ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

De schouwburg zoekt geschikte nieuwe bestuurders.

woensdag, 04 januari 2017 11:01 De schouwburg zoekt geschikte nieuwe bestuurders.

De schouwburg zoekt geschikte nieuwe bestuurders

De laatste maanden kwam de schouwburg in Venray regelmatig in het nieuws.
Was het niet het opstappen van drie van de vier bestuursleden dan waren het wel de financiële perikelen rondom de renovatie en de uitbreiding.

Vooral het plotselinge vertrek van drie bestuursleden roept vraagtekens op.
Blijkbaar was er intern onenigheid over de organisatiestructuur en de visie voor de toekomst, waarvoor deze drie heren geen verantwoordelijkheid wensten te dragen.
De enige overgebleven bestuurder, mevrouw Marita Muller, heeft haar eigen ideeën over hoe de schouwburg in de toekomst bestuurd dient te worden.
In plaats van een bestuur, gaat ze op zoek naar leden van een Raad van Toezicht.
Het vorige bestuur was naar haar oordeel teveel bezig met uitvoerende zaken.
Het nieuwe bestuursmodel past , in haar optiek, beter bij de uitdagingen waarmee de organisatie van de schouwburg in de komende jaren wordt geconfronteerd.
Na de opening van het gerenoveerde pand, met een extra kleine zaal en bijbehorende kleinere foyer is het de bedoeling dat de bezoekersaantallen moeten gaan toenemen.
Ook de combinatie met de horeca-activiteiten speelt daarbij een (financiële) rol.
In de nieuwe opzet zal de directie worden gecontroleerd door de nog te benoemen Raad van Toezicht. In hoeverre deze Raad daadwerkelijk in staat zal zijn invloed uit te oefenen op de directie zal in de toekomst moeten blijken.
De Stichting Burgers van Venray wil daarover de mening van de inwoners van Venray peilen. U wordt daarom uitgenodigd om gedurende de maand januari aan te geven op deze website of u het eens of oneens bent met de stelling:
De schouwburg heeft een democratisch bestuur nodig.

REACTIES

Marian: oneens

Als ik alleen al kijk naar de kleurloze rotonde bij het Brukske, denk ik dat we niet veel soeps meer te zien krijgen. Ik ben bang dat er te veel wordt geknepen op uitgaven.

Geef uw reactie.

Marieke: eens

Een goede controle en transparantie over de gemeenschapsgelden is een pré.

Geef uw reactie.

carla: oneens

Het is toch heel vreemd dat de gemeenteraad dit allemaal toestaat, als controlerend orgaan, wanneer het gaat over gemeenschapsgeld ! Komen ze ons weer vertellen dat er geld bij moet,want daar is toch de wethouder voor ??!!

Geef uw reactie.

Gijs: eens reageert op carla : oneens

Is dat dezelfde wethouder die verantwoordelijk was voor het debacle Floriade en nu weer voor Kunstencentrum ??Hoe is het mogelijk Gemeenteraad ?

Geef uw reactie.

Femke: oneens

Ze doen het nu prima, goede programmering. Niks mis mee.

Geef uw reactie.

Pielhaas: eens

Alhoewel ik niet in de schouwburg kom vind ik wel dat er een goed toezicht moet komen en vooral een goede controle op de uitgaven want ze ontvangen mijn belastinggeld. Mag ik dan ook weten wat er mee gebeurt?

Geef uw reactie.

henk: eens

Er moet controle zijn over de gemeenschaps gelden

Geef uw reactie.

Johan van der Velde : eens

Democratie met medeweten Gemeente , ivm lokale belasting centen en verdere belangen soc.maatschappelijke aspecten

Geef uw reactie.

Hay Philipsen: oneens

Het moet weliswaar democratisch kunnen werken, maar dit nadat het op basis van geschiktheid is aangesteld. Hiervoor zijn functie-eisen bij sollicitatie naar die posities.

Geef uw reactie.

Annie: oneens

Oneens. Er moet een bestuur komen dat van wanten weet. Dat bekend is met multi kulturele kultuur

Geef uw reactie.

Jan D: oneens

Stichtingen en verenigingen hebben per definitie geen democratisch bestuur in de zin van gekozen door leden. Het gaat om kwaliteit en kennis van bestuursleden en met passie voor de schouwburg en niet om gekozen personen die toevallig populistisch goed liggen in een gemeenschap of regio. Laat onverlet dat inzake het schouwburgbestuur deze volledige verantwoordelijkheid moet afleggen met optimale transparantie en communicatie. En daar ontbrak het nogal eens aan bij voorgaande besturen.

Geef uw reactie.

Jan A: eens reageert op Jan D : oneens

Ben het met Jan D. eens, alleen verenigingen hebben wel een door de leden gekozen bestuur. dus die horen in dit betoog niet thuis.

Geef uw reactie.

Jeroen: eens

100% eens!

Geef uw reactie.

adriaan: eens

Het schouwburg bestuur moet professionele bestuurders hebben. Ik zeg niet, dat het huidig bestuur als raad van toeZicht niet goed is. Ik ken de beide heren niet. Ik begrijp niet, dat er geen plaats is ingeruimd voor iemand die door de gemeente wordt benoemd. Er is voldoende geld van de gemeente ingestopt en dat is van de gemeenschap. Mijn voorkeur : professioneel bestuur. Raad van toezicht onvoldoende.

Geef uw reactie.

MickD: eens

Het plegen van een coup is geen nette manier om van andersdenkenden af te komen. Een directeur heeft TE VEEL bevoegdheden in een RVT model zonder een professioneel en democratisch gekozen toezichthouder. Waarom zijn de drie bestuursleden eruit gezet? Is de directeur geschikt, onpartijdig en onafhankelijk? Een democratisch gekozen bestuur voorkomt kliekvorming.

Geef uw reactie.

sjef: oneens

een ter zake kundig bestuur, dat openheid van zaken geeft dat verantwoording aflegt aan het democratisch gekozen orgaan, de gemeenteraad.

Geef uw reactie.

p hasselt: eens

Het nieuwe bestuur moet niet alleen democratisch maar vooral professioneel zijn. De huidige directie van de schouwburg heeft dit heel erg nodig. De 2 nieuwe leden die inmiddels geselecteerd zijn maken niet de indruk zwaargewichten te zijn gezien hun competenties zoals aangegeven. De huidige directie zal niet veel van ze te duchten hebben maar mogelijk was dit de bedoeling. De selectie procedure heeft ook geen "democratische" indruk gewekt

Geef uw reactie.

MickD: eens reageert op p hasselt : eens

Ik denk idd dat dit de bedoeling is geweest. Waarom zouden de andere bestuursleden anders opgestapt zijn?

Geef uw reactie.

Joan: eens

Zoek vooral gemotiveerde en gekwalificeerde kandidaten

Geef uw reactie.

frits: oneens

Deskundig, krachtig en bereid tot volledige openheid en verantwoording: dat is belangrijk Hoe de "verkiezing" plaatsvindt is van minder belang. democratische controle dient immers te gebeuren door de gemeente(raad).

Geef uw reactie.

Jan J.: eens

Natuurlijk !

Geef uw reactie.

Frie: eens

Een democratisch bestuur is een vereiste voor een publieke organisatie. Er wordt gewerkt met geld van de gemeenschap via het subsidiesysteem. Democratisch en bekwaam moet natuurlijk wel samengaan. Zeker geen vriendjespolitiek toestaan.

Geef uw reactie.

Twan: oneens

De schouwburg heeft allereerst een bekwaam bestuur nodig dat verantwoordelijkheid aflegt aan de democratisch gekozen volksvertegenwoordiging, de gemeenteraad. De totstandkoming van het bestuur dient democratisch te verlopen. In Venray mankeert het daar aan. Openheid en verantwoording zijn voorwaarden voor legitimiteit van handelen.

Geef uw reactie.

nico: eens

Ben het helemaal met Geert Pelzer eens, precies de spijker op zijn kop ga zo door

Geef uw reactie.

Rob: eens

eens met stelling

Geef uw reactie.

Paul Willems: eens

Denk dat het altijd gezond is voor een organisatie dat een bestuur democratisch gekozen is. Dit zijn vaak mensen die hun beste beentje voor zetten en weten waarvoor ze gaan. Bovendien hebben vaak aan motivatir geen gebrek.

Geef uw reactie.

harry: eens reageert op Paul Willems : eens

eens met stelling

Geef uw reactie.

joos: oneens

Een bestuur moet op de eerste plaats deskundig, onafhankelijk en betrouwbaar zijn. Dat betekent niet dat er geen invloed uitgeoefend hoeft te worden op het bestuur. Dit kan en moet door de subsidiënten gebeuren. Het lijkt me voor buitenstaanders erg moeilijk deskundige inbreng hierin te leveren.

Geef uw reactie.

nico: eens reageert op joos : oneens

grotendeels eens ,maar een oud cafe en restaurant houder als directeur aan te stellen getuigd wel van een grote tekort koning van de gemeente welke alles met geld van de burger betaald zoals gewoonlijk.Cultuur in Venray en de schouwburg is een lachertje het blijft vrienden politiek zoals altijd.Dit is volkomen belachelijk .Daarom schouwburg VENLO is beter.en Venray snoept er van mee door samenwerking waarom dus een oud cafe baas aan stellen zonder culturele achtergrond.

Geef uw reactie.

Tom: eens

Dit is weer vriendjes bij elkaar zoeken. Ons kent ons. Geen gevaar voor de zogenaamde directeur. Voorheen hadden we nog een directeur met universitaire opleiding, waar het grote salaris bij hoorden en die kwaliteits voorstellingen naar de schouwburg haalde. Tegenwoordig moeten we met politieagent doen die alle centen in de horica stopt.

Geef uw reactie.

joos: oneens reageert op Tom : eens

tendentieuze opmerking die niet relevant is voor de vraagstelling

Geef uw reactie.

MickD: eens reageert op Tom : eens

Volledig mee eens Tom. Dit ziet iedereen toch!

Geef uw reactie.

Herman: oneens

Controle vindt plaats door de gemeente als subsidiegever. De controletaak van de gemeente wordt democratisch gecontroleerd. Bestuur blijft een eigen verantwoordelijkheid houden. Teveel controle is vertragend en werkt kostenverhogend.

Geef uw reactie.

AlainC: eens

Mee eens met alle hieronder gepubliceerde commentaren. Heel duidelijk!

Geef uw reactie.

Hans: eens

Het nieuwe bestuur moet niet alleen democratisch maar vooral professioneel zijn. De huidige directie van de schouwburg heeft dit heel erg nodig. De 2 nieuwe leden die inmiddels geselecteerd zijn maken niet de indruk zwaargewichten te zijn gezien hun competenties zoals aangegeven. De huidige directie zal niet veel van ze te duchten hebben maar mogelijk was dit de bedoeling. De selectie procedure heeft ook geen "democratische" indruk gewekt.

Geef uw reactie.

bert: eens

Ik ben het met de stelling en onderbouwing van vooral Ineke Grootemaat eens.

Geef uw reactie.

marjanne: eens

lijkt mij een goed idee want we willen toch allemaal wel weten wat er met gemeenschapsgeld gedaan wordt

Geef uw reactie.

Francien Gielen: eens

er moet zeker een democratisch bestuur nodig maar een geheel nieuw dus die ene die er nog zit moet ook afscheid nemen

Geef uw reactie.

Ineke Grootemaat: eens

Het lijkt mij beter als er een democratisch nieuw bestuur komt. Het enige "oude" lid wat er nog zit zou ook weg moeten gaan. Dan kan er met een fris bestuur worden gestart. Belangrijk is dat de mensen die het bestuur gaan vormen met een nieuwe, culturele blik gaan besturen. Ze zouden dus een cultureel hart moeten hebben en elkaar de ruimte geven, democratisch dus. Misschien als er meerdere kandidaten zijn deze laten kiezen door schouwburgbezoekers.

Geef uw reactie.

De laatste maanden kwam de schouwburg in Venray regelmatig in het nieuws.
Was het niet het opstappen van drie van de vier bestuursleden dan waren het wel de financiële perikelen rondom de renovatie en de uitbreiding.

Vooral het plotselinge vertrek van drie bestuursleden roept vraagtekens op.
Blijkbaar was er intern onenigheid......

Lees verder