ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

Het standpunt van het bestuur van het museum

donderdag, 25 maart 2021 20:46 Het standpunt van het bestuur van het museum

Stelling: Venray lijkt te klein voor een professioneel museum.
Antwoord: nee, Venray is zeker niet te klein voor een professioneel museum.

Toelichting: op de eerste plaats lichten wij het begrip ‘Professioneel Museum’ toe. De gemeente Venray definieert professioneel aldus: een organisatie wordt als professioneel beschouwd als het een medewerker met een arbeidsovereenkomst (betaald dus) van minimaal 20 uur per week in dienst heeft. Een dergelijke medewerker heeft Stichting Venrays Museum niet in dienst. Het Venray Museum is dus heden geen professioneel museum.

Op de tweede plaats is belangrijk het begrip ‘Museum’ te omschrijven. Het begrip is niet statisch maar ontwikkelt zich. Lag eerder de nadruk op het verzamelen, beschrijven, bewaren en presenteren van attributen, in de huidige tijd staat het ‘ten dienste staan van de samenleving’ veel centraler. Deze musea bieden ruimtes (letterlijk en figuurlijk) voor dialogen over het verleden en de toekomst. Zij maken die dialogen mogelijk door o.a. het verzamelen, beschrijven, bewaren en presenteren en bekendheid geven aan de materiële en immateriële getuigenissen van de mens en zijn omgeving. Musea werken in actief partnerschap met en voor diverse gemeenschappen. Musea worden steeds meer musea ‘Nieuwe Stijl’.

De vraag kan gesteld worden of groei naar een (professioneel) Museum Nieuwe Stijl, meerwaarde oplevert voor de Venrayse samenleving. Om die vraag te kunnen beantwoorden is het nodig naar de ontwikkelingen van het Venrays Museum afgelopen jaren te kijken. En die zijn buitengewoon. Na de verhuizing in 2017 naar de Borggraaf hebben én vele veranderingen én heeft aanzienlijke groei plaatsgevonden. Sinds 2017 zijn regelmatig wisseltentoonstellingen van hoge kwaliteit georganiseerd. In 2020 is een prachtige tentoonstelling over de geschiedenis van Venray gereed gekomen. Een heel professionele tentoonstelling die al veel Venrayers erg verrassend vonden. In het museum worden steeds meer ‘aanpalende’ activiteiten, zoals lezingen en discussiebijeenkomsten, georganiseerd. En dat alles is mogelijk omdat met veel organisaties en groepen uit Venray werd en wordt samengewerkt. Het Venrays Museum is gegroeid van een stand-alone organisatie naar een stevige netwerkorganisatie. De groei moge ook blijken uit de bezoekersaantallen (toch een indicatie voor de meerwaarde): in 2015 en 2016 in ‘t Freulekeshuus ca. 1500, in 2019 bijna 7000 (in de museumzaal én in het auditorium in de Borggraaf (uiteraard zijn de bezoekers aan de VVV niet meegeteld). De groei van de bezoekersaantallen toont alleen al aan dat Venray niet te klein zal zijn voor een Museum Nieuwe Stijl.

Vervolgens is de vraag wat voor verdere groei nodig is. Daarvoor is nodig:
– dat de gemeente Venray een levendig cultureel klimaat – en daar hoort een professioneel museum bij – als belangrijke voorwaarde beschouwt voor de ontwikkeling van Venray als innovatieve en creatieve gemeenschap.
– intensivering van de samenwerkingen en/of integratie van museale activiteiten.
– uitbreiding van ons netwerk, in het bijzonder met organisaties in de regio Venray.
– intensivering samenwerking met andere musea, onder andere in het kader van het project Limburgs Erfgoed Netwerk en met gezamenlijke tentoonstellingen.
– een zelfstandige organisatie met een professionele kern.
– dat belangrijke neuzen dezelfde kant op wijzen.

Als aan al die voorwaarden voldaan wordt, kan het Venrays Museum verder groeien en nog meer ten dienste staan van de Venrayse samenleving. Het wordt als het ware het bruisende Huys van de Geschiedenis van Venray met sterke externe oriëntatie.
Als aan die voorwaarden niet voldaan wordt zal het Venrays Museum in de Borggraaf tentoonstellingen laten zien zoals in het Freulekeshuus maar dan in een groter jasje. Aanpalende activiteiten worden niet of nauwelijks georganiseerd. Het wordt meer het huis van en voor personen, die actief op hun heemkundeterrein. Hun activiteiten zijn meer intern gericht, meer op hun hobby en minder op bezoekers afgestemd. Er ontstaat een meer statisch Huys van de Geschiedenis van Venray.
Beide zijn waardevol en mogelijk. Een keuze moet gemaakt worden. De richting moet helder zijn. Wij gaan voor een Museum Nieuwe Stijl. We zijn benieuwd naar de keuze van B&W, van de Gemeenteraad en van u, burger.

Bestuur Stichting Venrays Museum

Gerelateerde artikelen

Venray lijkt te klein voor een zelfstandig professioneel museum.

Lees verder