ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

De mening van BeePower Venray

woensdag, 24 februari 2021 10:34 De mening van BeePower Venray

De regio Venray is ongeschikt voor de locatie van een windpark.

De regio ongeschikt? Het is niet de regio die geschikt is of ongeschikt. Het zijn de burgers van de regio die bepalen of een plan geclassificeerd kan worden als geschikt; de combinatie van haalbaar en wenselijk. Er is een aantal factoren die een grote en belangrijke rol speelt bij de vaststelling of een windpark in Venray gewenst is.

Vanuit BeePower, de lokale energie coöperatie van Venray zou u in eerste instantie wellicht verwachten dat het antwoord op de vraag of er windmolens moeten komen in Venray bevestigend zou zijn. Dit antwoord echter is afhankelijk van juist al die factoren; ook (of misschien juist wel vooral) in de ogen van een lokale coöperatie.
Ik zal een tweetal harde voorwaarden noemen waaraan voor BeePower voldaan moet worden voor er überhaupt sprake zou mogen zijn van de ontwikkeling van windmolens binnen Venray
• Er is voorafgaand aan welk definitief besluit dan ook volledig transparante informatievoorziening geweest met alle burgers en vooral de omwonenden. Dat gaat met name over de impact die dit heeft op de leefomgeving en de gezondheid van de omwonenden. Signalen, vragen, bezwaren worden serieus genomen en er wordt de tijd genomen om deze in alle openheid met alle partijen te bespreken. Zaken als het laagfrequent geluid verdienen de volledige aandacht en accuraatheid vanuit de initiërende partijen
• Er dient maximaal ingezet te worden op de pijlers acceptatie en participatie. Het punt hierboven is een belangrijke component in de acceptatie, maar ook de mogelijke participatie speelt een belangrijke rol. Windmolens met buitenlandse eigenaren zit niemand op te wachten, de winsten stromen weg uit de regio maar de leefomgeving zit wel met de directe consequenties opgescheept. De minimale lokale participatie moet dan ook meer dan 50% zijn vindt BeePower. Daarnaast moet er ook in alle openheid gesproken worden over compensatie voor de direct omwonenden. Dat kan vanuit de participatie geregeld worden, maar kan ook apart.
Zonder een uiterst zorgvuldige invulling van deze twee punten is een project als dit bij voorbaat verloren en zal leiden tot een sterke polarisatie binnen de mensen in Venray. Als er echter een zorgvuldig proces aan vooraf gaat, dan zou de conclusie wellicht kunnen zijn dat er voldoende draagvlak is voor windmolens in Venray en dan kan zo’n project zeker succesvol zijn.

Er zijn echter ook een paar grote MAARs aan het bovenstaande.

De reden om onderzoek te doen naar de (on)mogelijkheden van een windpark komen voort uit een duurzaamheidsopgave die we hebben. Niet de gemeente Venray. We. Als burgers. Er zijn nog slechts weinigen die twijfelen aan de noodzaak van de energietransitie. Deze transitie is enorm en het vergt op dit moment vooral ook handelen. Te veel struikelen we tegenwoordig over tal van discussies die ons afhouden van daadwerkelijk in beweging komen. We kunnen nog gerust een jaar discussiëren of het opgewekte biogas in Venray nu wel meegeteld mag worden of niet. Of dat ertoe leidt dat we de doelen van 2030 al gerealiseerd hebben of niet. Maar het gaat hier niet om de doelen van de Gemeente. Het gaat om het leefbaar houden (of beter: weer leefbaar maken) van onze planeet voor onze kinderen en diens kinderen. We hebben de tijd niet meer om uitgebreid te gaan navelstaren of met elkaar in een loopgravenoorlog terecht te komen over wel of niet wind, daken volleggen of grondgebonden zonneparken. We kunnen de huidige technologie die bruikbaar en betaalbaar is niet terzijde schuiven omdat we wellicht(!) betere alternatieven zien in nieuwe onbewezen en onbetaalbare technologie.
We moeten in actie komen. Dat betekent dat we in alle openheid oplossingen in ieder geval serieus moeten overwegen, ook al zijn die niet perfect/ideaal.
Daarnaast bestaat de vrees dat als wij er als lokale Venraynaren niet gezamenlijk uitkomen dat de provinciale of landelijke overheid vergaande druk gaat uitoefenen om deze toch te realiseren. Dat is niet bedoeld als dreigement, maar het is wel bedoeld om aan te geven dat er soms bepaalde krachten spelen die niet primair gericht zijn op het verkrijgen van draagvlak, maar simpelweg zaken willen realiseren.

Met andere woorden; het is van ongelofelijk groot belang dat we de dialoog zorgvuldig, transparant en respectvol met elkaar aangaan hierover. Niet via pers, maar met elkaar. Of we nu inwoner van Venray zijn, omwonende, grondbezitter, wethouder, voorzitter van BeePower of investeerder.
Dat kost tijd. En vraagt om vertrouwen. En die dialoog leidt dan tot het antwoord op de stelling. Met indien een Ja, een breed gedragen plan. En indien het antwoord een Nee is, voldoende inzicht en begrip om aan de slag te gaan met een realistisch alternatief op de korte termijn. Zodat we de benodigde energietransitie kunnen realiseren: Voor onze kinderen

Gerelateerde artikelen

Standpunt van de gemeente Venray

Lees verder

Atlas Leefomgeving

Lees verder

KODE : Kader voor Opwekking Duurzame Energie

Lees verder

De regio Venray is ongeschikt voor de locatie van een windpark.

Lees verder