ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

Vastgoedontwikkelaar Venterra over supermarktlocaties.

zondag, 29 maart 2020 18:57 Vastgoedontwikkelaar Venterra over supermarktlocaties.

Het gesteggel over supermarktlocaties in Venray is niet fraay.

Met deze stelling ben ik het eens. Op dit moment is de detailhandel aan nogal wat veranderingen onderhevig. Natuurlijk heeft internet hier een grote invloed op. Daarnaast verandert ook de maatschappelijke context en wordt winkelen steeds minder een vrije tijdsbesteding en moet winkelen vooral makkelijk en snel gaan. Deze veranderingen brengen voor ondernemers in de detailhandel maar ook voor eigenaren van winkelpanden veel veranderingen en ook onzekerheden met zich mee. Winkelpanden komen structureel leeg te staan, parkeren moet maximaal gefaciliteerd worden, individuele service wordt steeds belangrijker en de openingstijden van de winkels zijn aan veranderingen onderhevig. Juist in deze tijd moet de lokale overheid de partij zijn die boven alle individuele belangen staat en sterk sturing geeft aan het proces waarin de bebouwde omgeving zich moet aanpassen aan deze veranderingen. In de basis is dit natuurlijk best lastig. De vraag is wat straks het beste gaat werken. Gaan we alle winkels in de periferie van Venray vestigen met grote parkeerplaatsen voor de deur en gaan we van het winkelcentrum een woongebied met horeca voorzieningen maken. Of gaan we juist de winkelfuncties in het centrum versterken. Belangrijk is wel dat hier een duidelijke visie over bestaat die door de meerderheid wordt gedragen.
In de gemeente Venray krijgen we dat op dit moment niet voor elkaar. Waar dit aan ligt daar kan ik als relatieve outsider niet exact de vinger op leggen. Dat hier echter heel snel meer rust en duidelijkheid over moet komen dat lijkt me evident. De huidige publieke discussie en onduidelijkheid straalt negatief af op het imago van de gemeente Venray. Dat willen we allemaal toch zeker niet???

Ing. Sander van Lier MRE , Directeur Venterra Onroerend Goed Realisten.