ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

Het standpunt van de gemeente.

dinsdag, 02 januari 2018 16:12 Het standpunt van de gemeente.

De stelling is niet juist. In Venray is het baasje/vrouwtje van de hond verantwoordelijk voor het opruimen van hondenpoep en daarmee voor het voorkomen van overlast.

Dat heeft de gemeenteraad bepaald en vastgelegd in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Daarin staan ook de regels voor hondenbezitters in de openbare ruimte in Venray.

Wat staat er in de APV*?
De hond moet binnen de bebouwde kom aangelijnd zijn;
De hond mag niet op een kinderspeelplaats, zandbak of speelweide komen;
De hond mag buiten de bebouwde kom onder toezicht los lopen;
De hondenbezitter moet de uitwerpselen die de hond achterlaat onmiddellijk verwijderen;
De hondenbezitter moet een deugdelijke voorziening bij zich hebben waarin of waarmee de uitwerpselen kunnen worden meegenomen;
De hondenbezitter moet de deugdelijke voorziening aan de Boa kunnen tonen.
Wat geldt nog meer in Venray?
De gemeente Venray heeft geen losloopterreinen.
De gemeenteraad heeft een aantal plekken aangewezen waar uitwerpselen van honden niet hoeven te worden opgeruimd door de eigenaar.
Op de bermen van de vrijliggende rijwielpaden van de buitenring, dus Noordsingel, Oostsingel, Zuidsingel, Westsingel;
Op de bermen van de vrijliggende rijwielpaden van de invalswegen, dus Beekweg, Leunseweg van Zuidsingel tot Albionstraat, Henri Dunantstraat,
Nieuwe Maasheseweg, Maasheseweg van Industriestraat tot Metaalweg.
Op de bermen van het rijwielpad St. Servatiusweg;
Naast de voetpaden in het bosgebiedje “Hendrikkenbos” (Veltum);
In de openbare bossen; In de overige openbare ruimte buiten de bebouwde kom.
De gemeente verstrekt of verkoopt geen opruimmiddelen (poepzakjes of iets anders).
De gemeente plaatst geen bakken waar eigenaren de zakjes hondenpoep in kunnen deponeren.
Keuzes van de gemeenteraad
Al deze regels zijn door de gemeenteraad vastgesteld. De raad heeft in oktober 2017 ook een besluit genomen over het tegengaan van ervaren hondenpoepoverlast. Dat gaat in 2018 gebeuren met behulp van een communicatiecampagne. Die heeft tot doel een gedragsverandering bij de hondenbezitters te bewerkstelligen. Doel is dat aan het eind van het jaar meer hondenbezitters zich netjes aan de regels van de APV houden en de poep opruimen. En dat mensen elkaar aanspreken als dat niet gebeurt. Dit besluit sluit aan bij de gedachte achter de APV-regels die uitgaan van eigen verantwoordelijkheid bij inwoners. De gemeenteraad kiest daarom niet voor het inrichten van hondentoiletten, het plaatsen van speciale bakken voor volle poepzakjes of het verstrekken van zakjes of schepjes. Ook heeft de raad niet gekozen voor extra toezicht door Boa’s. Toezicht kost veel geld en is weinig effectief. Iemand moet op heterdaad betrapt worden om met succes een boete te kunnen opleggen.
Hondenbelasting
De gemeente Venray heft sinds 1 januari 2010 geen hondenbelasting meer. Maar ook toen Venray nog wel hondenbelasting kende, werden de inkomsten daaruit niet één op één aan de bestrijding van hondenpoepoverlast besteed. Hondenbelasting was een algemene belasting, waar geen tegenprestatie van de gemeente tegenover hoeft te staan. De belasting was een overblijfsel ui t de geschiedenis, toen honden nog als trekdier werden gebruikt.

Wat kunt u zelf doen?
Om kynologenterminologie te blijven: ‘You’re barking at the wrong tree’. De baas/bazin van de hond is verantwoordelijk. Wie dat wil veranderen, moet zich richten tot de gemeenteraad. Dat kan sinds kort/binnenkort door middel van een burgerinitiatiefvoorstel: als u een voorstel indient en minstens 100 Venraynaren zetten er ook hun handtekening onder, dan moet de gemeenteraad het voorstel bespreken. En u kunt natuurlijk altijd beginnen met de hondenbezitters zelf aan te spreken op hun gedrag.

*De APV is te vinden op de website overheid.nl. De artikelen 2.57en 2.56 gaan over hondenpoep.

Gerelateerde artikelen

De mening van een dierenarts.

Lees verder

De mening van een eigenaar van een hond.

Lees verder

De aanpak van overlast door hondenpoep is een taak van de gemeente.

Lees verder