ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

Het standpunt van de Algemene Nederlandse Wielrijders Bond ANWB

woensdag, 19 juni 2019 17:33 Het standpunt van de Algemene Nederlandse Wielrijders Bond ANWB

‘Onze fietspaden moeten geschikt zijn voor de elektrische fiets’

Het fietsgebruik in Nederland groeit. Door de komst van de elektrische fiets heeft het fietsen nog eens een extra stimulans gekregen. Werd een elektrische fiets in eerste instantie nog gekocht door mensen die wel wat ‘wind mee’ konden gebruiken, inmiddels fietst iedereen op een elektrische fiets. Scholieren, forensen, recreatieve fietsers… iedereen ervaart de voordelen van een elektrische fiets. Je actie radius wordt groter en je fietst net iets sneller. Maar niet alle fietspaden zijn ingericht op de grotere stroom fietsers die erover heen gaan. Niet alleen de drukte neemt toe, ook de verschillen in snelheden tussen de fietsers nemen toe. Daardoor gaan fietsers elkaar vaker inhalen, wat ook ruimte vergt. En er verschijnen steeds bredere fietsen in het straatbeeld, denk maar aan de bakfietsen en de fietsen van maaltijdbezorgers. Kortom, veel fietspaden zijn nu te smal en de verkeersveiligheid is in het geding; de fiets heeft meer ruimte nodig. Eigenlijk zou je binnensteden helemaal opnieuw moeten gaan bekijken. Klopt de inrichting, zoals die in het verleden is bedacht en aangelegd, nog wel met het huidige gebruik? Is het logisch dat we geparkeerde auto’s veel ruimte geven op plekken waar fietsers zich over een smal pad moeten begeven en voetgangers zich over de stoep met vuilnisbakken, fietsen en reclameborden moeten wurmen? En hoe gaan we met het fietspad om in de toekomst, als er wellicht ook nog andere gebruikers bijkomen zoals elektrische stepjes en skateboards? En waar laten we de speed pedelec, een elektrische fiets die wel 45 km per uur kan?

De ANWB heeft een methode ontwikkeld om antwoord te geven op deze vragen. Dat begint altijd met een bezoek aan de straat of wijk waar zich problemen voordoen. Verkeerskundigen en stedenbouwers van de gemeente kijken samen met bewoners en betrokkenen naar het huidige en gewenste verkeer. Hoe is het nu geregeld, hoe zou je het graag willen en wat betekent dat voor alle verkeersdeelnemers en verkeersstromen? Aan de hand van zogenaamde ‘voertuigfamilies’ delen we de ruimte in. Zo mag er in het domein van de voetgangers niet harder gereden worden dan 10 km/uur en mogen alleen fietsers hier ook gebruik van maken, als zij zich aan die snelheid houden. In het domein van de fietsfamilie is de maximum snelheid 20 km/uur. Er zijn nog steeds straten waar 50 km/uur kan worden gereden, maar daar moeten wel aparte paden komen voor fietsers en voetgangers.

Dus moeten fietspaden geschikt zijn voor de elektrische fiets? Vanuit de ANWB zeg ik JA! En wij willen nog verder gaan door de stad geschikt te maken voor een verkeersveilige toekomst voor alle verkeersdeelnemers.

Jeanette van ’t Zelfde
Adviseur Public Affairs

Gerelateerde artikelen

Wat vindt de Venrayse fietsvierdaagse van onze fietspaden ?

Lees verder

De mening van het instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid.

Lees verder

Onze fietspaden moeten geschikt zijn voor elektrische fietsen.

Lees verder