ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

Onze maandelijkse stellingen zijn van algemeen belang

Wij adviseren de bij deze stelling behorende artikelen voorafgaand aan het bepalen van uw keuze te lezen. Deze begeleidende artikelen zijn hiernaast of op kleinere apparaten onder de reeds geplaatste reacties opgenomen.

U kunt stemmen tot en met donderdag, 29 juni 2023

EENS ONEENS
zondag, 28 mei 2023 14:46 Onze maandelijkse stellingen zijn van algemeen belang

Burgers van Venray trekt aan de bel.

Als regelmatige bezoeker van deze website bent u ongetwijfeld op de hoogte van de mogelijkheid om daarop te reageren.
Elke maand wordt door de redactie van de Stichting Burgers van Venray een stelling aan de inwoners van de gemeente Venray gepresenteerd.
Op die stelling kan men reageren door eens dan wel oneens te stemmen. Bovendien kan men een eigen reactie op de website achterlaten.

Vanaf het prille begin van het functioneren van deze pollingsite in 2010 is een groot aantal actuele en uiteenlopende onderwerpen maandelijks aan de inwoners voorgelegd. Voor de introductie van die stellingen en de evaluatie na afloop van de maand werden de plaatselijke weekbladen ingeschakeld. In eerste instantie Peel en Maas, gevolgd door Venray Bloeit en laatstelijk HALLO Venray. Op dit moment is er wederom overleg met Peel en Maas om de maandelijkse poll daarin op te nemen.

De opzet van de pollingsite is om de burgers van Venray te betrekken bij plaatselijke politieke besluitvorming of actuele ontwikkelingen die eenieder van ons zou kunnen raken.
Daarnaast wordt aan iedere bezoeker van de website de mogelijkheid geboden om digitaal te reageren.
Het bestuur van de Stichting Burgers van Venray evalueert de reacties op de maandelijkse stellingen, maar kan en wil geen actie ondernemen om opvolging daaraan te geven.

De vraag is of het functioneren van de website voldoet aan de wensen van de burgers om - indien men dat wenst - hun reactie op de site te kunnen plaatsen. De respons varieert afhankelijk van de gekozen stelling, schommelend tussen 500 en soms zelfs meer dan 800 bezoekers.
Spreekt het de inwoners dan nog wel aan ? Vindt men het zinvol of nuttig om te reageren ?

Om die reden wil de Stichting de mening van de Venrayse burgers peilen op de stelling :
Onze maandelijkse stellingen zijn van algemeen belang.
U heeft de mogelijkheid om gedurende de gehele maand juni hierop te reageren.

REACTIES

Leo: oneens

Ik ben het helemaal met Joost L. eens. Meningen geven, hoe belangrijk en nuttig dan ook, geven een indruk hoe inwoners over bepaalde zaken denken. Maar wat gebeurt er mee? Is het een leuk speeltje waar niets mee wordt gedaan ? Graag terugkoppeling, wat doet de politiek ermee. Dan pas heeft een mening geven zin. Nu heeft het meer de schijn van meedenken als democratisch element, maar dat is het niet. Gemeente, doe er wat mee!!

Geef uw reactie.

Van Dijk: eens

Zeker belangrijk om je mening te geven.
Maar wordt er ook naar geluisterd wat de burger wil en vindt.
In de politiek zowel landelijk als regionaal heb ik niet die indruk.
Dus wrl doorgaan.
Hopelijk komt het ooit goed.

Geef uw reactie.

Henk Jansen: eens

het is een mogelijkheid om je mening te geven, vooral doorgaan!

Geef uw reactie.

Hay Philipsen: eens

het is altijd goed dat er ergens een plek is om mee te denken, of je mening te geven.
vooral doorgaan.
En hoe meer deelnemers , hoe meer draagvlak.

Geef uw reactie.

uit_gekookt: eens

Geeft een indruk hoe "men" erover denkt maar 500/800 reacties zijn helaas niet representatief voor de goegemeente en zullen amper van invloed zijn op de politieke besluitvorming ben ik bang.

Geef uw reactie.

EE: eens

de stellingen moeten wel duidelijk omschreven worden en niet zoals nu vaak het geval is op verschillende manieren gelezen kunnen worden.
Ook zouden ze gepubliceerd mogen worden,zodat het onder meer lezers onder de aandacht komt.
Daarnaast mag ook de politiek wat met de antwoorden ,uitkomst , kunnen doen.

Geef uw reactie.

TENG: eens

Meningen.....Dan weet je hoe de mensen er over denken.........

Geef uw reactie.

Sonja: eens

Maar dan moeten de stellingen wel duidelijk omschreven worden en niet zoals nu vaak het geval is op verschillende manieren gelezen kunnen worden. En idd zoals al meerderen hebben aangegeven ook gepubliceerd worden en ter harte worden genomen door de politiek.

Geef uw reactie.

Henk: eens

Maandelijkse stellingen zijn zeker van belang , hoop wel dat ze ook echt de plaatselijke Politiek bereiken en dat ze er ook dan iets mee doen.

Geef uw reactie.

Henk: eens

Verscheidendheid van meningen is altijd opbouwend

Geef uw reactie.

N: oneens

De woordkeuze algemeen belang is slecht gekozen. Dan klopt de stelling niet.

Geef uw reactie.

ES: eens

Ik vind het de moeite waard om te zien hoe anderen over deze stellingen denken en vanuit welke motieven. Verder spelen de stellingen meestal goed in op actuele onderwerpen. Dus graag hiermee doorgaan.

Geef uw reactie.

Corrie Kok : eens

De stellingen zijn zeker van algemeen belang. Interessant en ook leerzaam. Het geeft een goed beeld van de interesse van de burgers van Venray. Betrokken inwoners die niet onverschillig zijn en zeker interesse tonen door mee te doen met de maandelijkse stellingen. Ga vooral door met de stellingen!

Geef uw reactie.

Hans: eens

Uiteraard zijn die stellingen van algemeen belang, ik hoop alleen dat deze stellingen ook de gemeentelijke politieke partijen bereiken en zij daaraan eventueel akties op kunnen ondernemen.

Geef uw reactie.

Linders: eens

Het lijkt mij de eerste stap bij het nemen van een beslissing omtrent een onderwerp. Dan weten de beleidsmakers in ieder geval hoe de Venraynaren erover denken

Geef uw reactie.

Joos L.: oneens

De stellingen zijn pas van algemeen belang indien de reacties die er op worden gegeven voor een ruim publiek toegankelijk zijn. Ik heb nog nooit de uitslag van een stelling met eventueel commentaar ergens gepubliceerd gezien.

Zolang dat niet gebeurt hebben de stellingen geen enkel nut.

Geef uw reactie.

Gé: eens

Een peiling geeft altijd zocht op de mening van inwoners van de gemeente.

Geef uw reactie.