ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

Wethouder van der Putten over Venray heeft een tekort aan goedkope huurwoningen

woensdag, 01 maart 2017 09:02 Wethouder van der Putten over Venray heeft een tekort aan goedkope huurwoningen

“Ja, de druk op het goedkope segment van de sociale woningvoorraad treft een groeiend aantal kwetsbare huishoudens. De verantwoordelijkheid voor die kwetsbare groepen is vanwege de transitie in de zorg en de stroom vluchtelingen voor een belangrijk deel op het bordje van de gemeente terecht gekomen en concurreert nu met de zorg die de gemeente al had voor lage inkomensgroepen en huisvesting.

De goedkope voorraad is ongeveer 15,4% van de totale voorraad van het sociale woningbezit van Wonen Limburg. Er is weinig verloop bij deze sociale huurwoningen, waardoor er niet voldoende woningen beschikbaar zijn. Aan de hand van de uitkomsten van onze onderzoeken en de vraaggesprekken die we met de vragende partijen hebben mogen voeren moeten we vaststellen, dat het noodzakelijk is om in het goedkoopste segment woningen aan de sociale woningvoorraad toe te voegen.

Deze onderzoeken en gesprekken zijn gehouden om te komen tot een nieuwe woonvisie voor de gemeente Venray. De woonvisie houdt in de visie, of de kijk op de toekomst van het wonen in de gemeente Venray. Ook (het tekort aan) goedkope huurwoningen is een onderdeel van de woonvisie. Op 7 maart is er vanaf 19:00 uur een informatieavond over de woonvisie op het gemeentehuis. U bent van harte uitgenodigd deze bijeenkomst bij te wonen!

Martijn van der Putten, wethouder Wonen

Tekort aan goedkope huurwoningen in Venray baart zorgen.

Gedurende de maand maart hebben de inwoners van Venray op de pollingsite www.burgersvanvenray.nl kunnen reageren op de stelling

Om de een of andere reden ondervond deze stelling......

Lees verder

Gerelateerde artikelen

Bijdrage Wonen Limburg op de stelling ‘Venray heeft een tekort aan goedkope huurwoningen’

Lees verder

Groot tekort betaalbare huurwoningen

Lees verder

Venray heeft een tekort aan goedkope huurwoningen

Lees verder