ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

Dorpsraad Merselo over de Wensbus

woensdag, 01 februari 2017 12:01 Dorpsraad Merselo over de Wensbus

Verbetert een wensbus het openbaar vervoer in de kerkdorpen???

Om maar meteen de misvatting uit de wereld te helpen: de wensbus is geen openbaar vervoer!

Waar openbaar vervoer zich kenmerkt met een dienstregeling, vaste routes en beroepsmatige inzet van chauffeurs, is de inzet van de wensbus volledig gebaseerd op de individuele vraag van de gebruikers en de inzet van vrijwilligers. Een wensbus moet dan ook gezien worden als een aanvulling op het openbaar vervoer in die gebieden waar een OV-netwerk of inzet van ander beroepsmatig vervoer niet exploitabel is. En meestal is de oorzaak daarvan te vinden in het te geringe aanbod van reizigers in het betreffende gebied.

Een wensbus kan echter wel een zeer welkome aanvulling op het OV zijn. Met een goede organisatie, de inzet van veel enthousiaste vrijwilligers en een goede gebruiksdiscipline (met name tijdig aanmelden, maar in voorkomende gevallen ook afmelden!) biedt de wensbus kansen om op kleine schaal de mobiliteit van de bewoners te vergroten. Daarmee wordt het openbaar vervoer en andere doelen (gemeenschapshuis, school, supermarkt, gezondheidszorg) bereikbaar voor die personen waarvoor dit anders niet zelfstandig mogelijk zou zijn. En daarin ligt dan ook de grote ‘winst’ en de kracht van de wensbus; mensen van deur tot deur vervoeren zodat ze (toch) deel kunnen nemen aan activiteiten of gebruik kunnen maken van voorzieningen. En dat geldt natuurlijk voor jong en oud, maar wel binnen het beperkte werkgebied van die wensbus.

Nu vanwege de veranderde opzet van het OV-netwerk op meerdere plekken bushaltes vervallen zijn, komt de gedachte op om deze leemte in te vullen met een wensbus. Dat zal, rekening houdend met de beperkingen zoals hierboven omschreven, voor een aantal doelgroepen en gebieden zeker kansen bieden. Dat is dan ook de reden dat de provincie Limburg de mogelijkheid biedt om met ondersteuning (subsidie) een wensbus te exploiteren. Op de site van de provincie is daar uitgebreide informatie over te vinden en zijn de benodigde formulieren voor een aanvraag beschikbaar. Vanuit Merselo-Vredepeel wordt daar in elk geval een beroep op gedaan, want wij hebben goede ervaringen met onze wensbus, met dank aan onze vrijwilligers!

Theo Zegers, Dorpsraad Merselo.