ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

Waarom de Wensbus goed is voor de leefbaarheid in dorpen en kernen.

woensdag, 01 februari 2017 12:12 Waarom de Wensbus goed is voor de leefbaarheid in dorpen en kernen.

De afname van het aantal voorzieningen alsmede veranderingen in het openbaar vervoer stelsel in Limburg zijn van invloed op de kwaliteit van de woon- en leefomgeving in kleine kernen, buurten en wijken. Met behulp van de Wensbus maken steeds meer inwoners van kleine kernen in Limburg zelf mogelijk dat levens- en leefbaarheidsnoodzakelijke voorzieningen en sociale bezoeken in naastgelegen kernen, buurten en wijken ook voor medebewoners, soms hulpbehoevend of minder valide, bereikbaar en mogelijk zijn. Ook wordt de aansluiting op het openbaar vervoer mogelijk gemaakt.

De Wensbus rijdt in gebieden waar tussen kernen geen openbaar vervoer verbinding is of waar de openbaar vervoer verbindingen op grote afstand van de kern liggen. De Wensbus rijdt ook voor inwoners die om moverende redenen geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer of de taxi. Zo stimuleert de Wensbus (stimuleren de vele vrijwilligers die het lokale vervoer organiseren!) de mobiliteit, zelfredzaamheid en participatie van de lokale bevolking en maakt mogelijk dat voorzieningen, familie en vrienden in naastgelegen kernen bereikbaar zijn en dat inwoners van kleine kernen
- langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen;
- niet in een sociaal isolement hoeven te geraken;
- en dat mantelzorgers kunnen worden ontlast.
Daarom is de Wensbus goed voor de leefbaarheid in dorpen en kernen.

Hubert Mackus
Gedeputeerde Provincie Limburg
Landbouw|Natuur|Openbaar vervoer|Rijksinfra|Monumenten

Duidelijkheid over een Wensbus in dorpen en wijken.

Gedurende de maand Februari hebben de inwoners van Venray hen mening kunnen geven over het eventueel inzetten van een Wensbus in de kerkdorpen en wijken. Op de website Burgers van Venray kon men aangeven het eens of oneens te zijn met de stelling : Een Wensbus verbetert het (openbaar)......

Lees verder