ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

Het standpunt van de gemeente Venray

maandag, 04 september 2017 12:52 Het standpunt van de gemeente Venray

De terugkeer van het schoolzwemmen is hard nodig

Onze reactie luidt: vooralsnog zien wij geen reden om het schoolzwemmen opnieuw in te voeren. Het schoolzwemmen is een aantal jaren geleden afgeschaft door de gemeenteraad. De voornaamste reden voor afschaffen naast een financiële was destijds dat het overgrote deel van de kinderen als ze naar de basisschool gaan al kan zwemmen. Ouders laten hun kinderen al op jonge leeftijd zwemles nemen. Dat kan in Venray onder meer via zwemvereniging Spio en Laco, de exploitant van zwembad De Sprank.
Wat ons betreft is daarin niets veranderd, ondanks enkele tragische recente verdrinkingsgevallen. Nog steeds kunnen de meeste kinderen al zwemmen als ze in groep 6 zitten, het leerjaar waarin schoolzwemmen werd gegeven. Voor ouders voor wie het financieel moeilijk is om zwemles te bekostigen, heeft de gemeente diverse regelingen waarop ouders een beroep kunnen doen. Zo zijn er het Jeugdsportfonds en het Meedoenbudget. Meer informatie over de regelingen staat op de website van de gemeente.
Als onderdeel van het nieuwe contract voor zwembad De Sprank onderzoekt Laco momenteel de haalbaarheid van de invoering van een ‘natte gymles’, zwemmen in plaats van gym. De lessen zijn herhalingslessen voor leerlingen die al een zwemdiploma hebben. Bij dit haalbaarheidsonderzoek worden ook SPOV en Dynamiek betrokken.

Martijn van der Putten, wethouder jeugd en jongeren