ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

Standpunt van het college van Burgemeester en Wethouders

vrijdag, 30 juni 2017 12:40 Standpunt van het college van Burgemeester en Wethouders

De gemeente Venray werkt al jaren samen met de Venrayse dorps- en wijkraden. Sinds 2005 is die samenwerking nog intensiever geworden. Samen met de dorps- en wijkraden hebben we voor alle gebieden dorps- en wijkontwikkelingsplannen opgesteld en sturen actieve bewoners (samen met hun dorps-/wijkraad) in toenemende mate zelf op een duurzame, leefbare woonomgeving.
Als college zijn we trots op deze samenwerking en ontwikkeling.

De door Burgers van Venray geponeerde stelling sluit in onze ogen niet aan op bovenstaande geschetste beweging naar zelfsturende, vitale dorps- en wijkgemeenschappen. In de praktijk past het de dorps- en wijkraden juist om zelf na te denken over hun eigen rol en daarover in gesprek te gaan met hun medebewoners. Als in die dialoog de behoefte ontstaat om verkiezingen te organiseren, is het aan het betreffende gebied om daarover afspraken te maken.
Van oudsher houdt het merendeel van de dorps- en wijkraden verkiezingen. In de praktijk zien wij echter dat een deel zoekt naar andere representatievormen. Als voorbeeld verwijzen wij naar Ysselsteyn, waar sinds enkele jaren naast de dorpsraad een dorpsforum is opgericht. Het forum bestaat uit 40 – 50 inwoners die samen richting geven aan de belangrijkste ontwikkelingen en onderwerpen van het dorp.

College van Burgemeester en Wethouders