ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

Het nieuwe systeem van afvalverwerking is een verbetering voor Venray.

Wij adviseren de bij deze stelling behorende artikelen voorafgaand aan het bepalen van uw keuze te lezen. Deze begeleidende artikelen zijn hiernaast of op kleinere apparaten onder de reeds geplaatste reacties opgenomen.

U kunt stemmen tot en met dinsdag, 21 juni 2022

EENS ONEENS
maandag, 18 april 2022 15:01 Het nieuwe systeem van afvalverwerking is een verbetering voor Venray.

Het ophalen van gescheiden afval zou moeten werken.

Vanaf 1 maart wordt in de gemeente Venray het afval van woningen gescheiden en op een gewijzigde manier opgehaald. De dag waarop het afval aan huis wordt opgehaald staat voor elke woning vast en is te lezen op de voor die woning op te vragen afvalkalender.
De groene containers die met Groente, Fruit, Tuinafval en Etensresten (GFT+E) mogen worden gevuld, zullen elke week gratis aan huis worden opgehaald.
De plastic zakken waarin Plastic, Metalen verpakkingen en lege Drinkpakken (PMD) worden elke twee weken gratis opgehaald. De grijze container voor restafval wordt 1 keer per 4 weken opgehaald, maar daarvoor moet, afhankelijk van de grootte, worden betaald.
De glascontainers blijven op de bekende locaties staan, evenals de textielcontainers.
Het papier en karton wordt eens per maand aan huis opgehaald door vrijwilligers van een aantal organisaties of kan op bepaalde plaatsen naar zeecontainers worden gebracht.
Glas, textiel en papier kan ook gratis worden ingeleverd, zodat er alleen bij de grijze container met restafval nog kosten voor de inwoners ontstaan.

De bedoeling van de gemeente is om op deze manier de hoeveelheid restafval te verminderen en het overige afval te kunnen hergebruiken.
Nu dit systeem van afvalinzameling enkele maanden functioneert wil de onafhankelijke stichting Burgers van Venray bij de inwoners peilen hoe men dit systeem tot dusver ervaart.
Gedurende de maand mei kunt u op deze website uw mening geven over de stelling: Het nieuwe systeem van afvalverwerking is een verbetering voor Venray.

REACTIES

peter volleberg: oneens

het straatbeeld is slordig het lijkt nu of er elke dag afval word opgehaald,ik vind dat na een paar maanden handhaving wel eens mag handhaven en als dit niet werkt maar weer terug naar het oude systeem
Een idee is misschien om zakken met adres opdruk te gebruiken zodat goed te controleren is wie de vervuilers zijn en die zakken moeten ook niet gratis te zijn.

Geef uw reactie.

Theo Verhoeven: oneens

In principe zou het systeem een verbetering moeten zijn. Dat ik er desondanks tegen heb gestemd, ligt aam twee feiten.
De burgers doen niet wat er gevraagd wordt.
De gemeente doet niet wat er beloofd is.
PMD zakken staan her en der de hele week op straat.
Het groene hok waarin de groene container zou komen te staan is nog steeds niet geplaatst, dus moeten flatbewoners lijdzaam toezien hoe ook buurtbewoners hun GFT+E afval in de groene container komen gooien. De PMD zakken worden bij appartementcomplexen 1x per week opgehaald en ook de plaats waar de PMD zakken moeten liggen/hangen krijgt regelmatig bezoek van niet flatbewoners.

Geef uw reactie.

Niet Tegeloven: oneens

Vanochtend op de Omroep Venray FB pagina gelezen dat feitelijk niets klopt: straatbeelden zijn echt schamende voor heel Venray en de bewoners. Het gaat echt om verkeerde Kwaliteit procesmanagement. Natuurlijk zijn er boosdoeners tussen de burgers, dat is altijd zo en voor alle mogelijke regels. Maar als men een nieuwe (kwaliteit) proces wil invoeren, moeten men alle aspecten (goed en slechte) meenemen in het proces en daarop de noodzakelijke maatregelen nemen. Als ik lees dat burgers contact nemen met de gemeente en of de afvalverzamelaars om te horen dat zij kunnen/willen niets doen, dan is het verkeerde en bovendien, om de burgers vragen om zelfs te gaan controleren en eventueel de overtreders te gaan melden: sorry maar dat is hun rol niet, er zijn handavers betaald voor dit. Ik ga nooit riskeren ruzie (of mogelijk nog meer) hebben met andere mensen want als het verkeerd gaat, de gemeente zal hier ook niet zijn. Absurd is het. Laat dan het zo maar!

Geef uw reactie.

Elly : eens

Als ik de meningen lees dan valt op dat in principe het systeem deugt maar dat mensen hun plastic zakken te vroeg aan de straat zetten. Van alleen rommel bij de vroegere bakken is er nu rommel in heel Venray.
Is het gemakzucht?
Geen plek om de volle zak op te slaan?
Als de een het doet, doe ik het ook?
Gaan we als buren elkaar erop aanspreken?
Interessante onderzoeksipdracht voor een student?

Geef uw reactie.

J.Smits: oneens

Zeer Oneens!
- Voorheen kon je je plastic, blik e.d. gewoon bij de boodschappen mee wegbrengen. Nu heb je tot 2 weken thuis zakken slingeren die om de haverklap kapot worden geprikt door vogels e.d.
- Het GFT wordt nu "gratis" opgehaald, dus ook als de container een beetje gevuld is kan deze aan de straat staan. Dit is natuurlijk niet gratis, de vuilniswagen rijdt niet op water en het personeel moet ook betaald worden. Als er dus vaker een halfvolle container geleegd wordt is dit niet efficiënt. Aub terug naar betalen per lediging!!
Volgend jaar zal het tarief wel fors hoger worden omdat "de kosten veel hoger zijn uitgevallen dan verwacht" ....

Geef uw reactie.

Niet Tegeloven: eens reageert op J.Smits : oneens

Ook mijn mening. Van ochtend nog vier volle zaak PMD aan straat gezet, tussendoor wel dagenlang opgestapeld in de tuin! Voor het nieuw proces, gingen we bijna dagelijks het gesorteerd afval bij de bakken deponeren tijdens het boodschappen doen. Inclusief flessen ed.

Geef uw reactie.

Niet Tegeloven: oneens reageert op Niet Tegeloven : eens

Wilde natuurlijk zeker niet 'Eens" zeggen. Hopelijk telt het niet bij de peiling (wordt tijd dat Burgers van Venray de icons aanpassen, heb ik al meerdere keer gevraagd)

Geef uw reactie.

onyva: oneens

Oneens! Plastic met plastic bestrijden werkt averechts. De zakken worden behalve voor de inzameling te pas en te onpas voor van alles en nog wat gebruikt. Bovendien zijn de kosten en de ontstane extra milieuvervuiling door het huidige ophaalsysteem vermenigvuldigd. Als je dan al kiest voor plastic zakken en bewustwording, laat er dan (een klein bedrag?) voor betalen en hou de kosten laag, waardoor je degene die weinig plastic aanbiedt beloont. Die betaalt nu met 1 zak per maand de hoofdprijs. En waarom de producent die ons opzadelt met zoveel plastic niet extra belasten?
Een pluspunt: de vuilnis voor de supermarkten behoort gelukkig tot de verleden tijd! Zag er altijd heel onsmakelijk uit.

Geef uw reactie.

Uw naam *: oneens

Het is overal een bende! Zakken hangen overal en elke dag! Het is geen gezicht! En dan de vogels die ze kapotpikken waardoor alles op straat ligt. Zakken die afgekeurd worden, blijven gewoon liggen. Niemand die hem weer binnenhaalt.

Geef uw reactie.

Bukkems: eens

Gedeeltelijk eens, plastic zakken leiden tot rommel en liggen lange tijd buiten. Verder is voor plastic eens in de twee weken te weinig. Een container zou fijner zijn

Geef uw reactie.

Paul C: oneens

Voor sommige aspecten ben ik mee eens, maar ik kies om oneens te stemmen om toch reacties en verbetering vanuit de gemeente te stimuleren. Mijn eigen problemen zijn:
1- de tijden om het afval op straat te zetten past niet bij iedereen (denk maar aan ouderen, ziekenmensen, werknemers die in bepaalde onregelmatige tijden werken, ).. "voor seven uur" buiten is te vroeg of men moet de vorige avond het afval al buiten kunnen zetten (dit doen al bepaalde instanties zoals een school bij mij in de buurt, want geen leraar komt voor seven uur ter plekke!)
2- " LET OP! Als er ander afval in de zak zit, kan de inzamelaar hem laten staan. U bent dan zelf verantwoordelijk dat het alsnog goed afgevoerd wordt." Dit is te lezen bij de folder van de gemeente! Hoe kan dat, hoe werkt dat: de PMD zakken zijn niet erkenbaar tov de eigenaar en vele mensen deponeren de (verkeerde) zaken dan bij een andere plek. Weer dat gebeurt bij mij thuis. Wat denk je? Dat ik dan gaat de zaak zelfs opruimen! De gemeente is verantwoordelijk voor de nieuw aanpassing/invoering en alle fouten zijn hun verantwoordelijkheid (ik heb niet gekozen voor dit systeem en de kosten zijn wel flink omhooggegaan).
3- hoe werkt het plaatsen van hakjes op palen. Bij mij is er een paal, wie bepaald of wel of niet een haak kan geplaats worden, zo dat de rommel kan hangen net voor mijn voordeur. Wat is hier het proces? Zie de foto hiernaast. Binnenkort wordt het warmer en de stank gaat zeker omhoog (was al gister met een vieze groene bak van de school (weer) die tot laat in de avond net tegen de deur van onze tuin bleeft hangen, met een open deksel!

Geef uw reactie.

René: eens

Voor ons is de hoeveelheid restafval flink gedaald maar de gele zakken met afval zorgen voor een rommelig (vies) straatbeeld. Het zou ook goed zijn als er terugkoppeling komt over de effectiviteit van het scheiden van het afval met de plastic zakken. Groen en restafval lijkt me prima te werken.

Geef uw reactie.

L.Philipsen: oneens

het is absoluut geen verbetering! het ziet er gewoon niet uit als je s middags die vieze zakken al ziet hangen! Mensen kijken dus niet wanneer ze de zak moeten aanbieden.
In containers zoals in Horst zou veel beter zijn!!

Geef uw reactie.

Kaatje: oneens

De plastic zakken hangen/liggen door heel Venray op veel plekken al dagen buiten voordat het opgehaald wordt. Ook worden er door bewoners zakken gedumpt op andere plaatsen dan in de buurt van hun eigen voordeur om er zo sneller vanaf te zijn.

Geef uw reactie.

Striepke: eens

Inmiddels wordt er na jaren vanuit de Gemeente opnieuw begonnen met het ophalen van plastic. Omdat dit toen een fiasco was. Of dit nu een succes zal gaan worden moet nog blijken. In ieder geval zoals het er nu uitziet beslist niet! Het zal een verbetering zijn, als het plastic wekelijks wordt opgehaald en niet om de 14 dagen. Voor dit systeem kon men dit in de containers bij de supermarkten doen. Nu hangen er in de straat, dagelijks plasticzakken. Erg slordig en ook een stinktroep, zeker bij warm weer! Men had hiervoor de containers moeten blijven gebruiken, die niet worden opgetrokken door vogels, honden enz. Vervolgens moet men die dan, als voorheen, op vaste dagen ophalen. Niet op 3 verschillende dagen. Bij de Gemeente moet men meer achter de burgers gaan staan i.p.v. geld vangen.

Geef uw reactie.

Hans: eens

Het scheelt meer dan 75% van het volume van de grijze container en meer dan €100,-- aan kosten.

Geef uw reactie.

Antonius: eens

Je houdt veel minder restafval over en je hoeft wekelijks veel minder weg te brengen. Het gros wordt nu aan huis opgehaald.
Minder rommel bij de vroegere centrale bakken.
Ik zie enkel voordelen.
In het begin levert iedere verandering weerstand op. Maar.een jaar later hoor je dat veel van die mensen met eerdere weerstand, niet meer terug willen naar de oude situatie.

Geef uw reactie.

wim: oneens

Is nog even afwachten. Zou een verbetering moeten zijn. Maar dan moeten de inwoners zich wel aan de afspraken houden en de zakken met PMD al dagen van tevoren aan de straat te zetten. Als iedereen zich aan de afspraken houdt is dit prima. Maar er zijn nogal wat aso's die het niet boeit. Als ze maar van de rommel af zijn. Na 2 maanden kun je nog geen uitsluitsel geven.

Geef uw reactie.

H.: oneens

Dit zal nog moeten blijken, als ik meerdere dagen voor de ophaaldatum in onze wijk al plastic zakken buiten zie staan of hangen ,dan zijn er dus bewoners die het nog niet begrepen hebben, of geen interesse . Bij de containers stond ook vaak afval die er niet thuis hoorde, dit zal ook wel zo blijven.

Geef uw reactie.

Tom v.d. Hoek: eens

Het straatbeeld is veranderd in een stortplaats

Geef uw reactie.

Hay: oneens

Nog niet, misschien als de 'kinderziektes' eruit zijn. maar dat zijn er nogal wat, is mijn indruk.

Geef uw reactie.

Leo: oneens

Voor wie is het een verbetering? Ik had geen probleem met het oude systeem, maar dat geldt niet voor iedere Venraynaar. Is het kostenaspect een verbetering voor de gemeente? Het vaste tarief voor het afvoeren van huisvuil is sterk verhoogd. Voor de nieuweophaler zal het ook wel fijn zijn, meer voertuigbewegingen, beter betaald(?) maar nieuw aangeschafte peperdure voertuigen (Waarom?) die erg lawaaiig zijn. Was het niet beter om elektrische voertuigen aan te schaffen? Mercedes is daar heel ver mee, en ook VDL doet daaraan mee. Dus nogmaals: voor wie is het een verbetering? Toch voor het milieu? Ik betwijfel dat

Geef uw reactie.

Uw naam *: oneens

Mogelijk dat er nu beter gescheiden wordt maar op straat is het een rommeltje met al die rond slingerende zakken.

Geef uw reactie.

Oneens: eens

Dezelfde argumenten als vorige: oneens

Geef uw reactie.

Wil: eens

Omdat nu duidelijk te zien is voor iedereen hoeveel rotzooi we met elkaar produceren !
Hopelijk stimuleert dit de bewustwording dat het roer om moet !!

Geef uw reactie.

Cor van de Kerkhof : eens

Groen (huis)afval in de verbrandingsoven levert nagenoeg geen energie op.

Geef uw reactie.

Henk Jansen: oneens

Eens :Ja het is een verbetering omdat ik niet steeds weer met de plastic troep mee moet nemen naar de supermarkt.
Oneens: Het is zo rommelig in de straten met al die zakken op de grond en aan de palen die er veel te vroeg naar buiten worden gebracht.

Geef uw reactie.

Henk Jansen: oneens

Eens :Ja het is een verbetering omdat ik niet steeds weer met de plastic troep mee moet nemen naar de supermarkt.
Oneens: Het is zo rommelig in de straten met al die zakken op de grond en aan de palen die er veel te vroeg naar buiten worden gebracht.

Geef uw reactie.

Marion: oneens

Het scheiden van afval is uiteraard een goede zaak. Maar PMD zakken is waardeloos. Overal hangen/liggen zakken al dagen voordat ze opgehaald worden. Zet die gewoon buiten op de dag dat ze het ophalen!
Je kunt aan de zak niet zien van wie die is, dus kun je ook niemand hier op aanspreken. Verder is de app handig maar alleen als je daar mee om kunt gaan. Dat is lang niet voor iedereen vanzelfsprekend.

Geef uw reactie.

anita: oneens

Vindt het heel goed om te scheiden, echter is het niet ecologisch en duurzaam verantwoord want ik ga weer meer plastic zakken gebruiken om de vieze etensresten en drankresten op te vangen alvorens ze in de groene bak te gooien die enorm gaat stinken nu.
Ben erg blij met de app anders zou ik het niet kunnen bijhouden wanneer ik wat aan straat kan zetten. Vindt dat weer niet gebruiksvriendelijk voor de vele ouderen, kwetsbare en/of niet nederlandsprekende inwoners. Maak mij zorgen of gemeente Venray wel haar eigen bewoners kent....

Geef uw reactie.

Hans: oneens

Rommelig en onoverzichtelijk. Er blijken thans machines te zijn die afval kundig kunnen scheiden. Dat is waarom de grote steden hebben besloten alle afval weer gewoon aan te bieden in grijze zakken.

Geef uw reactie.

Joke Brands : oneens

Ik ben er heel blij mee, kleine moeite groot plezier!
Maar zoals met alles wat aan regels gebonden is, is er altijd weer een aantal mensen dat die regels niet wil of kan naleven.
Er zijn papieren instructies te krijgen, men kan een handige app downloaden, en toch is het iedere keer weer een zootje!
Die mensen doen maar wat, boeien! "Als ik het afval maar kwijt ben". Bah!

Geef uw reactie.

Joke Brands: eens reageert op Joke Brands : oneens

Sorry, ik bedoel natuurlijk eens!

Geef uw reactie.

J.Li: oneens

Het systeem werkt alleen als de inwoners de discipline opbrengen zich aan de aanbiedingsregels te houden. Maar helaas heeft het verleden aangetoond dat men op veel plaatsen en buurten het niet zo nauw neemt met het gemeenschappelijke belang en alles laat slingeren.
Overigens streng kontroleren is een must.

Geef uw reactie.

Bas Linders: eens

Op zich een heel fijn systeem. AUB wel meer controle op te vroeg buiten hangen van de zakken!

Geef uw reactie.

Joan: eens

Voor de plastic zakken moet een andere oplossing worden bedacht. Container ?

Geef uw reactie.

Jan Dr :: oneens

Deze vorm met plastic PDM-zakken werkt vervuiling in de hand. De bewoners haken niet in op de afgesproken tijden om deze buiten te zetten en aan de haken te bevestigen. Op veel verzamelplaatsen aan de haken v d lantaarnpalen hangen de zakken al soms dagen van te voren. Dit kan niet en verloedert het straatbeeld enorm. Handhaving heeft geen zin want je weet niet wie de boosdienaars zijn.
Kortom : uiterst ontevreden met het PDM systeem.

Geef uw reactie.

Marian: eens

Het is prettig dat het gft zo vaak gehaald wordt.
Minder fraai zijn de zakken en ik zou voor palen willen pleiten.
Ander probleem. Je gaat op vakantie. Waar laat je je gft en plastic dan voordat je vertrekt?
Ratten zijn het grootste probleem.
Oud papier in zeecontainers is een goed idee, mits met een trap naar de opening bovenaan. Anders trekt het ratten aan.

Geef uw reactie.

Henriette: eens

Het systeem op zich is goed, maar de PMD-zakken zouden vaker moeten worden opgehaald. Die PMD-zakken worden slechts een keer per twee weken opgehaald en dus zit iedereen met volle afvalzakken.

Geef uw reactie.

R.Peeters: oneens

Te complex! Teveel verschillende containers/opslag nodig, plastic-groen-rest-papier-glas.

Geef uw reactie.

Dienny Kroos-van der Meij: oneens

Het systeem op zich zou goed kunnen werken, mits het ophalen goed geregeld zou zijn !!
Maar dat laat veel te wensen over, PMD-zakken die niet meegenomen worden, deksel van nieuw GFT-bakje na legen
verdwenen en een nieuwe deksel pas in juni beschikbaar. Soms worden straten over geslagen en er wordt erg hard door
30-km straten gereden met de vuilnisauto's en soms dubbel.
De PMD-zakken trekken katten en andere dieren aan, omdat ze al de avond voor de dag van het ophalen buiten moeten staan.

Geef uw reactie.

Hans: oneens

Mijn mening geldt niet voor de GFT en de grijze container , want dat vind ik wel een goede oplossing. Mijn mening geldt vooral de PMD zakken. In een vroeg stadium had ik de gemeente al gewaarschuwd dat er een probleem gaat vormen voor mensen die klein behuisd zijn en dus die pmd-zakken niet kunnen wegzetten. Het gevolg is dat het centrum - Venray een grote PMD - zak is geworden wat dus het aangezicht van Venray niet ten goede komt

Geef uw reactie.

Ine: oneens

Het is geen goed doordat plan , de hangende / liggende zakken ontsieren Venray en draagt niet bij aan Venray Bloeit . Tevens communicatie volstrekt onvoldoende naar bewoners bij invoering.

Geef uw reactie.

PJ: oneens

Op veel plaatsen in Venray hangen de zakken dgn (soms meer dan een week) al aan de palen, of liggen zolang op straat, wat niet hoort en niet netjes is.
Er gaan zakken kapot, waardoor de inhoud deels op straat beland en deels door de wind wordt weggeblazen.
Opvoeding van inwoners is dus nodig.

Geef uw reactie.

Martin: eens

Ik denk dat dit systeem veel voordelen bied, qua scheiding, want er werd ook in de ondergrondse containers vanalles gegooid, en qua kosten.
Zoals een vorige reageerder al opmerkte ‘half Nederland hanteert dit systeem al’.

Volgens mij creëert het bewustwording over onze hoeveelheden afval.
En het lijkt me niet meer dan logisch dat de volgende stap handhaving van de ‘afspraken’ voor wat betreft buiten zetten zal zijn, toch?

Goeie eerste stap.

Geef uw reactie.

Jack.: oneens

het geeft meer rommel in de straten , en de afval moet nogmaals gesorteerd worden want er word
ook verkeerd afval in de zakken/bakken gedaan.
En ik MOET op de ophaal dag de plastiek zak voor zeven uur buiten zetten .
Dus vaak hangt het al in de nacht buiten , met de kans dat ratten en katten er aan zitten.

Het beste is ALLES in de ondergrondse container gooien .

Geef uw reactie.

Els : oneens

Sinds de invoering is er veel meer zwerfafval.
Het is een lelijk gezicht aan de straat als de zaken buiten staan.
Gelukkig geeft de app nu duidelijkheid over het ophalen. Groot voordeel is ook vaker legen van de groene bak wat ongedierte tegengaat.

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens

Heel goed geregeld!

Geef uw reactie.

Neeltje : oneens

Het systeem is onvolledig! Fijn groen iedere week maar zo vaak ophalen is niet groen! Beter 1 x per 2 weken. Middelgrote containers aanbieden. Plastic in container was beter en hygiënischer in plastic zakken levert extra plastic en is smerig gezicht op straat. Middelgrote container aanbieden. 1x per 2 weken ophalen m.
Restafval 1 x per 4 weken te weinig, onhygiënisch, stinken. Middelgrote containers aanbieden. 1x per 2 weken ophalen.

Geef uw reactie.

Uw naam *: oneens

gemeente en burgers zijn veel duurder uit dat is nu al enkele malen bewezen en onderzocht, een grote puinzooi op straten

Geef uw reactie.

Jan J.: oneens

Het was zo netjes met groene en grijze bakken 1 x 2 wkn. het is nu rommelig , onhygienisch ( vogels en katten maken plastic zakken soms kapot )
Ook toch wel lastig omdat de regelmaat er uit is . En de winst ??
Doe maar weer het vertrouwde systeem.

Geef uw reactie.

Peter: oneens

We blijven nu met overvolle grote zakken met afval zitten komt ongedierte op af. ik bedoel zo'n doorzichtige zak met diverse verpakkingsmateriaal. Eerst bracht ik dit steeds weg als ik naar de super ga. Zo'n zak stinkt eneorm en als ik m niet binnen bewaar komen er muizen aan. Mogelijk ook ratten als we wat langer wachten. Op de stoep bij de flat van berkenstraat staat dat dit soort zakken elke vrijdag wordt opgehaald. dus gooi ik die van mij daar maar ook neer. Al jaren scheid ik mijn afval en voer het keurig af, nu weer alles weer door elkaar. Belachelijk beleid.

Geef uw reactie.

Monique. : eens

Ik ben het helemaal eens met de stelling. alles makkelijk verdeeld, weinig grof vuil, idiaal!
maar hoe kan het, dat het voor de venrayers zo moeilijk te begrijpen is.ik zie het al jaren goed gaan in Well Bergen Boxmeer, en moet ik half brabant op gaan noemen?
Wat is het voor mentaliteit om die zakken de straat op te gooien wanneer het jou uitkomt? En dan de gemeente de schuld geven.
Is het een kwestie van niet kunnen lezen? Intelligentie? Beschaving? Ik snap er niets van, die groene bakken die er staan,,
Neeee, is niet voor blikken verf, of kapotte tl balken, hoe moeilijk moet dit zijn? Een beetje meedenken, wat inschikkelijk zijn. Beetje rekening houden met elkaar, dat moet toch kunnen?
Ik hoop echt dat dit ook gebeurt, en het een kwestie van wennen is, dan komt het Mischien helemaal goed.

Geef uw reactie.

Ineke: eens

Prima systeem. Jammer dat mensen veel te vroeg de zakken buiten zetten, dan wordt het een rotzooi.

Geef uw reactie.

Wilma : eens

Een heel goed systeem! Het is niet aan de gemeente maar aan de inwoners om dit nieuwe systeem te laten slagen.

Geef uw reactie.

Wil: eens reageert op Wilma : eens

zo is het

Geef uw reactie.

Jac Engel: oneens

Veroorzaakt meer afval op straat , de Plastic zakken worden te vroeg er neer gezet, afval vind je meer en meer op afgelegen wegen, dit komt alleen dat de mensen
niet lezen hoe het moet een goede voorlichting zou dan op zijn plaats zijn. Ook wat nu bij Plastic zakken moet is onduidelijk als je de website raadpleegt of de opgestuurde kaarten van de gemeente, ik heb hierover al een email gestuurd naar de gemeente en antwoord ontvangen, medicijn doordrukstrips kunnen bij PMD

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens

-

Geef uw reactie.

WLRooy: oneens

Je kunt heel veel investeren om de gemeente aantrekkelijker te maken en daarvoor heel veel geld uitgeven, zoals bloembakken in het centrum. Maar als je nu in Venray wandelt of fietst of met de auto binnen komt, zie je de hele week afvalzakken aan lantaarnpalen hangen. En ook nog doorzichtig, zodat je alle troep die daarin verzameld is. De gemeente heeft blijkbaar niet in de gaten dat mensen bij hoogbouw en in de buurt van hoogbouw de zakken meteen buitenhangen, zodat je zelfs in het weekend geen schoon Venray meer hebt. Ook de enorme kosten voor het verwijderen van de ondergrondse containers en het extra rijden van de vrachtwagens in blijkbaar onderschat. Zelf had ik geen enkele moeite met het wegbrengen van het afval. Voor glas moet je tocht ook weer naar de containers om het kwijt te raken. Ik combineerde dit elke week met het boodschappen doen. Degenen die dat toen niet deden zijn waarschijnlijk ook diegenen die de zakken meteen buitenhangen of leggen. Kortom een aanfluiting voor ons mooie Venrau

Geef uw reactie.

Uw naam *: oneens

Het lijkt wel of we tegenwoordig op een vuilnisbelt wonen. Dit systeem is ook zeker niet goedkoper. De vuilniswagen komt minimaal 11x per maand door de straat tegen 4x voor 1 maart.
Ooit gehoord over klimaat en ongedierte?

Geef uw reactie.

Paul W: oneens

Kijk maar eens bij de Tol. Daar liggen elke dag zakken. Bij mijn zwager in de straat krijgt een zak een afkeurlabel. Mensen laten hem gewoon liggen. Wat ik ook minder vind is dat die zakken best lang blijven liggen en dus gaan stinken.
Bij ons in de straat kun je het beste de avond van tevoren maar beter buiten zetten omdat ze hier al rond half 8 zijn. Veel te vroeg. De grijze bakken gaan ook nog wel een probleem vormen. Dit omdat ze maar eens in de 4 weken komen. Wat doe je als hij 60% gevuld is? De meeste mensen zullen hem laten staan. Ze komen de komende 4 weken niet uit en wat krijg je? Juist zwerfafval.
Ben van mening dat de containers bij de supers beter werkten maar het ontbrak gewoon aan controles. Daar had je ook een centrale plek waar alles bij elkaar kwam waardoor observatie best gemakkelijk zou moeten zijn.
Persoonlijk ben ik dan ook van mening dat het vorige systeem beter was.

Geef uw reactie.

Taske: eens

Afval word veel beter gescheiden.
Alleen de prijs mag lager

Geef uw reactie.

AVD: oneens

Plastic zakken is een crime. Overal slingeren ze rond buiten de ophaaldagen. De weekenden moet je niet in Venray. Het is geen gezicht met al die zakken die dan ziet. Had al voorzien dat deze scheiding mis ging lopen. Men houdt zich niet aan het juist scheiden. Zelfs glas wordt er in gedaan. Een grote flop.

Geef uw reactie.

Theo Schrooten.: oneens

Plastic zak , hoe haal je het in je hoofd! Oude methode weer invoeren en vervuiling rondom afvalcontainers voor lief nemen. De burger betaalt toch alle kosten, welke methode je ook kiest. Burgers duidelijk inzicht geven in de kosten en waar de burger invloed op kan uitoefenen .

Geef uw reactie.

Silvia : oneens

Overal troep en hangen de zakken al dagen vantevoren aan de paal.

Geef uw reactie.

Wim: oneens

Ik ben het niet oneens met het systeem, maar een gedeelte onze burgersamenleving houd zich niet aan de richtlijnen.

Geef uw reactie.

piet: eens reageert op Wim : oneens

die zakken ook maar "ophangen "

Geef uw reactie.

Anoniem: oneens

Gedeeltelijk eens en gedeeltelijk oneens. Dat groen afval iedere week wordt opgehaald is erg fijn. De grijze bak iedere 4 weken is voldoende. Dat we al het pmd in zakken moeten doen is ook prima. Alleen jammer dat veel inwoners de zakken al dagen van tevoren aan de palen hangen, dit is geen gezicht voor het straatbeeld. Daarnaast hangen niet overal haken om de zakken aan op te hangen, terwijl de gemeente beloofd heeft dit te regelen. Tot slot is het wel erg jammer dat we het glas alsnog zelf weg moeten brengen. Als je het glas weg moet brengen kun je net zo goed de rest van het pmd ook zelf wegbrengen. Een systeem waar trouwens ook niets mis mee was, je kon zelf je afval wegbrengen wanneer het nodig was en je niet onnodig lang je afval in huis hebt staan. Daarnaast kost het nu meer geld omdat het afval in elke straat opgehaald moeten worden ipv alleen bij de supermarkten.

Geef uw reactie.