ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

Weekblad HALLO Venray over cameratoezicht

maandag, 02 april 2018 17:23 Weekblad HALLO Venray over cameratoezicht

Onderzoek naar cameratoezicht bij afvalinzamelpunten
Gemeente Venray gaat op verzoek van de gemeenteraad onderzoeken of het mogelijk en wenselijk is om mobiele camera’s te plaatsen bij afvalinzamelpunten. CDA stelt dat dit vervuiling tegengaat en dat er hier vraag naar is vanuit de samenleving.
Tijdens de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 30 januari verdedigde CDA, Samenwerking Venray, PP2 en inVENtief het belang van dit onderzoek. Petra van Duijnhoven (CDA): “Mensen zijn al die rommel bij de afvalstations zat. Als ze de vervuilers aanspreken, voelen ze zich bedreigd. Moeten we tolereren dat een klein aantal mensen die vervuilen het verpesten voor de rest van de samenleving?” Met het cameratoezicht wil onder andere het CDA de vervuilers opsporen en aanpakken.
SP vindt het voorstel te ver gaan. “We zijn het eens met de strekking, maar cameratoezicht vinden we een te zware maatregel voor het vergrijp dat er plaatsvindt. Je kunt mensen beter fysiek aanspreken op hun gedrag”, aldus Ronald van Hal van SP. Henk Bisschops van PvdA maakt zich zorgen over de privacy van mensen die afval weggooien. “Het is nergens voor nodig om gefilmd te worden als je afval weggooit.” VVD twijfelt daarnaast aan de effectiviteit van de maatregel. “Als mensen weten dat er een camera hangt, gaan ze hun afval wel ergens anders illegaal lozen. Dan verplaats je het probleem alleen maar”, aldus Ingeborg de Barbanson.
Het voorstel kan op een meerderheid van de stemmen rekenen, dus portefeuillehouder burgemeester Hans Gilissen gaat aan de slag met het onderzoek. “Deze vraag is eerder ter sprake gekomen. Destijds was ik daar terughoudend over. Nu is de wet veranderd en is het theoretisch mogelijk. Het doen van een onderzoek lijkt me prima, maar dat moet niet automatisch gaan leiden tot het plaatsen van de camera’s. Daar moeten we goed over andenken.”