ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

Voor de gemeenteraad stemt men op personen en niet op partijprogramma's

vrijdag, 26 januari 2018 10:30 Voor de gemeenteraad stemt men op personen en niet op partijprogramma's

Waarop stemmen wij eigenlijk ?

Op 21 maart mogen wij als inwoners van de gemeente Venray naar de stembus om de samenstelling van de gemeenteraad voor de komende vier jaar te bepalen.

In de gemeente Venray zijn er zeven partijen die naar de gunsten van de kiezers gaan dingen. Vijf ervan hebben een landelijke “moederpartij” en twee zijn alleen lokaal vertegenwoordigd. In deze verkiezingscampagne zullen de landelijke partijleiders weer met elkaar gaan debatteren over zaken waar de Venrayse gemeenteraad weinig of geen invloed op heeft.
Bovendien blijkt uit onderzoek, dat de helft van de Nederlanders geen enkel raadslid in zijn of haar gemeente kent, terwijl die lokale politici over veel ingrijpende zaken beslissingen nemen.
Bijvoorbeeld over subsidies voor allerlei organisaties, de zorg voor ouderen, voor jongeren met problemen of voor het aan het werk helpen van langdurig werklozen.
Voor ons als de stemgerechtigde burgers van Venray is er dus alle reden om ons te verdiepen in wat lokale partijen willen.

Inmiddels hebben de zeven partijen hun kieslijst bekend gemaakt. Daarop prijken de namen van wel of niet bekende personen, woonachtig in Venray-kom en de kerkdorpen. Daarnaast hebben alle plaatselijke partijen hun verkiezingsprogramma gepresenteerd. In deze verkiezingsprogramma’s vermelden de partijen onderwerpen waarvan zij vinden dat die de komende jaren als belangrijke zaken dienen te worden aangepakt.

Het is maar de vraag of de stemgerechtigden in Venray de verschillende partijprogramma’s allemaal gaan doorlezen of met elkaar gaan vergelijken. Men stemt misschien op een bekende persoon in plaats van over de plannen binnen onze gemeente.
De Stichting Burgers van Venray is daarom geïnteresseerd in de mening van jong en oud over de stelling :
Voor de gemeenteraad stemt men op personen en niet op programma’s.
Gedurende de maand februari kan men op deze website aangeven het met die stelling eens of oneens te zijn. Desgewenst kan men ook de eigen mening hierop vermelden.

REACTIES

Het is moeilijk kiezen : een persoon of op een programma.

Op deze website kon men in februari reageren op de stelling : Voor de gemeenteraad stemt men op personen en niet op partijprogramma’s.
Meer dan 300 unieke personen hebben de afgelopen maand deze pollingsite bezocht.
Uit het resultaat blijkt dat de meningen......

Lees verder