Energieneutrale gebouwen maken zonneparken overbodig.

Wij adviseren de bij deze stelling behorende artikelen voorafgaand aan het bepalen van uw keuze te lezen. Deze begeleidende artikelen zijn hiernaast of op kleinere apparaten onder de reeds geplaatste reacties opgenomen.

U kunt stemmen tot en met dinsdag, 03 december 2019

REACTIES

hans: oneens

Dit is weer voor je uitschuiven.
Zolang er niet voldoende energie neutrale gebouwen zijn,heeft deze leuter stelling geen zin.

Geef uw reactie.

Bas: oneens

Met alleen zonnepanelen op de daken zal het niet eens mogelijk zijn om 20% van de energiebehoefte van Nederland te compenseren. Om Nederland volledig energieneutraal te maken zal dus altijd een combinatie van zonne-energie op het dak, zonneparken en windparken nodig zijn. Het is niet mogelijk om alle gebouwen energieneutraal te maken zonder zonneparken en windparken.

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens

Op de grond zorgt alleen voor landschaps vervuiling en wie ruimt straks alles op

Geef uw reactie.

Klap van de molen: eens

Wethouder v/d Putten pretendeert in zijn betoog om de opwarming binnen de beperking te houden middels een klimaatakkoord. Dat is een fabeltje. Klimaatwetenschap begint bij natuurkunde , en natuurkunde begint bij betrouwbare waarnemingen, die zijn altijd leidend. Die metingen worden tegenwoordig gedaan door satelliet metingen die in troposferische lagen meten en laten zien dat de mondiale temperatuur op aarde al 20 jaar niet meer is gestegen, en de laatste 2 jaar zelfs gedaald is. Steeds meer ( onafhankelijke) wetenschappers zijn het hierover eens dat de mens daar geen noemenswaardig effect op heeft of kan hebben. Ook zijn er veel het er over eens dat zonne en windparken nooit een noemenswaardige bijdrage zullen leveren aan onze energie transitie. Simpelweg vanwege hun lage vermogensdichtheid. Tevens geven deze parken geen energiezekerheid. De wind en zonneparken zijn dus overbodig of zullen in de toekomst overbodig worden. Verkeerde keuze dus.

Geef uw reactie.

Fv: eens

Geluidsoverlast, de jsf maakt 4x meer geluid dan de F16.

Geef uw reactie.

Frie: eens

Eens. Zonneparken zijn overbodig. Zorg voor zonnepanelen op alle grote veelal logistieke gebouwen in en rondom Venray.

Geef uw reactie.

.: eens reageert op Frie : eens

460 hectare industrieterrein in venray en vele agrarische nog lege daken/ vuilstort/ grote parkeerterreinen voor zonneoverkappingen bij DhG gemiste kans..daarmee moeten we toch eerst kijken of we de 250 hectare zonpv kunnen halen.

Geef uw reactie.

Wim .: oneens

alleen op gebouwen zal de behoefte wel niet voorzien maar toch zo veel mogelijk de parken beperken is wel zinvol want deze zijn 30 jaar lang niet te gebruiken voor andere dingen . de ontwikkelingen gaan door en wie weet wat er nog binnen enkele jaren uitgevonden word denk aan de panelen van de universiteit Leuven in België die een paneel ontworpen hebben van ongeveer 60x120 cm dat per 24 uur 290 liter waterstof maakt en wat ze binnen een paar jaar op de markt hopen te hebben in grote aantallen , kosten ongeveer € 400 . wij willen altijd voorop lopen in Nederland terwijl de rest van de wereld het wat rustiger aan doet maar deze hebben wel het voordeel dat ze minder foute beslissingen nemen .
pak het voorbeeld van Duitsland daar zijn ze volop gasleidingen aan het aanleggen en mensen krijgen € 750 subsidie om op het aardgas aan te sluiten en wij moeten er van af , is dit een Europa ? nee dus . Nederland kon veel geld verdienen door niet voorop te willen lopen , wie is de dupe , de burger . let op waterstof en mogelijk kernenergie is de toekomst en schoon .30 jaar voor zonnepanelen is een hele lange tijd en de ontwikkelingen zijn pas sinds kort echt aan de gang .

Geef uw reactie.

Jan Dr: oneens

Zowel energieneutrale gebouwen als zonneparken zijn noodzakelijk om de energie voor de nabije en verre toekomst veilig te stellen. Het is dus een En ..EN.. verhaal.

Geef uw reactie.

gerrit: oneens

GROTE ONZIN ZO'N STELLING TE FORMULEREN.
Alternatieve energiebronnen moeten er zeker komen, maar de " oude " energiebronnen moeten ook nog vele jaren blijven.
ik heb net een nieuwe cv-gasketel, die moet zeker nog 15 jaar blijven branden !! !! !! !! !! !!

Geef uw reactie.

Leo: oneens

Daar gaan we het niet mee redden. Het moet èn èn zijn. En alsjeblieft geen windturbines.

Geef uw reactie.

joan: oneens

Het is onmogelijk alle gebouwen energie neutraal te maken.
Zonneparken blijven ( helaas ) noodzakelijk !

Geef uw reactie.

Jan HTY: eens

Energie neutraal bouwen vermindert het energieverbruik.
Vervolgens dienen we vooralsnog eerst de daken van openbare gebouwen, industrieparken, etc. volledig te benutten met zonnepanelen.
Het landschap dienen we niet te vervuilen met windparken en zonneparken.
En kostbare landbouwgrond moeten we al helemaal niet opofferen aan windmolens en zonneparken.
Bovendien weten we nog niet wat de effecten op het klimaat en de natuur zijn van deze wind- en zonneparken.
B.v. insecten vliegen zich dood tegen de windmolens.
En wat veroorzaken zonneparken als daar de bodem geen licht en vocht meer krijgt?
Tot slot wat voor toekomstig milieu afval zijn we aan het creëren als de zonnepanelen vervangen moeten worden?
Allemaal vragen waar we nog geen antwoord op hebben.
Dus eerst nadenken en onderzoeken voordat we massaal de verkeerde dingen gaan doen.
Wellicht komen we dan wel tot de conclusie dat kernenergie de beste tussenstap is naar een volgende duurzame energie opwekking periode.

Geef uw reactie.

jack: eens

omdat de bewoners direct voelen dat het prettiger wonen is , als elke woning energieneutraal

Geef uw reactie.

Jan J.: eens

Een en oneens ! Weg met die afgrijselijke windmolens , zonnepanelen (super milieu vervuilend en landschap vernielend).
Nu snel kerncentrales . De enige duurzame oplossing .

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens

Natuuronvriendelijk

Geef uw reactie.

Henk: eens

Laten we geen landbouwgrond gebruiken voor zonnepanelen

Geef uw reactie.

Louis: eens

We zijn de algemene gekte voorbij, kijk naar doelmatigheid en rendement.

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens

Alle Mega Hallen in Venray en omgeving verplicht vol leggen met panelen evenals overheids gebouwen .
Vestigingen voor de Industrie verplichten zonnepanelen te plaatsen. Industrie terreinen tussen die Hallen panelen.
Alle gebouwen , silo`s alles op voldoende hoogte voorzien van panelen.
De rijkswegen voorzien van energie leverend asfalt .
Veel beter dan al de individuelen die op allerhande onooglijke manieren panelen leggen op hun huizen .
De energie prijzen gaan dalen meer concurrentie maar de belasting- en netwerkkosten stijgen .
Van de energie rekening is 1/3 electra en 2/3 gas welke oplossing zien we hier voor
Zonneparken ipv mooie natuur het moet niet gekker worden.
De boeren verplicht laten stoppen ivm CO2 Stikstof en Pfas ,hun akkers vol leggen met panelen het zal meer opbrengen maar om dan nog van een groene gemeente te spreken is mij een raadsel . Venray bloeit kun je dan wel vergeten .

Geef uw reactie.

Uw naam *: oneens

Tenzij we eindelijk eens beginnen met veilige thorium kernenergiecentrales zoals in de VS dan hebben we die afzichtelijke panelen en windmolens niet nodig.

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens reageert op Uw naam * : oneens

miljarden sde subsidies die naar buitenlandse projectontwikkelaars voor grootschalige zonneparken, zou men ook kunnen gebruiken voor nieuwe technieken zonder co2 uitstoot, die niet weersafhankelijk zijn.
Met alleen zonneparken en windmolens komen we er niet aangezien deze groot deel van de dag en jaar niets doen. Door opwek en verbruik te combineren scheelt ook aan netwerkuibreiding waardoor de energierekening van de burger niet onnodig stijgt. Mensen lijken njet te beseffen dat al die opgewekte stroomvan zonneparken in pieken overdag als zon schijnt het net op moet. Dit vergt capaciteit. Wij als burgers betaken straks 2 keer de rekening: 1 keer door de ODEopslag nu al op je energierekening en straks door verhoogde netwerktarieven vanwege uitbreiding netwerkcapaciteit van enexis.

Geef uw reactie.

wim: oneens

Het is prima om gebouwen te voorzien van zonnepanelen. Echter dit zal niet voldoende zijn om in de behoefte te kunnen voorzien. Ik vind dat er niet oneindig bezwaar gemaakt kan worden door omwonenden van zonneparken. Situatie de Smakt; wie heeft hier nu last van zonnepark. Geluidsoverlast; wat een flutargument. Gemeente moet maar eens knopen doorhakken. Zonneparken kunnen in het landschap prima grotendeels aan het zicht ontrokken worden door zandwal of struiken/bomen.

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens reageert op wim : oneens

In Smakt is wel degelijk berekend door gerenommerrd geluidsbureau dat geluidsweerkaatsing van snelweg mede door ligging van het dorp ten opzichte van de snelweg ( zuid/zuidwesten wind) tot bijna 3db verhoging geluidsbelasting leidt.

Geef uw reactie.

Uw naam *: oneens

Het is nodig.

Geef uw reactie.

Ineke: oneens

Nee hoor, niet alle gebouwen zijn geschikt voor zonnepanelen, dus zonnepanelen zijn hard nodig.
Het lijkt me verstandig om spoedig een zonnepark aan te leggen. Als dat er netjes uitziet kan toch niemand daar bezwaar tegen hebben?!

Geef uw reactie.

Erik: oneens

Niet alle gebouwen zijn energieneutraal te krijgen. En stel dat dit wel zo is, vergt dat nog vele jaren om dat te realiseren.
In de tussentijd zullen we NU moeten verduurzamen en een netjes aangelegd zonnepark (met rij bomen/struiken er omheen) lijkt me dan een prima oplossing.

Geef uw reactie.

Joos L.: oneens

De gebouwenvoorraad die niet energie neutraal is zal nog tientallen jaren veel energie vragen. Hierdoor is in lengte van tijd schone energie voor deze gebouwen nodig en dus zullen er zonneparken nodig zijn; of alternatieven zoals windmolens

Geef uw reactie.

Gommers: oneens

Zonnepanelen hard nodig

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens reageert op Gommers : oneens

maar dan wel in de goede volgorde: eerst inzichtelijk maken hoeveel hectare industriehallen we hebben, verbruiken immers de meeste energie

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens reageert op Gommers : oneens

maar dan wel in de goede volgorde: eerst inzichtelijk maken hoeveel hectare industriehallen we hebben, verbruiken immers de meeste energie

Geef uw reactie.

Gerelateerde artikelen

De werkgroep zonnepark Smakt.

Lees verder

Informatie over energietransitie door wethouder van der Putten.

Lees verder

Kader voor Opwekking van Duurzame Energie (KODE Venray)

Lees verder

BeePower Venray beschrijft haar standpunt

Lees verder

ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING