ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

Arbeidsmigranten zijn de moderne slaven van de arbeidsbureaus

maandag, 14 december 2020 11:30 Arbeidsmigranten zijn de moderne slaven van de arbeidsbureaus

Arbeidsmigranten komen vrijwillig naar Venray.

In de maand januari 2020 stond op de website Burgers van Venray een stelling die zowel prikkelend als suggestief was.
Men kon namelijk reageren op de stelling :
Arbeidsmigranten zijn de moderne slaven van de arbeidsbureaus.
Vooral het daarbij gebruikte woord “slaven” was voor enkele respondenten reden om zich daarvan te distantiëren.
Het was natuurlijk geenszins de bedoeling de arbeidsmigranten als slaven te betitelen.
Natuurlijk bestaan er geen slaven meer, althans niet in Nederland.
De bedoeling was om aan te geven dat arbeidsmigranten die om financiële redenen hun land verlaten om hier vrijwillig te komen werken, zich dan soms “slaafs” moeten schikken in datgene wat de arbeidsbureaus voor ze geregeld hebben. Dat was de intentie van de gekozen stelling.
Verreweg de meeste respondenten hebben de betekenis van die woordkeuze begrepen.
Een enkeling begreep de verwijzing naar de slavernij uit het verre verleden helaas niet.

Er hebben in januari ca. 800 unieke personen de website bezocht. Daarvan was 74 % het eens met de stelling. Overigens blijkt uit de meeste reacties van de 26 % oneens stemmers dat de arbeidsmigranten er zelf voor kiezen om hier te komen werken.
Het is aan te bevelen om de diverse reacties nog eens na te lezen op de website Burgers van Venray bij de groep ‘vorige stellingen”. Sommige daarvan staan hierna vermeld.

Femke is het eens en stelt dat ze hierheen komen en alles achterlaten om werk te doen waar we hier blijkbaar onvoldoende mensen voor kunnen vinden. Ze verdienen, net als iedereen, respect, een menselijke behandeling en normale arbeids- en woonomstandigheden.
Peter denkt dat de gemiddelde Nederlander niet op zo' n wijze wil werken. Meer dan een werkdag van 8 uur, meer dan 5 werkdagen in de week. Dan nog een slecht salaris en de huisvesting is ook nog eens kostbaar voor de arbeider. Misschien moet je afvragen of we al dat werk wel in Nederland moeten doen en niet in Polen of zo. Hoeven die mensen ook niet naar Nederland te komen.
Truus is kort en bondig: Er wordt misbruik van gemaakt. Laten ze veel uren maken voor weinig geld. Daardoor kiezen sommige werkgevers zelfs liever voor hun als voor een Nederlandse werknemer.
Vivian Cornelissen motiveert waarom ze het oneens is met de stelling.
Arbeidsmigranten komen vrijwillig hierheen. In hun thuisland kunnen ze nauwelijks geld verdienen in het gebied waar ze wonen. Ze komen een aantal seizoenen achter elkaar en verdienen hier het geld, waar ze vervolgens in hun thuis-dorp een mooi huis van kunnen bouwen, voor henzelf en/of voor hun gezin. Na een aantal jaren hier seizoensarbeid te hebben gedaan, hebben ze het thuis ook zodanig voor elkaar, dat ze het verder wel redden met het kleine loontje dat ze in hun thuisland gaan verdienen.
Arbeidsmigranten moeten in Nederland natuurlijk een fatsoenlijke plek hebben om te verblijven. Maar wij Nederlanders moeten ook vanuit hun perspectief kijken. Bijvoorbeeld het aantal uren dat ze werken: Vele arbeidsmigranten willen juist veel uren maken. Ze zijn juist hier om geld te verdienen.
Echte misstanden en malafide uitzendbureaus moeten aangepakt worden. Maar wij Nederlanders mogen wel wat vaker vanuit het perspectief van de arbeidsmigrant de zaken bekijken in plaats van alleen vanuit onze Nederlandse kant.
Ab Ribbink is van mening dat er in Nederland, maar ook in Venray gunstige uitzonderingen zijn waarbij de arbeidsmigranten fair worden beloond en gehuisvest. Echter er zijn ook nog steeds veel misstanden, waarbij er onterechte of te hoge vergoedingen worden ingehouden van hun salaris. De arbeidstijden en woonomstandigheden inhumaan genoemd moeten worden.
Het rapport van het aanjaagteam geeft hiervan goede voorbeelden en aanbevelingen. Dit is op termijn niet houdbaar en vraagt om betere wetgeving en controle op naleving, inclusief boetes voor zowel de bureaus als de afnemende ondernemers. De laatsten zijn veelal op de hoogte van de situatie, maar gaan voor kort gewin.
Joos L. heeft moeite met het woord slavernij, tevens is voor hem de link met het arbeidsbureau niet duidelijk. Wat hem wel duidelijk is, is dat veel Nederlanders weinig in de weg gelegd wordt om zich te onttrekken aan het arbeidsproces en daarbij toch in hun levensonderhoud worden voorzien door allerlei uitkeringen en voorzieningen. Versoberingen van deze voorzieningen zal positief bijdragen om toch deel te nemen aan het arbeidsproces. Hierdoor ontstaat de situatie dat we arbeidsmigranten "minder of niet " nodig hebben. Deze mensen komen vrijwillig naar ons land in de hoop hier een goed inkomen te verwerven. Dat hierbij niet altijd alles van een leien dakje gaat is niet goed te praten en er moet tegen opgetreden worden. Met name de illegale "slechte huisvesting" in vooral het buitengebied, in en rond agrarische bedrijven, is voor velen een doorn in het oog. Streng toezicht hierop is dringend noodzakelijk.
Wim geeft aan dat mensen er zelf voor kiezen om hierheen te komen. Echter vaak worden ze als tweederangsburgers behandeld door de diverse uitzendbureaus en worden uitgebuit. Slechte huisvesting en uitbuiting roept negatief gedrag op bij de arbeidsmigranten. Hierdoor ontstaat een negatief beeld van de gemiddelde arbeidsmigrant. Dit terwijl het slechts een kleine groep is die overlast bezorgt. Veel arbeidsmigranten zijn al goed geïntegreerd in de samenleving in Nederland. Velen wonen met hun gezin in de woonwijken van Venray en zij hebben zich aangepast. Zij werken hard en leveren puik werk af. Zij voeren werkzaamheden uit die gewone Nederlanders niet willen doen.

REACTIES

Corrie Kok : oneens

Ik stem oneens omdat ik het uiteraard niet eens met de manier waarop de arbeidsmigranten gehuisvest worden. Gelukkig hoeven zij zich niet druk te maken over een eventueel industriegebied richting Overloonseweg het Spurkt. Dat is voorlopig van de baan en hoeven zij zich niet in te spannen voor het slaven werk in die blokkendozen. Toch nog een lichtpunt in deze donkere dagen na de kerst.

Geef uw reactie.

Jan: eens

Eens. Wel is moderne slavernij wat zwaar aangezet. Ik zie het meer als Intensieve menshouderij zoals beschreven door Jaap Peters. Quote “Om deze 'intensieve' manier van leven en werken te beschrijven, is een voor de hand liggende metafoor gekozen. Een metafoor die de relatie legt tussen de inrichting van de intensieve landbouw en 'intensieve' organisaties. De parallellen zijn frappant”

Interessante kost. De arbeidsmigranten komen niet voor de lol. Er zijn situaties waar ze opgehokt worden in oude verbouwde varkensstallen of trailerparks. Dit voel niet goed....

https://www.managementboek.nl/boek/9789055943289/intensieve-menshouderij-jaap-peters

Geef uw reactie.

beheerder website: eens

Vriendelijk verzoek om reacties op deze site enkel en alleen te relateren aan de betreffende stelling.
.

Geef uw reactie.

Peter Mooren: eens

Nederland vergrijst en we hebben de arbeidsmigranten nodig voor het behoud van onze welvaart en levensonderhoud, maar wel op een wijze waarbij juiste beloning, huisvesting en adoptatie in de lokale 'inclusive' gemeenschap ook wordt meegenomen.

Gezien de ontwikkelingen van de afgelopen 20 jaar zijn en raken deze aspecten steeds verder uit balans;
- beloning blijft ver achter bij de middelen die nodig zijn voor een menswaardige levensonderhoud
- huisvesting is niet geregeld waardoor het gros van deze arbeidsmigranten worden gehuisvest tegen woekertarieven in 'werkkampen'
- adoptatie in de lokale gemeenschap wordt nagenoeg onmogelijk gemaakt met als resultaat dat er wrijving ontstaat tussen deze bevolkingsgroepen

De arbeidsmigranten en bewoners van de lokale gemeenschap zijn de grote verliezers van de huidige situaties ten faveure van een handvol grondspeculanten, projectontwikkelaars, werkhandelaren en huizenmelkers;
en onze (lokale) overheid is het orgaan dat deze ongewenste situaties mogelijk maakt.

Een initiatief voor nieuwe ontwikkeling is een prima zaak maar koppel aan een dergelijk innitiatief ook acceptabele huisvesting en al het overige dat vereist is voor een menswaardige omgeving.

Geef uw reactie.

Uw naam *: oneens

Deze vergelijking vind ik nogal pretentieus en abject. Schandalig

Geef uw reactie.

Nelleke Verberkt-Sondervan: oneens

De Arbeidsmigranten hebben zelf de keuze om naar het buitenland te gaan. Mijn mening is het vooruitzicht om veel geld te verdienen in het buitenland en dit daarna weer uit te geven in hun eigen land de grootste drijfveer. Zij kunnen er ook voor kiezen om hun eigen land op te bouwen.

Geef uw reactie.

Corrie Kok : oneens

Slaven is een verkeerde woordkeuze om de werkende mens aan te duiden . Of men nu uit Polen komt of Amerika, etc. In Nederland werken veel mensen uit de diverse werelddelen. En niet iedereen wenst ""slaaf"" genoemd te worden. Het is minderwaardig om hardwerkende medemensen af te doen als uitbuiters, slaven, bedelaars, hier past GEEN vooroordeel. Nederland heeft zijn rijkdom te danken aan juist die mensen die de moed hadden om te emigreren. Dat Polen relatief dichtbij te bereiken is met (eigen) vervoer is een voordeel. Hoeveel mensen uit Nederland gaan niet op vakantie naar het buitenland , heel gewoon voor de rijke Nederlander en vaak maar voor enkele weken. Geld verbrassen en maar schelden op die buitenlanders
in het thuisland. De huisvesting van deze hardwerkende medemens kan inderdaad beter en niet weg gepropt op een armoedig industrie terrein of een vervallen camping. Het is om je dood te schamen.
Gun iedereen zijn leven en kans om een goed bestaan op te bouwen, het liefst met elkaar, zonder haat en nijd.

Geef uw reactie.

René Lenards: eens

In Nederland wonen ongeveer 1[EEN] miljoen mensen met een uitkering . Niet iedereen daarvan kan werken er zijn uitzonderingen
dat is duidelijk. Maar heel veel mensen met een uitkering kunnen wel werken. Passende arbeid is goed maar als dat werk er niet is moet je ook bereid of verplicht zijn ander werk aan te nemen. Je moet juist trots zijn als je je eigen inkomen verdiend en niet willen dat andere daar voor moeten zorgen. UWV is er voor om zoveel mogelijk mensen aan werk te helpen.
Als daar meer aan gedaan wordt hebben we weinig tot geen arbeidsmigranten nodig en ook geen rijke uitzendbureaus .
F.v.G schrijft in Polen is 4 euro per uur normaal en 12 euro per uur een top salaris. Maar Polen is geen Nederland.
Als je -arbeidsmigranten uit Polen haalt moet je minimaal het Nederlandse minimale loon betalen .
Dat is voor 2021 € 10,80 bruto per uur daar komt bij toeslagen voor overuren huisvesting en reis kosten.
Als dat ook gebeurd zijn arbeidsmigranten veel duurder dan Nederlander. Maar ze werken hier omdat ze goedkoop zijn.
Daarom deze juiste stelling

Geef uw reactie.

Jos: eens

Veel landgenoten willen zulk werk niet doen; maar wél de vruchten plukken!
M.b.t. onze welvaart willen de arbeidsmigranten gelukkig wél dat werk doen!! Dus gelijke behandeling
op alle fronten mbt onze landgenoten.

Geef uw reactie.

Femke: eens

Eens, ze komen hierheen en laten alles achter om werk te doen waar we hier blijkbaar onvoldoende mensen voor kunnen vinden. Ze verdienen, net als iedereen, respect, een menselijke behandeling en normale arbeids- en woonomstandigheden.

Geef uw reactie.

Hans: eens

Eens. Zij doen het werk wat mensen in onze maatschappij niet willen doen. Daar moet je blij om zijn. Een betere behandeling en betere arbeids- en woonomstandigheden zou hier op z'n plaats zijn.

Geef uw reactie.

Peter: eens

Ik denk dat de gemiddelde Nederlander niet op zo' n wijze wil werken. Meer dan een 8 urige werkdag, meer dan 5 werkdagen in de week. Dan nog een slecht salaris en de huisvesting is ook nog eens kostbaar voor de arbeider. Misschien moet je afvragen of we al dat werk wel in Nederland moeten doen en niet in Polen of zo. Hoeven die mensen ook niet naar Nederland te komen.

Geef uw reactie.

Janneman: oneens

Zoek eerst maar eens uit wat het woord "slaaf" voor gruwelijke inhoud heeft. Daar is hierin die mate geen sprake van. De stelling is daardoor super suggestief en draagt niet bij aan het oplossen van de problemen die er echt wel zijn.

Geef uw reactie.

Jelske: eens

Hoge huren voor kleine woonruimte die vaak nog gedeeld moet worden is maar één aspect van de manier waarop deze mensen uitgebuit worden.

Geef uw reactie.

Theo: eens

Zie hoe ze gehuisvest zij b.v Aan de Henry Dunantstraat In wooncontainers, het lijk wel een concentratiekamp.Met hekken,camerabewaking,slagbomen en met bewaking(eufemistisch toezichthouder)Het ligt ,met de snelweg ertussen, vrijwel in de woonwijk Anthoniusveld. Toch mochten de inwoners van Oostrum mee beslissen over de komst van het kamp.(politiek wel handig,weinig protest!!)Arbeidsmigranten is :UITBUITING,INHUMAAN,er wordt verdiend aan arbeid en aan wonen.

Geef uw reactie.

Gerry: eens

Deze mensen doen het vuile werk wat de Nederlander niet wil doen en blijven liever in de bijstand.

Geef uw reactie.

Truus: eens

Er wordt misbruik van gemaakt. Laten ze veel uren maken voor weinig geld. Daardoor kiezen sommige werkgevers zelfs liever voor hun als voor een Nederlandse werknemer.

Geef uw reactie.

Vivian Cornelissen: oneens

Arbeidsmigranten komen vrijwillig hierheen. In hun thuisland kunnen ze nauwelijks geld verdienen in het gebied waar ze wonen.. Ze komen een aantal seizoenen achter elkaar en verdienen hier het geld, waar ze vervolgens in hun thuis-dorp een mooi huis van kunnen bouwen, voor henzelf en/of voor hun gezin. Na een aantal jaren hier seizoensarbeid te hebben gedaan, hebben ze het thuis ook zodanig voor elkaar, dat ze het verder wel redden met het kleine loontje dat ze in hun thuisland gaan verdienen.
Arbeidsmigranten moeten in Nederland natuurlijk een fatsoenlijke plek hebben om te verblijven. Maar wij Nederlanders moeten ook vanuit hun perspectief kijken. Bijvoorbeeld het aantal uren dat ze werken: Vele arbeidsmigranten willen juist veel uren maken. Ze zijn juist hier om geld te verdienen.
Echte misstanden en malafide uitzendbureaus moeten aangepakt worden. Maar wij Nederlanders mogen wel wat vaker vanuit het perspectief van de arbeidsmigrant de zaken bekijken in plaats van alleen vanuit onze Nederlandse kant.

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens

zij doen het werk dat wij nette nederlanders onze handen niet aan vuil maken

Geef uw reactie.

Francien: eens

eens deze mensen worden soms niet overal vreselijk uitgebuit ,24 uur pd werken voor n hongerloon en hoge kosten voor het huren van woonruimte

Geef uw reactie.

Ab Ribbink: eens

In Nederland, maar ook Venray zijn er gunstige uitzonderingen waarbij de arbeidsmigranten fair worden beloond en gehuisvest. Echter er zijn ook nog steeds veel misstanden, waarbij er onterechte of te hoge vergoedingen worden ingehouden van hun salaris. De arbeidstijden en woonomstandigheden inhumaan genoemd moeten worden.
Het rapport van het aanjaagteam geeft hiervan goede voorbeelden en aanbevelingen. Dit is op termijn niet houdbaar en vraagt om betere wetgeving en controle op naleving, inclusief boetes voor zowel de bureau's als de afnemende ondernemers. De laatste zijn veelal op de hoogte van de situatie, maar gaan voor kort-gewin.

Geef uw reactie.

wim: eens

eens met de 3 hieronder , eerst de eigen mensen aan de gang en dan aanvullen met buitenlanders .
jammer dat we hier veel mensen thuis hebben zitten die een uitkering krijgen en buitenlanders het werk moeten komen doen er wordt heel veel geld weggegooid want de buitenlanders gaan ook geregeld voor langere tijd terug en krijgen behoorlijk lang ww in eigen land van Nederland .
het kost onze maatschappy heel veel geld wat de werkende toch op moeten brengen .
het gaat dubbel op nederlanders zitten thuis en de buitenlanders bouwen ook rechten op die uitgekeerd moeten worden .
we zijn een heel rijk land omdat we ons dit kunnen veroorloven .

Geef uw reactie.

LOES van Asyen: eens

Ik vind ook dat er eerst naar onze eigen Nederlandse mensen gekeken moeten worden, gewoon aan het werk zetten zeker die te lui zijn om te werken . Het geeft de mens zijn eigen waarde terug dat hij een steentje bijdraagt aan de samenleving is normaal .Ik had vroeger ook geen keus om een baan uit te zoeken die mij paste .

Geef uw reactie.

Willum : eens

Het feit dat uitzendbureaus garen spinnen bij het werven van personeel zegt meer over het falend beleid van de UWV's dan over de inzet van arbeidsmigranten.

Geef uw reactie.

Steger: eens

Natuurlijk is dat zo. De uitzendbureaus willen er natuurlijk grof aan verdienen, enkele uitgesloten.

Geef uw reactie.

JoosL: oneens

Het woord slavernij in de mond nemen is naar mijn mening helemaal misplaatst. Tevens is voor mij de link met het arbeidsbureau niet duidelijk. Wat me wel duidelijk is. is dat veel Nederlanders weinig in de weg gelegd wordt om zich te onttrekken aan het arbeidsproces en daarbij toch in hun levensonderhoud worden voorzien door allerlei uitkeringen en voorzieningen. Versoberingen van deze voorzieningen zal positief bijdragen om toch deel te nemen aan het arbeidsproces. Hierdoor ontstaat de situatie dat we arbeidsmigranten "minder of niet " nodig hebben. Deze mensen komen vrijwillig naar ons land in de hoop hier een goed inkomen te verwerven. Dat hierbij niet altijd alles van een leien dakje gaat is niet goed te praten en er moet tegen opgetreden worden. Met name de de illegale "slechte huisvesting" in vooral het buitengebied, in en rond agrarische bedrijven, is voor velen een doorn in het oog. Streng toezicht hierop is dringend noodzakelijk.

Geef uw reactie.

Willum: eens reageert op JoosL : oneens

Ik ben het helemaal met je eens Joos, met name je verwijzing naar de voorzieningen. Slavernij in de stelling houdt mijns inziens in dat arbeidsmigranten zich slaafs, maar wel willens en wetens, zich laten inzetten waar Nederlandse werkzoekenden niet voor te porren zijn.

Geef uw reactie.

Saalmink: eens

Ze worden uitgebuit,hebben geen rechten

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens

Het is een schande dat als je in de bijstand of ww zit, je werk mag weigeren. Alsof het een recht is, te teren op de maatschappij. Daar zou veel meer druk achter moeten zitten. Werkweigering is gekort worden op je uitkering. Als de politiek zich hier eens mee bezig houd, en zorgt dat onze luiwammesen in de uitkering eens gaan werken voor hun geld, dan hebben we niet zoveel arbeidsmigranten nodig. Ik vind het walgelijk dat er zoveel hierheen gehaald worden, dat daar alles voor uit de kast gehaald wordt om ze te huisvesten. Er is 1 persoon in Venray, die zich in zijn handjes wrijft, Frank van Gool. En als je dan leest hoeveel er in het hele land van deze arbeidsmigranten zitten, dan vraag ik met toch echt af waarom? Zoveel mensen in de uitkering, zet ze aan het werk, eventueel met omscholing. Scheelt ook weer meteen een hoop uitkering, en er hoeven geen extra woningen uit de grond gestampt worden voor die mensen.

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens

Er is er maar 1 die er rijk van wordt en dat zijn niet de arbeidsmigranten en ook niet de samenleving. Twee keer raden wie het dan wel is?

Geef uw reactie.

Toon van Hoof: oneens

Oneens. Deze mensen komen vrijwillig hier naar toe om te werken. Zij kunnen hier nogal wat meer verdienen als in hun thuisland en daar is ook niks mis mee. Ik heb de indruk dat veel mensen weinig tot geen ervaring hebben met arbeidsmigranten. Onze ervaring , zowel in de agrarische sector als in de bouw, is dat ze prima hun werk verrichten, plichtsgetrouw zijn en prima en netjes gemanierd zijn en prettig in de omgang.
Verschillenden van hen werken al jaren voor dezelfde baas en enkelen hebben zelfs hun gezin over laten komen. Verschillende bedrijven in de buurt hebben ook seizoenwerkers. Nul punt nul last van. de producten zullen toch van het land af moeten. De Nederlandse burger wil toch eten en het liefst ook niet teveel voor betalen. De Nederlandse arbeidsmarkt kan echt niet meer zonder arbeidsimmigranten. Degenen die hard roepen dat dat wel zo is nodig ik uit om hetzelfde werk te komen doen en dat is echt niet alleen smerig of zwaar werk. gewoon bessen plukken, sla planten asperges oogsten, beton werken etc. Het is werk dat voor 10-15 jaar terug gewoon door Nederlanders gedaan werd maar waar tegenwoordig niemand zijn hand naar uitsteekt. En natuurlijk moet hun huisvestiging goed geregeld zijn. Dat is een eerste vereiste. Het probleem is dat veel te veel mensen tolereren niks meer van elkaar. En of die overlast veroorzaakt wordt door Nederlandse buren of arbeidsimmigranten maakt niks uit al krijgen deze laatsten vaak en veel eerder de schuld. Moderne slaven. Wat een stelling!!

Geef uw reactie.

Ine : eens

Uitzendbureaus verrijken zich door wonen en werken te koppelen. Helaas slechte ervaring doordat sociale woning aan uitzendbureau verhuurt werd en wij als buren een overlast ervaarde van buitensporig drank en drugs gebruik en overbewoning . Hierover melding bij wonen Limburg en gemeente Venray gedaan . Loste helaas niets op omdat het om shortstayers gaat die niet ingeschreven stonden bij GBA . Conclusie Gemeente Venray heeft geen zicht hoeveel arbeidsmigranten werkelijk in de gemeente verblijven en Wonen Limburg verschuilt zich achter allerlei uitvluchten. Gevolg een onveilig gevoel in je buurt omdat het onbekende mannen zijn die ook nog eens sterk wisselen in samenstelling

Geef uw reactie.

Fun Vermeulen: oneens

Heden ten dagen zijn de rechten van deze mensen ook beschermd zeker als dit gaat uitzendbureau ‘s. Dit hoort gekontroleerd te worden door de overheid

Geef uw reactie.

Frank : eens

Ze worden uitgebuit moeten voor elk wissewasje betalen zodat ze soms al 34% van hun loon inleveren aan het uitzendbureau ( otto )

Geef uw reactie.

wim: oneens

Mensen kiezen er zelf voor om hier naar toe te komen. Echter vaak worden ze als tweederangsburgers behandeld door de diverse uitzendbureaus en worden uitgebuit. Slechte huisvesting en uitbuiting roept negatief gedrag op bij de arbeidsmigranten. hierdoor ontstaat een negatief beeld van de gemiddelde arbeidsmigrant. Dit terwijl het slechts een kleine groep is die overlast bezorgt. Veel arbeidsmigranten zijn al goed geintegreerd in de samenleving in nederland. Velen wonen met hun gezin in de woonwijken van Venray en zij hebben zich aangepast. Zij werken hard en leveren puik werk af. Zij voeren werkzaamheden uit die gewone nederlanders niet willen doen.

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens

Omdat ze een lager salaris krijgen en werk doen die veel Nederlanders niet meer willen doen

Geef uw reactie.

Henk jansen: eens

Deze mensen worden onderbetaald en krijgen daarbij ook nog een slechte huisvesting

Geef uw reactie.

Ineke: oneens

Arbeidsmigranten willen graag werken en hier hebben ze die kans. Daarom vind ik het geen slaven. Soms worden ze niet netjes behandeld, dat is totaal verkeerd. Maar met de chalets hebben ze in ieder geval goede huisvesting. Vaak is het ook seizoenswerkloosheid en gaan ze daarna weer naar hun eigen huis elders.

Geef uw reactie.

Joke: eens

Arbeidsmigranten kiezen er natuurlijk zelf voor om hun land te verlaten om het hier beter te hebben. Maar hier worden ze vaak minder goed behandeld en betaald dan autochtonen.
En dan heb je nog het nimby-effect: niemand wil ze eigenlijk in hun buurt of straat.

Het blijft een lastig dilemma.
Mijn ervaringen is dat heel veel arbeidsmigranten niet deelnemen aan de Nederlandse samenleving, hun cultuur is heel anders en vaak zijn ze, vooral in de weekend, behoorlijk luidruchtig, natuurlijk niet allemaal!

Geef uw reactie.

Menigeen zal zich wel eens afvragen “wat doen al die Oost-Europese mensen hier”. We noemen ze arbeidsmigranten en dat ervaren we als een inmiddels bekend verschijnsel.
Het kenmerkende van al deze arbeidsmigranten is, dat ze bereid zijn om huis en have te verlaten om elders meer, of makkelijker, geld te verdienen dan in hun eigen......

Lees verder