ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

Werkgroep stop vliegbasis de Peel.

maandag, 13 september 2021 15:14 Werkgroep stop vliegbasis de Peel.

Straaljagers boven Venray
Bij veel bewoners in de omgeving van de militaire basis in Vredepeel bij Venray lijkt het nog niet bekend te zijn, maar het ministerie van Defensie heeft het plan om de daar gelegen landmachtkazerne als vliegveld in te gaan richten. Er wordt daarbij ingezet op 3600 vliegbewegingen (starten en landen) per jaar, verdeeld over 18 weken (90 werkdagen). Uitgaande van een (ook voor de moderne militair) ‘normale’ werkdag komt dit neer op gemiddeld 40 landingen en 40 starts per dag, dus 10 acties per uur. En dat met de nieuw aangeschafte F35, die meer als 110 decibel geluid produceert.
Gelet op het feit dat sinds 1993 geen (jacht)vliegtuig meer is geland op de vliegbasis en deze sinds 2012 officieel is gesloten zal de te ervaren geluidsoverlast bij reactivering in zeer forse mate toenemen. Het type jachtvliegtuig dat gebruik zal gaan maken van de vliegbasis is de F-35, ook wel bekend als de Joint Strike Fighter. Uit ervaringen bij vliegbasis Ørland in Noorwegen is gebleken dat de F-35 fors meer geluidoverlast veroorzaakt, met name voor omwonenden binnen een straal van enkele kilometers van de vliegbasis. Op papier maakt de F-35 twee keer zoveel lawaai dan de F-16. In de praktijk is het echter zelfs nog meer dan dat.
De ervaringen in Noorwegen zijn niet mals en hebben ertoe geleid dat de Noorse Defensie op grote schaal omwonenden heeft moeten uitkopen, middels een volledige schadeloosstelling.
Ook in Nederland wordt al met de F-35 gevlogen. De geluidsoverlast in Friesland is flink toegenomen door de F-35. Sinds de komst van het gevechtsvliegtuig F-35 wordt er in Friesland veel meer geluidsoverlast ervaren dan toen alleen de F-16 er vloog. Dat blijkt uit antwoorden van ruim 2000 mensen op een enquête van Omrop Fryslân. Het geluid veroorzaakt stress en slapeloosheid. Niet alleen bij de luchtmachtbasis Leeuwarden, maar ook op andere plekken in de provincie is het geluid te horen. Ruim driekwart van de ondervraagden hoort sinds de komst van de F-35 meer en zwaarder geluid. 15 procent van de ondervraagden beschouwt het geluid van de F-16 als overlast, meer dan de helft ervaart last van de F-35.
Zo'n 30 procent van de ondervraagden zegt dat het dagelijks leven negatief wordt beïnvloed door het geluid. Sommigen voelen zich beperkt in hun bewegingsvrijheid. In de zomer buiten zitten met visite en een gesprek voeren is vaak niet mogelijk. Kinderen en dieren schrikken van het geluid. Ook is thuiswerken volgens de respondenten soms lastig door het harde geluid. Bovendien heeft de overlast ook psychisch zijn weerslag, blijkt uit de enquête. Mensen lijden aan slapeloosheid en raken gestrest, boos en nerveus.
Overmatige geluidsoverlast leidt dus tot stress en andere gezondheidsklachten. Werkgroep Stop Vliegbasis de Peel acht het dan ook van groot belang dat ook onderzocht wordt wat de gevolgen op de gezondheid zijn van omwonenden (daartoe gezinnen met kinderen begrepen) als gevolg van de toename van de geluidsoverlast en de verslechtering van de luchtkwaliteit.
Al met al zal de uitvoering van dit voornemen een enorm grote impact op de regio Noordwest Limburg en Zuidoost Brabant hebben. Maar nog maar weinig mensen realiseren zich wat dit gaat betekenen. Met name de gevolgen voor de leefbaarheid en de gezondheid van bewoners in deze regio, de (recreatieve) bedrijven, en het milieu zullen groot zijn. En dat in een gebied waarin andere bronnen van emissie toch al een grote impact op onze leefomgeving hebben.
Over deze impact, de gevolgen en de mogelijkheden tot ageren verwijs ik u graag naar de website http://www.stopvliegbasisdepeel.nl/

Gerelateerde artikelen

Gezond Leefmilieu Venray daagt de gemeente uit.

Lees verder

De geluidoverlast blijkt een slechte voorbode van heropening van vliegbasis de Peel.

Lees verder