ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

De reactie van VieCuri Medisch Centrum.

woensdag, 27 november 2019 20:27 De reactie van VieCuri Medisch Centrum.

VieCuri hecht waarde aan een zorgvuldige afweging in het haalbaarheidsonderzoek en is van mening dat kwaliteit prevaleert boven tempo. Het haalbaarheidsonderzoek is een complexe opgave (denk bijvoorbeeld aan de huidige stikstofdiscussie of aan het inpassen van de benodigde verkeersinfrastructuur) waarbij diverse afwegingen en belangen een rol spelen.

Met de verschillende belanghebbenden en betrokkenen zijn VieCuri en/of de gemeente Venray in gesprek. Denk dan aan de sportverenigingen, het sportparkbeheer, de Kerngroep Gezondheidszorg Venray 2.0, wijkraden en anderen. Dit vergt veel overleg en een grote inzet van zowel gemeente als VieCuri.

Overigens richt het onderzoek zich op de haalbaarheid van de nieuwe locatie van VieCuri op locatie De Wieën. Het is daarmee een afweging van deze locatie, in plaats van een locatiekeuze.

In het belang van zorgvuldigheid, treden we bij de afronding van het haalbaarheidsonderzoek in één keer naar buiten.

Raad van Bestuur, VieCuri Medisch Centrum

Gerelateerde artikelen

De gemeente Venray over de ziekenhuislocatie.

Lees verder

De stilte rond de locatiekeuze ziekenhuis duurt te lang.

Lees verder