Reactie van inVENtief

woensdag, 01 juni 2016 18:00 Reactie van inVENtief

Met genoegen lezen wij dat uw noodkreet met betrekking tot het voortbestaan van de vooralsnog succes heeft gehad.
Bij brief van 23 mei schrijft u dat enkele Venrayse Stichtingen bereid zijn om het in de lucht houden van de belangrijke website mogelijk te maken.
De lokale partij inVENtief heeft, zoals algemeen bekend, transparantie met, voor en door de burger centraal in het programma staan.
Dat is dan ook mede de reden dat wij de website “Burgers van Venray” erg belangrijk vinden.
De stellingen die u, zonder politieke bijbedoelingen, regelmatig publiceert met daaraan de vraag gekoppeld om hierop te reageren, zijn belangrijk voor de bewustwording democratisch functioneren van onze samenleving.
Het peilen van meningen kan de gemeenteraad van Venray helpen ter ondersteuning van de beeld- en meningsvorming.
Dat de stuurgroep, die tot nu toe de website heeft bewerkt, een duidelijke structuur krijgt die verankerd wordt in een stichting versterkt de kwaliteit en herkenbaarheid van de website. Ook wordt o.i. de onafhankelijkheid daarmee onderschreven.
Kortom, inVENtief hoopt dat de site nog lang het goede werk kan blijven doen en wenst u daarmee veel succes.

Namens de fractie inVENtief,

Tino Zandbergen, fractieleider
Laura Puts, secretaris


   

 

Gerelateerde artikelen

Reactie van het CDA

Lees verder

Reactie van Samenwerking Venray

Lees verder

Reactie van PP2

Lees verder

Reactie van de SP

Lees verder

Reactie van de VVD

Lees verder

Reactie van D66

Lees verder

Reactie van de PvdA

Lees verder

Burgers van Venray blijft bestaan !

Lees verder

ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING