ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

Vacatures bij de gemeente kunnen nog worden ingevuld.

maandag, 17 oktober 2022 17:50 Vacatures bij de gemeente kunnen nog worden ingevuld.

De gemeente Venray kan tot nu toe haar vacatures nog redelijk goed vervullen. Wel is de trend zichtbaar dat er breder en gerichter moet worden geworven voor met name de schaarse beroepsgroepen (ICT, financiën, juristen) om goede kandidaten te vinden. Geschikte kandidaten trekken zich de laatste tijd wel sneller terug uit procedures en vacatures moeten vaker opnieuw worden uitgezet. Van personeelstekorten is op dit moment nog geen sprake.