ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

De regie van onafhankelijke informateurs leidt tot een betrouwbare coalitie.

woensdag, 16 maart 2022 16:57 De regie van onafhankelijke informateurs leidt tot een betrouwbare coalitie.

De coaliitievorming blijkt niet zo simpel.

Op de website Burgers van Venray kon men in de maand april 2022 reageren op de stelling:
“De regie van onafhankelijke informateurs leidt tot een betrouwbare coalitie”.
Van de reacties was 62 % het eens met de stelling, men had dus vertrouwen in het werk van de informateurs.
Oorspronkelijk zou burgemeester Kompier de kar willen trekken om tot een coalitie te komen. Maar na de gemeenteraadsverkiezing werden twee informateurs, nota bene twee ex-burgemeesters, Ingeschakeld om in Venray te proberen een coalitie van partijen te smeden die het de komende vier jaren in Venray voor het zeggen moet hebben.
Van meet af aan was er al een probleem. Zeven politieke partijen vonden dat het CDA buitenspel zou moeten blijven. De reden daarvan was de vertrouwensbreuk toen de beide wethouders uit het vorige college van B&W stapten. Hoe dan ook, het CDA werd veroordeeld tot de oppositie, waarvan Anne Thielen zegt dat ze in haar nieuwe rol met veel elan het vertrouwen in het CDA probeert te herstellen.
De beide informateurs stelden daarna vóór om allereerst met Venray Lokaal, de VVD, Samenwerking Venray en D66 de als meest voor de hand liggende coalitie te gaan smeden.
Toen bleek echter dat het “links blok”, te weten SP, PvdA en Groen Links niet tevreden was met een reserverol, zij willen immers ook aan tafel zitten over een nieuw bestuursakkoord.

Nu is het wachten of de twee informateurs daadwerkelijk de regie ten toon spreiden om een zo breed mogelijk samenwerking met alle partijen, echter zonder het CDA, voor te stellen.
Wellicht worden het toch de vier partijen, Samenwerking Venray, Venray Lokaal, D66 en de VVD die in de komende vier jaar de dienst gaan uitmaken in Venray.
Mogelijk komt men dan de linkse partijen dan met een vijfde wethouder tegemoet.
De stichting Burgers van Venray wacht af wat de toekomst ons brengt.
Enkele reacties die op de website werden geplaatst willen we u niet onthouden.
Jan is het niet eens met de stelling omdat hij twijfelt aan de integriteit van de informateurs.
De formatie moet volgens hem gebeuren door de partij die het grootste is geworden. Zo nodig aangevuld met de op één na grootste partij. Dat is democratisch en het volgt de wens van de kiezers. Met formateurs die enkel en alleen van de gevestigde orde partijen komen heb je al snel de kans dat de lokale winnaar buitenspel wordt gezet. En erger nog, de formateurs zullen het beleid van hun komaf maximaal willen doorvoeren. Voorbeelden genoeg in het land. Dus geen informateurs maar maximale openheid.
Theo is het wèl eens met de stelling en geeft als zijn mening dat het in het belang van Venray is als er gezocht wordt naar een coalitie die de belangen van Venray in zijn geheel als gemeente nastreeft. Het is belangrijk dat er verder gekeken wordt dan de belangen van de partijen afzonderlijk en afstemmen waar dat tot handjeklap kan komen. Venray kan beter.
Daarvoor moeten partijen laten zien welke partijprogramma's en doelen ze hebben of kunnen ondersteunen, waar we als hele gemeente wel bij varen. Dat zoeken naar deze gezamenlijke doelen en draagvlak kan best door buitenstaanders gebeuren. Zij zien vaak ook andere mogelijkheden.
De crisis na vertrekken van wethouders en burgemeester zie ik als een positieve zaak, omdat hiermee een halt is toegeroepen aan "ons kent ons" en "wij weten wel wat goed voor u (en ons) is". De gemeenteraad heeft laten zien dat zij er stonden toen het nodig was. Ik heb er vertrouwen in dat er weer een goed team komt te staan.

REACTIES

onyva: eens

We gaan ervan uit dat dit goed gaat komen na een lastige periode kan het alleen maar beter worden.

Geef uw reactie.

herman: eens

Nieuwe partijen hebben beter inzicht dan die oude logge ...

Geef uw reactie.

Ineke Grootemaat: eens

tja wat is onafhankelijk. Ze zijn beiden lid van een politieke partij.
Het is wel goed dat het CDA buiten de boot valt. Zij hebben al zoveel kapot gemaakt, laat ze nu maar eens een pas op de plaats maken en tot bezinning komen. Anderzijds is het niet goed als de oppositie maar uit één partij bestaat. We gaan het zien.

Geef uw reactie.

henk: eens

Zonder het CDA moet het beter gaan !!

Geef uw reactie.

Anoniem: oneens

Oneens met hoe het nu is voorgesteld, omdat afgevaardigden van de VVD en D66 geen onpartijdige personen zijn.

Geef uw reactie.

Nic Martens: eens

Oude machtspolitiek is niet meer van deze tijd.
CDA geeft blijk van het feit dat ze niets hebben geleerd in de vorige bestuursperiode.
De oude tijdelijke coalitie had draagvlak. En met wethouders die deskundig en niet politiek betrokken zijn, kun je prima een breed akkoord uitvoeren

Geef uw reactie.

Netty Reijntjes: eens

Altijd goed als er onafhankelijke goede raadgevers bij betrokken worden die vanuit hun eigen deskundigheid goede raad en sturing kunnen geven.

Geef uw reactie.

wim: oneens

Op voorhand al partijen uitsluiten getuigt niet van onafhankelijkheid. Na deze uitspraken gingen de önafhankelijke onderzoekers aan de slag. Dus niet onafhankelijk of bevooroordeeld.

Geef uw reactie.

Cor van de Kerkhof : eens

Onafhankelijkheid is een eerste vereiste voor de basis.

Geef uw reactie.

Hans: eens

Er moet transparantie zijn en onpartijdigheid.

Geef uw reactie.

Peter: oneens

Er bestaat niet zoiets als onafhankelijke formateurs. Hoezo onafhankelijk als er een van VVD en een van D66 is? Maar het maakt me niet uit als we maar van het CDA af zijn. Dan is er nog enige kans op min of meer integere politiek. Hoe kan je een partij aan de macht willen die zwaar verontreinigde grond uit de asfaltcentrale lokatie van v/h Vissers Wegenbouw in en grindgat wil dumpen, zodat ons hele grondwater vergiftigd wordt. Dat zou zelfs Cruela Deville niet kunnen verzinnen. En ons nageslacht gif laten zuipen. Dhr Loonen noemde dit het motortje om het natuurgebied te ontwikkelen, als het niet zo inslecht was, zou je toch gewoon in de lach schieten... Nee dan mag die club heel snel verdwijnen om nooit meer terug te komen. IK houd wel van mijn nageslacht...

Geef uw reactie.

ES: eens

Goed dat dit zo gebeurt, dan kan iedereen zijn wensen, plannen en bedenkingen op tafel leggen. Democratie betekent ook dat de grootste partijen ook naar de kleinere partijen luisteren en dat was nu net wat het CDA nog nooit heeft gedaan.

Geef uw reactie.

AVD: oneens

De grootste partij is aan zet met de tweede partij om transparant het voortouw te trekken. Op voorhand iemand uitsluiten doet geen goed aan diegenen die gestemd hebben!

Geef uw reactie.

Jan: oneens

De formatie moet gebeuren door de partij die het grootste is geworden. Zonodig aangevuld met de op één na grootste partij. Dat is democratisch en het volgt de wens van de kiezers.
Met formateurs die enkel en alleen van de gevestigde orde partijen komen heb je al snel de kans dat de lokale winnaar buitenspel wordt gezet. En erger nog, de formateurs zullen het beleid van hun komaf maximaal willen doorvoeren. Voorbeelden genoeg in het land.
Dus geen informateurs maar maximale openheid. Duitsland was bij de laatste Bondsdagverkiezingen een zeer goed voorbeeld.

Geef uw reactie.

Henk Jansen: eens

Wat meer openheid in de samenstelling van de coalitie lijkt mij een goede zaak

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens

Transparant

Geef uw reactie.

Theo: eens

Het is in het belang van Venray als er gezocht wordt naar een coalitie die de belangen van Venray in zijn geheel als gemeente nastreeft. Het is belangrijk dat er verder gekeken wordt dan de belangen van de partijen afzonderlijk en afstemmen waar dat tot handjeklap kan komen. Venray kan beter.
Daarvoor moeten partijen laten zien welke partijprogramma's en doelen ze hebben of kunnen ondersteunen, waar we als hele gemeente wel bij varen. Dat zoeken naar deze gezamenlijke doelen en draagvlak kan best door buitenstaanders gebeuren. Zij zien vaak ook andere mogelijkheden.
De crisis na vertrekken van wethouders en burgemeester zie ik als een positieve zaak, omdat hiermee een halt is toegeroepen aan "ons kent ons" en "wij weten wel wat goed voor u (en ons) is". De gemeenteraad heeft laten zien dat zij er stonden toen het nodig was. Ik heb er vertrouwen in dat er weer een goed team komt te staan.

Geef uw reactie.

Martin: oneens

Het ziet er naar uit dat partijen niet over hun eigen schaduw heen kunnen stappen.
Door op voorhand al aan te geven dat “we” er samen niet uitkomen geeft dat een sfeer van wantrouwen weer.

Zolang dat blijft bestaan komen we geen stap verder, toch?
En dan kan een min of meer gedwongen coalitie vorming en/of samenwerking, opgelegd door buitenstanders daar niks aan veranderen. Mijn moeder leerde me dat waar er twee vechten er twee schuld hebben.
Maar als dat niet ingezien én uitgesproken wordt gaat ook die coalitie geen succes worden.
Dus ego’s kom uit je schuttersputjes en ga open met, en niet tegen elkaar, in gesprek. Alleen dan komen we verder.
Veel wijsheid gewenst, voor alle geledingen, en voor ons burgers van venray!

Geef uw reactie.

Angeling: eens

Buitenstaanders hebben misschien minder vooroordelen en kunnen misschien vrijelijker kijken en verbinden

Geef uw reactie.

Ab: eens

Dit moet kunnen leiden tot een evenwichtige coalitie.

Geef uw reactie.

Corrie Kok: oneens

Het vertrouwen in de gemeenteraad heeft een deuk gekregen, na alles wat er niet goed ging. Niet bij de pakken neerzitten, dat is een goed idee. Maar de twijfel overheerst, wat hang hangt ons, burgers van Venray, nog meer boven het hoofd. Betrouwbaarheid is een kwestie van vertrouwen, zie dat maar eerst voor elkaar te krijgen.
Hopelijk blijkt de regie "onafhankelijkheid" van de informateurs op goed leiderschap. Geen vriendjes politiek meer, gedegen leiderschap en overleg samen met elkaar.
Veel sterkte in elk geval.

Geef uw reactie.

Johan van de Velde : oneens

Gezien de reactie van Lokaal richting het CDA zie de Limburger dan is een formateur te vergelijken met een Interim manager , geld op strijken en niet in het voordeel van een Gemeente formeren.
Het eigen ikke van de partij Lokaal ook met boter op het hoofd en de SP moeten oppassen niet hetzelfde negatieve imago van het CDA te gaan overnemen . Allemaal niet in het belang van Jan de Burger daar helpen tig formateurs niet bij.

Geef uw reactie.

Na de verkiezing van de raad nu naar een coalitie.

Met de verkiezingsuitslag nog vers in het geheugen wordt er niet meer naar de burgers van Venray geluisterd. De grootste partij heeft echter niet meer zoals vroeger vanzelfsprekend het voorrecht om het voortouw te nemen bij het zoeken......

Lees verder