ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

Ik weet wel wat ik met € 100.000,- extra gemeenschapsgeld zou kunnen doen.

dinsdag, 02 april 2019 18:55 Ik weet wel wat ik met € 100.000,- extra gemeenschapsgeld zou kunnen doen.

Hoe wordt ons gemeenschapsgeld besteed ?

Ongetwijfeld leest u wel eens in de plaatselijke weekbladen wat er in de gemeenteraad besloten wordt over allerlei zaken.
Meestal hangt er aan elk besluit ook een prijskaartje.
Dat zijn forse bedragen die qua omvang nogal uiteenlopen, maar soms zelfs enorm hoog kunnen zijn.
Je vraagt je als gewone burger van Venray wel eens af of de beslissers in de gemeenteraad zich wel realiseren of het allemaal zo duur moet zijn.
Geld uitgeven dat niet van jezelf is lijkt dan zo eenvoudig. Het zal allemaal wel nodig (b)lijken, maar er is niemand die zich achter de oren krabt en zich afvraagt of het “een onsje” minder kan.

De Stichting Burgers van Venray wil m.b.t. dit onderwerp een ietwat andere stelling aan de inwoners van Venray voorleggen dan tot dusver gebruikelijk.
De stelling is: Ik weet wel wat ik met € 100.000 extra gemeenschapsgeld zou kunnen doen.

Gedurende de maand april kunt u op deze website aangeven of u het hiermee eens of oneens bent.
Stemt u voor “eens”, dan bent u ervan overtuigd dat er genoeg andere zaken zijn waaraan in Venray gemeenschapsgeld kan worden besteed. U mag ze dan ook benoemen als u wilt.
Stemt u voor “oneens”, dan gaat u ervan uit dat de gemeenteraad in haar besluitvorming zorgvuldig handelt alsof het geld uit hun eigen portemonnee komt.

De Stichting Burgers van Venray hoopt dat de leden van de gemeenteraad de reacties op haar website nauwlettend in de gaten houden.

REACTIES

Gerrit: eens

Maak maar meer Beugels voor de Fietsen aan te stallen die zijn er te weinig.

Geef uw reactie.

René Lenards: eens

Iemand met een goed financieel verstand alle uitgave laten controleren en ook bekend maken zodat elke burger in de gemeente van Venray kan zien hoe er met het geld van de burgen wordt gesmeten . Denk dat er veel ogen open gaan en het schrikken wordt.

Geef uw reactie.

Wil van Tilburg: oneens

Oneens, omdat ik vind dat € 100.000,= in relatie tot andere uitgaven van de gemeenteraad maar een schijntje is.
Kijk bijvoorbeeld naar de meer dan € 500.000,= die uitgegeven wordt aan het aanleggen van een rotonde bij de Noordsingel/St. Jozefweg. De argumentatie daarvoor is dat de veiligheid voor schoolgaande fietsers vanuit de Brabander wordt verbeterd. Ik denk dat alle fietsers vanuit de Brabander de rotonde bij de Westsingel gebruiken en zeker niet die nieuw aan te leggen rotonde. Zonde van het gemeenschapsgeld, of is het alleen een feestje van Venray Lokaal ?

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens

Eens omdat dit geld goed naar woningen kan voor mensen die hierop wachten en naar werkgelegenheid voor mensen die werk zoeken. Ook mensen helpen in een goede werk richting en meer hulp bij woning zoeken.

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens

Het oude ah pand een invulling geven

Geef uw reactie.

Sergio: eens

Honden houders betalen hondenbelasting aan de gemeente toch, hoe moeilijk kunnen of willen ze denken!!!!!

Geef uw reactie.

Ingrid: eens

Windmolens zijn verouderde technologie, lelijk, economisch niet rendabel, veroorzaken veel geluidsoverlast en een daling van de huizenprijzen. Geen reden voor haast lijkt mij. Beter is te wachten op een slimmere en rendabelere technologie met minder nadelen zoals waterstof.

Geef uw reactie.

Richard Tijssen : eens

Handhaven van regels ... dus afval dumpen hondenpoep snelheid on woonwijken handhaven en hard aanpakken..

Geef uw reactie.

Susan: eens

Meer recreatie mogelijkheden voor jongeren
Ouderen uit verzorgingshuizen een dagje mee uit nemen.
Poolcentrum open

Geef uw reactie.

Margriet: eens

Handhaving

Geef uw reactie.

Henk Deegens: eens

Ik zou zeggen geef het terug aan de burgers en nodig er een paar leuke bekende Nederlandse artiesten/bands voor uit en laat deze op zaterdagavond een concert geven , zet een podium in de hoek bij de oude Albert Heijn met zicht vanaf beide pleinen Schouwburgplein en Henseniusplein , zodat alle horeca gelegenheden met hun terrassen er profijt van kunnen hebben , van het schouwburgplein en Henseniusplein.

Geef uw reactie.

JoKu: eens

Betere verlichting buitengebied en betere aanpak ilegale vuilnisdump.

Geef uw reactie.

Jos: eens

Met € 100,000 kun je als gemeenschap niet zó héél veel.
Maar voor een beter cosiaal leefklimaat en toerisme zou de "parachute-tent"
ervan kunnen worden gekocht! Een écht op de kaart zetter" voor Venray!
Het geld was er destijds; toen geen beheersorganisatie te vinden!
Misschien nu wél!! Het geld is er misschien nog steeds....! Wie trekt de kar?

Geef uw reactie.

spikanor: eens

somige dag bestedingen een goede plek geven dat de onzeekerheid weg is daar.
en leuke dingen orinazeren meer voor de jeugt.
en in dorp duidelijk laten merken waar je wel kan fietsen door de weg meer duidelijker the maken en ook dat je velig door dorp kan fietsen zonder dat er iemand voor je fiets loopt waar wel gefiets mag worden

Geef uw reactie.

Leo: oneens

Wat is nou in hemelsnaam EUR 100.000,00 voor de gemeenschap. Dat is nog geen EUR 2,50 per inwoner. Klein grut, wil de gemeente echt iets doen voor de gemeenschap dan praat je over miljoenen, niet over een ton

Geef uw reactie.

Henriette: eens

Om te beginnen, dat de bladkorven terugkomen in de boomrijke straten. Dan kunnen die bewoners eventueel die bladeren die hoofdzakelijk van de gemeentebomen komen, daar dan in doen! Hiervoor in de plaats hoeft de veegwagen minder vaak te komen om de straten te vegen. Maar dan moet de gemeente, wel die burgers tegemoet komen, zodat zij dan ook hun tuingroen erin mogen doen.
Om dat groen naar het milieustation te brengen kan niet iedereen en om dit in de G.F.T containers te doen, is geen optie! Want dan komen die kosten weer voor de burgers, die de bladeren van die gemeentebomen opruimen.

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens

Er zijn veel dingen te bedenken die het leven in Venray aangenamer zouden maken: meer groen, hondentoiletten en nog belangrijker: meetapparatuur om de luchtkwaliteit te monitoren.

Geef uw reactie.

Joos L.: eens

Dorps en wijkraden doen hun stinkende best om onze gemeente (dorpen en wijken) leefbaar te maken/houden.
Een ophoging van het leefbaarheidsbudget zorg voor meer armslag bij de dorpen en wijken, waardoor het geld meteen en rechtstreeks besteed wordt aan de burgers.

Geef uw reactie.

Leo: eens

Kun je investeren in zorg

Geef uw reactie.

Lisana: eens

Daar zou ik onze Stichting een mooie ruimte mee kunnen bezorgen en nogvgemotiveerder ons werk voort kunnen zetten

Geef uw reactie.

Francien: eens

verbetering van trottoirs , honden poep , schoon maken van centrum ,fietsen paden vegen ligt overal glas

Geef uw reactie.

henk: eens

Wat te denken aan handhaving!

Geef uw reactie.

Ellen: eens

Burgers die anderen helpen of willen helpen maar voor hun project wat geld nodig hebben om bv koffie of spellen te kopen een sartbedrag geven. Elkaar helpen is toch wat de samenleving wil

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens

Sorry , ik bedoel de regengoten in het centrum

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens

Kunnen de regenbogen in het centrum schoongemaakt worden . Dan kan bij een stortbui het regenwater tenminste weer weg .

Geef uw reactie.

jack: eens

ER ZOU MEER GELD UITGEGEVEN KUNNEN WORDEN AAN HANDHAVING !!
ZOALS FIETSEN IN HET CENTRUM EN HONDEN POEP .
HET IS SOMS LASTIG LOPEN DOOR DE FIETSEN EN HONDEN DROLLEN.

Geef uw reactie.

Hans: eens

Investeren in zonnepanelen en windturbines, binnen 5 jaar heb je tonnen minder geld aan energie uitgegeven en veel straatverlichting van stroom voorzien.

Geef uw reactie.

Herman : eens

Maak hier een buffer van voor toekomstige incidentele goede bestemming of tegenvaller
Zonder verordening of speciaal beleid
Zonder precedentwerking
Gewoon potestatief
Op voorstel B&W met raadsmeerderheid

Geef uw reactie.

chris: eens

denk wel wat meer winkels plaatsen als alleen maar die vieze vreet tenten

Geef uw reactie.

Ineke Grootemaat: eens

Als eerste zou ik de straten en stoepen waar kinderkopjes liggen asfalteren, dat vind mijn scootmobieltje ook heel fijn. De drempels bij veel winkels laten verdwijnen is ook nog een dingetje.
De split in de Engelse tuin zou ik verwijderen en de paden verharden, zodat de tuin voor iedereen toegankelijk is. Als deze zaken zijn gebeurd dan is Venray een stuk toegankelijker voor minder mobiele medebewoners. Dan kan Venray echt een inclusieve Gemeente zijn. Is er nog wat over, dan zouden er hondentoiletten gemaakt kunnen worden.

Geef uw reactie.

Jan : eens

Zeer klein gedeelte van het bedrag investeren in raam folie om alle ramen van leegstaande panden te bestickeren met folie waardoor het veiligheidsgevoel stijgt. Ook het verwijderen van gevel reclame van bedrijven die al lange tijd niet meer in het pand zitten. Volgends mij moet dit met een bedrag van €25.000 mogelijk zijn. Overige €75.000 investeren in leefbaarheids potjes

Geef uw reactie.

Uitgeven van gemeenschapsgeld blijkt de inwoners niet te boeien.

In de maand april hebben de inwoners van Venray hun mening kunnen geven op de website Burgers van Venray. Daarop stond de stelling :
Ik weet wel wat ik met € 100.000,= gemeenschapsgeld zou kunnen doen.
Het bestuur van de onafhankelijke Stichting......

Lees verder