ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

Twan van Els, zorg om een monument van zorg.

donderdag, 26 september 2019 16:35 Twan van Els, zorg om een monument van zorg.

Zorg om een monument van zorg.

Toen in 1977 de Venrayse inrichtingen Sint Anna en Sint Servatius fuseerden, werd besloten de toekomstige psychiatrie op St Servatius te vestigen. Sint Anna werd aangemerkt als ‘overgangsvoorziening’ en zou geleidelijk aan worden afgebouwd, gelijke tred houdend met de afbouw van de beddencapaciteit van beide instituten die het gevolg was van de spreiding van ggz-voorzieningen. Bovendien kwam er een eind aan de gescheiden behandeling en verpleging van mannen en vrouwen. Het Anna terrein zou worden verkocht met uitzondering van de hoek Overloonseweg waar twee nieuwe paviljoenen werden gebouwd. In 1980 werd deze nieuwbouw in gebruik genomen en gelijktijdig ging een omvangrijke volksverhuizing van start van bewoners van beide inrichtingen. Intussen kwam de discussie op gang over de toekomst van het monumentale Anna-park. Diverse stedenbouwkundige plannen zagen het levenslicht. Het eerste plan dateert van juni 1993 en voorzag in de bouw van 240 luxe landhuizen verspreid gelegen over het park. Bij de eerste de beste bespreking met de gemeente werd het plan gekwalificeerd als ‘een getto voor de bovenkant van de maatschappij’. De toon was gezet. Uitgangspunt luidde: “De aard bewaard”. Behoud van natuur en cultuur werd het adagium. Meerdere groepen, waaronder Stichting Stadspark, hebben zich in de loop der jaren ingezet om het publiek ruim te informeren over de monumentale betekenis en schoonheid van het Anna-park. Waakzaamheid was geboden, zeker toen een van de planologen zich eens liet ontvallen, dat het unieke hoofdgebouw van St Anna niet zo’n bijzonder monument was, maar slechts een opeenstapeling van blokkendoos-elementen. De huidige eigenaar van het terrein, de Renschdael Groep Horst, toont in haar visie echter respect voor de monumentale en historische betekenis van het unieke parklandschap en dat schept vertrouwen voor de toekomst. Toch is het advies om waakzaam te blijven. Een open communicatie met gemeente en de Renschdael Groep is daartoe een vereiste.

Twan van Els

Gerelateerde artikelen

Voorstel van B&W aan de gemeenteraad.

Lees verder

Het standpunt van wethouder van der Putten.

Lees verder

Het standpunt van de Renschdael Groep, de ontwikkelaar van het park.

Lees verder

De ontwikkeling van het St. Annapark behoort nauwlettend te worden gevolgd.

Lees verder