ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

De visie van enkele deskundigen uit de praktijk.

donderdag, 28 februari 2019 17:16 De visie van enkele deskundigen uit de praktijk.

1 Handvaardigheid met voldoende kennis is verdwenen
Helaas wordt op dit moment te weinig handvaardigheid gegeven in het standaard mbo en vmbo onderwijs.
Daar waar vroeger de doorstroom van lagere school naar lts, mts, uts, mulo/mavo en atheneum mogelijk was wordt er nu ingezet op eerst breed opleiden en dan pas specialiseren of een vak kiezen. Hierdoor is er een groot gat ontstaan en ontbreekt het aan basisvaardigheden in het onderwijs.
De theoretische kennis is vaak aanwezig maar het ontbreekt aan handvaardigheid om het te kunnen maken.
2. Maak industrie is/wordt montage industrie.
Uit oogpunt van efficiëntie, kosten, specialisatie maar ook gebrek aan vakmanschap zal er meer en meer gekozen moeten worden in prefab/standaard-oplossingen in de fabriek met uitsluitend montagewerk door daarvoor vakspecifiek opgeleide medewerkers.
3. Trap maken bij de timmerman is nu fabriekswerk.
Door het ontbreken van basisopleiding en de specialisatie worden producten zoals trappen en vele andere producten door gespecialiseerde bedrijven geproduceerd.
4. Deze fabrieken zitten nu in Oost Europa.
Producten met een niet te hoog vakmanschap, of producten waar een langere levertijd geen probleem is, worden steeds meer in Oost-Europese landen [lage lonen landen] gemaakt.
5. Nu komen ook de ambachtslieden/vaklui uit het buitenland.
Door het ontbreken van voldoende gekwalificeerde ambachtlieden komen al veel vaklui uit het buitenland.
Daarnaast ontbreekt het hier aan voldoende jeugdigen die voor een vak kiezen.
6. Het gevolg is dat deze jeugd werkloos rondloopt zonder perspectief.
Indien de jeugd momenteel werkeloos is, is dit meer het gevolg van het feit dat de opleiding niet aansluit bij hun niveau en/of de wens van de ouders om te kiezen voor een beroep waarbij je niet met je handen hoeft te werken [witte boorden-keus] m.a.w. de jeugd hebben we wel maar wordt niet meer opgeleid.
7. Dus beroeps opleiding [basis] moet terug.
Het oude systeem van lts, mts, uts, bood in de vertikale kolom meer mogelijkheden om door te groeien. Binnen dit systeem was het mogelijk om in hun eigen tempo het vak te leren [leren en werken], begeleid door de ervaren vakman, het zo genaamde gilde systeem. In dat systeem werden vanaf het begin de basis vaardigheden geleerd en in de praktijk gebracht.
8. Doorgroei mogelijk maken.
Medewerkers die nu beschikken over een basisvaardigheid en zich blijven ontwikkelen in hun vak/ambacht, hebben ruim de mogelijkheid om te groeien.
Niet voor niets is nu de slogan: “LLO Leven-Lang-Ontwikkelen”.
9. Mammoet-wet.
Door het invoeren van de mammoet wet is de ambachtschool/lts iets minderwaardigs geworden en bijgevolg in de concurrentie met MAVO, VWO dood gebloed.
Het volgen van een vakopleiding was lange tijd niet sexy. Hierin komt gelukkig delaatste jaren verandering. Het ambacht wordt weer meer gewaardeerd.
Zonder vakmensen geen goede producten.
Er zijn weer plannen om wederom bedrijfsscholen in te voeren, in een zelfstandige kolom. De regering wil daar 100/150 miljoen [subsidie] voor uit trekken.
10 Maar dat vervangt niet de basisopleiding, maar komt daarna.
Gelukkig zijn er momenteel landelijk al een aantal initiatieven, vaak genomen door branchekoepels met name voor gespecialiseerde beroepen/vakken. Zij staan regionaal dicht bij de bedrijven en bieden opleidingen aan, die aansluiten bij de behoefte van de markt. Nog steeds helaas wel met een klein aantal deelnemers.
Dit zal in de toekomst gedwongen meer plaats gaan vinden.

Piet Jacobs, Opleidingscoördinator Hellende daken
René Lenards, GR-Advies

Gerelateerde artikelen

De visie van Loek de Veen, ex-voorzitter van de Centrale Directie van het Raayland College.

Lees verder

De visie van een teamleider VMBO van het Raayland College

Lees verder

De persoonlijke visie van een regiomanager van het UWV.

Lees verder

Een opleiding in Venray tot vakman is verleden tijd.

Lees verder