ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

De reactie van het team verslavingszorg van VvG

zaterdag, 24 juli 2021 17:18 De reactie van het team verslavingszorg van VvG

Waarom NIX 18?
Sinds 1 januari 2014 is de leeftijd waarop jongeren alcohol mogen kopen verhoogd van 16 naar 18 jaar.
Door onderzoek werd steeds duidelijker dat alcohol schadelijke gevolgen heeft voor het brein van jongeren en de ontwikkeling hiervan.
Daarnaast weten we dat juist in die jonge jaren het beloningssysteem in het brein super actief is: en die gaat op zoek naar de kick-beleving.
Echter pas later wordt het voorste deel van het brein ontwikkeld, tussen de 18 en 25 jaar. Hierin zit de rem en het kunnen overzien van de gevolgen van het gedrag. Jongeren op die leeftijd doen eerst en denken later.
Door de beschikbaarheid van alcohol te beperken worden de jongeren meer beschermd.

Wat is er al bereikt?
Sinds de invoering van de leeftijdsgrens zien we dat jongeren hun eerste alcoholische drankje gemiddeld 1 jaar later nuttigen. In Noord -en Midden Limburg is dit nu 13,1 jaar.
Weliswaar zijn ze nog geen 18 jaar, het is wel al winst, gezondheidswinst.

Alcohol in relatie tot druggebruik
Jaarlijks geeft het Trimbos Instituut de laatst bekende cijfers uit in de Nationale Drug Monitor, de laatste is van 2020. Hierin kunnen we lezen dat de stijging van drugsgebruik vooral plaatsvindt onder het uitgaanspubliek
(in de leeftijdscategorie 25 – 44 jaar). Deze vindt niet plaats in de leeftijdscategorie onder de 18. Wel is er steeds meer sprake van ‘normalisering’ van drugsgebruik. Jongeren praten er onbevangener over en daardoor lijkt het dat er meer gebruikt wordt,
maar dat is niet zo. Tot 2019 zien we bij drugsgebruik een stabilisering of zelf een dalend gebruik sinds 2003.
Vanuit preventie ligt onze focus altijd op drugs én alcohol-preventie, omdat de risico’s van alcohol vaak minder bekend zijn en het meer maatschappelijk geaccepteerd is.
Een voorbeeld om dit te illustreren is dat in Noord Limburg de laatste maand door 31 % van de jongeren (12-16 jaar) alcohol wordt gedronken, door 3 % van de jongeren wordt geblowd en door 1% van de jongeren lachgas wordt gebruikt.

Kortom de stelling is niet juist: Vanwege het alcoholverbod voor de jeugd neemt de omvang van ander drugsgebruik niet toe.

Kim Fokkens | preventiewerker
Vincent van Gogh
voor geestelijke gezondheid