ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

Adviesnota aan de gemeenteraad

dinsdag, 14 juni 2016 12:00 Adviesnota aan de gemeenteraad

In deze nota doet het college van B&W een voorstel aan de gemeenteraad om in te stemmen met een
100% garantstelling op de financieringsbehoefte van GlaswebVenray.

Lees de hele nota hier Adviesnota_Glasweb_Venray.