ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

informatie van de provincie Limburg

woensdag, 15 juni 2022 14:40 informatie van de provincie Limburg

We hebben als Provincie Limburg met een richtinggevend doel van 52% minder stikstofemissies in de landbouw relatief de grootste opgave van Nederland gekregen.

Het is goed dat de omgevingswaarde uit de wet stikstof nu vertaald is naar concretere richtinggevende doelen, want dit maakt het mogelijk om hierover in gesprek te gaan met onze partners en deze grote opgave met hen samen aan te pakken.

We hebben oog voor de impact die de richtinggevende doelen hebben op de agrarische sector, die in hoge mate vertegenwoordigd is in onze provincie. En wij stellen ons ten doel om deze ondernemers perspectief te blijven bieden. Daarom hebben we naast genoemde passende normerende wetgeving ook financiële middelen nodig. Wij geloven namelijk in transitie boven opkoop én we willen jonge agrarische ondernemers in onze provincie Limburg een toekomst blijven bieden. Voor hen is risicokrediet nodig. We hebben ontschotte budgetten nodig om slagvaardig aan de slag te gaan.

We blijven nadrukkelijk in gesprek met alle sectoren die geraakt worden door deze stikstofproblematiek, dus bijvoorbeeld ook met de industrie en de mobiliteitssector in onze provincie Limburg.
Als provincie met meer buitenlandse dan binnenlandse grenzen, vragen wij bijzondere aandacht bij de minister voor stikstofemissies vanuit het buitenland.

We hebben passende instrumenten nodig en samenwerking met het Rijk maar ook bijvoorbeeld waterschappen en belangenorganisaties is noodzakelijk. Bij instrumenten denken we zowel aan financiële middelen als aan passende normerende wetgeving.

Zodra we zicht hebben op de instrumenten die beschikbaar worden gesteld door het Rijk, kunnen wij als Provincie Limburg vaststellen in hoeverre we de richtinggevende doelen gaan bereiken.

Als Provincie Limburg maken we ons hard om samen met onze partners te komen tot een sterke gezonde natuur, toekomstbestendige landbouw en een robuuste inrichting van ons landelijke gebied.