ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

Werkgroep Behoud de Peel over stikstof.

donderdag, 16 juni 2022 13:46 Werkgroep Behoud de Peel over stikstof.

In heel Nederland zal fors gereduceerd moeten worden, omdat ammoniak grote afstanden aflegt. Ook het buitenland zal mee moeten doen.
De opgave waar Nederland voor staat, is een algehele transitie naar minder stikstof, minder methaan, minder CO2, minder gifgebruik. Kortom: een transitie naar meer biodiversiteit.
Het gaat niet alleen om zeldzame planten. Ook ‘gewone’ soorten als bijv. eiken, mezen en insecten staan sterk onder druk. Ook voor de mens is het essentieel dat het beter wordt.

lees de nieuwsbrief van WBdP hier :