ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

Zonder garantie van de gemeente kan Glasweb Venray niet van start.

dinsdag, 14 juni 2016 12:00 Zonder garantie van de gemeente kan Glasweb Venray niet van start.

Het was een dubbeltje op zijn kant.

De gemeenteraad van Venray heeft onlangs haar goedkeuring verleend aan het voorstel van het college van B&W om garant te staan voor de investering van 17,5 miljoen euro die Glasweb Venray wil gaan doen om in eerste instantie in het buitengebied glasvezelkabel aan te gaan leggen.
Met 14 stemmen voor en 13 tegen werd dit voorstel na grote verdeeldheid binnen de raad uiteindelijk aangenomen. Er werd gesproken over een wankele exploitatieopzet en een kwetsbare financiering met als gevolg het lopen van een groot risico.

In de toekomst zal moeten blijken of het burgerinitiatief om in de gehele gemeente Venray een glasvezelnet aan te laten leggen financieel haalbaar is. In het ergste geval zal wellicht blijken dat het voor de gemeente Venray een heel duur dubbeltje zal worden.

Voorafgaand aan de betreffende gemeenteraadsvergadering heeft op de website Burgers van Venray de stelling gestaan :
De gemeente mag niet garant staan voor 17,5 miljoen voor het glasvezelnet.
Gedurende de korte periode waarbinnen men op deze stelling kon reageren hebben toch meer dan 1100 personen de website bezocht om aan te geven het eens of oneens te zijn met deze stelling. Van deze site-bezoekers hebben er 212 hun stem uitgebracht waaruit blijkt dat 67 % vindt dat de gemeente niet garant mag staan voor zo’n groot bedrag.
In eerste instantie luidde de stelling dat het garant staan behoort bij het dragen van ondernemersrisico. Uit de reacties op de website ontstond misverstand over de functie van de gemeente als ondernemer. Mede daarom en op verzoek van een aantal binnengekomen reacties is besloten de stelling anders te formuleren.

Een groot aantal bezoekers van de website Burgers van Venray heeft op deze site ook aangegeven waarom men het eens of oneens is met de voorgestelde garantstelling.
Hoewel het “mosterd na de maaltijd” is, kan men al die uiteenlopende meningen nog nalezen op die website onder de button “vorige stellingen”.

REACTIES

Jelle: eens

er zijn alternatieven die hetzelfde nu al kunnen bieden.

Geef uw reactie.

Rinus: oneens

Een glasvezel netwerk is toekomst dit moet er komen, nu of later. De gemeente kan dit na aanleg al direct verkopen met winst of later met nog een paar jaar exploitatie winst. Maar als we er al van uitgaan dat het niet slaagt is dat een teken dat de venrayse burgers niet van deze techologische tijd zijn en niet kunnen relativeren. In de buitengebieden ligt een 6mb/s kabel dit houd simpelweg in net uitzending gemist. Maar spellen zoals bijv. Battlefield en gta 5 of call of duty is een probleem.

Geef uw reactie.

RGL: eens reageert op Rinus : oneens

Ik hoop niet dat ze glasvezel van 17,5 miljoen gaan aanleggen voor alleen spelletjes op de computer te doen !

Geef uw reactie.

Theo: oneens

Ook andere dorpen blijven buiten schot met alternatief Ria, voor de rest helemaal mee eens!

Geef uw reactie.

Jan: oneens

Helemaal met Ria eens !

Geef uw reactie.

paul: eens

Verlos ons van het CDA

Geef uw reactie.

Ingeborg: eens reageert op paul : eens

Alleluja !

Geef uw reactie.

Kees: eens

Dit soort kostbare zaken moeten beslist worden met 2/3 meerderheid en niet met een enkele stem. Betalen de voorstemmers straks de rekening als het fout loopt?

Geef uw reactie.

Luisje: eens

Het is niet erg als je voor bent, maar heeft u de argumenten van de VVD gelezen? Inhoudelijk hadden ze GEEN mening. En dan die foto waar de fractievoorzitter van de VVD met de mensen van Glasweb juichend in de hal van het gemeentehuis staat. Ons burgers verkopen: het was een moeilijke beslissing. Ik heb mij laten vertellen dat ze binnen in de raadzaal zaten te wachten en een nieuwe stemronde stokte. Wat een blamage voor de lokale politiek. Sorry.

Geef uw reactie.

RGL: eens

Verder discussie is zinloos, de Gemeente gaat het toch doen, en ze zal wel denken, als het toch fout loopt, halen wij de centjes op bij de burgers , hup naar de volgende project.

Geef uw reactie.

Henk: eens

Commerciele partij dient dus voor eigen financien te zorgen en financieel risico zelf af te dekken. Waarom geen andere commerciele partijen gezocht/gevonden? Waarschijnlijk omdat t een project is waarvoor te weinig animo. Met gemeente als garantsteller zijn ook de reeds gemaakte kosten straks terug te halen bij de gemmente. Dus absoluut niet doen.

Geef uw reactie.

Antoine: eens

Nederland heeft het grootste percentage aansluitingen snel internet. Sommige plekken in Venray hebben geen snel internet. Gaat de gemeente nu verplichte solidariteit afdwingen bij heel Venray om die plekken op een dure manier aan te sluiten, juist op het moment dat minister Kamp aangekondigd heeft frequentiebanden vrij te maken voor goedkoop draadloos internet voor rurale gebieden?

Geef uw reactie.

Martien: oneens

Ik heb een hekel aan Ziggo

Geef uw reactie.

Trudy: eens reageert op Martien : oneens

Heel goed argument. Als ik u was ging ik in de Politiek.

Geef uw reactie.

Mia: oneens

Levert straks alleen maar geld op.

Geef uw reactie.

Kees: eens

Weer een project waarvan de kosten met veel gebabbel op de schouders van de burger gelegd gaan worden. Op het moment dat providers er erg in gaan krijgen dat ze voor het buitengebied via een draadloos GSM modem prima een snelle ondersteuning kunnen leveren op het trage bedrade netwerk, vervalt de noodzaak voor een duur glasvezelnetwerk in het buiten gebied. Glasweb Venray failliet en de gemeente draait voor de kosten op.

Geef uw reactie.

Hans: oneens

gemeente zou een kartrekkersfunctie moeten hebben. dit is echter niet zo. Destijds is het met de kabel ook zo gegaan, en daar hebben alle aangeslotenen profijt van gehad. later is het verkocht met winst, iets wat ik bij deze ook wel zie gebeuren.

Geef uw reactie.

Henk: oneens

Zie alleen maar commentaar dat het geld kost. Helemaal fout dat. Het levert geld op!

Geef uw reactie.

wim: eens

Risico niet bij gemeente/diens burgers. er zijn inmiddels al genoeg debacles de laatste tijd zoals betaald parkeren, kunstencentrum jerusalem. Nu dus even niet !

Geef uw reactie.

Joep: eens

Nee, natuurlijk niet kost bakken met geld.En als het mis gaat wat al op plaatsen is gebeurd kan de burger voor de kosten opdraaien.Stoppen met dat gehele gedoe.Dat maar zorgen dat Venray weer wat te bieden heeft in het centrum. Niet lang meer dan komt er geen hond meer naar Venray voor te winkelen.

Geef uw reactie.

Uw naam *Paul: eens

Als de burgers aangeven dat er geel voldoende belangstelling is dan niet met allerlei oneigenlijke argumenten b.v burgercooperatie het de burgers van Venray weer door de strot te drukken. Dit is een puur zakelijke aangelegenheid waarbij het bedrijf via een achterdeur geld probeert te krijgen. Heeft Venray geen andere prioriteiten ?Momenteel is het nog steeds "Venray Bloed" Het wordt tijd dat "Venray BOEIT !!!!"

Geef uw reactie.

Jan: eens

Te groot risico. Ze hebben al te vaak financiële blunders begaan. De burger mag betalen!

Geef uw reactie.

Hugo mulder: eens

Te makkelijk om met gelden van derden, de burger in dit geval, te smijten. Dit terwijl de onderzoeken duidelijk laten zien dat er wel degelijk een aanzienlijk risico op mislukken in zit. Als er voldoende vraag naar deze voorziening zou zijn dan zou het makkelijk te financieren zijn maar door het ontbreken aan draagvlak lukt dit niet. Partijen die er meer verstand van hebben dan ons heer busser zijn wel degelijk van mening dat het weinig kans van slagen heeft

Geef uw reactie.

hay: eens

Bedrijfsmatig zeer concurrentievervalsend, zo willen wel meer mensen een bedrijf starten resp kunnen starten.

Geef uw reactie.

JE: eens

Er zijn genoeg alternatieven voor het buitengebied alleen zijn deze duurder. maar waarom mensen hier aan mee laten betalen die er geen voordeel bij hebben(lees: al goed internet hebben of tevreden zijn met WAT ze hebben!)

Geef uw reactie.

Leo de Kerf: eens

Er is niks mis met alternatieven zoals o.a. Ziggo. Laat gemeente niet dezelfde fout maken als met de Floriade

Geef uw reactie.

J.volleberg: eens

Risico te groot

Geef uw reactie.

Jan: oneens

Een Glasvezel netwerk zou een overheidstaak moeten zijn, echter dit is het niet, zoals de CAI ook niet was helaas. Hierdoor zijn hele dorpen overgeslagen met de aanleg hiervan. Een garant stelling van de Gemeente Venray is een goede zaak, mocht het mis gaan, dan staat hier een glasvezel netwerk tegenover wat een vele grotere economische waarde heeft dan de garant stelling. Door de garant stelling krijgt de gemeente Venray zo wie zo al een bedrag per jaar uit gekeerd. Het is dus altijd een win win situatie en voor de burger al helemaal, die krijgt de mogelijkheid tot een snel en toekomst bestendig netwerk. Overigens heeft de gemeente Venray nog vele andere garantstellingen, waar op dit moment al vele burgers van profiteren en vele malen dit bedrag overstijgen. Een overzicht hiervan staat bij de raadstukken van aankomende raadsvergadering op de internet site van de gemeente Venray, onder nummer 16.

Geef uw reactie.

Harry: eens reageert op Jan : oneens

Jan...kan je de exacte locatie aangeven op de site van Venray waar dat te vinden is. Altijd goed om te weten waar wij als gemeente nog meer garant voor staan. Is het sowieso een optie om degarantstelling te verlagen en alleen voor glasvezel in het buitengebied te gaan? Daar is de nood het grootst. De meeste mensen die Ziggo hebben willen niet overstappen.

Geef uw reactie.

Harry: eens

De vraag is of de gemeente garant moet staan en niet of glasvezel wenselijk is. De mensen die eens antwoorden beginnen steeds over de noodzaak van glasvezel. Voor het buitengebied is bijna iedereen het er wel overeens dat dit wenselijk is. Maar niet met garantstelling van gemeente svp.

Geef uw reactie.

Wendy: eens

Het is duidelijk dat de bewoners van de totale gemeente geen gezamenlijke behoefte hebben en dan moet de gemeente dergelijke garantstellingen en al verstrekte subsidies niet op zich nemen.

Geef uw reactie.

Marielle : eens

Genoeg andere alternatieven, het geld kan elders beter besteed worden, mocht het geld gaan kosten. Ik vind het onverantwoordelijk hoe de gemeente om wil gaan met het gemeenschapsgeld. Daar kan het niet voor bedoeld zijn.

Geef uw reactie.

Anke: eens

Dit risico hoort niet bij de gemeente!

Geef uw reactie.

Rik: oneens

De gemeente mag met een dergelijk project voor de burgers best garant staan. Echter ben ik wel van mening dat de gemeente daar ook wel bepaalde eisen mag stellen. Zoals een bepaald eigendomsrecht. Aangezien een dergelijk netwerk wel degelijk een grote waarde vertegenwoordig voor de burgers en ook altijd geld op kan leveren. Waardoor het risico zeker beperkt kan worden.

Geef uw reactie.

Bas: eens

Dit is zeer zeker geen taak vd gemeente om hier garant voor te staan. Dit moet dan maar door de abonnees opgehoest worden. Glasvezel is een keuze. Er zijn hele goede alternatieven.

Geef uw reactie.

john: oneens

onderzoek heeft uitgewezen dat het niet haalbaar is dus waarom zou ik er dan voor op moeten draaien. Is gewoon weer het zoveelste prestige project van een ambtenaar.

Geef uw reactie.

Patrick: oneens

Laten we er van uit gaan dat het de gemeente geen geld gaat kosten maar mocht dit gedeeltelijk wel zo zijn dan is het in ieder geval wel iets waar de burgers van kunnen profiteren.

Geef uw reactie.

Adri: eens

Mijn inziens is dit geen overheidstaak. Dat vonden de initiatiefnemers ook. Zij schreven toch dat er geen glasvezelweb komt als een bepaalde ondergrens aan deelnemers niet wordt gehaald. Een garantstelling kost de Gemeente inderdaad niet perse geld. Maar ik hou mijn hart vast.....

Geef uw reactie.

john: oneens reageert op Adri : eens

ben er ook bang voor maar vind de vraagstelling ook heel dubieus

Geef uw reactie.

Jan: oneens

Zonder het snelle glasvezelnet lopen we straks hopeloos achter in Venray, dus dit initiatief moeten we zeker steunen. Ziggo is erg agressief reclame aan het maken voor zichzelf, ze vertellen voortdurend dat we geen glasvezel nodig hebben, maar dat is puur om hun aandeelhouders tevreden te houden, echt niet in het belang van hun klanten.

Geef uw reactie.

Peter: eens reageert op Jan : oneens

Ziggo en KPN voldoen ruim aan de norm van snel Internet. Ik zit met 62 werknemers online op het net -ZONDER GLASVEZEL- en heb nooit problemen. Hetgeen u stelt komt waarschijnlijk uit een folder.

Geef uw reactie.

Bart: eens

Het ondernemersrisico hoort niet bij een gemeente thuis.

Geef uw reactie.

Jan: oneens

Een netwerk in de gehele gemeente (ook het buitengebied) is anno 2016 noodzakelijk. De kosten daarvoor moeten in een goed doordacht plan weggezet worden. Het garant staan betekent niet dat de gemeente dat bedrag op moet hoesten uiteraard.

Geef uw reactie.

adriaan: eens

Ik heb me opgegeven voor aansluiting bij Glasvezel. Ik vind echter wel dat de gemeente niet alleen garant moet staan. Een gedeelte kan ook de provincie doen, maar die heeft dat vooralsnog afgewezen. Wat betekent dat? Nog even wachten tot de provincie met een nieuw voorstel kom t. Particuliere beleggers vinden het blijkbaar ook niet interessant ondanks de mooie rente. Ik denk nu al helemaal niet na een aantal negatieve berichten. In het verleden zijn er al genoeg garanties afgegeven.

Geef uw reactie.

Alain C: eens

Er zijn andere diensten (b.v. algemene zorg, thuiszorg voor ouderen, gehandikapt, veiligheid...) die momenteel te kort schieten qua ondersteuning. Tenminste zie ik deze als eerste prioriteit.

Geef uw reactie.

Remco: eens

Het Ziggo netwerk bestaat voor een grootgedeelte al uit glasvezel. Sorry voor de kerkdorpen maar dit is geen basis behoefte. Huizen die nog een olietank in de tuin hebben zouden glasvezel moeten krijgen? Het gaat hier niet om riolering. Bovendien wil ik Max Verstappen blijven sponsoren...

Geef uw reactie.

dr. Pretorius: eens

Het is van de zotte dat de gemeente Venray weer eens onverantwoord omgaat met gemeenschapsgeld. Het verleden laat ons genoeg onverantwoorde beslissingen zien, zoals bijv. de Floriade. De meerderheid van de Venrayse bevolking wil geen glasvezel via Glasweb, dus zou het verhaal duidelijk moeten zijn.....behalve voor sommige Venrayse politici. De slogan van Glasweb is toch, alleen als u het wilt. Nou nee dus.

Geef uw reactie.

Mariette: oneens

Dit is een eenmalige kans om glasvezel te krijgen in Venray. Er is heel veel tijd en energie in gestoken door diverse mensen. Venray bestaat uit meerdere kernen als alleen Venray centrum. Alle dorpen hebben aangegeven glasvezel te willen en hebben ingetekend. Alleen omdat Venray Centrum al Ziggo heeft (dus geen glasvezel) willen ze niet meedoen.

Geef uw reactie.

Toon: eens

Het gaat hier om ondernemers risico en dat hoort niet bij een gemeente te liggen

Geef uw reactie.

mo: eens

ondernemers risico moeten bij de ondernemers blijven. en zeer zeker niet bij de gemeente neerleggen.

Geef uw reactie.

R. Lenards: eens

Geld uitgeven van een ander zonder daar persoonlijk iets van te merken dat kan iedereen. Laat de =GLASWEB= eerst eens een goed bedrijfsplan maken waar wij naar kunnen kijken. Obligaties uitgeven met 5% rente per jaar het lijkt meer op een piramide spel. Wat worden de maand lasten van de abonnee ??? Stop met die onzin zonder goede onderbouwing , want die is er niet. Ik heb geen kabel en geen glasvezel maar perfect internet.

Geef uw reactie.

ER: eens

helaas is de vraagstelling onhelder, zoals ook uit de reacties blijkt. Ik vind dat de gemeente niet garant moet staan. Het is een normaal ondernemersrisico, dat gedragen moet worden door de exploitant. Eventueel door de inwoners van de kerkdorpen, in de een of andere rechtsvorm, waarin de inwoners van de kerkdorpen zitting hebben. Misschien is dit duurder voor de kerkdorp-inwoners dan de centrumbewoners, anderzijds hebben zij ook voordelen, bijvoorbeeld veel lagere grondprijs.

Geef uw reactie.

Tiny : eens reageert op ER : eens

Dit is natuurlijk grote onzin dat kerkdorpen meer zouden moeten betalen wat dacht je van de rioleringkosten die wij in het buitengebied hebben moeten betalen vele malen duurder dan centrum bewoners. A

Geef uw reactie.

Petje: oneens

Het wordt tijd dat de wijkbewoners hetzelfde slechte internet krijgen als de buitengebieden. Eens kijken wie er dan nog roept dat glasvezel niet nodig is! Het gaat hier over een algemeen belang. Maar goed. Als Glasweb aan gaat leggen hebben de dorpen straks meer dan de wijken. Dit is toch wat de wijken willen?!!! Wie het laatst lacht lacht het best. Onduidelijke stomme stelling overigens.

Geef uw reactie.

Peter: eens reageert op Petje : oneens

Toch wel slim van je dat je op een stoome stelling met deze reactie weet te komen. Compliment. 😂

Geef uw reactie.

John: eens

Onduidelijke vraagstelling! Maar het is een ONDERNEMERSRISICO, aangezien de gemeente geen onderneming is kan het dus niet zo zijn dat ze WEER een project zoals FLORIADE-FLOP gaan financieren. Waarom moet dit met gemeenschapsgeld? Te belachelijk voor woorden dat dit überhaupt overwogen wordt. Laat Diegene die schreeuwen dat wel moet isico lopen> NEENEE is dan hun eigen geld en dat durven ze niet!

Geef uw reactie.

Joos: eens

De gemeente dient een dergelijk risico niet te nemen. Wanneer de financiering van dit project met private financiers niet rond kan komen zonder garantstelling van de gemeente, dan mag het niet (ten koste/laste van de gemeenschap) door gaan.

Geef uw reactie.

Jos: eens

Over een dergelijk omvangrijk project, in geld en betekenis voor de hele gemeente, is een referendum het beste middel. Maar wél met goede onafhankelijke uitleg erbij!

Geef uw reactie.

Joke Brands: oneens

1. de term: eens en oneens worden door elkaar gehaald op dit forum, maar dat terzijde..., de meeste mensen bedoelen dat het niet kan dat de gemeente geld gebruiken van de gemeenschap voor een verliesgevend project, want daar zal het wel op uitdraaien!! Maar ja, tegen beter weten is zijn er veel verkeerde keuzes gemaakt, die achteraf geldverslindend waren!! Ik ben er dus tegen dat dit door gaat!!

Geef uw reactie.

THEO: eens

DE BURGERS STRAKS MET DE HOGE KOSTEN OP LATEN DRAAIEN. HEBBEN ZE HET NOG NIET GELEERD DE AMBTENAREN. KIJK WAT VANRAY BIJ MOEST LEGGEN VOOR DE FLORIADE. ACH DE BURGERS BETALEN WEL. EN DE KABEL IS GOED GENOEG WAAROM EEN GLASVEZEL. WEG GEGOOIT GELD. WIJ BURGERS WORD VAN ALLES OP GEDRONGEN. EN WAT KOMT ER NAAR DE GLASVEZEL OVER EEN PAAR JAAR. DE GEMEENTE MOET MAAR EENS KIJKEN NAAR DE MINS BEDEELDEN. OF SLUITEN DE AMTTENAREN HUN OGEN VOOR DAT PROBLEEM.

Geef uw reactie.

Nico: eens

De gemeenschap zal met een fiasco van de aanleg enz. de verliezen op de burgers moeten verhalen.Overigens de Gemeente is geen onderneming al denken sommige halve zachte van wel.Dit is spelen met gemeenschap geld en dat is zo langzamerhand genoeg gedaan.Venray wordt steeds meer uitgehold alles weg is geen geld voormuziek school geen V.U een idioot plan voor de cultuur ga zo door Venray, .

Geef uw reactie.

Peter: eens

Als ik naar de antwoorden kijk is uw stelling niet eenduidig uit te leggen en daarmee slecht geformuleerd. Hier kan ik dus niets mee. Hou het een beetje Jip en Janneke taal zo geen misverstanden kunnen ontstaan in interpretatie. U had kunnen vragen: moet de gemeente garant staan voor. Deze coöperatie start een ondernemen zonder eigen vermogen met een wankele explotatie-opzet. Hoe dom kun je zijn. Kijk naar Odeon, Parkeergarage etc.

Geef uw reactie.

Joke Brands: oneens reageert op Peter : eens

dat bedoel ik dus, de een zegt oneens, de ander eens, terwijl men hetzelfde bedoelt....

Geef uw reactie.

Andre: oneens

Er zijn belangrijkere dingen dan een glasvezelproject, als de gemeente zulke gelden nu eens gebruikt voor de inwoners die om welke reden dan ook in de problemen zitten dit geld gebruikt zouden ook de ondernemers binnen de gemeente het beter hebben doordat deze mensen dan weer kunnen kopen bij diezelfde ondernemer.

Geef uw reactie.

Wim: oneens

Onzin om zo,n dure investering te doen door de gemeente, dit geld is weg en wat komt er voor terug, naar mijn mening wordt het een grote flop, er zijn al zo veel pogingen gedaan. de gemeente kan hun geld beter besteden aan ander gemeenschappelijk nut.

Geef uw reactie.

Ineke Grootemaat: oneens

De gemeente is geen ondernemer, dus ze zouden hiervoor niet garant moeten staan. De burgers van Venray zijn straks de dupe. Bovendien waren er tevoren afspraken gemaakt over een minimum aan deelnemers. Dit is niet gehaald, dus einde oefening zou je denken. Niets is minder waar. Bovendien zijn in den lande al voorbeelden genoeg waar het allemaal fout gaat, dus dit moet je als gemeente echt niet willen. Het is me onduidelijk of je dan eens of oneens moet stemmen. Ik heb voor het laatste gekozen.

Geef uw reactie.

Ger: oneens

Het huidige systeem voldoet ruim schoot aan de behoefte in Venray. Natuurlijk zijn er buiten gebieden die geen goede verbinding hebben. Om daar dan heel Venray overhoop te halen vind ik niet juist. Daarbij komt het risico van gemaakte kosten die de gemeente niet zal terug ontvangen. En wat is er in de toekomst wel niet mogelijk. Ik denk aan bv draadloze verbindingen.

Geef uw reactie.

Jan J.: oneens

Niet echt nodig

Geef uw reactie.

buurman: oneens

waar is het einde? en zitten wij dan zo te springen om de glasvezel? er zijn in onze gemeente nog genoeg projecten waar de gemeente voorrang aan kan geven

Geef uw reactie.

HJME Mathijsen: oneens

Dit is een correct overheidsrisico. De lokale infrastructuur gaat met glasvezelnet goed vooruit. De investering zal moeilijk meetbare maar zeker positieve gevolgen hebben voor de kwaliteit van leven en lokale initiatieven.

Geef uw reactie.

Henriette: oneens

Als de gemeente hier ook weer garant voor moet staan, dan moeten de burgers nog meer gemeentebelasting gaan betalen! Jaren geleden werd de kabel bij de meeste woningen aangesloten. Analoog tv kijken is er nog nauwelijks bij! Daarna moest opeens worden overgegaan naar digitaal, want dan zijn de kleuren weer veel beter. Nu maakt men zich weer druk om glasvezelnet. Wat volgt hierna???

Geef uw reactie.

Johan van der Velde: eens

Eens naar de Burger oneens naar het bedrijfsleven . Een juiste verdeelsleutel in het garant staan tussen Burgers en Bedrijfsleven zou een optie kunnen zijn

Geef uw reactie.

joan: oneens

Omdat de kom niet mee doet is het risico veel te groot. Binnen 2 jaar zijn er andere mogelijkheden voor snel internet in het buitengebied. We moeten voorkomen dat er een 2e Floriade-verlies ontstaat.

Geef uw reactie.

TOM: eens

de gemeente staat al voor zovele risicovolle projecten garant. Nog meer erbij is te veel

Geef uw reactie.

Tiny : eens

Glasvezel moet er gewoon komen dit is noodzakelijk voor de toekomst. Zeker voor de buitengebieden. Degene die zeggen het niet nodig te hebben omdat ze snel internet hebben zijn egoïstisch bezig. Ik heb meerdere malen in mijn omgeving gehoord we hebben al glasvezel dan bedoelen ze ziggo. Dus de gemeente staat gewoon garant. Dan hadden ze de verbouwing van de schouwburg maar achterwege moeten laten. Glasvezel daar hebben veel meer mensen profijt van.

Geef uw reactie.

Iedere inwoner va: eens

Iedere inwoner van Venray, ook het buitengebied, moet over moderne communicatie middelen kunnen beschikken

Geef uw reactie.

beijersbergen van henegouwn: oneens

geld uit geven voor niets dit word een fiasco

Geef uw reactie.

Tiny : eens reageert op beijersbergen van henegouwn : oneens

Hoe bedoel je voor niets? Heb jij je er wel eens in verdiept waar glasvezel voor dient. Beetje loze kreet

Geef uw reactie.

Marian: eens

Er zijn al voldoende redenen opgegeven hier onder, maar ik ben van mening dat de banken beter kunnen rekenen dan het college.

Geef uw reactie.

Jac: oneens

Glasvezel is een must met name in het buitengebied, maar ook voor de wijken. In mijn ogen een nutsvoorziening net als gas, water licht tv etc. De wijken beschikken allemaal over coax maar die kabel zit met de normale toename van dataverkeer (40-60%) stijging/jaar bijna aan de limiet. Met het nu gekozen model eerst aansluiten waar voldoende belangstelling is lopen wij als overheid ook weinig risico

Geef uw reactie.

Tiny : eens reageert op Jac : oneens

Ik bedoel dus dat ik er het mee eens ben dat de gemeente er voor garant staat

Geef uw reactie.

Ria: eens

Er is al zoveel geleurd met dit project om maar zieltjes binnen te halen maar het is niet gelukt om genoeg ja stemmers te krijgen.Dan nu niet proberen het via de algemene middelen door te drammen zodat de mensen die er niet op zitten te wachten het alsnog moeten bekostigen.Er zitten niet genoeg mensen op te wachten,dat is duidelijk. Als de gemeente nu toch garant gaat staan is dit de zoveelste geldverslindende hobby van de gemeente zoals er al zovele waren in het verleden helaas.

Geef uw reactie.

Ineke Grootemaat: oneens reageert op Ria : eens

precies en daar zijn wij als burgers van Venray de dupe van.

Geef uw reactie.

Paul Willems: oneens

Je kunt eens en oneens kiezen. Oneens: het is ook een investering in de gehele gemeente. Mensen in de buitengebieden werken vandaag de dag nog steeds met rooksignalen. Het buitengebied loopt ook leeg en daar is dit ook een gevolg van. Laten we het buitengebied ook eens voorzien van glasvezel.

Geef uw reactie.

Sip: eens

De Gemeente is geen onderneming, dus dat risico behoeft en moet het niet lopen. Houd maar een referendum !

Geef uw reactie.

Ben: eens

De gemeente Venray heeft al genoeg ervaringen met megalomanen projecten. Ze kunnen dus niet opnieuw de burgers op laten draaien voor de kosten.

Geef uw reactie.

Tiny: eens

Als banken en provincie nee zeggen moet toch duidelijke taal voor de gemeente zijn! Het is al vaker mis gelopen met garantstelling (Odeon) , wie krijgt de rekening op zijn bord?

Geef uw reactie.

Margo: eens

De gemeente kan niet voor alles garant staan.

Geef uw reactie.

Francien : eens

ze kunnen het niet de burgers aan rekenen als het fout gaat

Geef uw reactie.

hasselt: eens

ik hoef geen glasvezezenet want dat vind ik duur

Geef uw reactie.

Henk van Egmond: oneens

waar is het einde? en zitten wij dan zo te springen om de glasvezel? er zijn in onze gemeente nog genoeg projecten waar de gemeente voorrang aan kan geven.

Geef uw reactie.

roelie arts: oneens

Laat de grote bedrijven maar investeren....Die hebben er baat bij! Gemeente is geen bedrijf

Geef uw reactie.

Paul: eens

Een gemeente kan gewoonweg niet voor alles garant staan. Dat zou wat zijn. Ze zijn al jaren bezig met dit project, als zelfs banken, providers niet "mee" willen dan zal je wellicht vragen kunnen stellen over de haalbaarheid cq exploitatie. Uiteraard kan een gemeente wel iets doen of participeren. Maar als vangnet gewoon overdreven, dit doen ze ook niet bij het normale MKB

Geef uw reactie.

cees: eens

De gemeente is geen onderneming en dient zich met dit soort projecten niet bezig te houden. Er zijn voldoende andere aansluitingsmogelijkheden voor het internet. Glasvezel is een toevoeging een geen must voor de gebruiker. Als het een projekt zou zijn van algemeen belang dan ligt het anders, maar dit is dus zeker niet het geval. Men staat toch ook niet garant voor de winkeliers van het centrum???

Geef uw reactie.

A.v.D.: oneens

Banken en de provincie durven zelfs het risico niet aan!!

Geef uw reactie.

Gemeente garant voor maar liefst 17,5 miljoen euro?

Het college van Burgemeester en Wethouders is van plan om aan de gemeenteraad op 28 Juni a.s. voor te stellen akkoord te gaan met een garantstelling van 17,5 miljoen op de financieringsbehoefte van Glasweb Venray.

De gemeenteraad heeft eerder de voorkeur uitgesproken voor de aanleg......

Lees verder