ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

Bijdrage Wonen Limburg op de stelling ‘Venray heeft een tekort aan goedkope huurwoningen’

woensdag, 01 maart 2017 08:59 Bijdrage Wonen Limburg op de stelling ‘Venray heeft een tekort aan goedkope huurwoningen’

Een goed antwoord op deze stelling is niet makkelijk en alleen maar te geven door te kijken naar de feiten. Wat is goedkoop en betaalbaar? En hoe zit het met huurtoeslag en de toewijzing?

Wetten en regels
Allereerst een klein beetje achtergrond.
De wetgever heeft bepaald dat er grenzen zijn aan de sociale huur. Wil je bij ons komen wonen? Graag! Maar we moeten wel rekening houden met je inkomen. Bij nieuwe verhuringen komen alleen mensen met een lager inkomen in aanmerking. Ook zijn er twee bedragen van belang bij nieuwe verhuringen. Het is wederom door regels bepaald dat mensen die recht hebben op huurtoeslag alleen nog maar in woningen met een maximumprijs mogen wonen. Dat betekent maximaal €592,55 als je alleen of met z’n tweeën woont. Ben je met drie of meer? Dan is de maandelijkse maximale huur €635,05.

Wat is goedkoop en betaalbaar?
Alle woningen onder de €635 noemen we ‘goedkoop of betaalbaar’.Van die bedragen gaat overigens de huurtoeslag nog vanaf. De hoogte van de huurtoeslag is per persoon verschillend. Wonen Limburg zorgt ervoor dat het allergrootste deel van onze woningen bereikbaar blijft voor mensen met huurtoeslag. Daarvoor verlagen we soms de huurprijs. Zo houden huurders keuzevrijheid en blijven we gemengde wijken stimuleren.

De situatie in Venray
Wonen Limburg heeft in de gemeente Venray zo’n 5100 huurwoningen. Bijna éénderde van alle woningen in de gemeente wordt dus bewoond door onze huurders.
Van die 5100 woningen heeft 84% nu een huurprijs die valt in de categorie ‘goedkoop en betaalbaar’. Dat blijk ook wel uit de gemiddelde huur die betaald werd in 2016. Die bedroeg namelijk €520. En daarvan gaat voor veel mensen nog huurtoeslag vanaf.

In 2016 moesten de mensen die een huurwoning betrokken bij Wonen Limburg gemiddeld 1,6 jaar wachten tussen de eerste keer dat ze reageerden en de daadwerkelijk acceptatie van een huurwoning.

Zorgen voor evenwicht
In de gemeente Venray bouwen we nog steeds woningen bij. In de afgelopen vier jaar voegde Wonen Limburg hier ruim 300 woningen toe. En er staan nog meer plannen op de rol. Maar dat toevoegen doen we wel beheerst. We blijven steeds in de gaten houden hoe de vraag zich ontwikkelt. Nu en in de toekomst. We moeten zorgen voor een evenwicht, niet alleen nu maar ook over 30 jaar: geen tekort, maar ook geen leegstand. Daarbij moeten we goed kijken naar de doelgroep voor wie we bouwen. Dat is niet alleen maar in de sociale huur. Er zijn ook mensen die tussen wal en schip vallen. Ze verdienen teveel voor een sociale huurwoning, maar te weinig voor een koopwoning. We noemen dat huishoudens met een middeninkomen (ca. €40.000,- per jaar).Ook zij moeten betaalbaar kunnen huren, passend bij hun inkomen, vinden wij. En als zij doorstromen naar een iets duurdere huurwoning, komen er weer goedkopere vrij.

Daarom blijft Wonen Limburg volop actief met nieuwe plannen. Met het beheer van meer dan 5000 woningen; in de sociale huur én voor de middengroepen. En niet te vergeten met de inzet voor de leefbaarheid van de wijk en met de dienstverlening aan bewoners. Dat doen we graag samen met onze partners!

Gerelateerde artikelen

Wethouder van der Putten over Venray heeft een tekort aan goedkope huurwoningen

Lees verder

Groot tekort betaalbare huurwoningen

Lees verder

Venray heeft een tekort aan goedkope huurwoningen

Lees verder