ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

De gemeente Venray over de ziekenhuislocatie.

maandag, 02 december 2019 19:56 De gemeente Venray over de ziekenhuislocatie.

De gezamenlijke reactie van wethouders Anne Thielen en Jan Loonen.

Ook de gemeente Venray hecht waarde aan een zorgvuldige afweging in het haalbaarheidsonderzoek. Kwaliteit gaat daarbij boven snelheid. Het haalbaarheidsonderzoek is een complexe klus waarbij diverse afwegingen en belangen een rol spelen.

We zijn met verschillende belanghebbenden en betrokkenen in gesprek. Ik noem sportverenigingen, de beheerstichting van het sportpark, de Kerngroep Gezondheidszorg Venray 2.0, wijkraden en anderen. Dit vergt veel overleg en een grote inzet van zowel gemeente als VieCuri.

Het haalbaarheidsonderzoek concentreert zich vooralsnog op de ruimtebehoefte die VieCuri na een verplaatsing heeft en of dat past op de beoogde nieuwe locatie, De Wieën.

In het belang van zorgvuldigheid, treden we bij de afronding van het haalbaarheidsonderzoek in één keer naar buiten. We verwachten dat het haalbaarheidsonderzoek naar de mogelijke verplaatsing van het VieCuri ziekenhuis binnen Venray in het voorjaar van 2020 is afgerond.

Gerelateerde artikelen

De reactie van VieCuri Medisch Centrum.

Lees verder

De stilte rond de locatiekeuze ziekenhuis duurt te lang.

Lees verder