stallen. Sommige stallingen worden zelfs bewaakt. Iedereen kan met de fiets aan de hand door het centrum lopen maar men mag dan niet zijn of haar fiets bij een winkel neerzetten om daar te gaan winkelen, tenzij men een door de gemeente…

Eindstand

Er is in totaal 126x gestemd.

Venray moet de komende jaren bezuinigen.

Venray moet de komende jaren bezuinigen.
Den Haag moet bezuinigen en daardoor ontkomt Venray volgens burgemeester en wethouders ook niet aan deze bezuinigingsronde. Bent u het daarmee eens of juist oneens? En waar zou Venray dan op moeten bezuinigen of waarop juist NIET . Denk daarbij aan onderwerpen zoals cultuur, verenigingsleven, veiligheid in de wijken, leefbaarheid in de dorpen, wegenonderhoud, de verbouwing van het gemeentehuis, het ouderenbeleid, welzijn, milieu, onderhoud openbare ruimte etc. Graag verzamelt burgersvanvenray.nl  uw mening en argumentatie. Deze  informatie zal aan de plaatselijke politiek worden doorgegeven.

Eindstand

Er is in totaal 165x gestemd.