ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

De straatverlichting in Venray is onvoldoende.

donderdag, 19 december 2019 10:22 De straatverlichting in Venray is onvoldoende.

Straatverlichting op sommige plaatsen onvoldoende.

In de maand januari kon men op de website Burgers van Venray reageren op de stelling over de straatverlichting in Venray en de kerkdorpen.
De stelling was : De straatverlichting in Venray is onvoldoende.

Er is in die periode op grote schaal door maar liefst 780 inwoners van Venray gereageerd.
Het resultaat van die peiling was dat meer dan 80 % het daarmee eens was.
Opvallend is ook, dat in een groot aantal reacties verwezen wordt naar specifiek benoemde locaties in Venray waar gevaarlijke situaties zijn door slechte verlichting.
Het is om die reden aan te raden om de opmerkingen en suggesties van die personen na te lezen op de website www.burgersvanvenray.nl onder “vorige stellingen”.
Enkele algemene opmerkingen staan hierna vermeld.
Daarin wordt onder meer gewezen op de noodzaak van goed zichtbare fietsverlichting.

Ine stelt dat is er vaak verlichting (bv. bij de singels) is aan één zijde van de weg. Fiets- en voetpaden vallen op veel plekken buiten het licht van de lantaarns.
Maar het valt mij ook op dat meeste mensen wandelend en op de fiets in het donker, denk aan het singel lopen, slecht zichtbaar zijn.
Denk er zelf ook eens aan om een reflecterende band/hesje te dragen, je bent zoveel beter zichtbaar, en het verhoogt de veiligheid op de weg, zeker op de vele rotondes die Venray rijk is. En nog iets, zorg op de fiets dat je verlichting ook aan is.

Iemand met de initialen J.H.Y. schrijft:
Goede openbare verlichting draagt bij aan verkeersveiligheid, inbraakpreventie en werkt preventief door zichtbaarheid bij incidenten (drugs / geweld) op straat.
Met name de wegen buiten de bebouwde kom zijn niet overal verlicht, ook niet waar er geen scheiding is tussen snel- en langzaam verkeer.
Ook loopt de openbare verlichting achter in nieuwbouw. In een aantal gevallen duurt het erg lang voordat er openbare verlichting wordt aangebracht nadat er woningen zijn gereedgekomen.

Francien vindt dat verlichting in de binnenring voldoende is maar in de buiten gebieden slecht (of maar aan een kant), zeker als er dagelijks schoolkinderen moeten fietsen in de herfst- en wintertijd.

G.P. is van mening dat met name in de dorpen, op kruispunten de verlichting onvoldoende is. Zeker ook op de nieuwe wegen van Venray naar Broekhuizen en Well laat de straatverlichting bij bruggen en bij nieuwe bochten ERNSTIG te wensen over. Dit is op plaatsen erg gevaarlijk.

Wim vindt dat er op een uitzondering na, goede openbare verlichting in Venray is. Hij geeft aan dat het ombouwen naar led een goede zaak is.

REACTIES

Goede verlichting op straat bevordert de veiligheid.

Iedereen van ons heeft wel eens meegemaakt dat men zich ’s avonds of ’s nachts enigszins onveilig voelt op slecht verlichte fiets- en/of voetpaden.
Vooral in het buitengebied van Venray is daarvan meer sprake dan in de bebouwde kom van Venray. Recentelijk......

Lees verder