ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

Kleinschalig maatwerkvervoer in kerkdorpen.

woensdag, 01 februari 2017 12:02 Kleinschalig maatwerkvervoer in kerkdorpen.

WENSBUS VOOR VENRAYSE KERKDORPEN?
De VKKL ondersteunt, in samenwerking met de provincie, burgervertegenwoordigers uit alle windstreken van Limburg bij het opzetten van kleinschalig lokaal maatwerkvervoer, gereden door vrijwilligers. Het gaat hierbij dus niet om Openbaar Vervoer (OV), taxi, buurtbus of Speciaal Doelgroepenvervoer (DGV/Omnibuzz). Nee, dit vervoer is gericht op personen die vanwege een gebrek aan mobiliteit, dus zij die niet ver kunnen lopen/fietsen of zelf geen auto bezitten, niet of nauwelijks aan het maatschappelijk verkeer kunnen deelnemen. En dat betekent dat zij thuis zitten en niet kunnen deelnemen aan ontspanning, zoals kaarten, bingo, etc., of zelfstandig naar de bank, het gemeentehuis, de fysiotherapie of (super)markt kunnen gaan. Veelal moeten zij een beroep doen op kinderen, buren, vrienden of bekenden en dat is heel belastend. Het is namelijk niet prettig om steeds anderen te moeten vragen om je te rijden. Als gevolg hiervan zitten mensen thuis “opgesloten”, raken geïsoleerd en vereenzamen op die manier.
Om iedereen in de gelegenheid te stellen zolang mogelijk zelfstandig te blijven functioneren en dus ook de deur uit te kunnen, wordt nu onderzocht of deze z.g. Wensbus/-auto ook een oplossing voor de kerkdorpen van Venray zou kunnen vormen. Dit busje brengt u van voordeur tot voordeur binnen de gemeentegrenzen en indien noodzakelijk naar een ziekenhuis in de buurt. Zoals gezegd worden deze busjes gereden door vrijwilligers die afkomstig zijn uit dezelfde kerkdorpen, dus uw omgeving, waardoor ze vaak herkenbaar zijn en een gevoel van veiligheid met zich brengen. De ritprijzen bij de meeste Wensbus-projecten schommelen zo rond de € 1,50 en voor bestemmingen buiten de gemeentegrenzen veelal € 3,- per rit. De afstanden van de bus worden beperkt tot max. een half uur omdat anders de bus te lang weg is. De busjes of ook wel auto’s hebben een goede instap voor senioren, dus iets hoger, want de meeste ouderen krijg je niet meer in een Porsche of Maserati. Ze kunnen vaak 5 – 8 personen vervoeren, afhankelijk van het type voertuig. Voorwaarde die aan de reiziger wordt gesteld is dat deze zelfstandig kan in- en uitstappen. Een bereidwillige hand als ondersteuning door de chauffeur daar gelaten. Maar deze busjes/auto’s vervoeren geen personen die vanwege hun beperking gebruik moeten maken van een rolstoel of iets dergelijks, want daar is het vervoer met Omnibuzz (WMO) voor bedoeld. Bent u echter slechtziend, blind of gebruikt u een rollator dan hoeft dat geen problemen bij de Wensbus op te leveren, want u wordt van voordeur tot voordeur gebracht en gehaald.
Denkt u dat dit lokale maatwerkvervoer iets is voor de Venrayse kerkdorpen, reageer dan positief op de stelling voor de maand februari; “Een Wensbus verbetert het vervoer in de kerkdorpen”.

Ton Ory
Adviseur vervoer VKKL (Vereniging Kleine Kernen Limburg)