ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

Synthese en de mantelzorg

dinsdag, 01 maart 2016 11:12 Synthese en de mantelzorg

U bent mantelzorger en geeft hulp en zorg aan uw naaste. Dit is wellicht vanzelfsprekend voor u……..
Mantelzorg kan veel van u vragen, zeker als de zorg intensief is en u er alleen voor staat. Zou u weleens wensen dat het een keertje even niet hoeft? Dat u de tijd krijgt om even adem te komen en u een paar dagen voor u zelf heeft. Dat u om welke reden dan ook uw zorgtaken even aan anderen kunt overdragen.

Om dit mogelijk te maken bestaat Logeerhuis Kapstok.
Logeerhuis Kapstok ondersteunt u als mantelzorger. De zorgvrager kan hier tijdelijk logeren, afhankelijk van de vraag. De taken die u thuis vervult, nemen zij voor een korte periode van u over. U kunt dan weer energie opdoen om uw belangrijke mantelzorgtaken daarna weer op te kunnen pakken.
De zorg van thuis wordt voortgezet in het logeerhuis, vierentwintig uur per dag en zeven dagen per week. De speciaal opgeleide vrijwilligers nemen uw mantelzorgtaken over. Als u al professionele hulp krijgt van de thuiszorg, dan loopt dat bij het logeerhuis gewoon door. Wanneer er nog geen professionele hulp in huis is maar deze wel nodig is voor een verblijf bij logeerhuis Kapstok, dan kunt u deze aanvragen via o.a. de wijkverpleegkundige.
De gemeente is op grond van de Wmo 2015 verantwoordelijk voor het ondersteunen van mantelzorgers van cliënten zonder een Wlz-indicatie. Een manier om dit te doen kan het bieden van kortdurend verblijf zijn. Kortdurend verblijf is een maatwerkvoorziening. Voor de voorwaarden en criteria kunt u de gemeentepagina raadplegen, telefonisch contact opnemen met de gemeente of contact opnemen met het steunpunt Mantelzorg.
Het steunpunt Mantelzorg kan u ondersteunen, informatie en advies geven over de diverse mogelijkheden.
Medewerkers van het steunpunt kijken graag met u mee!
De medewerkers van het steunpunt zijn te bereiken via de gemeente Venray op nummer 0478-523333, kies 1.

Steunpunt Mantelzorg Venray

Dasja Giantsios en Karin Zwart.