Het standpunt van de gemeente Venray

maandag, 30 april 2018 11:23 Het standpunt van de gemeente Venray

Hebben fusie plannen VieCuri invloed op de zorg in Venray?
De fusieplannen van VieCuri met het Laurentiusziekenhuis in Roermond kunnen gevolgen hebben voor de ziekenhuiszorg in Venray. VieCuri heeft de nieuwbouw plannen voor het ziekenhuis in Venray, in afwachting van de uitkomst van het fusieproces, ‘in de wacht’ gezet.
Het college van Burgemeester en Wethouders heeft in zijn contacten met het bestuur van VieCuri steeds het belang van een goede ziekenhuisvoorziening in Venray benadrukt. Hoewel dit ook door VieCuri wordt onderstreept, is nog niet duidelijk welk effect de fusie met Laurentius op het ziekenhuis van Venray zal hebben.

Behoud van lokale zorg
De ligging van het ziekenhuis Venray ten opzichte van andere ziekenhuizen en hun samenwerkingsverbanden in de regio maakt duidelijk dat VieCuri een groot belang heeft bij een goed ziekenhuis in Venray. Mocht het zo zijn dat zorg verdwijnt uit Venray, dan is de kans groot dat mensen uit zullen wijken naar een ander ziekenhuis, bijvoorbeeld Boxmeer. Als die stap eenmaal is gezet keert men vaak niet meer terug en zullen minder inwoners uit deze regio zich binden aan VieCuri.

De zorg is aan het veranderen.
Hoe moet dat nieuwe ziekenhuis er uit gaan zien? Welke zorg moet er geboden worden en voor welke zorg zijn we bereid om, net zoals nu al het geval is een stukje te reizen? De vraag is dan ook waar we behoefte aan hebben.
Mede dankzij internet zijn patiënten beter geïnformeerd en mondiger. De patiënt heeft zich ontwikkeld van iemand die volledig vertrouwt op het oordeel van zijn dokter naar iemand die zelf al van alles via google heeft uitgezocht en een eerste ‘eigen diagnose’ heeft gesteld. Ontwikkelingen zoals ‘big-data’ maken dat ook artsen beter geïnformeerd zijn, betere diagnoses kunnen stellen en betere beslissingen kunnen nemen.
Daarnaast ontwikkelt de medische wetenschap zich in het algemeen en zijn met de kennis van nu sommige terminale ziektes en aandoeningen steeds beter te behandelen en veranderd in chronische aandoeningen. Zeer geavanceerde apparatuur en robotisering dragen ook bij aan verbetering van de zorg.

De organisatie van de zorg verandert mee
Dankzij deze ontwikkelingen worden we steeds ouder maar nemen de kosten van de zorg ook toe.
Dit alles heeft gevolgen voor de organisatie van de zorg. De samenwerking tussen alle partners in de keten van gezondheidszorg dient te worden versterkt. Iemands gezondheid moet worden gezien als samenhangend met alle aspecten van het leven: fysiek, mentaal, spiritueel, sociaal en dagelijks functioneren. Ziekenhuizen streven naar schaalvergroting en gaan fusies aan. Meer in het algemeen wordt zorg zo veel en zo lang mogelijk thuis verleend. Het verblijf in het ziekenhuis wordt zo kort mogelijk gehouden en er wordt dus een steeds groter beroep gedaan op de zelfredzaamheid van de patiënt.

Zorg om de kwaliteit van de zorg in Venray
Het gemeentebestuur vertegenwoordigt onder andere het belang van de Venrayse inwoners als het gaat om de toekomst van het ziekenhuis in Venray. De kwaliteit van de zorg is voor ons leidend. Wij willen goede zorg voor onze inwoners zo dichtbij als mogelijk. In onze gesprekken met VieCuri helpt het ons zeer als wij ons gesteund weten door een sterk signaal hierover vanuit de Venrayse samenleving. Tijdens de verkiezingscampagnes hebben we gemerkt dat de toekomst van het ziekenhuis in Venray leeft. Er is behoefte aan een ziekenhuis met een bepaald voorzieningenniveau. Hoe dit eruit zou moeten zien is nog steeds onderwerp van gesprek.
Ik nodig u dan ook graag uit te reageren op de stelling van ‘Burgers van Venray’. Uw mening telt!

Anne Thielen
Wethouder Leven
Gemeente Venray

Gerelateerde artikelen

Het standpunt van de directie van VieCuri

Lees verder

Overleg met VieCuri moet leiden tot een gezondheidscentrum 2.0 in Venray

Lees verder

ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING