ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

De regie van onafhankelijke informateurs leidt tot een betrouwbare coalitie.

woensdag, 16 maart 2022 16:57 De regie van onafhankelijke informateurs leidt tot een betrouwbare coalitie.

De coaliitievorming blijkt niet zo simpel.

Op de website Burgers van Venray kon men in de maand april 2022 reageren op de stelling:
“De regie van onafhankelijke informateurs leidt tot een betrouwbare coalitie”.
Van de reacties was 62 % het eens met de stelling, men had dus vertrouwen in het werk van de informateurs.
Oorspronkelijk zou burgemeester Kompier de kar willen trekken om tot een coalitie te komen. Maar na de gemeenteraadsverkiezing werden twee informateurs, nota bene twee ex-burgemeesters, Ingeschakeld om in Venray te proberen een coalitie van partijen te smeden die het de komende vier jaren in Venray voor het zeggen moet hebben.
Van meet af aan was er al een probleem. Zeven politieke partijen vonden dat het CDA buitenspel zou moeten blijven. De reden daarvan was de vertrouwensbreuk toen de beide wethouders uit het vorige college van B&W stapten. Hoe dan ook, het CDA werd veroordeeld tot de oppositie, waarvan Anne Thielen zegt dat ze in haar nieuwe rol met veel elan het vertrouwen in het CDA probeert te herstellen.
De beide informateurs stelden daarna vóór om allereerst met Venray Lokaal, de VVD, Samenwerking Venray en D66 de als meest voor de hand liggende coalitie te gaan smeden.
Toen bleek echter dat het “links blok”, te weten SP, PvdA en Groen Links niet tevreden was met een reserverol, zij willen immers ook aan tafel zitten over een nieuw bestuursakkoord.

Nu is het wachten of de twee informateurs daadwerkelijk de regie ten toon spreiden om een zo breed mogelijk samenwerking met alle partijen, echter zonder het CDA, voor te stellen.
Wellicht worden het toch de vier partijen, Samenwerking Venray, Venray Lokaal, D66 en de VVD die in de komende vier jaar de dienst gaan uitmaken in Venray.
Mogelijk komt men dan de linkse partijen dan met een vijfde wethouder tegemoet.
De stichting Burgers van Venray wacht af wat de toekomst ons brengt.
Enkele reacties die op de website werden geplaatst willen we u niet onthouden.
Jan is het niet eens met de stelling omdat hij twijfelt aan de integriteit van de informateurs.
De formatie moet volgens hem gebeuren door de partij die het grootste is geworden. Zo nodig aangevuld met de op één na grootste partij. Dat is democratisch en het volgt de wens van de kiezers. Met formateurs die enkel en alleen van de gevestigde orde partijen komen heb je al snel de kans dat de lokale winnaar buitenspel wordt gezet. En erger nog, de formateurs zullen het beleid van hun komaf maximaal willen doorvoeren. Voorbeelden genoeg in het land. Dus geen informateurs maar maximale openheid.
Theo is het wèl eens met de stelling en geeft als zijn mening dat het in het belang van Venray is als er gezocht wordt naar een coalitie die de belangen van Venray in zijn geheel als gemeente nastreeft. Het is belangrijk dat er verder gekeken wordt dan de belangen van de partijen afzonderlijk en afstemmen waar dat tot handjeklap kan komen. Venray kan beter.
Daarvoor moeten partijen laten zien welke partijprogramma's en doelen ze hebben of kunnen ondersteunen, waar we als hele gemeente wel bij varen. Dat zoeken naar deze gezamenlijke doelen en draagvlak kan best door buitenstaanders gebeuren. Zij zien vaak ook andere mogelijkheden.
De crisis na vertrekken van wethouders en burgemeester zie ik als een positieve zaak, omdat hiermee een halt is toegeroepen aan "ons kent ons" en "wij weten wel wat goed voor u (en ons) is". De gemeenteraad heeft laten zien dat zij er stonden toen het nodig was. Ik heb er vertrouwen in dat er weer een goed team komt te staan.

REACTIES

Na de verkiezing van de raad nu naar een coalitie.

Met de verkiezingsuitslag nog vers in het geheugen wordt er niet meer naar de burgers van Venray geluisterd. De grootste partij heeft echter niet meer zoals vroeger vanzelfsprekend het voorrecht om het voortouw te nemen bij het zoeken......

Lees verder