ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

Het Ontzorgteam kan bemiddelen.

dinsdag, 01 maart 2016 12:12 Het Ontzorgteam kan bemiddelen.

 

Is Logeerhuis Kapstok een weldaad voor Venray ? Of dit voor heel Venray momenteel geldt is wat erg optimistisch gesteld maar in ieder geval geldt dit wel voor een gedeelte van de bevolking van Venray. Onbekend maakt echter onbemind en het wordt tijd dat hier wat aan wordt gedaan. 

Wij als Het Ontzorgteam hebben een onafhankelijke rol in het bijstaan van mantelzorgers in hun steeds zwaarder wordende taken. Mantelzorgers krijgen er steeds meer taken bij en het aantal mantelzorgers gaat de komende jaren fors stijgen. Dit komt hoofdzakelijk door de zich terugtrekkende overheid en het gegeven daarbij dat er van ons wordt verwacht om meer en meer voor elkaar te gaan zorgen. Mantelzorgers die zorgen voor hun naasten en vervolgens kunnen worden bijgestaan door vrijwilligers (kennissen, vrienden, buurt etc). Dit is de uitdaging waar we samen voor staan in de komende jaren.
Gelukkig zijn er echter ook mooie initiatieven ontwikkeld in Nederland om mantelzorgers professioneel te ontlasten in hun taak. Een van die initiatieven is Logeerhuis Kapstok in Venray. Een plek waar je als mantelzorger je zorgvrager (voor wie je zorgt) een aantal dagen of weken kunt laten logeren en verzorgen en je zodoende zelf wordt ontlast in die periode.
Zeg maar een soort vakantie voor de mantelzorger. Dat deze ontlasting van de mantelzorger soms dringend noodzakelijk is wijzen de keiharde cijfers uit. 1 op de 5 Nederlanders is mantelzorger en 20 % daarvan kampt met een overbelasting en bezoekt daartoe de huisarts. Zorgelijke cijfers als je het ons vraagt. We moeten samen voorkomen dat we het paard achter de wagen spannen. Wanneer mantelzorgers niet in staat zijn hun taken in goede gezondheid te kunnen voortzetten en zelf in de lappenmand belanden, raken we nog verder van huis.
Het Ontzorgteam probeert samen met de Gemeente, Synthese, andere organisaties waaronder Logeerhuis Kapstok en met name ook via werkgevers aandacht te vragen voor de mantelzorger in de samenleving en de uitdagingen waar deze grote groep mensen voor staan.
Het is een weldaad voor een steeds groter wordende groep mantelzorgers dat er een logeerhuis in Venray is waar mantelzorgers hun zorgvrager kunnen laten logeren om zodoende voor zichzelf wat rust te creeren, de accu weer op kunnen laden en daarna de taken weer op kunnen pakken.
Voor meer informatie over Logeerhuis Kapstok kunt u bij de Gemeente terecht maar ook bij Het Ontzorgteam kan men u alles vertellen over een plaatsing in het logeerhuis maar ook over de kosten, een verzekering die voorziet in de kosten van plaatsing, een bijdrage uit de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) via de Gemeente of financiering op een andere manier.

Sjef Keijzers