ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

Gemeentelijk beleid met betrekking tot armoede.

maandag, 03 juni 2019 17:02 Gemeentelijk beleid met betrekking tot armoede.

Stille armoede – Ook in Venray?

Natuurlijk is er in Venray ook sprake van stille armoede. Venray verschilt wat dat betreft niet van alle andere gemeenten in Nederland. Maar stille armoede hoeft wat de gemeente Venray betreft niet tot eenzaamheid te leiden.

Oorzaak van stille armoede
Misschien is het goed om eerst uit te leggen wat stille armoede is. Stille armoede is armoede die voor de samenleving niet goed zichtbaar is en die veelal veroorzaakt wordt doordat mensen niet of onvoldoende gebruikmaken van inkomensondersteunende voorzieningen. Dat maakt het tegelijkertijd complex. Wat je niet ziet, kun je moeilijk bespreekbaar maken en bestrijden.

Laten we voorop stellen dat de beste oplossing tegen armoede werken blijft. Maar dan moet werken natuurlijk wel lonen en daar gaat het in individuele gevallen soms scheef. Hierop hebben we als gemeente weinig tot geen invloed. Oorzaken zijn onder andere het toeslagenstelsel zoals we in Nederland hanteren. Een versimpeling van dit stelsel kan veel oplossen. Nu weten mensen soms niet of ze wel of niet recht hebben op een toeslag en door een stapeling van toeslagen wordt het overzicht begrijpelijkerwijs verloren. Daarnaast is het rijk vaak een schuldeiser met voorrang (Belastingdienst en CJIB) en hanteert behoorlijk incasso’s. Dit veroorzaakt dat schulden nog hoger oplopen en een einde voor veel mensen niet meer in zicht is.

Wat doet de gemeente Venray?
Het armoede- en schuldenprobleem vraagt om een brede oplossing van de samenleving en kan niet alleen bij gemeenten worden neergelegd. Als gemeente dragen wij natuurlijk wel ons steentje bij en zetten we een aantal maatregelen in.
Allereerst de inkomensondersteunende maatregelen zoals de bijzondere bijstand en het meedoenbudget. Het meedoenbudget is specifiek bedoeld om ‘mee te doen’ aan de samenleving en dus eenzaamheid tegen te gaan. Met het meedoenbudget is deelname aan het verenigingsleven, vrijwilligerswerk of een educatieve cursus mogelijk. Maar ook specifieke regelingen voor kinderen zodat zij niet in armoede hoeven op te groeien en net zoals hun klasgenoten kunnen deelnemen aan bijvoorbeeld het voetballen of het volgen van zwemlessen.
Ook zetten wij in op het eerder signaleren van problemen door samenwerking met woningbouwcoöperaties, nutsvoorzieningen en zorgverzekeringen. Dit alles om mensen in een zo vroeg mogelijk stadium te kunnen ondersteunen.
Maar bovenal willen we armoede bespreekbaar maken. Dit doen we in samenwerking met eerder genoemde partners maar ook met Synthese, het onderwijs en nog veel meer organisaties. Iedere vorm van communicatie is meegenomen dus ook de aandacht die het onderwerp nu krijgt via jullie website komt van pas.

Op dit moment zijn we bezig met het nieuwe armoedebeleid. We kijken terug op de inzet de afgelopen jaren en de resultaten hiervan, maar kijken vooral vooruit. Hoe kunnen we onze inwoners nog beter ondersteunen? Wij verwachten eind van dit jaar te komen met een nieuw armoedebeleid.

Wethouder Anne Thielen