ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

De reactie van de gemeente Venray

dinsdag, 29 juni 2021 16:12 De reactie van de gemeente Venray

Het college van Venray streeft naar een zo hoog mogelijk voorzieningenniveau en naar het tegengaan van een verschraling van het zorgaanbod in de gemeente. VieCuri is de initiatiefnemer voor het verplaatsen van de ziekenhuisvoorziening in de gemeente Venray. De gemeente is hierin alleen faciliterend. De gemeente en VieCuri delen het belang om een zo goed mogelijk zorgaanbod beschikbaar te hebben voor de inwoners van de gemeente Venray. De gemeente en VieCuri werken samen om de verplaatsing van de ziekenhuisvoorziening in Venray in goede banen te leiden.

Anne Thielen, voorheen wethouder gemeente Venray