ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

Het standpunt van een geïnteresseerde inwoner van Venray.

maandag, 29 april 2019 11:39 Het standpunt van een geïnteresseerde inwoner van Venray.

Kan ‘Ik ook een profielschets voor de nieuwe Burgemeester bedenken’?
Vraag is of die individuele insteek datgene is wat in het belang is van de gezamenlijke burgers van Venray. Voor de een moet de burgemeester vooral het belang van Venray voorop stellen, voor de andere de positie van Venray in de regio versterken. Zoveel meningen zoveel wensen. Vaak zie je dat in de profielschets vooral zaken gevraagd worden die gemist worden bij de huidige burgemeester. In die zin is de nieuwe burgemeester een ‘actie op de reactie’ van de huidige burgemeester. Kijkende naar de afgelopen 3 burgemeesters is dat ook zo. Wat gemist werd bij de vorige werd gevraagd bij zijn opvolger. Zo zal ook de de profielschets opgesteld worden voor de nieuwe burgemeester van Venray! De gemiste kwaliteiten zullen extra benadrukt worden in de profielschets. En daarom is enige kennis van zaken van het functioneren en de positie van een burgemeester van belang. Maar ook een stuk ‘historische’ kennis van het functioneren van Venrayse Burgemeesters. ‘Standaard profielschetsen die even uit een lade getrokken worden’ werken niet. Specifieke kennis van zaken en achtergrond van Venray is erg belangrijk. Kortom, daarom kan dus niet iedereen een profielschets maken maar daar wel inbreng voor leveren. En daar ligt een taak van de gemeenteraad om in ieder geval de burgers te betrekken bij het opstellen van de profielschets.

Hans.

Gerelateerde artikelen

De mening van een voormalig ambtenaar van de gemeente Venray.

Lees verder