ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

De ouderen in Venray moeten hun eigen boontjes doppen.

donderdag, 06 juni 2013 18:10 De ouderen in Venray moeten hun eigen boontjes doppen.

De ouderen in Venray moeten hun eigen boontjes doppen.

Dat is de mening van het college van Burgemeester en Wethouders nadat bij herhaling door de Seniorenraad gevraagd werd waarom er in Venray geen beleid voor ouderen bestaat. Het gemeentebestuur is van mening dat de ouderen in niets afwijken van de “gewone” burgers, zodat er voor de doelgroep senioren geen aandacht in de vorm van specifiek beleid noodzakelijk is.

Aan veel doelgroepen wordt door het college van B en W, in de vorm van op die groepen gericht beleid, wél aandacht besteed. Voorbeelden hiervan zijn het beleid voor jeugd- en jongeren, de lichamelijk- en geestelijk gehandicapten. Vreemd dat dan de grote groep ouderen niet de speciaal op haar gerichte aandacht krijgt. Des te meer bevreemdend is het omdat deze groep ouderen, in omvang, verreweg de grootste groep inwoners van Venray betreft.
De vergrijzing neemt immers toe en mede door de ontgroening vergrijst Venray snel.
Op dit moment is één derde deel van de bevolking van Venray 55 jaar en ouder.
Over enkele jaren is in Venray zelfs meer dan 40 % ouder dan 55 jaar.

Hoewel ouder worden niet altijd inhoudt dat men dus hulpbehoevend wordt, is het toch voorstelbaar dat men op latere leeftijd beperkingen zal gaan ondervinden. Dat kunnen allerlei soorten beperkingen zijn, teveel om hier op te noemen. Iedereen kent in zijn of haar omgeving wel personen die vanwege die beperkingen nauwelijks of niet meer in onze maatschappij kunnen functioneren.
Daarnaast is vereenzaming een bekend fenomeen, terwijl ook de problematiek van dementie door de vergrijzing in omvang zal gaan toenemen.

Burgers van Venray wil graag weten of u als inwoners van Venray een mening heeft over de noodzaak voor een op ouderen gericht beleid.
Om die reden kunt u gedurende de komende maanden Juni en Juli op deze website aangeven of u het eens of oneens bent met de stelling :
“In Venray ontbreekt het aan beleid voor ouderen”.


 

REACTIES


Onze ouderen in de kou of niet.

In de voorbije vakantiemaanden hebben de inwoners van Venray hun mening kunnen geven over het gemeentelijk beleid voor de ouderen. Het ging eigenlijk over het ontbreken van dat beleid. De stelling op de website Burgers van Venray luidde:
In Venray ontbreekt het aan beleid......

Lees verder