Standpunt van de gemeente Venray over lachgas

zaterdag, 31 augustus 2019 10:01 Standpunt van de gemeente Venray over lachgas

Standpunt gemeente over lachgas

Helaas valt er met lachgas voor de gemeente weinig te lachen. Lachgas is in Nederland en daarbuiten in uitgaanskringen een populaire drug. Inhaleren van lachgas zorgt voor een kortstondige roes. Gezondheidswetenschappers en medici waarschuwen voor de gezondheidsrisico’s van lachgas. Excessief gebruik kan leiden tot hersenbeschadiging. Dan vergaat ook de gebruiker het lachen.

Probleem voor regelgeving en handhaving is dat lachgas officieel niet als drug is aangemerkt. Het valt niet onder de Drank- en horecawet, niet onder de Opiumwet, maar sinds 2016 onder de Warenwet. Het is overal vrij te koop, net als pannenkoekenmeel of appelsap. Als gemeente hadden we dan ook geen mogelijkheid om de komst van de lachgaswinkel Valse Lucht tegen te gaan of te verbieden. We hebben de ondernemer hierover geïnformeerd en onze zorgen uitgesproken. We hebben met de ondernemer afspraken kunnen maken: geen verkoop aan personen onder de 18 jaar, geen alcohol verkrijgbaar in de winkel, kopen en gebruiken in de winkel.

Daarnaast hebben we via de huisregels van de kermis lachgas ontmoedigd: het was tijdens de kermis niet toegestaan om lachgas te verhandelen, ervoor te flyeren, het te kopen en te gebruiken op het kermisterrein. Het kermisterrein omvatte het hele centrum. Politie , boa’s en straatcoaches controleerden de naleving streng. Voor de langere termijn bereiden wij een aanpassing van de Algemene Plaatselijke Verordening voor om handel, gebruik en overlast van lachgas in de openbare orde een halt toe te roepen.

En wij hebben een beroep op de Rijksoverheid gedaan om lachgas weer onder te brengen in een wettelijke regime dat de overheid handvatten biedt om handel en gebruik te verbieden. In het belang van de volksgezondheid. Enkele weken geleden heeft burgemeester Gilissen in brieven aan de minister van Justitie en Veiligheid en de staatssecretaris van Volksgezondheid gevraagd om lachgas weer op te nemen in de Geneesmiddelenwet.

Gerelateerde artikelen

De hersenstichting waarschuwt voor gebruik van lachgas.

Lees verder

Het standpunt van de eigenaar van Valse Lucht Venray.

Lees verder

Het Trimbos instituut heeft alles over lachgas op een rijtje gezet.

Lees verder

Wat vinden de winkeliers in het centrum van Valse Lucht ?

Lees verder

Heel Holland lacht om Venrays lachgas.

Lees verder

ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING