ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

Dit is de reactie van de gemeente Venray

zondag, 27 september 2020 11:52 Dit is de reactie van de gemeente Venray

Een ambtenaar, die ergens in het gemeentehuis, achter zijn bureau dikke beleidsplannen zit te tikken. Gelukkig ligt die tijd achter ons. We gaan steeds meer naar een situatie waarin we samen met onze inwoners aan plannen werken voor Venray. Dat proberen we te doen door inwoners in het beginstadium van planvorming te betrekken. Soms vragen we inwoners om mee te denken, soms om mee te praten en soms zelfs om mee te beslissen. Zo gaan we naar een situatie toe waarin we niet vóór onze inwoners plannen voor Venray maken, maar mét.

De gedachte om samen met inwoners plannen te maken voor Venray en inwoners al in een vroeg stadium bij die plannen te betrekken is onderdeel van het coalitieakkoord en het collegeprogramma en daarmee ook een belangrijke ambitie van de gemeentelijke organisatie. Vaak zijn inwoners expert als het gaat om hun leefomgeving en zou het zonde zijn om hun expertise niet te gebruiken.

Maar dat is niet het enige. Niet alleen in Venray zien we deze trend, ook landelijk. Neem bijvoorbeeld de Omgevingswet. Ook die gaat uit van principes als loslaten en vertrouwen en over ruimte voor ideeën van initiatiefnemers. Daarbij speelt participatie een belangrijke rol. Immers: in hoeverre hebben die initiatiefnemers betrokkenen meegenomen in hun plan? Het is de rol van de gemeente om ervoor te waken dat al die stemmen goed worden gehoord en daarna samen een belangenafweging te maken. Dus ook binnen de Omgevingswet is participatie heel belangrijk.

De afgelopen weken kwamen inwoners samen om te praten over de toekomst van onze omgeving. Oftewel: wat komt er in de Omgevingsvisie van Venray? Het waren weer de eerste ‘grotere’ bijeenkomsten in corona-tijd. Natuurlijk volgens de coronarichtlijnen, dus op afstand en met een beperking als het gaat om de aanwezigen. Het is allemaal anders, maar het was goed om weer van gedachten te wisselen met inwoners. De ideeën van inwoners, worden, net als de opbrengsten van de eerdere enquête verwerkt in de Omgevingsvisie. Daar kun je op https://omgevingsvisie.venray.nl alles over lezen.

De bijeenkomsten maakten duidelijk dat participatie in coronatijd op nieuwe moeilijkheden stuit. Grote bijeenkomsten zijn op dit moment lastig te organiseren, maar de ambitie om participatie mogelijk te maken blijft onverminderd overeind. Daarom zullen we in coronatijd andere manieren moeten vinden. Kleinere bijeenkomsten, of juist online participatie. En dan is het belangrijk altijd in het oog te houden dat participatie laagdrempelig en toegankelijk moet zijn voor al onze inwoners. Dat we iedereen kunnen betrekken: jong en oud, man en vrouw, met een Nederlandse en met een migratieachtergrond, praktisch en theoretisch opgeleid. In het hele land zoeken gemeenten naar goede, toegankelijke en laagdrempelige manieren voor participatie in coronatijd. Wij hebben de ideale oplossing nog niet, maar we doen volop ons best.

Heb jij ideeën over hoe wij ook in coronatijd participatie op een goede manier kunnen vormgeven? Laat het ons dan gerust weten! Want, zoals gezegd, die ambtenaar die in het gemeentehuis (of, in dit geval, op een thuiswerkplek) alleen aan beleidsplannen werkt, dat behoort echt tot het verleden!