ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

Het standpunt van de Renschdael Groep, de ontwikkelaar van het park.

donderdag, 26 september 2019 16:21 Het standpunt van de Renschdael Groep, de ontwikkelaar van het park.

DE ONTWIKKELING VAN HET ANNAPARK BEHOORT NAUWLETTEND TE WORDEN GEVOLGD.

Sinds de Renschdael Groep uit Horst, een familiebedrijf en private ontwikkelaar, in januari 2018 eigenaar is geworden van het Annapark te Venray, de voormalige psychiatrische instelling voor vrouwen, heeft ze zich hard ingespannen om al het achterstallige onderhoud op het park en de gebouwen onder controle te krijgen. De laatste 20 jaar van leegstand zonder toezicht hebben een verwilderd park en door vandalisme aangetaste gebouwen opgeleverd. Parallel aan deze inspanningen werd samen met de gemeente de procedure gestart tot het opzetten van een nieuw bestemmingsplan en beeld kwaliteitsplan en daarmee de nieuwe toekomst van het Annapark.
De kern van deze prachtige parel en haar potentieel is inmiddels verweven in het gedachtengoed van de Renschdael Groep. Wij hechten veel belang aan de bestaande structuur en de natuur op het park en er is een ontwikkelingsvisie gemaakt met een hoog ambitieniveau. Het feit dat een groot deel van het park de status van Landgoed heeft, toont aan dat wij langdurig betrokken willen blijven bij het park. De ontwikkelingsvisie behelst een uitgebalanceerde combinatie van wonen, werken, en recreëren waarbij de verschillende functies fungeren als dynamische dragers van het park met respect voor het monumentale karakter van zowel de gebouwen als het groen.
De cultuurhistorische waarde van het park is een belangrijke factor voor ons. Dit wordt vertaald in het behoud en restauratie van de aanwezige (rijks- en gemeentelijke) monumenten en een groot aantal markante bestaande gebouwen die middels een nieuwe invulling aansluiten bij het karakter van het park. Binnen deze functies kan worden gedacht aan maatschappelijke en medische dienstverlening, opleiding en onderwijs, onderscheidende horeca alsook kunst en cultuur, maar zeker ook wonen. Dat laatste kan in bestaande gebouwen maar ook in nieuwbouw op de te ontwikkelen woonwijk in het noorden van het park met maximaal 80 woningen.
Boven alles staat voor ons het behoud van het bijzondere en waardevolle karakter van het park centraal met als doel het park weer tot leven te brengen en haar hart weer te doen kloppen maar toch met een zekere vorm van “rust” zoals vroeger werd bedoeld. Het College en de gemeenteraad hebben inmiddels unaniem ingestemd met de plannen. Daarbij zijn er tevens duidelijke afspraken gemaakt over de gedeeltelijke publieke toegankelijkheid van het park.
Een nog in te stellen supervisorteam van deskundigen zal de ontwikkeling en de voortgang van het uit te voeren plan nauwlettend volgen en ons adviseren. Wij spannen ons de komende jaren maximaal in om het park weer een nieuw, passend en lange termijn bestendig leven te geven.


J.A.H.M. Marianne Dankers-Warmerdam
Projectmanager
Landgoed Sint Anna B.V.

Gerelateerde artikelen

Voorstel van B&W aan de gemeenteraad.

Lees verder

Het standpunt van wethouder van der Putten.

Lees verder

Twan van Els, zorg om een monument van zorg.

Lees verder

De ontwikkeling van het St. Annapark behoort nauwlettend te worden gevolgd.

Lees verder