ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

Informatie van de veiligheidsregio Limburg-Noord.

donderdag, 10 maart 2022 12:58 Informatie van de veiligheidsregio Limburg-Noord.

Voorbereiding op vluchtelingenstroom uit Oekraïne

De Russische aanval op Oekraïne laat ons niet onberoerd. We veroordelen deze aanval ten scherpste. We leven mee met de mensen in Oekraïne en iedereen die door deze oorlog getroffen wordt.

De situatie in Oekraïne en de gevolgen daarvan voor Europa volgen we nauwlettend. We bereiden ons voor op de komst van mensen die moeten vluchten voor het oorlogsgeweld. Als veiligheidsregio’s hebben we hierin samen een verantwoordelijkheid. Binnen onze regio gaan we in samenspraak met gemeenten en andere betrokkenen op zoek naar geschikte opvanglocaties. Zodra hier meer duidelijkheid over is informeren u hier over.

We zien dat mensen in onze regio ontzettend meeleven met de Oekraïners en dat er mooie initiatieven en inzamelingsacties worden opgezet. Deze acties dragen we een warm hart toe. Indien u zelf hulp wilt bieden, in welke vorm dan ook, adviseren we u om dit aan te geven via de website van vluchtelingenwerk.

Meer informatie op de website van de Veiligheidsregio lees je hier: