ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

De mening van Sjaak Sluiters

zaterdag, 01 juli 2017 09:14 De mening van Sjaak Sluiters

Gekozen dorpsraad stap terug
Venray was de eerste Limburgse gemeente met dorpsraden. De naoorlogse verstedelijking van de kern Venray en de druk op de voorzieningen in de dorpen waren in de jaren ’70 aanleiding voor oprichting van de dorpsraden. Het woord burgerparticipatie moest toen nog uitgevonden worden en de dorpen moesten alle zeilen bijzetten om erkend te worden als gesprekspartner. Om dat streven kracht bij te zetten gingen sommige dorpen verkiezingen uitschrijven. De gedachte hierachter was dat een gekozen dorpsraad een stevige positie naar gemeente kreeg. Nu bijna 50 jaar later is de situatie in de dorpen compleet veranderd en ook de verhoudingen met de gemeente.
Op de eerste plaats hebben de gemeenschappen in dorpen een omwenteling doorgemaakt van de traditionele agrarische gemeenschappen naar woondorpen met een gevarieerde samenstelling. Een van de gevolgen hiervan is dat het voor dorpsraden bijna onmogelijk is om hét enige dorpsbelang vast te stellen. Op de tweede plaats zijn gemeenten veranderd van afstandelijke systemen in organisaties die hun stinkende best doen om bewonersinitiatieven te bevorderen. Zo zijn de dorpsraden in Venray erkende gesprekspartners en krijgen ze jaarlijks subsidie voor organisatiekosten en voor leefbaarheidsinitiatieven. De beter toegeruste burgers en ambtenaren hoeven nog maar kleine sprongetjes naar elkaar te maken om de spreekwoordelijke kloof tussen bewoners en gemeente te overbruggen.
Nu anno 2017 leven er hele andere vraagstukken voor dorpsraden. De vraag voor dorpsraden is nu veel meer hoe je de verbindingen in de eigen gemeenschap tot stand brengt en actief houdt. Hoe bepaal je gezamenlijk wat belangrijk is voor de toekomst van het dorp? Hoe kom je van idee tot uitvoerbare projecten gedragen door de gemeenschap? De huidige tijd vraagt daarom om een andere dorpsraad. Een dorpsraad die de gesprekken tussen verenigingen en inwoners mogelijk maakt en zorgt dat inwoners zelf met hun dromen en ideeën aan de slag gaan. Dus geen dorpsraad meer die met een pakket wensen onder de arm naar het gemeentehuis trekt. Voor die nieuwe dorpsraad zijn geen mensen nodig die met het mandaat van een verkiezingsuitslag de belangen van het dorp behartigen. Dat zet de klok terug naar de jaren ’70 van de vorige eeuw.

30 juni 2017
Sjaak Sluiters, werkzaam bij Synthese als opbouwwerker en projectleider zelfsturing.