ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

Het standpunt van de gemeente Venray over bladkorven

woensdag, 05 september 2018 17:51 Het standpunt van de gemeente Venray over bladkorven

Bladkorven zijn overbodig.

Toelichting: Bij het kiezen voor deze formulering gaan wij ervan uit dat de gemeente Venray immers zorgdraagt voor het opzuigen van blad dat op straat ligt.
Het betreft dan bladafval van bomen die op gemeentegrond staan, maar ook bladafval van andere bomen mag verzameld op straat worden aangeboden aan de bladzuigers.

U heeft mij gevraagd om een reactie op uw stelling. ‘Ja’ of ‘nee’ zeggen tegen uw stelling zou op dit moment voorbarig zijn, aangezien het collegeprogramma nog niet aan de gemeenteraad is voorgelegd en vastgesteld. In het coalitieakkoord 2018-2022 staat op pagina 16 ‘Wij onderzoeken de mogelijkheden voor de introductie van groenkorven.’ Op dit moment is nog niet bekend hoe dat onderzoek er uit gaat zien en wat de uitkomst ervan zal zijn.

In het verleden hebben we een periode bladkorven in de gemeente geplaatst. In de gemeente stonden op 300 locaties bladkorven. Burgers konden er blad van gemeentelijke bomen in deponeren. De bladkorven werden met bladzuigers geleegd. Het ging om een proef die eind 2008 werd beëindigd omdat er teveel ander (tuin)afval in de bladkorven werd gegooid, waardoor de korven niet meer door de bladzuigers geleegd konden worden. Dat zorgde voor extra ophaalrondes en extra kosten. Reden voor de gemeente om te stoppen met de proef. Sinds 2009 zijn de bladkorven in de gemeente Venray uit het straatbeeld verdwenen.

In juli 2017 gaf de gemeenteraad in een motie het college opdracht om bladkorven mee te nemen in de evaluatie van het afvalbeleid. Dat is gebeurd. Kort samengevat bleek uit die evaluatie dat bladkorven nauwelijks een bijdrage leveren aan het doel van het afvalbeleid, de hoeveelheid restafval verminderen. In een bewonersonderzoek naar de tevredenheid over de afvalinzameling gaven slechts weinig bewoners aan dat ze bladkorven terug wilden zien.

Eind vorig jaar presenteerde de PvdA een eigen inventarisatie met een heel andere uitkomst ten aanzien van de wens van inwoners voor bladkorven. Ruim 90% van de ondervraagden wil de bladkorven terug. We weten natuurlijk niet of beide onderzoeken vergelijkbaar zijn, maar de verschillen zijn opmerkelijk. De politiek heeft het signaal opgepakt en na de verkiezingen is het onderzoek naar de (her)invoering van bladkorven (of groenkorven) in het coalitieakkoord opgeschreven, waarbij het hele afvalbeleid onder de loep genomen zal worden.
Doel zou moeten zijn om te zorgen dat het restafval gaat afnemen de komende jaren op een klantvriendelijke manier.
Als het collegeprogramma is vastgesteld, kan ik u vertellen of het onderzoek er komt en in welke vorm.

Carla Brugman-Rustenburg, wethouder duurzaamheid en openbare ruimte

Gerelateerde artikelen

Het standpunt van Venray Lokaal

Lees verder

Bladkorven zijn overbodig

Lees verder