ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

De regio Venray is ongeschikt voor de locatie van een windpark.

Wij adviseren de bij deze stelling behorende artikelen voorafgaand aan het bepalen van uw keuze te lezen. Deze begeleidende artikelen zijn hiernaast of op kleinere apparaten onder de reeds geplaatste reacties opgenomen.

U kunt stemmen tot en met zondag, 29 november -0001

REACTIES

Uw naam *: eens

*In Venray is het net niet geschikt op terug levering.
*de uitgangspunten waar men mee werkt zijn achterhaald en kloppen niet.
*onvoldoende kennis over de negatieve gevolgen voor de omgeving
*praten over rendementen niet niet eens zijn doorgerekend mbt de lokatie Venray.
*hebben zich niet verdiept in lage frequentie golf en vergelijjen het met het lfg van een autoweg. Dan weet mrn niet waarover men praat. Laat staan dat ze niet eens weten hoe uit lfg een staande golf (geluidsgolf) kan onstaan.

En kan zo nog wel even door gaan

Geef uw reactie.

Joep: eens

Hoe zo NIMBY? De meeste voorstanders van windenergie op land wonen echt niet in de buurt van de windturbines.

Geef uw reactie.

Esther: eens

Energietransitie: ja. Zonne-energie: ja, maar helaas is dit slechts een deel van de oplossing. Windmolens van 240m hoog schaden de gezondheid en het woongenot en horen daarom niet thuis vlak bij de dorpskernen. Zoek daarom een plaats op minimaal 2,5 km tot aan de rand van de kernen en dat is er niet in deze gemeente. Oriënteer je eens op waterstof, gemeente Venray.

Geef uw reactie.

MarionD: eens

Een windpark maakt meer kapot dan je lief is, alleen al door de tweespalt die het vaak binnen dorpsgemeenschappen veroorzaakt.

Geef uw reactie.

Christien : eens

Woon in het dorpje Oirlo, welk al geheel ingesloten ligt door bedrijventerrein.
Genoeg is genoeg. Willen ook nog heel graag een mooie leefomgeving houden .
Er zijn andere duurzame oplossingen die de moeite waard zijn.

Geef uw reactie.

Gerrie Buddiger Reijnders: eens

Ze horen op zee, als het niet anders kan. We kunnen toch niet het hele Nederlandse platteland volzetten met windturbines. En zeker niet in de gemeente Venray. De meest wind luwe plaats van Nederland. Alles in het “belang” van de energietransitie. Voor de gezondheid van ons mensen, dieren en de wereld, terwijl ze er juist ziek van worden. De lichamelijke en psychische gevolgen worden totaal niet meegewogen. Heb ook het vermoeden, dat het gewoon een nieuw verdienmodel is.

Geef uw reactie.

Agnes Vennekens: eens

Zeker ook ‘s nachts veel last van zoemend geluid, zijn de klachten van omwonende elders in nederland! Ik hoop dat de gemeente zijn huiswerk goed doet en dan nog eens goed nadenkt!

Geef uw reactie.

Cindy Jacobs: eens

Er zijn effectievere vormen van groene energie dan een windmolenpark. Er staan ontzettend veel bedrijven in de gemeente Venray die veel energie kosten, het zou een begin zijn om daar eerste een zonnepanelen op te legen. Dan heb je heel wat oppervlakte groene energie voorziening.
Een windmolenpark heeft veel nadelen voor de natuur & de dieren in de natuurgebieden. Bovendien is het geen gezicht en zorgen ze voor geluidshinder.

Geef uw reactie.

Patrick v Meijel: eens

Focus op andere vormen van groene energie. Niet op zeer hoge windmolens, want daar is onze gemeente te bewoond voor. Deze kun je beter plaatsen op dunbevolkte plaatsen.

Geef uw reactie.

Leo Buddiger: eens

Absurde windpark locatie.
Een zoekgebied creëren op 2 kilometer afstand van 7 dorpskernen met een kleine 10.000 ( 9.741 ) inwoners.
Een derde daarvan woont zelfs binnen 1000 meter van deze 240 meter hoge industriële bouwwerken met alle nadelige gevolgen voor de gezondheid van mens en dier. De leefbaarheid van het hele gebied staat op het spel.
Raad van Venray gebruik je gezond verstand en zeg nee tegen dit windpark nu het nog kan.

Geef uw reactie.

Monique: eens

Wordt dit weer eens door onze strot geduwd? Hou toch op over die idiote windmolens,
Er is door andere genoeg over geschreven en uitgelegt, te veel, te hoog , moordend voor vogels en wat nog meer rondvliegt. Geluidsoverlast, kom op wethouders van venray denk nu maar eens na, wat je met die subsidies kan doen.
Of wordt dit weer een CDA dingetje?

Geef uw reactie.

Truus: oneens

Van B heeft vooral baat bij veel langlopende vervolgoverleggen. Uren maken het loon.

Geef uw reactie.

Marij: eens

Genoeg is genoeg in de gemeente Venray, we zitten midden in de intensieve veeteelt, er zijn enorme industrieterrein met loodsen. Het kan niet om ook dit weer zo dicht bij de dorpen te plaatsen en dan is er een mooi plekje in de gemeente Venray en dan zouden we daar weer meer windmolens plaatsen. Maak Venray aantrekkelijk om er te wonen. Plaats daken vol met zonnepanelen, ga naar andere alternatieven, maar stop met windmolens in Venray.

Geef uw reactie.

Mart Pijnappls: eens

Meerdere keren heb ik Frank van B. per mail laten weten dat alle gebieden totaal ongeschikt zijn; het is allemaal veel te klein. In de telegraaf van gisteren staat een heel verhaal over windmolens. Experts laten zich vernietigend uit over de wind energie.
IN VENRAY GEEN WINDMOLENS. Mart Pijnappels

Geef uw reactie.

Jan: eens

Voor Windpark Venray wordt gedacht aan mega-windturbines met een vermogen van 4,5 MW en een tiphoogte van 240 meter. Een turbine van 4,5 MW maakt ca. 100 hectare (1 km2) onbewoonbaar, alleen al op grond van de geldende geluidseisen. In een nog groter gebied wordt de leefbaarheid ernstig aangetast. Het is dan ook echt niet uit goedgeefsheid dat men omwonenden binnen 1000 meter van windturbines met compensatie probeert te paaien.

Geef uw reactie.

mario swinkels: eens

de gemeente is niet transparant naar de burgers toe. men overlegt nagenoeg niet met tegenstanders maar praat in de achterkamers wel met initiatiefnemers. uit eigen ervaring met readthuys puur energie uit Enschede die wilde in ysselsteyn een windpark bouwen. men wil eerst de handtekening van grondeigenaren alvorens met de omgeving in gesprek te gaan. maar ja als ze de handtekening hebben heeft de omgeving niks meer in te brengen, ze hebben hun doel bereikt de contracten met de grondeigenaren. ik heb nog nooit vernomen dat de omwonende een rechtszaak tegen een windpark gewonnen hebben. Raedthuys bood 28500.00 euro per windmolen per jaar voor deze grondeigenaren die ze samen mochten verdelen. 50% daarvan ging naar grondeigenaren die een molen op zijn grond kreeg de andere 50% werd verdeeld onder de grondeigenaren die getekend hadden naar rato van hectaren grond die ze hebben in het gebied. en de rest van de omwonenden wordt met een paar duizend euro voor een gebieds coöperatie naar huis gestuurd. en dan zeggen ze heel mooi dat is voor verengingen of een fietspad of wat dan ook. maar mijn vraag is wat krijgen de direct omwonenden de buurmensen die daar in de straat / gebied wonen. en dan krijg je als antwoord ja je mag mee doen in een coöperatie of mee participeren. dus ik kan allen een rechtszaak tegen mijn buurman beginnen omdat ik niet mee mag doen of zo ???? hoe maak je de buurt kapot. dus nee geen windmolens.

Geef uw reactie.

Wim Gerritsen: eens

Groene energie is zeker goed voor de toekomst, maar windmolens zet je in windrijke gebieden, waar ze ook nog eens geen geluidsoverlast geven en zo min mogelijk horizon vervuiling opleveren.
Gemeente Venray moet voor zon- energie gaan op bedrijfsgebouwen.
Ik heb al 8 jaar zonnepanelen, en ik zie dat er nog genoeg geschikte daken leeg zijn.
Daar komt ook nog bij dat de huidige infrastructuur van het hoogspanningsnet zeker ontoereikend is.
Of zou er een verdienmodel inzitten voor CDA Venray? (voorbeelden genoeg de laatste tijd)

Geef uw reactie.

Henk: eens

Er zijn andere energie manieren om toch doelen te behalen zonder de hoge masten te plaatsen niet plaatsen horizon vervuiling

Geef uw reactie.

Giel Wennekers: eens

Eens met de stelling dat windmolens ongeschikt zijn, het verstoord het landschap, en geeft veel geluid hinder. Laat eerst alle daken vol leggen met zonnepanelen waar niemand last van heeft.

Geef uw reactie.

Girl Wennekers: eens

Eens met de stelling dat windmolens ongeschikt zijn, het verstoord het landschap, en geeft veel geluid hinder. Laat eerst alle daken vol leggen met zonnepanelen waar niemand last van heeft.

Geef uw reactie.

Berty Rutten-Thiesen: eens

Er is te weinig afstand tussen de dorpskernen om de gezondheid van de bewoners te waarborgen als je er windmolens tussen plaatst.

Geef uw reactie.

Leonie Renniers : eens

Windmolens zijn horizon vervuilers. De wieken zijn niet afbreekbaar materiaal. Vogels en insecten worden gedood door de wieken. Beter op alle industrie zonnepanelen, geef daar subsidies voor. Geld genoeg, want als je windmolens kan plaatsen en velden met zonnepanelen kun je ook subsidies geven. Trouwens alles wat onder die zonnepanelen zit gaat dood en de grond verarmd. Zonnepanelen moeten ook schoon gehouden worden wat ook weer geld kost. Wees aub verstandig met u besluit en loop niet achter millieubewegingen aan.

Geef uw reactie.

Frans Renniers : eens

Windmolens vervuilen de horizon ook zijn ze niet zo millieu vriendelijk als er gezegd wordt. De wieken zijn niet afbreekbaar en worden op grote schaal begraven. Al dat geld dat men wil steken in dit project kan beter gebruikt worden om bedrijven subsidies te geven om zonnepanelen op het dak te plaatsen ook bij boeren bedrijven kan dat. Ook particulieren stimuleren met subsidies en de woningbouwvereniging.

Geef uw reactie.

Kim Buddiger: eens

Ik vind windenergie niet de meest duurzame oplossing voor energie voorzieningen. En daarbij worden er ook al zonnepanelen geplaatst bij de wusterweg. Dit is naar mijn mening duurzamer en dus ook al een bijdrage in de gemeente Venray.

Geef uw reactie.

Ruud Schell: eens

Helemaal mee eens. Verstoort landschap, doodt vogels, geeft geluidshinder en past niet in de natuur. Hebben bovendien totaal geen nut en weinig rendement.

Geef uw reactie.

Pijls : eens

Te bosrijk gebied en het is zware horizonvervuiling. Bovendien worden bomen gekapt om ze te plaatsen en gaat de gewonnen energie niet naar de burgers maar wordt voor veel geld aan buitenlandse bedrijven verkocht. Wij zijn al een klein land met overbevolking dus ik woon in het “buitengebied” voor m’n rust en de natuur. Daar passen geen luidruchtige, lelijke windmolens bij. Ik heb zonnepanelen, zorg eerst maar eens dat alle daken van huizen en bedrijven vol komen te liggen voordat er over windmolens wordt gepraat.

Geef uw reactie.

Ton jenneskens: eens

Ik ben het met de stelling eens dat de regio Venray ongeschikt is voor windmolens
Omdat de fabrieken op het industrie terrein beter met zonnepanelen volgelegd kunnen worden, daar heeft niemand last van, geen geluidshinder en niemand ziet ze liggen.

Geef uw reactie.

Math Gommans: eens

Leg alle logistieke gebouwen rond Venray vol met zonnepanelen, en geef de burgers subsidie op zonnepanelen zodat de energie en opbrengsten niet naar buitenlandse investeerders gaat maar direct naar de burger! Bovendien wordt het buitengebied steeds meer ontsierd door logistieke internationale firma’s . En daar horen al zeker geen windmolens van 260 meter tussen te staan!
Math Gommans

Geef uw reactie.

Jacques: eens

Ik ben het eens met de stelling dat regio Venray ongeschikt is voor windturbines. We kunnen beter op alle daken van die grote logistieke bedrijven zonnepanelen plaatsen. Daar heeft niemand last van. Alle locaties zijn aan de oostkant van Venray. Maar als vliegbasis de Peel niet heropent wordt, wat ook nog mogelijk is , dan krijg je wat de locaties betreft een totaal ander plaatje. En als ze beslist moeten komen, dan maar net over de grens, waar er al staan en er niemand last van heeft.

Geef uw reactie.

Frans: eens

Windmolens op land en zekerin Limburg zijn nauwelijks rendabel, alleen bij zeer grote hoogten wordt dit mogelijk pas interessant. Verder is er onvoldoende bekend over de gevolgen van geluid door de windmolens op mens en dier en dan is er nog de slagschaduw. Men spreekt dan om de windmolens dan tijdelijk stil te zetten, dus nog minder rendabel.
Daar is dit gebied dus niet geschikt voor zeker niet in het zoekgebied met beschermde natuur in de directe omgeving. En ja dus ook niet in mijn achtertuin. Ik heb al vaker aangegeven, investeer in minder energiegebruik en alternatieven zoals groene waterstof. Daar wordt al fors op geinvesteerd.

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens

Deze regio heeft al veel gebieden af moeten staan dat geen goed doet aan de natuur en gezondheid.
Er zijn andere vervangers voor energie.

Geef uw reactie.

An: eens

1. Horizonvervuiling, geen mooie landschappelijke inpassing.
2. Duurzame energie in de vorm van windmolens is enkel en puur een kapitalistisch, commercieel belang.
We moeten naar kernenergie. Bovendien groeit de technologie waardoor wachten hierop juist duurzamer kan zijn.
3. De gemeente moet inzetten op daken, zowel bedrijventerrein als particulier. (de energie ladder eens goed bekijken en daar geld op in zetten. Windparken zijn pure geldschieters en slaat zn doel compleet mis, niks duurzaam aan als je naar de ontwikkeling ervan kijkt).
4. De gemeente moet inzetten op minder energie verbruik van inwoners (bewustzijn)
5. Doet niet goed aan de insecten en vogels en daarmee een inbreuk op de wnb.
6 als inwoners geen windpark willen.. Ga dan samen kijken door goede participatie hoe we dan wel die doelen kunnen halen. Ipv meewerken aan het feit dat de rijken rijker worden

Geef uw reactie.

René : eens

Natuurlijk geen windmolens bij de natuurgebieden of beschermde maas oevers. Het project Ooyen-Wanssum is net opgeleverd.
Bovendien moet je windmolens niet plaatsen waar het onvoldoende waait zoals hier. Daarvoor moet je aan de kust zijn. Gebruik warmtepompen en bodem- of zelfs aard- warmte. Gebruik de daken van woningen en bedrijven voor zonnepanelen.

Geef uw reactie.

Jos Duijkers : eens

Veel te hoge masten.
Zie als voorbeeld de windmolens in Duitsland, die in de gemeente Venray nog goed zichtbaar zijn en , zorgen voor horizonvervuiling.
Verder de verstoring van onze groene gemeente en de overlast voor bewoners in de directe omgeving.

Geef uw reactie.

John: eens

Er zijn andere mogelijkheden om energie klimaatvriendelijk op te wekken, die niet ten koste van woongenot en gezondheid van de inwoners gaan.

Geef uw reactie.

marc: eens

regio te dicht bevolkt

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens

Eens:
Te weinig wind, te dicht bij de woningen, levert te weinig rendement, horizon vervuilend.
Teveel waardeverlies woningen, levert geluidsoverlast en gezondheidsklachten.
Er is ook nog eens erg veel zand nodig voor het beton.. zand wat schaars aan het worden is.
Bovendien zijn de overige grondstoffen milieuvervuilend en heeft men geen oplossing waar de kapotte en oude windturbines te laten behalve dan naar het buitenland en daar de boel te vervuilen.

Geef uw reactie.

P. Boom: eens

Windmolens mogen veel te dicht bij woningen staan in Nederland vergeleken met bv. Duitsland.
Leg de focus op het opslaan van energie (accu's, waterstof en??) i.p.v. alleen maar produceren. Er wordt nu al veel opgewekt wat niet gebruikt kan worden.
Net over de grens in Twisteden staan de molens net zo vaak stil als dat ze draaien en niet omdat het niet waait. Maar een (bruinkool)centrale is nu eenmaal niet zo snel op- en af schakelbaar.
Hier wil men van het gas af en stimuleert men de overstap naar elektriciteit.
Net over de grens in Duitsland krijgt men subsidie als je overstapt van olie gestookte CV naar gas gestookte installaties.....

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens

geluids overlast /gezondheids schade voor mens en dier

Geef uw reactie.

Vissers: eens

Plaats dewindmolens maar in de achtertuin van de wethouders en overige politici.

Geef uw reactie.

Vissers: eens

Plaats de windmolens maar in de achtertuin van de wethouders en overige politici.

Geef uw reactie.

Vissers: eens

Eens met de stelling omdat windmolens het hele uitzicht ontsieren, ons landje té klein is om zoveel windmolens ook nog eens in te proppen naast het aantal nieuw te bouwen woningen.

Geef uw reactie.

Vissers: eens

Eens met de stelling omdat windmolens het hele uitzicht ontsieren, ons landje té klein is om zoveel windmolens ook nog eens in te proppen naast het aantal nieuw te bouuwen woningen.

Geef uw reactie.

Bart van Meijel: eens

Eens met de stelling omdat er alternatieve mogelijkheden zijn en dat de verrommeling van het landschap moet stoppen ( blokkendozen veehouderijen) ook de gezondheid van de bewoners komt ervan onder druk.

Geef uw reactie.

Zwanenberg: eens

Er zijn betere alternatieven dan de landschapsvervuilende windmolens, welke aantoonbaar tot overlast zorgen voor mens, dieren en overige natuur.

Geef uw reactie.

Zwanenberg: eens

Er zijn betere alternatieven dan de landschapsvervuilende windmolens, welke aantoonbaar tot overlast zorgen voor mens, dieren en overige natuur.

Geef uw reactie.

jacseijkens@home.nl: eens

Hallo allen.

Een windpark hoort niet in het buiten gebied te komen moeten ze maar op een industrie terrein plaatsen.

mvg

Geef uw reactie.

Mieke Seijkens : eens

Dit komt te dicht bij woningen en gaat ten koste van het rustige woongenot wat we nu ervaren. Tevens past het niet in de mooie landelijke omgeving.

Geef uw reactie.

Wim Kateman: eens

Te weinig locatie's mogelijk. Wind te licht en onzeker.

Geef uw reactie.

John Kessels: eens

Wij zijn hier komen wonen voor de rust en landelijke omgeving en natuur. Daar passen geen wind turbines in.

Geef uw reactie.

Anny van Meijel: eens

Ongeschikt voor windmolens
Ontzettend veel intensieve veeteelt, gigantische hallen met naar verhouding weinig werkgelegenheid, en dan nu nog op de enigste mooie plek windmolens???????
Venray waar zijn jullie mee bezig?

Geef uw reactie.

Hay Steeghs: eens

Maak eens eerst eens pas op de plaats. Benut zoveel als mogelijk de daken, met zonnepanelen die het uiterllijk aanzien ook niet helemaal verpesten. Moet toch kunnen anno 2025.
Neem de tijd hoe om te gaan met de energietransitie, want alleen met zonne-energie en windturbines redden we het niet.
Voorlopig gewoon aardgas, maar dan wel eerst de zaak met onze medeburgers in Groningen afhandelen, meneer de politicus.
Niettemin acht ik de kans groot dat we hoe dan ook beet worden genomen door de politiek en de subsidieknallers.
Ik hoor de dreigementen al, als we hetzelf niet doen nemen andere partijen dat wel over.
In Venray is al meer dan genoeg aan de omgeving verknald. Impact op de natuur, daar zijn wij ook een onderdeeltje van, hebben al veel te veel ingeleverd.
Wij, de mensen hebben meer dan voldoende vermogen om het transitie probleem beter op te lossen dan hoe we dat nu willen.

Geef uw reactie.

Marian Smits: eens

Te grote impact op leven en wonen.

Geef uw reactie.

Johan van de Velde : eens

Ik ben er voor dat we iets doen aan onze energie voorziening . Echter Niet de manier waarop alles zonder goede onderbouwing en slechte tussentijdse berichtgeving omtrent de gewenste balans in de energieproduktie die middels burgerinitiatieven nagestreefd wordt.
Zonnepanelen op daken hoe onooglijk vaak nemen in een snel tempo in aantal toe. De industrie begint nu met bv regelgeving in bouwverordeningen ook te plaatsen. als we een paar jaar verder zijn gaan we ontdekken dat de berekende windmolens in hun huidige vorm zeker en aantal niet meer nodig zijn.. De infrastructuur van het net is er niet op ingesteld. Het wordt straks zo erg dat het productie overschot van de door particulier aangelegde zonnepanelen. niet verwerkt kan worden.. Men maakt in Brussel beleid gooit het over de nationale heg , vervolgens gaat het over provinciale heg waarop daarna het via de lokale heg bij de burger gedeponeerd wordt. Het komt straks zo ver dat de burgers de infrastructuur van de overbodige windmolen parken betaald hebben.
Ik wijs op het rapport van TNO zeer goed belicht van twee kanten .
Verschillende hoogtes, verschillende kleuren, verschillende capaciteiten, overdag horizon vervuiling s`nachts red light district op 200 meter. .Misbruik maken van reeds gestopte boeren met slecht verkavelde grond . Beleid wordt gemaakt maar men denkt never nooit inoplossingen gaan voorbij aan ontwikkelingen lees het lijvige TNO rapport.

Geef uw reactie.

J. van Rhee: eens

Volledig overbodig

Geef uw reactie.

wout buddiger: eens

eens met de stelling, Ik vind de manier hoe deze (gebiedsverkenning) opgezet is waardeloos. Mensen worden niet geinformeerd wat de nadelen zijn van deze windturbines. Enquête was waardeloos opgezet. Of ze deze toch zeer duidelijke uitslag meenemen in hun besluit, denk ut niet. De vraag is: als de enquête meer voorstanders hadden dan tegenstanders hadden ze deze uitslag wel gebruikt? Deze vooropgezette show hadden ze beter weg kunnen laten. Laatste online meeting was ook zeer vakkundig opgezet. Vooral het gedeelte van het vogelbosje/bomen te gebruiken om de windmolens weg te planten. De aller hoogste bomen in nederland zijn 40 m hoog, en die zijn 100+jaar oud. mis je nog ong 200m boom. De hoogte van deze turbines is zo belachelijk hoog. En deze worden tussen de huizen gepoot. De gezondheid van mens en dier staan hier op het spel. Als deze turbines er komen wil dit zeggen dat de gemeente geen ......... om hun inwoners geeft.

Geef uw reactie.

Paul: eens reageert op wout buddiger : eens

Honderd procent eens.

Geef uw reactie.

J.Butenaerts: eens

Zie alle voorgaande argumenten.
Het uitgangspunt de last voor energietransitie te verdelen over de gemeenten is niet logisch: windmolens dienen geplaats te worden daar waar ze best renderen (voor de kust).
Passen niet in het landschap.
Woongenot wordt aangetast.
Gezondheid wordt aangetast!
!
https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/windmolens-maken-wel-degelijk-ziek.htm
!
Eens ook met argumenten Coby.

Geef uw reactie.

HG: eens

Aantasting gezonde leefomgeving

Geef uw reactie.

Sanne Willems : eens

Teveel geluidsoverlast

Geef uw reactie.

Marko: eens

Geen windmolens en zonnepanelen op kostbare landbouwgrond dit alles is veel te belastend voor de natuur en ziet niet uit, leg alle lege daken en industriehallen vol met zonnepanelen en we hebben al veel te veel energie, deze methode geeft dan ook geen extra belasting voor landbouw en natuur.

Geef uw reactie.

René Lenards: eens

Ik heb alle reacties tot nu gelezen maar in bijna alle de kern van het probleem niet gezien. Er hoeven in heel Nederland geen windmolens of zonneparken te komen dat is nergens voor nodig en is een geld verspilling van je welste. Direct stoppen met die onzin.
Volgens de laatste berichten als we van het gas af willen gemiddeld kost dat 40.000,- per woning en de energie rekening gaat met ongeveer 30 procent omhoog. We hebben nog voor 150 jaar gas in voorraad als je dat nog mengt met waterstof wordt het 300 jaar.
De =Gas-Uni= is bezig het gasleiding net geschikt te maken voor waterstof dat is nodig omdat waterstof een hogere druk heeft en daar moeten de leidingen hier en daar voor worden aangepast. We kunnen dan zonder problemen gas gemengd met waterstof gebruiken. Geen onzin met zonneparken of windmolens dat is totaal overbodig. Het is iedereen met zeer hoge kosten belasten.
Wat zou het toch heerlijk zijn als we in de politiek mensen hadden met kennis van zaken dan zouden dit soort zaken heel anders en verstandig worden aangepakt. Dat is mijn wens maar die zal wel nooit vervuld worden.

Geef uw reactie.

G: eens

Eens,
Politiek denk eens aan alternatieven, energie uit waterstof, zonne-energie opslaan, allereerst daken volleggen met zonnepanelen.

Windmolens zijn slecht voor de gezondheid, bederven het uitzicht, verstoren de rust op het platteland, verzieken flora en fauna.

Betrek de mensen van de desbetreffende dorpen en luister naar wat daar gezegd wordt.
Trouwens dit gebied stat bekend om de minste wind... raar om dan windmolens te plaatsen.

Geef uw reactie.

Coby: eens

Windmolens tasten het aanzien van het landschap aan. Verder zijn ze gevaarlijk voor vogels, deze vliegen zich dood in de wieken.
Voor de mens zijn ze erg ongezond vanwege de irritante bromtoon en slagschaduw werking. De afstand die voor woongebieden wordt gehanteerd zijn in Nederland veel te klein.
Dan de windmolens zelf. Ze gaan maar 15 jaar mee en kosten veel energie en staal en koper om ze te produceren en zijn duur in onderhoud.
Betere alternatieven (noodzaken) zijn zonne-energie op daken, kernenergie en vooral minder energieverbruik door isolatie, minder prestigieuze projecten waar veel staal voor nodig is, dus andere wijze van bouwen.

Geef uw reactie.

I. Van Arsen: eens

Aan alle kanten staan grote vraagtekens bij het project de windturbines in Venray. Waar staat de natuur, biodiversiteit, de mens en zijn of haar leefomgeving en het welbevinden in dit plaatje? Waarom zo snel iets er door drukken zonder participatie? Energie transitie ja, maar we kunnen ook kijken naar andere oplossingen, die er ook zijn. Het is nogal wat om deze turbines in zo'n prachtig landschap te zetten. Mensen komen hier om te genieten van de rust en de natuur.

Geef uw reactie.

Ivonne: eens

Energiebesparing is ook een vastgesteld strefdoel voor 2030. Het lijkt of dat de gemeente voorrang geeft aan energie opwek, en dan met name groitschaluge opwek.
Tijd om pas op de plaats te maken en koers aan te passen. Zet in op kleinschalige energie opwek zon op dak ( volgens RES doel wil Limburg 70% van de kleine daken vol hebben liggen met zonnepanelen in 2030). Hier lopen we nog ver achter i.t.t. grootschalige opwek.

Geef uw reactie.

Ivonne: eens

Wat mij opvalt is dat o.a. D66 voor het opstellen van energieneutrale dorps-en wijkplannen is samengesteld worden met en door de inwoners. Nog niemand gezien in ons dorp die vraagt hie wij als dorp kunnen bijdragen aan energietransitie. Zijn we in Venray niet totaal verkeerd begonnen met grootschalige "wind en zonneparken kansparels" die het draagvlak totaal verwoest hebben en nog steeds doen, terwijl de gemeente naar de dorpen en wijken had moeten komen en de ideeen van inwoners had moeten ophalen Gezamelijke zonnedakenplannen e.d.. Enquete omgevingsvisie was overduidelijk, waarom wordt daar niets mee gedaan, zeker nu het behalen van streefdoel energieopwek van 2030 (zelfs met Venrays uitval%) op schema loopt.

Geef uw reactie.

S. Koopmans: eens

Het traject met Frank van Bussel over het windmolenpark is alleen voor de bühne.
De vraag had anders gesteld moeten worden namelijk: Waar en hoeveel windmolens er moeten komen.
Het college programma geeft het duidelijk aan met KODE Venray en de uitkomsten van de enquête wordt gebruikt als het college uitkomt.
Meerdere uitkomsten van enquêtes zoals o.a. Roekenbosch, zonneparken op goede landbouwgrond, industrieterrein De Spurkt worden door het college niet opgevolgd.
In de Peel en Maas van 11 maart stond bij de ingezonden stukken een artikel: Windparken in gemeente Venray.
Een praktische vraag van iemand aan Enexis om zijn gasaansluiting te verwijderen.
Je moet eerst investeren en de energie rekening gaat aanzienlijk omhoog en wordt steeds hoger volgens Enexis door de investeringen die hun moeten doen, dus niet realistisch en onbetaalbaar.
Conclusie is dat we volledig de weg kwijt zijn over de energietransitie.
De burger heeft iets te kiezen straks bij de gemeenteraad verkiezingen in 2022.
Hopelijk komt er een college die de belangen van de bewoners wel beter gaat behartigen.

Geef uw reactie.

Ivonne: eens reageert op S. Koopmans : eens

Mee eens S. Koopmans

Geef uw reactie.

Jan: eens

Begin aan de voorkant en maak mensen milieubewuster om het stroomverbruik te beperken.
Flink duurder maken dan pas komt het besef.
Waarschijnlijk is dan die flauwe kul niet nodig.

Geef uw reactie.

Jan en Gertie Peters: eens

Windmolens veroorzaken zeer hinderlijke slagschaduw en te veel geluidshinder en staan veel te dicht bij woningen en zeker bij woonkernen zonnewendes die deze overlast niet veroorzaken moeten 500 mtr van de dorpskernen en woningen weg blijven waarom grote overlast veroorzakende windmolens dan ook niet deze afstand of nog grotere afstand tot de bebouwing

Geef uw reactie.

R. de Laat: eens

De Gemeente Venray moet is gaan stoppen om zichzelf een "te grote broek" aan te meten, een dorp met stadsallures.
Het wordt eens tijd om te stoppen met dit soort prestigieuze projecten van politici over de ruggen van burgers heen.
Jan Jenneskens houd je bezig met de gemeente Horst aan de Maas waar je zelf woonachtig bent en laat dit Venray met rust.

Geef uw reactie.

Thijssen: eens

Windmolens passen niet in het beeld van het buitengebied van Venray, ook gezien de geringe hoeveelheid wind gemiddeld per jaar. Ze zullen vaker stilstaan dan in gebieden waar het meer waait.
Aangezien we de grootste dichtheid van de veestapel in Nederland hebben, is het logischer om in te zetten op biomassa energie.

Geef uw reactie.

Ivonne: eens reageert op Thijssen : eens

Zonde van het geld indrdaad. Dezelfde windmolen levert aan de kust gewoon veel meer op dan in Limburg. Dat is gewoon een feit. Het verdelen van de windenergie opgave over de provincies bij de Klimaattafels is dan ook ondoirdacht geweest.

Geef uw reactie.

Peter Hogervorst: eens

Recent onderzoek wijst uit dat met alle windmoleninstallaties die reeds gebouwd en gepland zijn in NL we de doelstelling 2030 halen. Des te meer reden om meer tijd te nemen om goed de lange termijneffecten van windenergie te onderzoeken en goed de bevindingen uit andere landen mee te wegen bij de keuzes die we moeten maken om de mondiale en Europese doelstellingen te halen. Als BV Nederland vóór de muziek uit lopen heeft geen zin. Er zou tevens meer aandacht en wetgeving moeten komen voor het volleggen van daken van DC's met zonnepanelen in deze logisitieke hot-spot van Nederland. De meest vreselijke gebouwen worden neergezet, tot eenheden van 3 hectare, zonder de optie van zonnepanelen overwogen te hebben.

Geef uw reactie.

Jan: eens reageert op Peter Hogervorst : eens

Eens

Geef uw reactie.

John Brugman: eens

Om verschillende redenen is de regio Venray ongeschikt in een windpark te plaatsen:
1. Venray voldoet al aan de energiedoelstelling van 2030
2. Er zijn betere alternatieven voor windenergie
3. De gezondheidsrisico van windmolens zijn onvoldoende bekend
4. Het gebied wordt gekenmerkt door rust en natuur: stiltegebieden, bossen, natuur die te lijden zou gaan hebben onder het windpark

Geef uw reactie.

Peters: eens

Geen windmolens. Inzetten op bloederige en waterstof of kernenergie.

Geef uw reactie.

F.Cornelissen: eens reageert op Peters : eens

Eens

Geef uw reactie.

Frenkie: eens

Door windarmoede in onze regio is er een te laag rendement, dus geen goede investering, schade aan natuurgebied, té veel geluidsoverlast, Venray is een "zonnige" gemeente, dus al die blokkendozen volleggen met zonnepanelen is een beter optie. Zet de windmolens maar op zee of het IJsselmeer. Daar heb je pas rendement.

Geef uw reactie.

Wil van Tilburg: oneens

Waarom zou Venray zich moeten distantiëren van haar eigen KODE-visie ? Voor de noodzakelijke energietransitie zijn zonneparken (of de daken van logistieke gebouwen) alléén niet voldoende. De meeste achtertuinen van woningen blijken door inwoners van Venray niet te worden getolereerd voor plaatsing van een beperkt aantal windmolens, maar er zijn ongetwijfeld enkele aanvaardbare locaties. Daarnaast verdient het zoeken naar productiemogelijkheden van waterstofgas prioriteit te worden. Het bestaande aardgasdistributienet kan daarbij uitkomst bieden. Kernenergie zal voor onze toekomstige generaties onontbeerlijk blijken.

Geef uw reactie.

Thijs Arts: eens

Te dicht bij de huizen en ze ze zijn te groot voor in dit gebied. De impact op leven en wonen is te groot. Bedenk kritisch verder hoe de goeje kant op te gaan. Huizen isoleren, water besparing, zonne panelen. Dit blijft een lastige discussie maar we schieten door de verkeerde kant op als we van dit soort mammoet constructies in de woongebieden gaan zetten.

Geef uw reactie.

Ger: eens

In de gemeente Venray hebben we al overlast genoeg denk aan de Stankoverlast .Zet de daken van de blokkendozen op het industrieterrein maar vol zonnepanelen.

Geef uw reactie.

Henk: eens

Laten ze in Nederland eerst maar eens beginnen met (LED) reclameschermen en datacenters in de ban te doen. Als er alleen stroom wordt gebruikt voor dingen die echt nodig zijn valt er al veel verbruik weg.

Geef uw reactie.

Jan: eens reageert op Henk : eens

Hoe zit dat eigenlijk in Venray. Het reclamebord aan de A73 schijnt s avonds heel fel. En dat in het buitengebied. Kan dat ding s avonds niet uit.

Geef uw reactie.

F.Cornelissen: eens reageert op Jan : eens

Precies. Uit dat irritant ding. Slaat nergens op. Ook visuele vervuiling

Geef uw reactie.

Catharina: eens

Landschapvervuiling! Laat het mooie buitengebied van Venray en de kerkdorpen vooral zo ongerept blijven.

Geef uw reactie.

J. Koopmans : eens

Het rendement boven land is veel te laag voor zo’n ingrijpende investeringen in het landschap.
Leg op alle bedrijfsgebouwen zonnepanelen, daar heeft niemand last van en levert veel meer op.

Geef uw reactie.

Klap van de molen: eens

Wind en zonenergie zullen nooit een noemenswaardige bijdrage kunnen leveren aan onze energie voorziening(op dit moment is de bijdrage zo'n 2 a 3 procent). Dit tegen astronomische kosten.
Windturbines hebben maar een rendement van 20 a 25 procent van het opgesteld vermogen. Er wordt steeds gerefereerd aan het klimaatakkoord , maar ook dit is een akkoord van aannames en voorspellingen van klimaatmodellen. Daarbij ligt er geen onafhankelijke wetenschappelijke basis aan het klimaatakkoord ten grondslag.

Geef uw reactie.

F.Cornelissen: eens reageert op Klap van de molen : eens

Eens. Heel goed opgemerkt mbt de klimaatmodellen

Geef uw reactie.

Frans: eens

Rendement is op land slecht en slechts voor tijdelijk gebruik, weinig duurzaam!
Landschapsvervuiling in een van de mooiste gebieden van Venray en dicht bij natuur die men zegt zo graag te willen beschermen!
Impact van geluid is nog onvoldoende over bekend, maar zeker is dat er mensen zijn, die daar wel last van hebben.

Geef uw reactie.

Sraar Poels: eens

Dit is niet iets om mee voorop te lopen. De gemeente past terughoudendheid in deze.
Heeft teveel negatieve impact op onze mooie regio en zijn bewoners.

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens

Hans
Landschap-vervuiling en aantasting natuur in rustige omgeving zijn argumenten die er toe doen.

Geef uw reactie.

H. van Gestel: eens

Er zal eerst gekeken moeten worden naar betere alternatieven i.p.v. deze landschapsvervuilende objecten te plaatsen. De kosten voor aanleg zijn erg hoog en na 20 jaar moeten deze kosten opnieuw gemaakt worden en zitten we te kijken met de afbraakproducten.
Ik zeg gebruik gaan maken van waterstof en kernenergie.

Geef uw reactie.

Ria: eens

Eens, Venray is niet geschikt voor windmolens. Niet voldoende wind en oppervlakte hiervoor, daarnaast lelijk en verpest de mooie uitzichten op natuur hier.
Beter is alle daken van fabrieken, kantoren en loodsen vol gooien met zonne panelen. Ook kun je zonneparken met panelen aanleggen, daar heeft niemand overlast van.

Halveer de varkens en stallen in Ijsselstein, die geven n.l. het meest overlast aan milieu!! Dan is daar ook weer plaats voor zonnepanelen parken.

Geef uw reactie.

Carla Mennen: eens

Windmolens passen niet in de omgeving van Venray, zeker niet in Geijsteren.
Geijsteren is één brok prachtige natuur. Dat zou door windmolens dramatisch verstoord worden.
En wat een onrust! Nadelig voor mens en dier.

Geef uw reactie.

Geert Ligthart: eens

Windmolens passen niet in een natuurgebied zoals ons mooie Geijsteren, plaatsing past meer bij een industriegebied.

Geef uw reactie.

Erik: eens

I.v.m. meest windstille regio van Nederland. Al geluidsoverlast van de A-73. Het plangebied voor deze molens is een stilte gebied. Kijk naar mogelijkheden voor zonnepanelen op alle daken. Verplichten bij nieuwbouw (salderingsregeling moet blijven bestaan)

Geef uw reactie.

RdL: eens

Te veel geluid en horizon vervuiling,
de huidige beoogde gebieden worden nu al te zwaar belast door spoor en A73.
Verder wordt er te snel heengestapt over de financiële consequenties voor de direct omwonenden.
Ik vind windmolens ongeschikt ion een landelijke omgeving zo ver van de kust.

Geef uw reactie.

AL: eens

In het algemeen vind ik dat je windmolens daar moet plaatsen waar de meeste wind is. Dus niet in het binnenland.
Verder vind ik het meer voor een gebied waar een uitgestrekte hoeveelheid leeg land is, en niet tussen een stel kleine dorpen gepropt.
De geplande gebieden zijn agrarisch gebied en natuurgebied. Daar zou rust en stilte gekoesterd moeten worden, en niet worden gedomineerd door grote gedrochten van herrie makende windmolens.
Wat mij ook stoort, is dat er nog niet eens gekeken is wat er al aan schone energiewinning wordt gedaan in de gemeente en wat er nog in de pijpleiding zit (bij bedrijven en geplande velden met zonnepanelen).
Mijn grootste bezwaar is, dat het ook al in Oirlo moet komen. Er komen hier ook al 3 zonneparken zo ver ik weet.
Er is al zo veel waar Oirlo voor de hele gemeente voor moet opdraaien. Verbreding Maaslijn, heel veel arbeidsmigranten en noem maar op.
In Oirlo is sowieso al veel geluidsoverlast van de A73 en van het spoor. En het geluid van het spoor wordt alleen maar meer met de verbreding van de Maaslijn.

Geef uw reactie.

Marko : eens

Inderdaad eerst maar eens kijken welke daken we vol kunnen leggen met zonnepanelen dan hebben we al snel meer dan genoeg en kan alles beter door het bestaand netwerk verwerkt worden, dus geen windmolens maar ook zonnepanelen op landbouwgronden is wat mij betreft geen optie.
Op de Natuur en cultuur die we hier nog hebben moeten we zuinig zijn.

Geef uw reactie.

Alphons van Nispen t. P. : eens

De uitdaging ligt in het vinden van de goede mix voor duurzame energie. Wat te doen op het vlak van consumenten gebruik? Wat te doen aan het opwekken van groene energie ? Wind is een goede helper evenals water en zon. Alleen zijn windmolens in deze regio onvoldoende rendabel en lijken op dit moment de nadelen niet op te wegen tegen de voordelen. Houd rekening met de aanleg, onderhoud en afbraakkosten. Houd rekening met beperkte opbrengst. Houd rekening met schade aan natuur, gezondheid en niet snel te herstellen landschappelijke ontregeling in een cultuur historische natuursetting. Landgoed. Stiltegebied. Vogelreservaat. Bijzondere biotopen : o.a. de vleermuizen...
Voorkom het doordrukken van een plan door de waan van de dag. Een goed plan op de verkeerde plaats en op het verkeerde moment kan desastreus zijn.

Geef uw reactie.

Herman: eens

Er wordt als argument gebruikt dat je het doet voor je kinderen. Windmolens zijn echter al zo goed als achterhaald. Je zadelt je nageslacht op met de grotendeels niet recylbare afval van de sloop. En veel meer troep als van een kerncentrale die ook nog eens veel langer meegaat.

Geef uw reactie.

Monique: eens

Omgeving van Venray is niet geschikt voor windmolens.

Geef uw reactie.

Flinsenberg: eens

In deze regio waait het te weinig voor windmolens.
Er zal breder gekeken moeten worden dan naar zonne- en windenergie.
BIO-MASSA ENERGIE is in deze regio een erg goed alternatief.
Ook zal er volop ingezet moeten worden op WATERSTOF. Dit kan duurzaam geproduceerd worden d.m.v. windenergie op zee.
Ook kan dit geïmporteerd worden vanuit Spanje.
Dus: geen hoge windmolens in het buitengebied van Venray! in een gebied waar het het minste waait in Nederland.

Geef uw reactie.

V: eens

Landschapsvervuiling. Zijn veel betere opties.

Geef uw reactie.

Marcel: eens

Windmolens moeten onacceptabel hoog zijn om rendement te behalen. De windmolens in de gebieden om ons heen ( lees Duitsland) betreffen veelal de wat kleinere varianten. Als deze wel rendabel kunnen zijn, dan moet dat aan deze kant van de grens ook kunnen. Overigens staan daar de windmolens veelal stil omdat de capaciteit van het verwerken van de stroom, of de vraag er naar te beperkt is. Duurzaamheid windmolen: bladen zijn niet levensbestendig en ook niet recyclebaar waardoor de duurzaamheid van het geheel ter discussie staat.
Veelal worden windparken of zonneweides geplaats door partijen die alleen geïnteresseerd zijn om de subsidiegelden op te strijken. Er wordt dan gezegd dat de mensen in de buurt kunnen profiteren van een gunstiger energietarief. Dit kan o.a. door mede-eigenaar te worden van dergelijke projecten. Een ideale kans voor criminelen en andere instanties om zo geld wit te wassen!!
Verticale windmolens zijn veel duurzamer"ze zijn minder hoog en kunnen onafhankelijk van de windrichting functioneren en er is minder windkracht nodig om ze in beweging te krijgen. Door deze uit te rusten met aluminium bladen verleng je ook nog de levensduur. Plaats deze in stroken langs de snelwegen en je hebt dan tevens een geluidsscherm. Bovendien zijn ze niet zo lelijk en ook niet zo hoog.

Geef uw reactie.

H: eens

Naar mijn mening zijn er genoeg grote daken op bedrijventerreinen waar veel zonnepanelen op kunnen.
Dus geen windmolens dicht bij dorpen en natuur!

Geef uw reactie.

Angela Hendrix : eens

Er wordt genoeg energie opgewekt in de gemeente venray.

Geef uw reactie.

Marian: eens

Eens

Te wonen in het middelpunt van een omgeving met zeer intensieve landbouw-vee- en sierteeltbedrijven met zeer ongezonde bestrijdingsmiddelen, is al een hele opgave om redelijk gezond te blijven.
Daar kunnen absoluut geen windmolens meer bij!!
De gemeente Venray beschikt over een mega aantal daken op loodsen en bedrijfsblokkendozen, geef deze bedrijven de subsidie om ze vol zonnepanelen te leggen. Ook op de bedrijfsterreinen!
Maak ook de subsidie voor particulieren aantrekkelijker en investeer in de vele nieuwe technieken.
Zadel ons niet op met meer dan torenhoge, ziekmakende en horizon vervuilende windmolens!!! Zeker ook in het belang van onze kinderen en kleinkinderen!

Geef uw reactie.

Frank van Heerebeek : eens

-Er is schijnbaar zo weinig wind in deze regio dat extra hoge windmolens nodig zijn. Deze geven meer overlast en voor teveel mensen.
-Er is de laatste jaren een enorme toename in Venray van bedrijventerreinen welke veel plaats innemen en overlast geven. Het buitengebied dient ter compensatie beschermd te worden. Zodat er nog rustige plekken overblijven. Venray moet recreatief, toeristisch en landschappelijk aantrekkelijk blijven. Windmolens passen daar niet bij.
-Daarnaast zijn er voldoende alternatieven. Investeer in zonnepanelen. Laat de bewoners van Venray daarin participeren en mee delen. Bijvoorbeeld op hun eigen huizen of op de enorme hallen op bedrijventerreinen.

Geef uw reactie.

G: eens

Stoppen met die verkenning!

Denk aan; biomassa, zonne-energie, elektriciteit opgewekt door water etc etc
Wie wil er nu wonen in de buurt van een windmolen??
Zeer slecht voor de mentale gezondheid, last van slagschaduw, waardevermindering woning, funest voor fauna en flora, horizonvervuiling en ga zo maar door.
Waarom dan nog doorzetten? voor de subsidie??

Geef uw reactie.

Wim kunen: eens

Eens:
-veel te hoog. Niet geschikt voor eenvoudige windenergie
-dicht bij bewoning, camping, golfbaan
-schadelijk voor de natuur
-beeldbepalend vanuit alle uitzichtpunten in het mooie Geijsteren
-alternatieven die beter zijn.

Geef uw reactie.

Sandor Klomp: eens

Er zijn betere alternatieven welke eerst bekeken mogen worden

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens

Mee eens.
De windmolens gaan veel geluidsoverlast veroorzaken en ook het aanzicht van de gemeente wordt verpest .
Geen windpark, geheel mee eens!

Geef uw reactie.

J.Steeghs : eens

De Gemeente Venray is geen industrie gebied met groot stroom verbruik!
laten we eerst “al” onze daken op bedrijfsgebouwen en woonhuizen gebruiken om te voorzien van zonnepanelen, en geloof dat we dan al een heel eind komen zonder onze mooie en waardevolle natuur gebieden, zowel prettige leefomgevingen / gebieden vernielen!
Een gezonde subsidie zal vele over de streep halen om het dak vol te leggen, wat waarschijnlijk ook nog vele malen goedkoper is dan he5 plaatsen van windmolens..
Natuurlijk zullen de energie bedrijven het hier niet mee eens zijn, omdat er geld verdient wordt aan zelfvoorzienende woningen of bedrijven, maar denk dat de winst in duurzaamheid belangrijker op de lange termijn.
Ik begrijp dus ook helemaal niet waarom er niet meer energie in het veranderen van onze cultuur wordt gestoken, want door duurzamer met stroom om te gaan haal je de grootste winst, want wat je niet gebruikt, hoef je ook niet te produceren.
Dit is zeker moeilijk te bevatten voor de politiek, die alleen maar bezig is met hun regeringstermijn, dus de rest is makkelijk in te vullen volgens mij.

Geef uw reactie.

Chris: oneens

Omgevingsvervuiling, vogels die sterven door de wieken. Dan liever een zonnepark regio grensgebied Duitsland

Geef uw reactie.

Chris: oneens reageert op Chris : oneens

Moet zijn eens!

Geef uw reactie.

Hannie: eens

De A 73 veroorzaakt al veel geluidsoverlast, geluidsoverlast van windmolens: NEE! Kernenergie: NEE, absoluut niet, veel te duur, ouderwets en gevaarlijk (Tsjernobyl, wie wil daar wonen?). Zonnepanelen verplichten op nieuwbouw. De salderingsregeling behouden, zodat zonnepanelen plaatsen aantrekkelijk blijft! Kan er geen gebruik gemaakt worden van het stromende water in de Maas voor het opwekken van stroom?

Geef uw reactie.

Klap van de molen: eens reageert op Hannie : eens

Kernenergie duur en gevaarlijk is al lang achterhaald, Thorium centrales veilig en betaalbaar, iedere keer tsernobyl aanhalen is nergens op gebaseerd, dit was een achterhaalde en slecht onderhouden centrale .

Geef uw reactie.

Janssen : eens

de ruimte en grond kan beter benut worden voor landbouw.
en daarbij is het voor de gezondheid / slagschaduw en geluidsoverlast een belasting en zal de Venrayse burger raken in het verkopen van woningen

Geef uw reactie.

Piet Thoonen Oirlo: eens

De reden dat ik het eens ben met deze stelling is dat met op de eerste plaats windmolens wil plaatsen in gebieden waar veel te weinig wind is waardoor men grotere molens moet plaatsen om enig rendement te krijgen dus een verschrikkelijke dure aangelegenheid.
Op de tweede plaats, de locaties die geschikt zijn, liggen in de aanvliegroute van het vliegveld waardoor het grootste gebied van Venray en omgeving al vergeven is.
Hierdoor komt er een onevenredige hoge druk te liggen op de kleine gebieden die nog over zijn, het verbaasd mij dan ook dat onze kwartiermaker dit op voorhand niet gezien heeft.
Als alternatief, leg alle geschikte daken vol met zonnepanelen en zeker alle daken van onze logistieke centra welke in ruime mate aanwezig zijn in de gemeente Venray.
Het is een illusie te denken dat we in Nederland, alleen met wind en zonne energie kunnen volstaan, er zal dus gekeken moeten worden naar alternatieven.

Geef uw reactie.

Bazelmans: eens

Energie moet toch ergens vandaag komen ....beter vh mileu ook...wel op n mooie plek langs a72 op lanbouwgrond

Geef uw reactie.

Marcel: oneens reageert op Bazelmans : eens

Volgens mij bedoelt U 'oneens'. Tja stroom heb je nu eenmaal harder nodig dan eten.....landbouwgronden gebruiken om energie op te wekken gaat ten koste van voedselproductie. In een woonwijk, dicht bij de gebruiker is dan een betere optie,. Langs de A72 vind ik een goed idee: die ligt in ieder geval niet in Nederland.

Geef uw reactie.

Ruud Schell: eens

1. aantasting landschap
2 .weinig rendement
3 .natuurverstoring (vogels)
4. geluidsoverlast

Alternatief: op alle daken van gebouwen op industrieterreinen en bedrijfshallen verplicht zonnepanelen plaatsen.

Geef uw reactie.

Chris: eens reageert op Ruud Schell : eens

Precies Ruud

Geef uw reactie.

Henk: eens

Windmolens, horizonvervuiling, geluidoverlast daar ben ik niet van op de hoogte. De hoogte 200 mtr. Is niet normaal.
Ik ben voor zonnepanelen eerst alle bedrijfsdakken vol leggen daar waar nodig verstevigen ook financieel ondersteunen. En de subsidies voor huiseigenaren de btw subsidies verhogen zodat het ook voor deze mensen aantrekkelijk is om hier gebruik van te maken.

Geef uw reactie.

Gerrit: eens

1 Enorm lelijk en daarom een verstoring danwel aantasting van het landschap.
2 Natuurverstoring.
3 Eventuele geluidsoverlast.

Energie opwekken: alleen met zonnepanelen op daken daar waar mogelijk. Er is plaats genoeg.
Ook geen kernenergie, nergens! Gevaarlijk, enorm afvalprobleem en zeer duur.

Geef uw reactie.

Theo: eens

De windmolen is een techniek uit het verleden De toekomst is toch hoog technologische ontwikkelingen,dus kernenergie!!Reed op zaterdag 27 februarie over de A15 ,Hier staan 10 tallen enorme windmolens.ZE STONDEN ALLEMAAL STIL,ER WAS GEEN WIND EN GEEN ZON!!Hoe komen dan aan stroom???

Geef uw reactie.

Wilbert Cuijpers: eens

Alleen al de manier waarop de windmolens aangeboden worden “ windmolen park”
Dat is een contradictio in terminis.
Het heeft niets met een park te maken!
Deze windmolens horen in geen enkel landschap van Nederland thuis.
Het zijn mastodonten, kijk maar richting Kevelaer.
Er zijn veel betere oplossingen voor energie opwekking .
In de toekomst zullen nog steeds meer oplossingen aan gedragen worden.

Geef uw reactie.

Jos: eens

Onderzoeken in Duitsland wijzen uit dat de lage grondtonen slecht zijn voor mentale gezondheid. Wind is beduidend hoger aan de kust stroken en hoger liggende gebieden.

Geef uw reactie.

J.: eens

Er zijn betere alternatieven zoals de daken van de hallen op het industrieterrein.

Geef uw reactie.

Geert: eens

Te dicht op de bewoonde wereld, ook mensen achteraf tellen mee.
Leg maar eerst de fabriekshallen vol.

Geef uw reactie.

Ans van den Bogart: eens

Wanneer iets zonder subsidie niet rendabel is... dan is het gewoonweg niet rendabel.
Buiten de overlast, slecht voor het milieu bij productie, en een giga-overschot aan onbruikbare slecht voor het milieu zijnde materialen na het afbreken.
Bovendien moet er een back-up blijven voor wanneer de turbines uitvallen, zie de problemen bij vorst vorige maand.
Deze back-up bestaat uit fossiele energie of biomassa (lees bomen) energie die dan uit heb buitenland aangevoerd moet worden.
Hoe meer windturbines, hoe meer van dergelijk centrales voor opvang. En dat is niet zelfvoorzienend, maar maakt Nederland afhankelijk van andere (Europese) landen die dit wel zijn.

Geef uw reactie.

Bart Camps: eens

Lelijk, subsidieslurpend, milieuvervuilend en geen oplossing voor het energievraagstuk!

Geef uw reactie.

Uw naam *: oneens

Dat is de beste oplossing op dit moment. In de toekomst is er mischien iets anders.

Geef uw reactie.

Bart Camps: oneens reageert op Uw naam * : oneens

De beste oplossing? Waarom dan?

Geef uw reactie.

Niek: eens

Gezien de hoogte van de nieuwste windmolens is de afstand tot dorpskernen te gering. De afstandsnormen zijn achterhaald.

Geef uw reactie.

Bert: eens

Komen veel te dicht bij bewoning, enorm lelijk in ons mooie landschap.
Genoeg andere mogelijkheden om groene stroom op te wekken, op een manier die niet zo storend is voor het uitzicht in genoemde dorpen.

Geef uw reactie.

Piet: eens

Kan gwn niet

Geef uw reactie.

Rutger Bosch: eens

Verschillende redenen, ondemocratisch proces. Slecht landelijk beleid waarin je windmolens vooral aan de kust moet willen hebben te meer omdat er in deze regio weinig wind is. Eenvoudig om alternatieven in te zetten zoals blokkendozen vol leggen met zonnepanelen en vergisting rondom de aanwezige bio-industrie. Meest belangrijke is uiteindelijk het feit dat dit de leefbaarheid van dorpen kapot kan maken en dit is niet acceptabel. O ja al eens gelezen over de gezondheidsrisico’s?

Geef uw reactie.

Leon: eens

Alle argumenten zijn al de revue gepaseerd.

Zijn er ook argumenten voor een windpark?
Weinig
Goed voor de portemonee? van een enkeling.
Goed voor het milieu? Maar niet heus.
We moeten toch iets om klimaatdoelen te halen? Voldoende alternatieven in Venray mogelijk.
We zijn het verplicht voor onze kinderen? We zijn verplicht om met goed onderbouwde en duurzame oplossingen te komen die het minste impract hebben op de leefomgeving van onze kinderen. In Venray laten we meer schade na voor onze kinderen of die van een ander met de huidige zoeklocaties.

Geef uw reactie.

Paul : eens

De gehele besluitvorming rondom de komst van windturbines deugt al niet. Er wordt vooral ingezet op de voordelen, er wordt geen objectieve informatie gegeven. In den lande zorgen windturbines voor enorme tweespalt in gemeenschappen doordat een aantal mensen er sterk van profiteren en de meerderheid met de lasten zit. Er wordt geschermd met toezeggingen dat het veel geld op kan leveren, maar men vergeet te vermelden dat er eerst ook veel geld moet worden uitgegeven voordat er überhaupt iets verdient kan worden. Dan is het maar de vraag of dit allemaal opweegt tegen de financiële verliezen die geleden worden.
Maar bovenal, en dat is de belangrijkste vraag, in hoeverre is het echt nodig? Er zijn al andere projecten die lopen en duurzame energie opleveren. Hier komt maar geen antwoord op waardoor bij mij de vraag rijst: gaat het hier echt om groene stroom of over subsidie binnenharken? Ik neig sterk naar het laatste. Dus voor mij geen windturbines in Venray, eerst maar eens andere mogelijkheden bekijken in open overleg met burgers met fatsoenlijke en transparante informatie.

Geef uw reactie.

B: eens

Eens, de gemeente wil alleen subsidie opstrijken..het gaat gewoon om geld, niet om de bewoners, hun gezondheid en of de leefbaarheid van onze dorpen.

Geef uw reactie.

W. Steeghs: eens

Veel te weinig ruimte om een normaal windpark te realiseren. Teveel druk op mensen en natuur in een te beperkte omgeving.

Geef uw reactie.

Eric Flinsenberg: eens

Dit gebied leent zich niet om rendabel te zijn qua windenergie of men moet belachelijk hoge windmolens plaatsen. Genoeg gebieden die daarvoor veel beter geschikt zijn en waar veel lagere(lees goedkopere) windmolens geplaatst kunnen worden. Daarnaast moet het hier veel te dicht bij bewoning. 450 meter is veels te dicht en ook 1000 meter tot aan de randen van de kernen is veel te dicht bij. Deze waardes zijn oud en achterhaald.

Geef uw reactie.

H: eens

Te dicht bij de dorpskernen. Genoeg (bedrijfs) daken om zonnepanelen op te leggen

Geef uw reactie.

Piet drabbels: eens

Te dicht bevolkt. En genoeg daken om vol te leggen met zonnepanelen

Geef uw reactie.

Math Drabbels: eens

Ik vind dat er in het buitengebied van de gemeente Venray geen plaats is voor windmolens omdat dit veel te dicht bij woon kernen of bedrijven komt te liggen. Ook als dit aan de afstands norm voldoet. Ik voorzie veel belemmeringen voor bedrijfsontwikkeling in de toekomst. Ook de infrastructuur van zo'n windmolen is financieel niet te verdedigen. Zo'n windmolens horen op een centrale plek geplaatst te worden waar landsschapvervuiling minimaal is en de infrastructuur efficiënt geregeld is.

Geef uw reactie.

Erik Direks : eens

Netwerk zit vol in Venray, er is al een wachtlijst bij Enexis om zonnepanelen op daken aan te sluiten. Leg eerst de daken maar eens vol, zolang dit nog niet gebeurd of kan lijkt het me overbodig om het over windmolens te hebben.

Geef uw reactie.

Petra Steeghs: eens

Gezichtsvervuiling. Waardedaling van het huis. Zonde van de landbouw grond.
Zet ze maar ergens anders neer.

Geef uw reactie.

Cas Loonen: eens

Omdat deze windmolens op daken van gebouwen geplaatst moeten worden, in plaats van op vruchtbare landbouw grond.

Geef uw reactie.

Harold: eens

Als we nou eens beginnen met alle daken van de blokkendozen die Venray rijk is te voorzien van zonnepanelen. Dan stelt het zonnepark bij Smakt niets meer voor. Op Google maps is mooi te zien hoeveel daken geen zonnepanelen hebben. De gemeente moet geen bouwvergunning meer afgeven als de gebouwen niet klimaat neutraal zijn en bv geen zonnepanelen hebben. Ook bestaan er alternatieve windmolens die op daken geplaatst kunnen worden en dus het mooie landschap in de gemeente niet verpesten. Dat doen al die blokken dozen al. Waarvan er ook aardig wat leeg staan. Ann de borden te huur en te koop te zien.

Geef uw reactie.

Martine: eens

In een van de meest wind luwe gebieden van Nederland lijkt het plaatsen van windmolens vreemd. Gezondheidsrisico’s zijn nog lang niet goed onderzocht, buurlanden hanteren veel grotere afstand! Leefbaarheid gaat achteruit. Genoeg alternatieven die minder impact hebben op omgeving.

Geef uw reactie.

Steffie : eens

Geluidshinder, uitzichtvervuiling, daling van de woningwaarde

Geef uw reactie.

Demi: eens

Geluidshinder, uitzichtvervuiling, daling vd woningwaarde

Geef uw reactie.

Stan: eens

Op rotten met die kut windmolens dat ze die maar ergens anders zetten zoals op de maan dat we er geen last van hebben en niet zetten in ons mooie limburg want zet ze maar bij de gene neer die dit heeft bedacht of bij de eigenaar van het bedrijf in zijn achtertuin. DUS WEGWEZEN MET DIE KUT WINDMOLENS!!!!!

Geef uw reactie.

Bart: eens

Er zijn nog meer dan voldoende mogelijkheden voor groene energie die geen tot beperkte invloed hebben op gezondheid en landschapsvervuiling. Die paar afstandse windmolens zijn geheel onnodig en niet gewenst door de burgers. Tevens dienen deze niet als prestige project voor enkele hotemetoten.

Geef uw reactie.

Andre : eens

Landschapsvervuiling, Er zijn nog daken zat waar zonnepanelen opgelegd kunnen worden zonder dat er gezondheidsklachten ontstaan.

Geef uw reactie.

Bas Maas: eens

Geluidshinder, uitzichtvervuiling, daling vd woningwaarde

Geef uw reactie.

AMJ Hermans: eens

In een van de meest wind luwe gebieden van Nederland lijkt het plaatsen van windmolens vreemd. Gezondheidsrisico’s zijn nog lang niet goed onderzocht, buurlanden hanteren veel grotere afstand!! Leefbaarheid gaat achteruit. Genoeg alternatieven die minder impact hebben op omgeving.

Geef uw reactie.

Angelie Barents: eens

Geluidshinder, uitzichtvervuiling, daling vd woningwaarde.

Geef uw reactie.

Jop : eens

Bouw op het industrieterrein maar een kerncentrale in plaats van geld weg te gooien met de zogenaamde groene energie.

Geef uw reactie.

H Reijnders: oneens

Ik wil mijn rust bij het uitoefenen van mijn hobby, vissen

Geef uw reactie.

Jan: oneens reageert op H Reijnders : oneens

Je hebt de stelling verkeerd geïnterpreteerd.

Geef uw reactie.

Rob: eens

Deze gesubsidieerde vogelverslinders, horizon en geluidsvervuilers moeten we nergens willen. Investeer in kernenergie en oplossingen om het afval veilig te stellen. Ook stoppen met biomassa en alle linkse hobby projecten.

Geef uw reactie.

Peter: eens

Is volstrekt onnodig; er zijn voldoende betere alternatieven beschikbaar

Geef uw reactie.

Kevin steeghs: eens

Ik zelf als trotse oirlo naar zie het gewoon niet zitten ik ben zelf 23 dus moet aan de toekomst denken van oirlo en aangezien wij rond om ons dorp ook al zonneparken krijgen vind ik dit zeer overbodig

Geef uw reactie.

D. Janssen: eens

Volstrekt onnodig leg eerst alle daken en stallen vol voor dat je aan windparken gaat beginnen.

Geef uw reactie.

Maria Custers: eens

Ik ben het eens met de stelling dat de regio Venray ongeschikt is voor windmolens. Het buitengebied van Venray staat al volgebouwd met grote op-en overslag. Er is onvoldoende plek om deze molens zonder hinder van omwonenden te kunnen plaatsen. Tegelijkertijd lijken er industriedaken genoeg vrij om op een andere manier groene stroom op te wekken. Daarom is dat, zeker met de industrie van Venray, een veel beter groen alternatief.

Geef uw reactie.

S Willems : eens

Eens. Betere alternatieven

Geef uw reactie.

T Verstappen: eens

Eens, genoeg alternatieven zonder overlast.

Geef uw reactie.

Rian: eens

Dorpen zijn dicht bij elkaar.

Geef uw reactie.

Hans: eens

Leg de dsken vol. Daar is ruimte zat

Geef uw reactie.

Huizehermsenje@gmail.com: eens

Andere alternatieven

Geef uw reactie.

J. Peters: eens

Lelijk, ongezond en betere alternatieven

Geef uw reactie.

Rian: eens

Genoeg alternatieven. Alle stallen, schuren enz volleggen met zonnepanelen. Geen gezicht. Geluidsoverlast

Geef uw reactie.

Mike: eens

Nuclear power already with solar panels and wind turbines at the sea we are well diversified. If new wind turbines will be build put them at sea. In 100 years we will know how to break down the Nuclear waste till then Nuclear is the way to go.

Geef uw reactie.

Wim : eens

Past niet in de natuur....ziet er toch niet uit

Geef uw reactie.

Rob: eens

Past niet

Geef uw reactie.

Leroy: eens

Vervuiling van de omgeving en geluidsoverlast

Geef uw reactie.

Daan : eens

Ziet er niet uit, gooi zonnepanelen op de daken van de industrie

Geef uw reactie.

Theo: eens

Er zijn voldoende andere alternatieven.
Eerst alle hallen en stallen vol met zonnepanelen
Laatste stukje van Oirlo waar nog een beetje rust en groen is wordt opgeofferd.
Fietstochtje gemaakt naar de windmolens die we vanuit Oirlo zien staan bij Weeze in Duitsland, dan ervaar je de grootte , hoogte en geluid wat ze maken. Dat wil je niet.

Geef uw reactie.

Bennie Hermsen : oneens

Hoe groener, hoe dichter bij huis, hoe beter.
Waar het vandaan komt maakt niet uit.

Geef uw reactie.

?: oneens reageert op Bennie Hermsen : oneens

?

Geef uw reactie.

Jacques van Rhee: eens

Is volstrekt onnodig; voldoende alternatieven beschikbaar

Geef uw reactie.

Berrie : eens

Er zijn er al meer dan genoeg in de buurt, en in Wanssum is de rust al ver te zoeken door de nieuwe rondweg en industrie.

Geef uw reactie.

Gerrit: oneens

Het afval van een Kerncentrale zit je het HELE LEVEN mee opgescheept en dat vergeten de mensen ..

Geef uw reactie.

Bart Camps: oneens reageert op Gerrit : oneens

Tip: je zou het boek Ecomodernisme eens moeten lezen!

Geef uw reactie.

Mjt PLOEGMAKERS : eens

Geen toegevoegde waarde lijkt mij! Zit ook niet te wachten op de herrie ,want dat maken ze!
Eens dus!

Geef uw reactie.

Herman: eens

Pas een foto gezien van een zee arend (spanwijdte 2 meter) die door een windturbine in tweeën was gehakt. Voor vogels en insecten is het ook een ramp.

Geef uw reactie.

Herman: eens

Pas een foto gezien van een zee arend (spanwijdte 2 meter) die door een windturbine in tweeën was gehakt. Voor vogels en insecten is het ook een ramp.

Geef uw reactie.

Herman Bexkens: eens

Er is geen geschikt locatie waar de impact van een windmolenpark tot een acceptabele belasting leidt voor inwoners en de natuur. De belasting bestaat niet alleen uit het in bedrijf zijn van de windmolens maar de bouw vormt ook een immens project met heipalen, aanvoerwegen, vele tonnen staal en beton. En als de subsidie termijn verstreken is volgt de sloop waarbij heel veel materiaal niet kan worden gerecyled. Het is bovendien maar een tijdelijke oplossing en ontoereikend voor de langere termijn.

Geef uw reactie.

Venray waait met alle winden mee.

In de maand maart hebben de inwoners van de gemeente Venray hun mening kunnen geven op de stelling van de website Burgers van Venray.
De stelling was: De regio Venray is ongeschikt voor de locatie van een windpark.

De respons op deze stelling was enorm. Maar liefst meer dan 900......

Lees verder

Gerelateerde artikelen

Standpunt van de gemeente Venray

Lees verder

Atlas Leefomgeving

Lees verder

KODE : Kader voor Opwekking Duurzame Energie

Lees verder

De mening van BeePower Venray

Lees verder