ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

De mening van het Gehandicapten Platform Venray

woensdag, 02 november 2016 15:00 De mening van het Gehandicapten Platform Venray

Het fietsenplan in het centrum moet beter.
Bij de herstructurering van het centrum van Venray is er destijds voor gekozen het voetgangersgebied uit te breiden en fietsen in onder meer de Grotestraat, de Passage, de Schoolstraat en de Bleek te verbieden. Terwijl fietsen over de Markt, het Schouwburgplein en het Henseniusplein wel toegestaan is. Venray kent dus in het centrum twee verschillende gebieden:

Autovrij (met uitzondering van ontheffingen voor bewoners)
Voetgangers- en fietsgebied.

Fietsvrij en autovrij (met uitzondering van ontheffingen voor bewoners)
Voetgangersgebied.

De toegang tot het autovrije gebied is duidelijk herkenbaar door de gebruikte afzetting.
Overgang tussen verschillende zones

De overgang van het gebied waar gefietst mag worden naar het gebied waar fietsen niet is toegestaan, is aangegeven met verkeersborden die zichtbaar zijn opgesteld maar zij geven geen duidelijke overgang aan. Men moet weten waar men moet kijken om de borden te zien. Het zou een verbetering zijn als de overgangen van de fietsgebieden naar de gebieden waar fietsen verboden is duidelijk wordt aangegeven. Dat kan met in het wegdek een witte streep en een, eveneens op het wegdek aangebracht, verbodsteken. Dit laatste kan, zoals fietspaden met een afbeelding van een fiets, op het wegdek gemarkeerd worden of, zoals 30 Km gebieden. aangegeven worden met een “bord” op het wegdek.

Wanneer wel en wanneer niet fietsen
Vrachtwagens mogen op bepaalde tijden in de ochtenduren wel het voetgandersgebied gebruiken om winkels te bevoorraden. Die tijden zijn zo gekozen dat er weinig winkelend publiek is zodat er minimale overlast is.
Maar voor fietsers is het voetgangersgebied de gehele 24 uur van de dag verboden.
Waarom wordt fietsen in het centrum niet toegestaan buiten de openingstijden van de winkels? Is de veiligheid in het centrum in het geding als er ’s avonds naast voetgangers ook fietsers door de winkelstraten gaan?

Fietsenstallingen
Ten aanzien van de fietsenstallingen is het de vraag of die wel voldoende groot zijn. Met name in de Poststraat worden vaak fietsten noodgedwongen buiten de stallingshekken gezet, met als gevolg dat de toegang tot de Grotestraat wordt “dichtgebouwd”. Die fietsten blokkeren dan vaak de doorgang voor overige weggebruikers, voetgangers met of zonder rollator, rolstoel of scootmobiel.
Waarom geen uitbreiding van het aantal bewaakte fietsenstallingen? En misschien één hiervan uit te breiden met een reparatieservice en openbare toiletvoorziening?

Handhaving
Het instellen van regels heeft geen zin als er niet effectief gehandhaafd wordt.
Handhaving is nodig ten aanzien van het fietsen in het voetgangersgebied en het plaatsen van fietsen voor de winkels. Maar ook ten aanzien van scootmobielen die in het voetgangersgebied te hard rijden, hun snelheid moet aangepast zijn aan die van de voetganger. De handhaving schiet te kort en zal in de praktijk beter moeten. Wellicht dient eerst de aanduiding van de overgangen tussen de verschillende gebieden te verbeteren.

Martien van Dijk, secretaris GPV